“YOU HAD BETTER SEE A DOCTOR IF THE SORE THROAT DOES NOT CLEAR UP,SHE SAID

Trong bài viết dưới đây,Truongkinhdoanhconggnhesẽ phía dẫn các bạn viết lại câu “you had better khổng lồ see a doctor”. Mời các bạn cùng theo dõi!


*
You Had Better to lớn See A Doctor

Câu Hỏi: biển lớn Đổi Câu trần thuật “You Had Better khổng lồ See A Doctor”

“You had better see a doctor if the sore throat does not clear up”, she said to me.

Bạn đang xem: “you had better see a doctor if the sore throat does not

=> She suggested that I see a doctor if the sore throat did not clear up.

Dịch nghĩa: “Tốt hơn không còn là anh nên đi khám, nếu trong cổ họng vẫn không thôi đau”, cô ấy nói cùng với tôi. = C. Cô ấy đề nghị tôi cần đi khám bác bỏ sĩ nếu cổ họng vẫn không thôi đau. cấu tạo have/had better + V-inf: nên, giỏi hơn là bắt buộc làm nào đó

vị vậy khi đưa câu trên thanh lịch câu trần thuật ta sử dụng cấu tạo suggest that: khuyên, đề nghị là phù hợp nhất.


*
You Had Better lớn See A Doctor

kiến thức và kỹ năng Liên quan liêu -“You Had Better to lớn See A Doctor”

Định Nghĩa Về Câu tường thuật Trong giờ đồng hồ Anh

Câu tường thuật(Reported Speech) là câu thuật lại tiếng nói dưới dạng con gián tiếp, lời nói đó không đặt trong dấu ngoặc kép.


*
You Had Better to See A Doctor
khác nhau Câu Trực Tiếp cùng Câu tường thuật
Câu trực tiếp Câu tường thuật
mô tả chính xác lời ai đó nói
Đặt trong vệt ngoặc kép
Thuật lại khẩu ca dưới dạng loại gián tiếp
Không để trong ngoặc kép

giải pháp Chuyển Đổi Thì vào Câu tường thuật

Để thay đổi câu trực tiếp sang câu tường thuật chúng ta có 4 bước như sau:

bước 1: chọn từ tường thuật: said, told, v.v….. bước 2: “Lùi một thì” của đụng từ bước 3: biến hóa đại từ cân xứng bước 4: biến đổi trạng từ bỏ thời gian/ nơi chốn

các thì cơ bản


Câu trực tiếp Câu con gián tiếp
lúc này đơn
S + V(e,es)
vượt khứ đơn
S + V(ed)
lúc này tiếp diễn
S + am/is/are + V-ing
vượt khứ tiếp diễn
S + was/were + V-ing
bây giờ hoàn thành
S + have/has + P2
vượt khứ trả thành
S + had + P2
quá khứ đơn
S + was/were
vượt khứ trả thành
S + had + been
quá khứ tiếp diễn
Was/were + V-ing
quá khứ xong tiếp diễn
S + had + been + V-ing
sau này đơn: will, shall Would/ should
sau này gần: be going to Was/were going to

một trong những động từ bỏ khuyết thiếu


Trực tiếp con gián tiếp
can could
will would
shall should
must had to
may might

Đại từ bỏ nhân xưng


Ở câu trực tiếp Ở câu è cổ thuật con gián tiếp
I he/ she
we they
you they/ I/ he/ she
me him/ her
us them
you them/ me/ him/ her

*
You Had Better lớn See A Doctor

Đại trường đoản cú sở hữu


Ở câu trực tiếp Ở câu gián tiếp
my her/ his
our their
your them/ my/ his/ her
mine his/ hers
ours theirs
yours theirs/ mine/ his/ hers

Đại trường đoản cú chỉ định

this→ that these→ those

biến hóa trạng từ


Trạng từ ở câu trực tiếp Trạng từ sinh sống câu loại gián tiếp Ví dụ
this that ‘I need this bag.’ She said she neededthatbag.
these those ‘I’m eating these apples.’ He said he was eatingthoseapples.
here there ‘I’ll be moving here next year.’ She said she would be movingtherenext year.
now then ‘We’re in a meeting now.’ They said they were in a meetingthen.
today that day ‘I’ll have an exam today.’ She said she would have an examthatday.
yesterday the day before the previous day ‘I went swimming yesterday.’ She said she had gone swimmingthe day before/ the previous day.
tomorrow the day after the next/following day ‘We’ll wait until tomorrow.’ They said they would wait untilthe day after/ the following day.
ago before/previously ‘I was in Hue two weeks ago.’ He said he had been in Hue two weeksbefore.
next week the week after the following week ‘I’ll come and see you next week.’ She said she would come và see youthe following week.

*
You Had Better to See A Doctor
bài Tâp Về Dạng Câu trần thuật Trong giờ đồng hồ Anh – Viết Lại Đúng các Câu Sau bằng phương pháp Sử Dụng cấu tạo Câu trần thuật

1. “Please download the information from this file,” the director said to us.

The director told us ………………………………………………………

2. “Where is the cake which I just made?” Her mother asked her.

Her mother asked her where ……………………………………

3. “Which way are you planning to lớn go khổng lồ the beach?” Mary asked us

Mary asked us which …………………………………………….

4. “Please bring that outfit over here if it has any damage.” the clerk said khổng lồ Lisa.

The clerk told Lisa………………………………………………………

5. “Don’t come to lớn my house without prior notice.” May’s colleague said khổng lồ her.

May’s colleague told her ……………………………………………………

6. “Can you vì this project best?” My manager told me

My manager told me ………………………………..

7. Jimin’s girlfriend said, “My boyfriend is a very polite & courteous person so I love him very much.”

Jimin’s girlfriend said that ……………………………………..

8. “Is there any restroom nearby?” the customer asked me.

The customer asked me ………………………………..

9. Jenny said to him: “Please lend me your car to carry this cargo to the train station because my dad needs it right now.”

Jenny asked him …………………………..

11. “Don’t stay up late, Jisoo,” Jisoo’s mother said to lớn her.

Jisoo’s mother told her ……………………………..

12. “Tim, did you see the water bottle which I just bought?” Tim’s roommate asked.

Tim’s roommate asked him ………………………………………………

13. “Don’t vị anything worse, Jane.” Jane’s brother said to her.

Jane’s brother told her …………………………………….

14. She said: “I’ll take you to school tomorrow, Jack.”

She told Jack…………………………………….

Đáp án

1. The director told us to download the information from that file.

2. Her mother asked her where the cake was which she just had made.

3. Mary asked us which way we were planning lớn go lớn the beach.

4. The clerk told Lisa khổng lồ bring that outfit over there if it had any damage.

5. May’s colleague told her not lớn come to lớn her house without prior notice.

6. My manager told me if I could vày that project best.

7. Jimin’s girlfriend said that he was a very polite và courteous person so she loved him very much.

8. The customer asked me if there any restroom nearby was.

9. Jenny asked him lớn lend her his oto to carry that cargo khổng lồ the train station because her dad needed it right then.

Xem thêm: Cách Mở Khóa Iphone Bị Vô Hiệu Hóa, 2 Trên Máy Tính Nhanh

10. Jisoo’s mother told her not to stay up late.

11. Tim’s roommate asked him if he had seen the water bottle which she had just bought.

12. Jane’s brother told her not to vì chưng anything worse.

13. She told Jack that she would take him lớn schook the next day.

14. The seller told us they would give us a discount coupon if we accepted to lớn take that survey.

nội dung bài viết trên trên đây đã gợi ý cách đổi khác câu tường thuật “You Had Better to lớn See A Doctor”, cùng với đó là kiến thức liên quan lại mà
Truongkinhdoanhcongnghetổng hợp sẽ giúp bạn đoạt được được dạng bài bác tập này. Chúc bạn làm việc tập tốt!

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the sentence that is CLOSEST in meaning to each of the following questions


Câu 1: I’m sure Luisa was very disappointed when she failed the exam

A. Luisa must be very disappointed when she failed the exam.

B. Luisa must have been very disappointed when she failed the exam.

C. Luisa may be very disappointed when she failed the exam.

D. Luisa could have been very disappointed when she failed the exam.


Giải đưa ra tiết:

B

Tôi có lẽ Luisa đang rất thuyệt vọng khi cô ấy trượt kỳ thi.

Ở đây ta sử dụng must have done sth: chắc hẳn đã làm cái gi (phỏng đoán chắc chắn rằng về việc đã xẩy ra trong quá khứ)

=> lời giải B. Luisa chắc hẳn đã rất thuyệt vọng khi cô trượt kỳ thi.


Câu 2: “You had better see a doctor if the sore throat does not clear up.” she said khổng lồ me.

A. She reminded me of seeing a doctor if the sore throat did not clear up.

B. She ordered me khổng lồ see a doctor if the sore throat did not clear up.

C. She insisted that I see a doctor unless the sore throat did not clear up.

D. She suggested that I see a doctor if the sore throat did not clear up.


Giải bỏ ra tiết:

D

Tạm dịch: "Bạn đề nghị đi gặp bác sĩ nếu viêm họng hạt không hết." Cô ấy nói với tôi.

A. Cô đề cập tôi lưu giữ đến gặp bác sĩ nếu viêm họng không hết.

B. Cô chỉ định cho tôi chạm chán bác sĩ nếu rát họng không hết.

C. Cô khẳng định rằng tôi nên chạm chán một bác bỏ sĩ trừ khi đau họng không hết.

D. Cô kiến nghị tôi chạm chán bác sĩ nếu viêm họng không hết.

=> lời giải D


Câu 3: Without her teacher’s advice, she would never have written such a good essay

A. Her teacher advised him & she didn"t write a good essay.

B. Her teacher didn"t advise her and she didn"t write a good essay.

C. She wrote a good essay as her teacher gave her some advice.

D. If her teacher didn"t advise her, she wouldnt write such a good essay.


Giải bỏ ra tiết:

C

Tạm dịch: Nếu không tồn tại lời khuyên của giáo viên, cô ấy sẽ không lúc nào viết được một bài luận hoặc như là vậy.

A. Gia sư của cô răn dạy anh ta cùng cô ấy đã không viết được một bài luận hay.

B. Giáo viên của cô dường như không khuyên cô và cô đang không viết được một chia sẻ hay.

C. Cô vẫn viết được một bài viết hay vị giáo viên đã mang đến cô một vài lời khuyên.

D. Nếu giáo viên của cô không khuyên cô, cô ấy sẽ không còn viết một bài luận hay. (dùng câu đk loại 2 là không đúng)

=> giải đáp C


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.