xiderit

I. Quặng sắt:

 1. Hematit đỏ: Fe2O3 khan
 2. Hematit nâu (limonit): Fe2O3.nH2O
 3. Manhetit: Fe3O4
 4. Xiderit: FeCO3
 5. Pirit: FeS2 (không người sử dụng qặng này nhằm pha trộn Fe vì như thế chứa được nhiều lưu hoàng, dùng để làm pha trộn H2SO4).

II. Quặng kali, natri:

Bạn đang xem: xiderit

 1. Muối ăn : NaCl ;
 2. Sivinit: KCl.NaCl
 3. Cacnalit: KCl.MgCl2.6H2O…
 4. Xô nhiều : Na2CO3
 5. Diêm tiêu: NaNO3
 6. Cacnalit: KCl.MgCl2.6H2O

III. Quặng can xi, magie:

 1. Đá vôi, đá phấn…. CaCO3
 2. Thạch cao : CaSO4.2H2O
 3. Photphorit :Ca3(PO4)2
 4. Apatit: Ca5F(PO4)3 hay 3Ca3(PO4)2.CaF2
 5. Đolomit CaCO3.MgCO3 (đá bạch vân).
 6. Florit: CaF2.
 7. Cacnalit: KCl.MgCl2.6H2O
 8. Manhezit : MgCO3 ,
 9. Cainit: KCl.MgCl2.6H2O

VI. Quặng nhôm:

 1. Boxit: Al2O3.nH2O (thường láo nháo SiO2, Fe2O3 và một trong những tạp hóa học khác).
 2. Cryolit: Na3AlF6 hay AlF3.3NaF
 3. Cao lanh: Al2O3.2SiO2.2H2O
 4. Mica: K2O.Al2O3.6SiO2.2H2O…

V. Quặng đồng

1.      Chancozit : Cu2S

2.      Cancoporit : CuS.FeS ( CuFeS2)

3.      Malakit : CuCO3.Cu(OH)­2

4.      Azurite : 2CuCO3.Cu(OH)2  

5.      Cuprit : Cu2O

Xem thêm: Các mối lấy sỉ giày dép ở Hà Nội dân buôn không muốn cho bạn biết

Quặng xiđerit sở hữu công thức là:

Câu hỏi:

Câu hỏi: Công thức bộ phận chủ yếu của quặng xiđerit là
A. FeS.
B. FeCO3​.
C. Fe(OH)2​.
D. Fe3​O4​.

Đáp án C.

Siderit

Siderit (tiếng Anh: Siderite) là 1 khoáng chất chứa chấp bộ phận đó là sắt(II) cacbonat (FeCO3). Tên gọi của chính nó sở hữu kể từ giờ Hy Lạp σίδηρος, sideros, tức là Fe. Đây là quặng có mức giá trị, với 48% là Fe và ko chứa chấp lưu hoàng hoặc phốtpho. Cả magiê và mangan thường thì được thay cho thế mang lại Fe.

Siderit có tính cứng Mohs khoảng tầm 3,75-4,25, với trọng lượng riêng biệt là 3,96 và là khoáng chất sở hữu ánh kim.

Xem thêm: 114 là gì

Siderit kể từ Brasil
Thông tin tưởng chung
Thể loại Khoáng vật cacbonat
Công thức hóa học FeCO3
Phân loại Strunz 05.AB.05
Phân loại Dana 14.01.01.03
Hệ tinh anh thể Tam phương – Lục phương nhiều diện thông thường (3 2/m)
Nhận dạng
Màu Vàng lợt, xám, nâu, xanh lơ lá cây, đỏ chót, đen giòn và thỉnh thoảng ko màu
Dạng thông thường tinh anh thể Tinh thể dạng bảng, thông thường cong – kết hoạnh cho tới khối.
Song tinh Phiến khan hiếm thấy bên trên {0112}
Cát khai Hoàn hảo bên trên {0111}
Vết vỡ Không phẳng lì cho tới vỏ sò
Độ bền Giòn
Độ cứng Mohs 3,75 – 4,25
Ánh Thủy tinh anh, rất có thể như lụa cho tới như ngọc trai
Màu vết vạch Trắng
Tính nhập mờ Trong lờ mờ cho tới tương đối nhập mờ
Tỷ trọng riêng 3,96
Thuộc tính quang Đơn trục (-)
Chiết suất nω = 1,875 nε = 1,633
Khúc xạ kép δ = 0,242
Tán sắc Mạnh

Thành tạo

Siderit được nhìn thấy thông dụng trong những mạch sức nóng dịch, và nằm trong sinh với những khoáng chất khác ví như barit, fluorit, galena, và những loại không giống. Nó cũng là 1 khoáng chất tạo ra đá trong những đá phiến sét và cát kết, thỉnh thoảng bọn chúng tồn bên trên ở dạng kết hoạnh. Trong những đá trầm tích, siderit hầu hết tạo hình ở những phỏng sâu sắc chôn vùi nông và bộ phận yếu tố của chính nó thông thường tương quan cho tới môi trường xung quanh trầm tích đóng góp kín. Thêm nhập cơ, một trong những phân tích mới đây dùng bộ phận đồng vị ôxy của sphaerosiderit (loại nằm trong sinh với đất) Lúc sự thay cho thế bộ phận đồng vị của nước khí quyển ra mắt ngay lập tức sau thời điểm nó lắng dọng.

Hình ảnh

Hợp chất sắt

Fe(-II)
 • H2Fe(CO)4
 • Na2Fe(CO)4
Fe(0)
 • Fe(CO)5
 • Fe2(CO)9
 • Fe3(CO)12
 • Fe(CO)3CH3COC2H2C6H6
Fe(I)
 • FeH
 • Fe2O
 • FeI
Hợp chất hữu cơ
 • (C5H5FeCO)2(CO)2
Fe(0,II)
 • Fe3C
Fe(II)
 • FeH2
 • Mg2FeH6
 • Fe3(BO3)2
 • Fe(BO2)2
 • Fe(BH4)2
 • Fe(BF4)2
 • FeC2
 • Fe(CN)2
 • H4Fe(CN)6
 • FeCO3
 • Fe(HCO3)2
 • Fe2(OH)2CO3
 • FeC2O4
 • Fe(CON3H4)2
 • FeCS3
 • Fe(N3)2
 • Fe(NO)2
 • Fe(NO2)2
 • Fe(NO3)2
 • FeO
 • Fe(OH)2
 • Fe(OCN)2
 • FeF2
 • Fe(AlH4)2
 • Fe(AlO2)2
 • FeAlF5
 • Fe(AlCl4)2
 • FeSi2
 • FeSiO3
 • Fe2SiO4
 • FeSiF6
 • Fe2SiS4
 • Fe(H2PO2)2
 • FeHPO3
 • Fe3(PO4)2
 • FeHPO4
 • Fe2P2O7
 • Fe(PO3)2
 • Fe(PF6)2
 • FeS
 • Fe(SCN)2
 • FeSO3
 • FeSO4
 • FeS2O3
 • FeS2O6
 • FeS2O7
 • Fe(HSO4)2
 • FeCl2
 • Fe(ClO3)2
 • Fe(ClO4)2
 • FeTiO3
 • Fe2V2O7
 • Fe(VO3)2
 • Fe(CrO2)2
 • FeCrO4
 • FeCr2O7
 • Fe(MnO4)2
 • Fe2Fe(CN)6
 • Fe3[Fe(CN)6]2
 • FeZnO2
 • Fe(GaO2)2
 • FeGeO3
 • FeGe(OH)6
 • FeGeF6
 • Fe2GeO4
 • Fe3(AsO3)2
 • Fe3(AsO4)2
 • Fe(AsF6)2
 • FeAsF7
 • Fe3(AsTe3)2
 • FeSe
 • FeSeO3
 • FeSeO4
 • Fe(SeCN)2
 • FeBr2
 • Fe(BrO3)2
 • Fe(NbO3)2
 • FeMoO4
 • FeMoS4
 • Fe(InS2)2
 • FeSnO3
 • FeSn(OH)6
 • Fe2SnS4
 • FeSnF6
 • FeSnCl6
 • FeSnBr6
 • Fe(SbO2)2
 • Fe3(SbO4)2
 • Fe(SbO3)2
 • Fe(SbF6)2
 • FeTe
 • FeTeO3
 • FeTeO4
 • FeI2
 • Fe(IO3)2
 • Fe5(IO6)2
 • Fe(TaO3)2
 • FeWO4
 • FeWS4
 • FeW2O7
 • FeReO4
 • Fe(ReO4)2
 • FeUO4
 • FeU3O10
Hợp hóa học hữu cơ
 • Fe(C5H5)2
 • Fe(C5H4P(C6H5)2)2
 • C4H4Fe(CO)3
 • Fe(C2H3O2)2
 • FeC4H2O4
 • Fe(C3H5O3)2
 • FeC6H6O7
 • FeC12H22O14
Fe(0,III)
 • Fe3P
Fe(II,III)
 • Fe3O4 (1:1)
 • Fe2F5 (1:1)
 • Fe3F8 (1:2)
 • Fe3(P2O7)2 (1:1)
 • Fe3S4 (1:1)
 • Fe3(SO4)4 (1:1)
 • Fe3Cl8 (1:2)
 • Fe7[Fe(CN)6]6 (1:4)
 • Fe3Br8 (1:2)
 • Fe3(TeO3)4 (1:1)
 • Fe3I8 (1:2)
Fe(III)
 • FeH3
 • FeB
 • FeBO3
 • Fe(BO2)3
 • Fe(BF4)3
 • Fe(CN)3
 • H3Fe(CN)6
 • Fe2(CO3)3
 • Fe2(CS3)3
 • Fe2(C2O4)3
 • Fe(HC2O4)3
 • Fe(N3)3
 • Fe(NO)3
 • Fe(NO2)3
 • FeNO4
 • Fe(NO3)3
 • Fe2O3
 • Fe(OH)3
 • Fe(OCN)3
 • FeF3
 • FeOF
 • FeAlCl6
 • FeAlBr6
 • Fe2(SiO3)3
 • Fe2(SiF6)3
 • Fe4(SiO4)3
 • Fe(H2PO2)3
 • Fe(H2PO3)3
 • FePO4
 • Fe2(HPO4)3
 • Fe(H2PO4)3
 • Fe4(P2O7)3
 • Fe2(H2P2O7)3
 • Fe5(P3O10)3
 • FePCl8
 • Fe2(POCl5)3
 • FePOCl6
 • Fe2S3
 • Fe2(S2O3)3
 • Fe2(SO3)3
 • Fe2(S2O6)3
 • Fe2(SO4)3
 • Fe2(S2O7)3
 • Fe(SCN)3
 • FeCl3
 • FeOCl
 • Fe(ClO3)3
 • Fe(ClO4)3
 • FeVO4
 • Fe4(V2O7)3
 • Fe2V4O13
 • Fe(VO3)3
 • Fe2(CrO4)3
 • Fe2(Cr2O7)3
 • Fe4[Fe(CN)6]3
 • FeFe(CN)6
 • Fe2(FeO4)3
 • FeGaO3
 • FeAsO3
 • FeAsO4
 • Fe2Se3
 • Fe2(SeO3)3
 • Fe(HSeO3)3
 • Fe2(SeO4)3
 • Fe(SeCN)3
 • FeBr3
 • FeOBr
 • Fe(BrO3)3
 • FeNbO4
 • Fe2(MoO4)3
 • FeInO3
 • Fe(TcO4)3
 • FeSbO4
 • Fe(SbO3)3
 • FeSbCl8
 • Fe(SbBr6)3
 • Fe2(TeO3)3
 • Fe2(TeO4)3
 • FeI3
 • FeOI
 • Fe(IO3)3
 • Fe(IO4)3
 • FeTaO4
 • Fe2(WO4)3
 • Fe(ReO4)3
Hợp hóa học hữu cơ
 • Fe(C5H5)2BF4
 • C6H8O7·xFe3+·yNH3
Fe(IV)
 • FeO2
 • Fe(OH)4
Fe(V)
 • Fe2O5
Hợp hóa học chứa chấp ion hypoferrat
 • K3FeO4
Fe(VI)

{{Ferrat}}