trong các chất dưới đây chất nào có nhiệt độ sôi thấp nhất

Chất này với sức nóng chừng sôi thấp nhất

Bạn đang xem: trong các chất dưới đây chất nào có nhiệt độ sôi thấp nhất

Trong những hóa học tiếp sau đây hóa học này với sức nóng chừng sôi thấp nhất được VnDoc biên soạn chỉ dẫn độc giả vấn đáp thắc mắc tương quan cho tới hóa học này với sức nóng chừng sôi thấp nhất. Cũng như thể hiện những nội dung thắc mắc lý thuyết tương quan.

Trong những hóa học tiếp sau đây hóa học này với sức nóng chừng sôi thấp nhất

A. butan

B. etan

C. metan

D. propan

Đáp án chỉ dẫn giải chi tiết 

Các Ankan với sức nóng nhiệt độ chảy và sức nóng chừng sôi tăng dần dần bám theo lượng phân tử.

Chất với sức nóng chừng sôi thấp nhất là metan vì như thế với lượng phân tử nhỏ nhất.

Đáp án C

Khái quát tháo về Ankan

1. Dãy đồng đẳng của Ankan

Metan (CH4) và những hóa học tiếp theo sau với công thức phân tử C2H6, C3H8, C4H10, C5H12,.. lập trở nên mặt hàng đồng đẳng ankan (hay parafin) với công thức cộng đồng CnH2n+2 (n ≥ 1).

Trong phân tử ankan chỉ mất những link đơn C - C, C - H. Các vẹn toàn tử cacbon nhập phân tử ankan (trừ C2H6) ko nằm trong phía trên một đường thẳng liền mạch.

2. Tính hóa học cơ vật lý của Ankan

Ở ĐK thông thường, tứ ankan đầu mặt hàng đồng đẳng (từ CH4 cho tới C4H10) là những hóa học khí, những ankan tiếp theo sau là hóa học lỏng, kể từ khoảng chừng C18H38 trở lên đường là những hóa học rắn.

Nhiệt nhiệt độ chảy, sức nóng chừng sôi và lượng riêng biệt của những ankan tăng theo hướng tăng của phân tử khối.

3. Tính hóa chất của Ankan

Ở sức nóng chừng thông thường, những ankan ko thuộc tính với hỗn hợp axit, hỗn hợp kiềm và những hóa học lão hóa như hỗn hợp KMnO4 (thuốc tím)...

Khi phát sáng hoặc đun rét, những ankan đơn giản và dễ dàng nhập cuộc những phản xạ thế, phản xạ tách hiđro và phản xạ cháy. 

Câu chất vấn áp dụng liên quan 

Câu 1. Hợp hóa học cơ học X với công thức phân tử dạng CnH2n+2. X nằm trong mặt hàng đồng đẳng của

A. anken.

B. ankan.

C. ankan và xicloankan.

D. ankin.

Xem đáp án

Đáp án B

Hợp hóa học cơ học X với công thức phân tử dạng CnH2n+2. X nằm trong mặt hàng đồng đẳng của ankan.

Câu 2. Ở ĐK thông thường hiđrocacbon này tại đây ở thể khí?

A. C4H10.

B. CH4, C2H6.

C. C3H8.

D. Cả A, B, C.

Xem đáp án

Đáp án D

Ankan kể từ C1 → C4 ở hiện trạng khí.

+ Ankan kể từ C5 → khoảng chừng C18 ở hiện trạng lỏng. Từ C18 trở lên đường thì ở hiện trạng rắn.

=> CH4, C2H6, C3H8 và C4H10 đều ở thể khí

Câu 3. Phân tử metan ko tan nhập nư­ớc vì như thế lí bởi này sau đây?

A. Metan là hóa học khí.

B. Phân tử metan ko phân rất rất.

C. Metan không tồn tại link song.

D. Phân tử khối của metan nhỏ.

Xem đáp án

Đáp án B

Phân tử metan ko tan nhập nư­ớc vì như thế phân tử metan ko phân rất rất.

Câu 4. Nhận xét này tại đây đích ?

A. Tất cả ankan và toàn bộ xicloankan đều ko nhập cuộc phản xạ nằm trong.

B. Tất cả ankan và toàn bộ xicloankan đều hoàn toàn có thể nhập cuộc phản xạ nằm trong.

C. Tất cả ankan ko nhập cuộc phản xạ nằm trong tuy nhiên một vài xicloankan lại hoàn toàn có thể nhập cuộc phản xạ nằm trong.

D. Một số ankan hoàn toàn có thể nhập cuộc phản xạ nằm trong và toàn bộ xicloankan ko thể nhập cuộc phản xạ nằm trong.

Xem đáp án

Đáp án C

Tất cả ankan ko nhập cuộc phản xạ nằm trong tuy nhiên một vài xicloankan lại hoàn toàn có thể nhập cuộc phản xạ nằm trong.

Xem thêm: dàn ý tả cây hoa hồng lớp 4

Câu 5. Các ankan ko nhập cuộc loại phản xạ nào?

A. Phản ứng thế.

B. Phản ứng nằm trong.

C. Phản ứng tách.

D. Phản ứng cháy.

Xem đáp án

Đáp án B

Ankan ko nhập cuộc phản xạ nằm trong. (vì ankan là hiđrocacbon no).

Câu 6. Các ankan ko nhập cuộc loại phản xạ nào?

A. Phản ứng thế.

B. Phản ứng nằm trong.

C. Phản ứng tách.

D. Phản ứng cháy.

Xem đáp án

Đáp án B

Các ankan ko nhập cuộc loại phản xạ cộng

Câu 7. Khi clo hóa láo lếu ăn ý 2 ankan, người tớ chỉ nhận được 3 thành phầm thế monoclo. Tên gọi của 2 ankan ê là:

A. etan và propan.

B. propan và iso-butan.

C. iso-butan và n-pentan.

D. neo-pentan và etan.

Xem đáp án

Đáp án A

Clo hóa 2 ankan thu đươc 3 thành phầm thế monclo => 1 ankan tạo ra 1 thành phầm và 1 ankan tạo ra 2 sản phẩm

A đích vì như thế etan tạo ra 1 thành phầm, propan tạo ra 2 sản phẩm

B sai vì như thế propan tạo ra 2 thành phầm, iso-butan tạo ra 2 sản phẩm

C sai vì như thế iso-butan tạo ra 2 thành phầm, n-pentan tạo ra 3 sản phẩm

D sai vì như thế neo-pentan tạo ra 1 thành phầm và etan tạo ra 1 sản phẩm

Câu 8. Cho iso-pentan thuộc tính với Br2 bám theo tỉ lệ thành phần 1 : 1 về số mol nhập ĐK độ sáng khuếch giã thu đ­ược thành phầm chủ yếu monobrom với công thức cấu trúc là

A. CH3CHBrCH(CH3)2.

B. (CH3)2CHCH2CH2Br.

C. CH3CH2CBr(CH3)2.

D. CH3CH(CH3)CH2Br.

Xem đáp án

Đáp án C

Sản phẩm chủ yếu ưu tiên thế C bậc cao => thế nhập C bậc III

CH3CH2CH(CH3)2 + Br2 → CH3CH2CBr(CH3)2 + HBr

Câu 9. Khi cho tới 2-metylbutan thuộc tính với Cl2 bám theo tỷ trọng mol 1 : 1 thì đưa đến thành phầm chủ yếu là

A. 1-clo-2-metylbutan.

B. 2-clo-2-metylbutan.

C. 2-clo-3-metylbutan.

D. 1-clo-3-metylbutan.

Xem đáp án

Đáp án B

Viết CTCT của 2-metylbutan, xác xác định trí thế của clo bám theo tỉ lệ thành phần mol 1 : 1.

=> Viết PTHH, xác lập thành phầm chủ yếu.

-----------------------------------------

Hy vọng trải qua nội dung thắc mắc, bài bác tập dượt gia tăng tiếp tục khiến cho bạn gọi gia tăng nâng lên kỹ năng, kĩ năng giải bài bác tập dượt. Mời chúng ta xem thêm cụ thể nội dung thắc mắc tiếp sau đây.

Trên trên đây VnDoc.com một vừa hai phải reviews cho tới chúng ta Trong những hóa học tiếp sau đây hóa học này với sức nóng chừng sôi thấp nhất, ngóng rằng qua chuyện nội dung bài viết này những chúng ta cũng có thể học hành chất lượng rộng lớn môn Hóa học tập lớp 11. Mời chúng ta nằm trong xem thêm tăng kỹ năng những môn Toán 11, Ngữ văn 11, Tiếng Anh 11, đề ganh đua học tập kì 1 lớp 11, đề ganh đua học tập kì 2 lớp 11...

Xem thêm: tia phân giác là gì