vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

Giải toán 9, giải bài xích luyện toán lớp 9 rất đầy đủ đại số và hình học

Bạn đang xem: vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

Bình chọn:

4 bên trên 209 phiếu

Lý thuyết về vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

Ba vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn: Đường trực tiếp và đàng tròn trặn hạn chế nhau. Đường trực tiếp và đàng tròn trặn xúc tiếp. Đường trực tiếp và đàng tròn trặn ko uỷ thác nhau.

Xem cụ thể

Trả điều thắc mắc Bài 4 trang 107 SGK Toán 9 Tập 1 Giải Trả điều thắc mắc Bài 4 trang 107 SGK Toán 9 Tập 1. Vì sao một đường thẳng liền mạch và một đàng tròn trặn ko thể với nhiều hơn thế nhì điểm công cộng ? Xem điều giải

Trả điều thắc mắc Bài 4 trang 108 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả điều thắc mắc Bài 4 trang 108 SGK Toán 9 Tập 1. Hãy chứng tỏ xác minh trên

Xem điều giải

Trả điều thắc mắc Bài 4 trang 109 SGK Toán 9 Tập 1Giải Trả điều thắc mắc Bài 4 trang 109 SGK Toán 9 Tập 1. Cho đường thẳng liền mạch a và với cùng một điểm O cơ hội a là 3cm. Xem điều giải

Bài 17 trang 109 sgk Toán 9 - luyện 1

Vì d R nên đường thẳng liền mạch hạn chế đàng tròn trặn. Vì đường thẳng liền mạch xúc tiếp với đàng tròn trặn nên d=R=6cm.

Xem điều giải

Bài 18 trang 110 sgk Toán 9 - luyện 1Khoảng cơ hội kể từ tâm A cho tới trục Ox là 4. Vậy d>R, vì thế đàng tròn trặn và trục Ox ko uỷ thác nhau. Xem điều giải

Bài 19 trang 110 sgk Toán 9 - luyện 1

Cho đường thẳng liền mạch xy. Tâm của những đàng tròn trặn với nửa đường kính 1cm và xúc tiếp với đường thẳng liền mạch xy phía trên đàng nào?

Xem điều giải

Bài trăng tròn trang 110 sgk Toán 9 - luyện 1Cho đàng tròn trặn tâm O nửa đường kính 6cm và một điểm A cơ hội O là 10cm. Xem điều giải

Đề đánh giá 15 phút - Đề số 1 - Bài 4 - Chương 2 - Hình học tập 9

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 1 - Bài 4 - Chương 2 - Hình học tập 9

Xem điều giải

Đề đánh giá 15 phút - Đề số 2 - Bài 4 - Chương 2 - Hình học tập 9Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 2 - Bài 4 - Chương 2 - Hình học tập 9 Xem điều giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 4 - Bài 4 - Chương 2 - Hình học tập 9Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 4 - Bài 4 - Chương 2 - Hình học tập 9 Xem điều giải

Đề đánh giá 15 phút - Đề số 5 - Bài 4 - Chương 2 - Hình học tập 9

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 5 - Bài 4 - Chương 2 - Hình học tập 9

Xem điều giải

 • 1

Bài viết lách được coi nhiều nhất

 • Bài 18 trang 110 SGK Toán 9 luyện 1
 • Bài 19 trang 110 SGK Toán 9 luyện 1
 • Bài trăng tròn trang 110 SGK Toán 9 luyện 1
 • Bài 17 trang 109 SGK Toán 9 luyện 1
 • Lý thuyết về vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

Các chương, bài xích khác

 • Bài 1. Sự xác lập của đàng tròn trặn. Tính hóa học đối xứng của đàng tròn

 • Bài 2. Đường kính và thừng của đàng tròn

 • Bài 3. Liên hệ thân mật thừng và khoảng cách kể từ tâm cho tới dây

 • Bài 5. Dấu hiệu nhận thấy tiếp tuyến của đàng tròn

 • Bài 7. Vị trí kha khá của hai tuyến đường tròn

 • Bài 6. Tính hóa học của nhì tiếp tuyến hạn chế nhau

 • Bài 8. Vị trí kha khá của hai tuyến đường tròn trặn (tiếp theo)

 • Ôn luyện chương II – Đường tròn

 • Đề đánh giá 15 phút - Chương 2 - Hình học tập 9

 • Xem thêm: bảng cộng

  Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) - Chương 2 - Hình học tập 9