vợ yêu tiếng anh la gì

Vợ yêu thương là cơ hội gọi thân thương người ck gọi người bà xã.

1.

Anh đang được sáng sủa tác bài xích thơ này nhằm dành riêng tặng cho tất cả những người bà xã yêu thương của tớ.

He composed this poem for his beloved wife.

2.

Tất cả điều anh mong muốn ngay lập tức lúc này là nhằm trả thù oán bất kể ai đó đã thịt bị tiêu diệt người bà xã yêu thương quý của tớ.

Xem thêm: bán kính mặt cầu

All he wants now is to tát take revenge on whoever killed his beloved wife.

Ngoài beloved wife, người tao còn dùng những kể từ sau nhằm gọi bà xã yêu thương nè!

- wife: My wife is very good. - Vợ yêu thương của tôi rất hay.

- honey: She is my honey. - Cô ấy là bà xã yêu thương của tôi ê.

- missus: I'm waiting for the missus. - Anh đang được đợi bà xã yêu thương của anh ý ê.

- darling wife: Happy birthday my darling wife! - Chúc mừng sinh nhật bà xã của anh!

- darling: Darling, I am home page. - Vợ yêu thương, anh đang được về phía trên.

Xem thêm: trực tâm của tam giác là gì