vẽ biểu đồ đường

Bài tập dượt vẽ biểu đồ đường Địa Lí với giải chi tiết

Tải xuống

Bạn đang xem: vẽ biểu đồ đường

A. LÝ THUYẾT

1. Cách vẽ biểu đồ đường

Bước 1: Xử lí bảng số liệu và kiến thiết hệ trục tọa độ

- Phân tích bảng số liệu tiếp tục xử lí (tìm số lớn số 1, số nhỏ nhất) nhằm kiến thiết hệ tọa chừng.

- Xác tấp tểnh tỉ trọng, phạm vi khung giấy thích hợp.

- Xây dựng hệ trục tọa chừng phù hợp độ cao trục tung = 2/3 chiều nhiều năm trục hoành.

Bước 2: Vẽ biểu đồ

- Đánh số chuẩn chỉnh bên trên trục tung cần cơ hội đều nhau.

- Chia khoảng cách năm ở trục hoành đích thị và phù hợp.

- Không được tự động ý bố trí lại trật tự số liệu (nếu không tồn tại yêu thương cầu).

- Năm trước tiên đó là trục tung (không với khoảng cách như biểu trang bị cột).

- Nối những điểm vì chưng những đoạn trực tiếp (nên hoàn thành xong từng đàng nhằm mục đích rời nối nhầm).

Bước 3: Hoàn thiện biểu đồ

- Ghi số liệu bên trên những điểm (nếu những đàng vượt lên ngay sát nhau thì ko nhất thiết cần ghi).

- Viết đơn vị chức năng vô trục tung và trục hoành.

- Hoàn chỉnh bảng ghi chú và thương hiệu biểu trang bị.

- Đảm bảo tính trực quan lại và tính thẩm mĩ của biểu trang bị.

- Không sử dụng công cộng một kí hiệu cho tới nhiều đối tượng người dùng được thể hiện tại bên trên biểu trang bị.

2. Cách đánh giá biểu trang bị đường

* Trường phù hợp thể hiện tại một đối tượng

- So sánh số liệu năm đầu và năm cuối với vô bảng số liệu.

- Xem đàng màn biểu diễn tăng trưởng (tăng) với liên tiếp hoặc không?

+ Nếu liên tiếp thì cho thấy thêm quá trình nào là tăng nhanh chóng, quá trình nào là tăng lờ đờ.

+ Nếu ko liên tục: Thì năm nào là không hề liên tiếp.

- Một vài ba phân tích và lý giải cho tới đối tượng người dùng, phân tích và lý giải trong những năm ko liên tiếp.

* Trường phù hợp cột với hai tuyến đường trở lên

- Nhận xét từng đàng một tương tự như bên trên theo như đúng trình tự động bảng số liệu cho: đàng a trước, rồi cho tới đàng b, rồi cho tới c, d.

- Tiến hành đối chiếu (cao, thấp,…), dò thám từng tương tác Một trong những đàng màn biểu diễn.

- Kết luận và phân tích và lý giải.

B. MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP

Bài tập dượt 1: Cho bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH CHO SẢN PHẨM MỘT SỐ CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - năm nhâm thìn (Đơn vị: Nghìn ha)

Năm

2010

2013

2014

2015

2016

Điều

339,8

300,9

285,8

280,3

288,3

Cao su

429,1

548,8

570,0

593,8

600,1

Cà phê

518,2

581,3

588,8

604,3

622,2

(Nguồn: Tổng viên thống kê)

a) Vẽ biểu trang bị mến thống nhất thể hiện tại sự cải tiến và phát triển của một vài thành phầm cây lâu năm nhiều năm ở VN, quá trình 2010 - 2016?

b) Nhận xét và phân tích và lý giải vận tốc phát triển một vài thành phầm cây lâu năm nhiều năm ở VN, quá trình 2010 - 2016?

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

Bài tập dượt vẽ biểu đồ đường Địa Lí với giải chi tiết

DIỆN TÍCH CHO SẢN PHẨM MỘT SỐ CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2016

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Các thành phầm cây lâu năm ở VN với sự thay cho thay đổi theo đuổi thời hạn.

+ Cây điều với diện tích S nhỏ nhất (288,3 ngàn ha) và với Xu thế hạn chế (51,5 ngàn ha) tuy nhiên tạm thời.

+ Cây cao su đặc tạo thêm liên tiếp và gia tăng 171 ngàn ha.

+ Cây coffe với diện tích S lớn số 1 (622,3 ngàn ha), tạo thêm liên tiếp qua quýt trong những năm và gia tăng 104 ngàn ha.

- Tốc chừng tăng của những cây lâu năm cũng không giống nhau. Cây cao su đặc tăng sớm nhất (139,9%), tiếp cho tới là cây coffe (120,1%) và cây điều hạn chế (84,8%).

* Giải thích

Sự tăng, hạn chế tạm thời của những thành phầm cây lâu năm là vì tác động của sự việc tạm thời thị ngôi trường nội địa và quốc tế. Sự ưu chuộng về một thành phầm tiếp tục kích ứng việc không ngừng mở rộng tạo ra, không ngừng mở rộng diện tích S cây xanh và ngược lại. Hình như còn tự một vài nhân tố bất ngờ (khí hậu, khu đất đai,…) và nhân tố tài chính (cơ sở chế vươn lên là, bảo vệ, vận gửi,…).

Bài tập dượt 2: Cho bảng số liệu sau:

TỔNG SỐ DÂN, SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC VÀ BÌNH QUÂN LƯƠNG THỰC

THEO ĐẦU NGƯỜI CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1990 - 2015

Năm

Tổng số dân (nghìn người)

Sản lượng lương lậu thực (nghìn tấn)

Bình quân hoa màu theo đuổi đầu người (kg / người)

1990

66016

19879,7

301,1

2000

77635

34538,9

444,9

2005

82392

39621,6

480,9

2010

86947

44632,2

513,4

2015

91731

50498,3

550,6

(Nguồn: Tổng viên thống kê)

a) Vẽ biểu trang bị mến thống nhất nhằm thể hiện tại vận tốc cải tiến và phát triển của tổng dân sinh, sản lượng hoa màu và trung bình hoa màu theo đuổi đầu người của VN, quá trình 1990 - 2015?

b) Nhận xét và phân tích và lý giải.

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

* Xử lí số liệu

- Công thức: Tốc chừng phát triển = Giá trị năm trước đó / độ quý hiếm năm gốc x 100%.

- Lấy năm 1990 là 100%, vận dụng công thức bên trên. Ta tính được bảng sau:

TỔNG SỐ DÂN, SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC VÀ BÌNH QUÂN LƯƠNG THỰC

THEO ĐẦU NGƯỜI CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1990 - năm ngoái (Đơn vị: %)

Năm

Tổng số dân

Sản lượng lương lậu thực

Bình quân hoa màu theo đuổi đầu người

1990

100,0

100,0

100,0

2000

117,6

173,7

148,7

2005

124,8

199,3

159,7

2010

131,7

224,5

170,5

2015

138,9

254,0

182,9

(Nguồn: Tổng viên thống kê)

* Vẽ biểu đồ

Bài tập dượt vẽ biểu đồ đường Địa Lí với giải chi tiết

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG TỔNG SỐ DÂN, SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC VÀ BÌNH QUÂN LƯƠNG THỰC THEO ĐẦU NGƯỜI CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1990 - 2015

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Dân số, sản lượng hoa màu và trung bình hoa màu theo đuổi đầu người đều sở hữu Xu thế tăng liên tiếp qua quýt trong những năm.

- Sản lượng hoa màu với vận tốc phát triển sớm nhất (254%), tiếp cho tới là trung bình hoa màu theo đuổi đầu người (182,9%) và dân sinh với vận tốc phát triển muộn nhất (138,9%).

- Giai đoạn 1990 - năm ngoái, sản lượng hoa màu tăng nhanh chóng và gia tăng 30618,6 ngàn tấn; dân sinh gia tăng 25715 ngàn người và trung bình hoa màu đầu người tăng 249,5 kh/người.

* Giải thích

- Sản lượng hoa màu tăng nhanh chóng là vì sự cải tiến và phát triển của cơ giới hóa vô nông nghiệp, việc tăng mạnh thâm nám canh, tăng vụ vô sản xuất; dùng những loại thuốc chữa bệnh đảm bảo an toàn thực vật, tương đương lúa với rất tốt,… sản lượng hoa màu tăng nhanh chóng đã thử cho tới trung bình hoa màu tăng theo đuổi.

- Dân số tăng tự qui tế bào dân sinh ở VN rộng lớn, tỉ trọng tăng thêm bất ngờ vẫn ở tại mức cao đối với nhiều nước bên trên toàn cầu.

Bài tập dượt 3: Cho bảng số liệu sau:

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA, GIAI ĐOẠN 2011 - năm ngoái

(Đơn vị: %)

Năm

2011

2012

2013

2014

2015

Việt Nam

100,0

138,8

152,1

165,5

173,4

Thái Lan

100,0

102,7

129,4

142,7

151,5

Bru-nây

100,0

120,5

127,4

121,8

118,8

Cam-pu-chia

100,0

105,0

102,4

101,8

100,1

(Nguồn: Tổng viên thống kê)

a) Vẽ biểu trang bị mến thống nhất thể hiện tại vận tốc phát triển GDP của một vài vương quốc chống Khu vực Đông Nam Á, quá trình 2011 - 2015?

b) Nhận xét vận tốc phát triển GDP và phân tích và lý giải tại vì sao VN với vận tốc phát triển khá nhanh?

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

Bài tập dượt vẽ biểu đồ đường Địa Lí với giải chi tiết

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA, GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Các vương quốc với vận tốc phát triển GDP không giống nhau.

- VN với vận tốc tăng liên tiếp và tăng sớm nhất (173,4%).

- Thái Lan với vận tốc tăng liên tiếp và tăng nhanh chóng loại nhì (151,5%).

- Bru-nây với vận tốc tăng (118,8%) tuy nhiên tạm thời (2011 - 2013 tăng; 2013 - năm ngoái giảm).

- Cam-pu-chia với vận tốc tăng muộn nhất (100,1%) tuy nhiên tạm thời (2011 - 2012 tăng; 2012 - năm ngoái giảm).

* Giải thích

- Các vương quốc với vận tốc phát triển rất khác nhau là vì từng quốc giá bán với quyết sách thương nghiệp riêng rẽ và những ĐK về bất ngờ, tài chính - xã hội không giống nhau.

- VN và Thái Lan là nhì vương quốc với vận tốc phát triển khá nhanh chóng, vững chắc và kiên cố tự những quyết sách hội nhập, nhiều phương hóa với rất nhiều thị ngôi trường. Đầu tư và thú vị vốn liếng góp vốn đầu tư mạnh kể từ những nước cải tiến và phát triển nhằm cải tiến và phát triển tài chính - xã hội,…

Bài tập dượt 4: Cho bảng số liệu sau:

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP/NGƯỜI CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á,

GIAI ĐOẠN 2010 - năm ngoái (Đơn vị: %)

Năm

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Ma-lai-xi-a

100,0

115,0

119,5

121,0

124,7

107,7

Phi-lip-pin

100,0

110,6

121,4

129,9

133,9

135,4

Việt Nam

100,0

123,4

137,3

149,8

161,2

165,7

(Nguồn: Tổng viên thống kê)

a) Vẽ biểu trang bị thể hiện tại vận tốc phát triển GDP/người của một vài vương quốc Khu vực Đông Nam Á, quá trình 2010 - 2015?

b) Nhận xét và phân tích và lý giải vận tốc phát triển GDP/người của một vài vương quốc.

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

Bài tập dượt vẽ biểu đồ đường Địa Lí với giải chi tiết

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP/NGƯỜI CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA QUA CÁC NĂM

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- GDP/người của những vương quốc đều sở hữu Xu thế tăng tuy nhiên với sự không giống nhau.

- GDP/người của VN với vận tốc tăng liên tiếp và tăng sớm nhất (165,7%).

- GDP/người của Phi-lip-pin tăng liên tiếp và tăng nhanh chóng loại nhì (135,4%).

- GDP/người của Ma-lai-xi-a tăng (107,7%) tuy nhiên tạm thời.

+ Giai đoạn 2010 - năm trước tăng và gia tăng 24,7%.

+ Giai đoạn năm trước - năm ngoái hạn chế và hạn chế 17%.

* Giải thích

- GDP/người của những vương quốc đều tăng là vì đa số những vương quốc vô chống Khu vực Đông Nam Á đang được tổ chức công nghiệp hóa, tân tiến hóa giang sơn. Hội nhập tài chính quốc tế càng ngày càng sâu sắc, rộng lớn.

- VN với vận tốc phát triển sớm nhất là vì nhờ những quyết sách, kế hoạch đích thị đắn của Nhà nước; triển khai phương châm nhiều phương hóa, nhiều chủng loại hóa và những thành phầm của VN xâm nhập vô nhiều thị ngôi trường khó tính khó nết (Bắc Mĩ, EU, Nhật,…).

Bài tập dượt 5: Cho bảng số liệu sau:

KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM PHÂN THEO PHƯƠNG TIỆN ĐẾN,

GIAI ĐOẠN 2010 - năm ngoái (Đơn vị: Nghìn lượt người)

Năm

2010

2012

2014

2015

Đường sản phẩm không

4091,7

5575,9

6220,2

6271,2

Đường thủy

50,5

285,8

133,2

169,8

Đường bộ

937,6

986,3

1606,5

1502,6

(Nguồn: Tổng viên thống kê)

a) Vẽ biểu trang bị mến thống nhất thể hiện tại sự cải tiến và phát triển của khách hàng quốc tế cho tới việt phái nam phân theo đuổi phương tiện đi lại cho tới, quá trình 2010 - 2015?

b) Nhận xét vận tốc cải tiến và phát triển của số lượt khách hàng cho tới VN. Giải thích?

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

Bài tập dượt vẽ biểu đồ đường Địa Lí với giải chi tiết

KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM PHÂN THEO PHƯƠNG TIỆN ĐẾN,

GIAI ĐOẠN 2010 - 2015

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

Qua biểu trang bị, tao thấy:

Xem thêm: chill chill

- Khác du ngoạn quốc tế cho tới VN vì chưng những loại phương tiện đi lại với sự thay cho thay đổi qua quýt trong những năm.

+ Khách cho tới vì chưng đường đi bộ tăng (160,3%) tuy nhiên tạm thời.

+ Khách cho tới vì chưng đàng sản phẩm ko tăng liên tiếp và gia tăng 2179,5 ngàn lượt người (153,3%).

+ Khách cho tới vì chưng đàng thủy tăng (336,2%) tuy nhiên tạm thời.

- Khách cho tới vì chưng đàng sản phẩm ko rộng lớn (nhiều) nhất, tiếp cho tới là đường đi bộ và sau cùng là đàng thủy (6271,2 ngàn lượt người đối với 1502,6 và 169,8 ngàn lượt người).

- Khách du ngoạn cho tới vì chưng đàng thủy tăng sớm nhất, tiếp cho tới là đường đi bộ và đàng sản phẩm ko (336,2% đối với 160,3% và 153,3%).

* Giải thích

- Nước tao không ngừng mở rộng mối quan hệ liên minh với rất nhiều vương quốc bên trên toàn cầu, nhiều phương hóa và hội nhập quốc tế, bên cạnh đó VN với nền chủ yếu trị ổn định tấp tểnh và khoáng sản du ngoạn nhiều chủng loại nên thú vị được rất nhiều khách hàng du ngoạn quốc tế cho tới.

- Nhờ những ưu thế về vận tốc, tiện lợi và sự tiện ngờ ngày càng tốt -> Đường sản phẩm ko luôn luôn cướp tỉ trọng vận gửi quý khách lớn số 1. Đường thủy trong những năm mới gần đây tăng nhanh chóng là vì sự hội nhập quốc tế và sự góp vốn đầu tư về hạ tầng vật hóa học, hạ tầng,…

C. MỘT SỐ BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Bài tập dượt 1: Cho bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG HỒ TIÊU CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2010 - 2017

Năm

2010

2014

2015

2017

Diện tích (nghìn ha)

51,3

85,6

101,6

152,0

Sản lượng (nghìn tấn)

105,4

151,6

176,8

241,5

(Nguồn: Tổng viên tổng hợp Việt)

a) Vẽ biểu trang bị mến thống nhất thể hiện tại vận tốc phát triển diện tích S và sản lượng hồ nước chi phí của VN quá trình 2010 - 2017?

b) Nhận xét về vận tốc phát triển diện tích S và sản lượng hồ nước chi phí của VN. Giải thích?

Bài tập dượt 2: Cho bảng số liệu sau:

SẢN LƯỢNG THAN, DẦU THÔ VÀ ĐIỆN CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1995 - 2012

Năm

1995

2000

2006

2010

2012

Than (triệu tấn)

8,4

11,6

38,8

44,8

45,1

Dầu thô (triệu tấn)

7,6

16,3

16,8

15,0

16,7

Điện (tỉ kwh)

14,7

26,7

57,9

91,7

115,1

(Nguồn: Tổng viên tổng hợp Việt)

a) Vẽ biểu trang bị mến thống nhất thể hiện tại vận tốc phát triển sản lượng than vãn, dầu thô, năng lượng điện của VN thời kỳ 1995 - 2012?

b) Nhận xét vận tốc phát triển một vài thành phầm tích điện ở VN. Giải mến vì thế sao sản lượng năng lượng điện tăng nhanh?

Bài tập dượt 3: Cho bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LÚA VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG,

GIAI ĐOẠN 2000 - 2015

Năm

2000

2005

2010

2015

Diện tích (nghìn ha)

1212,6

1186,1

1155,5

1150,1

Sản lượng (nghìn tấn)

6586,6

6398,4

6796,8

6803,4

(Nguồn: Tổng viên tổng hợp Việt)

a) Vẽ biểu trang bị thích hợp nhất nhằm thể hiện tại vận tốc phát triển về diện tích S, sản lượng và năng suất lúa cả năm ở vùng đồng vì chưng sông Hồng, quá trình 2000 - 2015?

b) Nhận xét biểu trang bị tiếp tục vẽ. Giải mến tại vì sao năng suất lúa ở vùng Đồng vì chưng sông Hồng càng ngày càng tăng?

Bài tập dượt 4: Cho bảng số liệu sau:

TÌNH HÌNH XUẤT - NHẬP KHẨU Tại NƯỚC TA TRONG,

GIAI ĐOẠN 2000 - 2017 (Đơn vị: triệu USD)

Năm

Kim gạch men xuất khẩu

Kim gạch men nhập khẩu

2000

14 482,7

15 636,5

2005

32 447,1

36 761,1

2010

72 236,7

84 836,6

2014

114 529,2

113 780,4

2017

150 217,1

147 849,1

(Nguồn: Tổng viên tổng hợp Việt)

a) Vẽ biểu trang bị mến thống nhất nhằm thể hiện tại vận tốc phát triển độ quý hiếm xuất - nhập vào sản phẩm & hàng hóa của VN vô quá trình 2000 - 2017?

b) Nhận xét và phân tích và lý giải.

Bài tập dượt 5: Cho bảng số liệu sau:

SẢN LƯỢNG CÀ PHÊ NHÂN VÀ SẢN LƯỢNG CÀ PHÊ XUẤT KHẨU CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1980 - 2017 (Đơn vị: Nghìn tấn)

Năm

1980

1990

2005

2010

2015

2017

Sản lượng coffe nhân

8,4

92,0

802,5

752,1

1105,7

1408,4

Sản lượng coffe xuất khẩu

4,0

89,6

733,9

912,7

1184,0

1691,0

(Nguồn: Tổng viên tổng hợp Việt)

a) Vẽ biểu trang bị mến thống nhất thể hiện tại vận tốc phát triển sản lượng coffe nhân và sản lượng coffe xuất khẩu của VN, quá trình 1980 - 2017?

b) Nhận xét sản lượng coffe nhân và sản lượng coffe xuất khẩu của VN. Giải mến tại vì sao sản lượng coffe xuất khẩu VN trong những năm mới gần đây tăng vô cùng nhanh?

Bài tập dượt 6: Cho bảng số liệu sau:

SỐ DÂN, SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC VÀ BÌNH QUÂN LƯƠNG THỰC

THEO ĐẦU NGƯỜI CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1990 - 2015

Năm

Tổng số dân (nghìn người)

Sản lượng lương lậu thực (nghìn tấn)

Bình quân hoa màu theo đuổi đầu người (kg / người)

1990

66 016

19 879,7

301,1

2000

77 635

34 538,9

444,9

2005

82 392

44 632,2

513,4

2010

86 947

44 632,2

513,4

2015

91 731

50 498,3

550,6

(Nguồn: Tổng viên tổng hợp Việt)

a) Vẽ biểu trang bị mến thống nhất thể hiện tại vận tốc phát triển dân sinh, sản lượng hoa màu và trung bình hoa màu theo đuổi đầu đứa ở VN, quá trình 1990 - 2015?

b) Nhận xét biểu trang bị tiếp tục vẽ. Giải mến tại vì sao trung bình hoa màu theo đuổi đầu đứa ở VN càng ngày càng tăng lên?

Bài tập dượt 7: Cho bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH, NĂNG SUẤT LÚA CỦA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG,

GIAI ĐOẠN 2005 - 2016

Năm

2005

2008

2010

2016

Diện tích (nghìn ha)

3826

3859

3946

4089

Năng suất (tạ/ha)

50,4

53,6

54,7

56,7

(Nguồn: Tổng viên tổng hợp Việt)

a) Vẽ biểu trang bị mến thống nhất thể hiện tại vận tốc phát triển diện tích S, năng suất lúa của Đồng vì chưng sông Cửu Long, quá trình 2005 - 2016?

b) Nhận xét vận tốc phát triển diện tích S, sản lượng và năng suất lúa của Đồng vì chưng sông Cửu Long. Giải thích?

Bài tập dượt 8: Cho bảng số liệu sau:

TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC (GDP) THEO GIÁ HIỆN HÀNH CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA, GIAI ĐOẠN 2000 - năm nhâm thìn (Đơn vị: Tỉ USD)

Năm

2000

2005

2010

2012

2014

2016

Cam-pu-chia

3,6

6,6

11,2

14,0

16,8

20,0

Xin-ga-po

91,5

127,4

199,6

289,3

284,6

305,0

Việt Nam

31,2

57,6

115,9

156,7

186,2

205,3

(Nguồn: Tổng viên tổng hợp Việt)

a) Vẽ biểu trang bị mến thống nhất thể hiện tại vận tốc phát triển GDP của một vài vương quốc, quá trình 2000 - 2016?

b) Nhận xét vận tốc phát triển GDP của một vài vương quốc. Giải thích?

Bài tập dượt 9: Cho bảng số liệu sau:

GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NƯỚC TA,

GIAI ĐOẠN 2010 - 2017

Năm

2010

2014

2015

2017

Giày dép

5,1

10,3

12,0

14,7

Dệt may

11,2

20,1

22,8

26,0

Điện thoại và những linh kiện

2,3

23,6

30,2

45,3

(Nguồn: Tổng viên tổng hợp Việt)

a) Vẽ biểu trang bị mến thống nhất thể hiện tại vận tốc phát triển độ quý hiếm xuất khẩu một vài thành phầm công nghiệp VN, quá trình 2010 - 2017?

b) Nhận xét và phân tích và lý giải.

Bài tập dượt 10: Cho bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG PHÂN THEO CÁC NHÓM CÂY, GIAI ĐOẠN 1990 - 2016

(Đơn vị: Nghìn ha)

Nhóm cây \ Năm

1990

2000

2010

2016

Cây lương lậu thực

6474,6

8399,1

8615,9

8992,3

Cây công nghiệp

1199,3

2229,4

2808,1

2844,6

Cây rau xanh đậu, cây ăn trái khoáy, cây khác

1366,1

2015,8

2637,1

1967,2

(Nguồn: Tổng viên tổng hợp Việt)

a) Vẽ biểu trang bị mến thống nhất thể hiện tại vận tốc phát triển diện tích S gieo trồng phân theo đuổi group cây ở VN, quá trình 1990 - 2016?

b) Nhận xét vận tốc phát triển diện tích S gieo trồng phân theo đuổi group cây ở VN. Giải mến tại vì sao diện tích S cây lâu năm trong những năm mới gần đây ở VN tăng nhanh?

Tải xuống

Xem thêm thắt những nội dung bài viết gom tập luyện tài năng địa lí vô cùng hoặc khác:

 • Bài tập dượt vẽ biểu trang bị cột Địa Lí với giải chi tiết
 • Bài tập dượt vẽ biểu trang bị tròn trặn Địa Lí với giải chi tiết
 • Bài tập dượt vẽ biểu trang bị miền Địa Lí với giải chi tiết
 • Bài tập dượt vẽ biểu trang bị phối hợp Địa Lí với giải chi tiết
 • Bài tập dượt phân tách và đánh giá bảng số liệu địa lí với tiếng giải
 • Bài tập dượt về Atlat Địa lí VN với giải chi tiết

Đã với tiếng giải bài xích tập dượt lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài xích tập dượt Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài xích tập dượt Lớp 10 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài xích tập dượt Lớp 10 Cánh diều

Săn SALE shopee mon 7:

 • Đồ sử dụng học hành giá cực rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn đôi mươi.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 với đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề đua dành riêng cho nhà giáo và khóa đào tạo dành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với ứng dụng VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài xích tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài xích Đề đua vô lớp 10 môn Địa Lí (có đáp án) được những Giáo viên số 1 biên soạn theo đuổi cấu hình rời khỏi đề đua Trắc nghiệm mới mẻ khiến cho bạn ôn luyện và giành được điểm trên cao vô kì đua vô lớp 10 môn Địa Lí.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.

Xem thêm: phân tích bài nắng mới