tráng gương

Các hóa học nhập cuộc phản xạ tráng bạc

Phản ứng tráng gương là gì? Cách ghi chép phản xạ tráng gương được VnDoc thuế tầm share cho tới chúng ta học viên. Với tư liệu này hy vọng sẽ hỗ trợ ích mang đến chúng ta học viên tìm hiểu thêm nhằm giải những bài bác luyện Hoá học một cơ hội đơn giản rộng lớn. Mời chúng ta tham ô khảo

Bạn đang xem: tráng gương

I. Phản ứng tráng gương là gì?

Phản ứng tráng gương là một trong những phản xạ chất hóa học đặc thù của những hóa học như anđehit, glucozơ, este, axit fomic… với phù hợp hóa học của sắt kẽm kim loại bạc (Ag). Hợp hóa học của sắt kẽm kim loại bạc là AgNO3 và Ag2O vô môi trường thiên nhiên NH3 ghi chép gọn gàng là AgNO3/NH3. Phản ứng tạo ra trở thành sắt kẽm kim loại bạc. Chính vì vậy, phản xạ này mang tên gọi không giống là phản xạ tráng bạc..

Phản ứng tráng gương là phản xạ được dùng làm nhận ra những hóa học như este, andehit,… Trong số đó, dung dịch test sử dụng mang đến phản xạ là hỗn hợp AgNO3 vô môi trường thiên nhiên NH3. Nó được ghi chép gọn gàng là AgNO3/NH3. Hiện ni loại phản xạ này được dùng nhiều vô trong trắng công nghiệp phát hành ruột phích, gương,..

II. Phương trình tổng quát các hóa học nhập cuộc phản xạ tráng gương

1. Phản ứng tráng gương của Anđehit

a. Phương trình phản xạ tổng quát

R-(CHO)x + 2xAgNO3 + 3xNH3 + xH2O → R-(COONH4)x + xNH4NO3 + 2xAg

→ Phản ứng minh chứng anđehit sở hữu tính khử và được dùng làm nhận ra anđehit.

Riêng HCHO sở hữu phản ứng:

HCHO + 4AgNO3 + 6NH3 + 2H2O → (NH4)2CO3 + 4NH4NO3 + 4Ag

Phản ứng của HCHO tạo nên những muối hạt vô sinh chứ không hề nên muối hạt của axit cơ học như các anđehit không giống.

b. Phương pháp giải bài bác luyện phản xạ tráng gương anđehit

Phản ứng:

R(CHO)a + aAg2O → R(COOH)a + 2aAg

  • Dựa vô tỷ trọng số mol andehit và Ag

+ Nếu \frac{n_{Ag}}{n_A}=2 => Andehit A là andehit đơn chức.

+ Nếu \frac{n_{Ag}}{n_A}=4 => Andehit A là HCHO hoặc andehit nhị chức R(CHO)2

+ Hỗn phù hợp 2 andehit đơn chức mang đến phản xạ tráng gương

\frac{n_{Ag}}{n_A}>2 => sở hữu một hóa học là HCHO.

+ Hỗn phù hợp 2 andehit mạch trực tiếp (khác HCHO) mang đến phản xạ tráng gương với:

2<\frac{n_{Ag}}{n_A}<4=> sở hữu một andehit đơn chức và một andehit nhiều chức.

Dựa và phản ứng tráng gương:

+ 1mol anđehit đơn chức (R-CHO) mang đến 2mol Ag

+ Trường phù hợp đặc biệt: H-CH = O phản xạ Ag2O tạo ra 4mol Ag và %O = 53,33%

c. Chú ý khi giải bài bác luyện về phản xạ tráng gương của anđehit

  • Phản ứng tổng quát lác phía trên vận dụng với anđehit không tồn tại nối phụ thân ở đầu mạch. Nếu sở hữu nối phụ thân nằm tại đầu mạch thì H của C nối phụ thân cũng trở thành thay cho thế vì chưng Ag.
  • Các điểm lưu ý của phản xạ tráng bạc của anđehit:

+ Nếu n_{Ag}=2_{nanđehit} thì anđehit nằm trong loại đơn chức và ko nên HCHO.

+ Nếu n_{Ag}=4_{nanđehit} thì anđehit bại liệt nằm trong loại 2 chức hoặc HCHO.

+ Nếu n_{Ag}>2_{nhỗnhợp} những anđehit đơn chức thì láo phù hợp bại liệt sở hữu HCHO.

+ Số group CHO=\frac{n_{Ag}}{2nanđehit} (nếu vô láo phù hợp không tồn tại HCHO).

  • Tất cả những hóa học vô cấu trúc sở hữu chứa chấp group chức -CHO đều hoàn toàn có thể nhập cuộc vô phản xạ tráng bạc. Do bại liệt vô lịch trình chất hóa học phổ thông, ngoài anđehit những phù hợp hóa học sau cũng đều có kỹ năng nhập cuộc phản xạ này gồm:

+ HCOOH và muối hạt hoặc este của nó: HCOONa, HCOONH4, (HCOO)nR. Các hóa học HCHO, HCOOH, HCOONH4 khi phản xạ chỉ tạo nên những hóa học vô sinh.

+ Các tạp chức sở hữu chứa chấp group chức CHO: glucozơ, fructozơ, mantozơ…

2. Phản ứng tráng gương của Axit fomic và este

Este sở hữu dạng HCOOR, RCOOCH=CHR’, HCOOOCH=CHR hoàn toàn có thể phản xạ với hỗn hợp AgNO3/NH3. đun rét, sinh đi ra kết tủa Ag sắt kẽm kim loại. Một số phù hợp hóa học este mang đến phản xạ tráng gương như este của axit fomic (HCOOR và muối hạt hoặc este của nó: HCOONa, HCOONH4, (HCOO)nR) ). Một số phù hợp hóa học không nhiều bắt gặp như RCOOCH=CHR’, với R’ là gốc hidrocacbon. Một số phương trình chất hóa học điển hình nổi bật phản xạ tráng gương của este:

  • Với R là gốc hidrocacbon:

HCOOR + 2[Ag(NH3)2]OH → NH4OCOOR + 2Ag ↓ + 3NH3 + H2O

  • Với R là H: (axit fomic)

HCOOH + 2[Ag(NH3)2]OH → (NH4)2CO3 + 2Ag ↓ + 2NH3 + H2O

  • Muối của (NH4)2CO3 là muối hạt của axit yếu hèn, nên ko bền dễ dàng phân diệt trở thành NH3 theo đuổi phương trình:

HCOOH + 2[Ag(NH3)2]OH → CO2 + 2Ag ↓ + 3NH3 + 2H2O

3. Phản ứng tráng gương của glucozơ fructozơ và saccarozơ

Phức bạc amoniac lão hóa glucozơ tạo ra amoni gluconat tan vô hỗn hợp và hóa giải Ag sắt kẽm kim loại.

CH2OH[CHOH]4CHO + 2[Ag(NH3)2]OH → CH2OH[CHOH]4COONH4 + 2Ag ↓ + 3NH3 + H2O

Phản ứng tráng gương của glucozơ fructozơ và saccarozơ

  • Fructozơ là đồng phân của glucozơ, tuy vậy fructozơ không tồn tại group –CH=O nên ko xẩy ra phản xạ tráng gương ở điềuu khiếu nại nhiệt độ chừng chống. Nhưng khi đun rét vô môi trường thiên nhiên kiềm, fructozơ gửi trở thành glucozơ theo đuổi cân nặng bằng: Fructozơ (OH–) ⇔ Glucozơ. Cho nên sở hữu phản xạ tráng gương của fructozơ.
  • Đối với saccarozơ, saccarozơ là hỗn hợp không tồn tại tính khử. Tuy nhiên, khi đun rét vô môi trường thiên nhiên axit, nó bị thủy phân tạo ra trở thành hỗn hợp sở hữu tính khử bao gồm glucozơ và fructozơ. Sau bại liệt, glucozơ tiếp tục nhập cuộc phản xạ tráng gương. Phương trình phân diệt như sau:

C12H22O11 (saccarozơ) + H2O → C6H12O6 (glucozơ) + C6H12O6 (fructozơ)

4. Phản ứng của Ank-1-in

Nguyên tử H vô ankin–1–in này chứa chấp links phụ thân ( ≡ ) vui nhộn. Vì thế Ankin–1–in cũng hoàn toàn có thể nhập cuộc phản xạ tráng gương. Đây là phản xạ thế nguyên vẹn tử H vì chưng ion sắt kẽm kim loại Ag+ tạo nên kết tủa gold color nhạt nhẽo, sau gửi thanh lịch màu sắc xám. Đây cũng chính là phản xạ nhằm nhận ra những ankin sở hữu links phụ thân ở đầu mạch.

R-C≡CH + AgNO3 + NH3 → R-C≡CAg + NH4NO3

R–C≡C–H + [Ag(NH3)2]OH → R–C≡C–Ag ↓ (màu vàng nhạt) + 2NH3 + H2O

Ví dụ:

Axetilen (C2H2) phản xạ với hỗn hợp AgNO3 vô môi trường thiên nhiên NH3:

AgNO3 + 3NH3 + H2O → [Ag(NH3)2]OH + NH4NO3

H–C≡C–H + 2[Ag(NH3)2]OH → Ag–C≡C–Ag ↓ (màu vàng nhạt) + 4NH3 + 2H2O

Các hóa học thông thường bắt gặp là: C2H2: etin (hay thường hay gọi là axetilen), CH3-C≡C propin(metylaxetilen), CH2=CH-C≡CH but-1-in-3-en (vinyl axetilen)

III. Bài luyện áp dụng phản xạ tráng gương

Câu 1: Cho 11,6 gam andehit đơn no A sở hữu số cacbon to hơn 1 phản xạ trọn vẹn với dd AgNO3/NH3 dư, toàn cỗ lượng Ag sinh đi ra mang đến vô dd HNO3 đặc rét sau thời điểm phản xạ xẩy ra trọn vẹn tớ thấy lượng hỗn hợp tăng thêm 24,8 gam. Tìm công thức cấu trúc của A.

Đáp án chỉ dẫn giải

Gọi công thức của andehit no đơn chức là: RCHO

Phương trình phản ứng:

R-CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → R-COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag

Gọi số mol của A là x => nAg = 2x

Phương trình phản ứng:

Ag + 2HNO3 → AgNO3 + NO2 + H2O

mdd tăng = mAg - mNO2 = 2x.108 - 2x.6 = 124x = 24,8 gam => x = 0,2 mol

=>Mandehit=\frac{11,6}{0,2}=58=>R=29

Vậy công thức phân tử của andehit là: C2H5CHO

Câu 2: Cho 10,2g láo phù hợp X bao gồm anđehit axetic và anđehit propioic ứng dụng với hỗn hợp AgNO3 vô ammoniac dư, thấy sở hữu 43,2g bạc kết tủa.

a) Viết phương trình chất hóa học của phản xạ xẩy ra.

b) Tính % lượng của từng hóa học vô láo phù hợp lúc đầu.

Đáp án chỉ dẫn giải

a) Phương trình phản xạ hóa học

CH3CHO + 2AgNO3 + 4NH3 + H2O → CH3COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag

C2H5CHO + 2AgNO3 + 4NH3 + H2O → C2H5COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag

b) Gọi x, hắn theo lần lượt là số mol anđehit axetic, anđehit propioic.

Ta sở hữu hệ phương trình:

44x + 58y = 10,2 (*)

2x + 2y = 0,4 (**)

Giải hệ (*) (**) tớ được: x = hắn = 0,1

% khối lượng CH3CHO = 43,14%

% lượng  C2H5CHO = 56,86%

Câu 3. Cho 0,2 mol láo phù hợp 2 anđehit nằm trong mặt hàng đồng đẳng no, mạch hở, sở hữu số mol cân nhau phản xạ trọn vẹn với lượng dư AgNO3 vô hỗn hợp NH3 con số Ag nhận được là 43,2 gam ( hiệu suất 100%). Nếu nhen nhóm cháy trọn vẹn láo phù hợp bên trên nhận được 15,68 lít (ĐKTC) khí CO2. Công thức phân tử của 2 anđehit là:

Đáp án chỉ dẫn giải

nAg = 43,2/108 = 0,4 mol => nAg : nhỗn hợp = 2:1 vậy láo phù hợp anđehit là no, đơn chức, mạch hở ( vô láo phù hợp không tồn tại HCHO ).

Gọi công thức khoảng là: CnH2+1CHO

Sơ đồ vật phản xạ cháy:

CnH2+1CHO → n+1 CO2

0,2 mol 0,7 mol

n + 1 = 3,5 => n = 2,5

Trường hợp: n1 = 0 HCHO loại

Trường hợp: n1 = 1 CH3CHO vì như thế = 2,5 => (n1+n2 ) / 2 = 2,5

Vậy: n2 = 4; => C4H9CHO

Trường hợp: n1 = 2 = 2,5 => (n1+n2 ) / 2 = 2,5

Vậy: n2 = 3

Vậy công thức phân tử cần thiết dò la là: C2H5CHO, C3H7CHO

Câu 4. Hỗn phù hợp khí X bao gồm etilen và propin. Cho a mol X ứng dụng với hỗn hợp AgNO3 vô NH3, nhận được 17,64 gam kết tủa. Mặt không giống a mol X phản xạ tối nhiều với 0,34 mol H2. Giá trị của a là

Đáp án chỉ dẫn giải

nC3H4 = nC3H3Ag = 17,64/147 = 0,12 mol

nC2H4 + 2nC3H4 = nH2 ⇒ nC2H4 = 0,1 mol ⇒ a = nC2H4 + nC3H4 = 0,22 mol

Câu 5. Hỗn phù hợp X bao gồm metan, etilen, axetilen. Sục 7 gam X vô nước brom dư thì thấy sở hữu 48 gam brom pư. Cho 7 gam bên trên pư với AgNO3 dư vô NH3 thì nhận được 24 gam kết tủa. Tính lượng từng hóa học vô X?

Đáp án chỉ dẫn giải

Gọi số mol của metan, etilen, axetilen theo lần lượt là x, hắn, z tớ có: 16x + 28y + 26z = 7 (1)

Phương trình phản ứng:

C2H4 + Br2 → C2H4Br2

y………y

C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4

z………2z

số mol brom phản ứng: nBr2 = 48/160 = 0,3 mol = hắn + 2z (2)

C2H2 + 2AgNO3 + 2NH3 → C2H2Ag2↓ + 2NH4NO3.

z……………………………….z

Số mol kết tủa: n↓ = 24/240 = 0,1 mol = z (3)

Từ (1), (2), (3) tớ có: x = hắn = z = 0,1 mol

Khối lượng từng hóa học vô X là:

mmetan = 0,1.16 = 1,6 gam; metilen = 0,1.28 = 2,8 gam; maxetilen = 0,1.26 = 2,6 gam

Câu 6. Dẫn 4,032 lít (đktc) láo phù hợp khí A bao gồm C2H2, C2H4, CH4 theo lần lượt qua loa bình 1 chứa chấp hỗn hợp AgNO3 vô NH3 rồi qua loa bình 2 chứa chấp hỗn hợp Br2 dư vô CCl4. Tại bình 1 sở hữu 7,2 gam kết tủa. Khối lượng bình 2 tăng thêm một,68 gam. Xác quyết định thể tích (ở đktc) của những khí vô láo phù hợp A.

Đáp án chỉ dẫn giải

Hỗn phù hợp khí A bao gồm C2H2, C2H4, CH4 theo lần lượt qua loa bình 1 chứa chấp hỗn hợp AgNO3 vô NH3 chỉ mất C2Hphản ứng

nC2H2 = nkết tủa = 0,03 mol => VC2H2 = 0,672 lít

Rồi qua loa bình 2 chứa chấp hỗn hợp Br2 dư vô CCl4 thì sở hữu C2H4 bị lưu giữ lại

mbình 2 tăng = mC2H4 = 1,68 gam => nC2H4 = 0,06 => VC2H4 = 1,344 lít

=> VCH4 = 2,016 lít

IV. Bài luyện trắc nghiệm phản xạ tráng gương

Câu 1: Cho 0,1 mol anđehit X ứng dụng với hỗn hợp dư AgNO3/NH3 thu được 0,4 mol Ag. Mặt không giống mang đến 0,1 mol X ứng dụng trọn vẹn với H2 thì nên cần 22,4 lít H2 (đktc). Công thức cấu trúc phù phù hợp với X là:

A. HCHO

B. CH3CHO

C. (CHO)2

D. cả A và C đều đúng

Câu 2: Cho 5,8 gam anđehit A ứng dụng không còn với 1 lượng dư AgNO3/NH3 nhận được 43,2 gam Ag. Tìm công thức phân tử của A

A. CH3CHO .

B. CH2=CHCHO

C. OHCHO

D. HCHO

Câu 3: Cho 0,15 mol một anđehit Y ứng dụng trọn vẹn với lượng dư hỗn hợp AgNO3/NH3 thu được 18,6 gam muối hạt amoni của axít cơ học. Công thức cấu trúc của anđehit bên trên là:

A. C2H4(CHO)

B. (CHO)2

C. C2H2(CHO)2

D. HCHO

Câu 4: Khi mang đến 0,l mol X ứng dụng với hỗn hợp AgNO3 dư/NH3 tớ nhận được Ag kim loai. Hoà tan trọn vẹn lượng Ag nhận được vô hỗn hợp HNO3 đặc rét dư nhận được 8,96 lít NO2 (đktc). X là:

A. X là anđêhit nhị chức

B. X là anđêhitformic

C. X là phù hợp hóa học chứa chấp chức – CHO

D. Cả A, B đều đích.

Câu 5: Cho 6,6 gam một anđehit X đơn chức, mạch hở phản xạ với lượng dư AgNO3/NH3, đun rét. Lượng Ag sinh đi ra mang đến phản xạ không còn với axit HNO3 loãng, bay đi ra 2,24 lít khí NO (sản phẩm khử có một không hai, đktc). Công thức cấu trúc thu gọn gàng của X là

A. CH3CHO

B. HCHO

C. CH3CH2CHO

D. CH2=CHCHO

Câu 6. Hòa tan 6,12 gam láo phù hợp glucozo và saccarozo vô nước nhận được 100ml hỗn hợp X. Cho X ứng dụng với AgNO3/NH3 dư nhận được 3,24 gam Ag. Khối lượng saccarozo vô láo phù hợp lúc đầu là:

A. 2,7 gam

B. 3,42 gam

C. 32,4 gam

D. 2,16 gam

Câu 7. Đun rét dung dich chứa chấp 27 gam glucozo với hỗn hợp AgNO3/NH3 (dư) thì lượng Ag tối nhiều thu được:

A. 32,4 g.

B. 21,6 g.

C. 16,2 g.

D. 10,8 g.

Xem thêm: phường tiếng anh là gì

Câu 8. Khối lượng kết tủa đồng (I) oxit tạo ra trở thành khi đun rét hỗn hợp láo phù hợp chứa chấp 18 gam glucozơ và lượng dư đồng (II) hiđroxit vô môi trường thiên nhiên kiềm là từng nào gam?

A. 1,44 g

B. 3,60 g

C. 7,đôi mươi g

D. 14,4 g

Câu 9. Đun rét hỗn hợp chứa chấp 54g glucozơ với lượng dư hỗn hợp AgNO3/NH3 thì lượng Ag tối nhiều thu đựơc là m gam. Hiệu suất phản xạ đạt 75%. Giá trị m là.

A. 32,4

B. 48,6

C. 64,8

D. 24,3g.

Câu 10. Đun rét hỗn hợp chứa chấp 4,5 gam glucozơ với hỗn hợp AgNO3 đầy đủ pứ vô hỗn hợp NH3 thấy Ag tách đi ra. Tính lượng Ag nhận được.

A. 5,4 g

B. 10,3 g

C. 14,3 g

D. 26,1 g

Đáp án chỉ dẫn giải 

1.C2.C3.B4.D5.A
6B7A8D9B10A

Hướng dẫn thực hiện bài:

Câu 1:

n_X:n_{Ag}=1:4n_X:n_{H_2}=1:1

=> CTCT đích là: (CHO)_2

Câu 2:

n_{Ag}=\frac{43,2}{108}=0,4mol=>n_A=0,1mol

=>M_A=58=>A là: OHCCHO.

Câu 3:

n_{muối}=n_{andehit}=0,15mol;M_{muối}=\frac{18,6}{0,15}=124

=> R +(44 + 18).2 = 124 => R = 0

Câu 4:

nAg = nNO2 = 0,4 mol; nX : nAg = 1: 4

Câu 5:

nAg = 3nNO2 = 0,3 mol => nX = 0,15 mol

=>M_X=\frac{6,6}{0,15}=44=>R=15

Vậy CTCT thu gọn gàng của X là: CH3CHO

Câu 6.

Khi phản xạ với AgNO3/NH3:

CH2OH[CHOH]4CHO + 2[Ag(NH3)2]OH → CH2OH[CHOH]4COONH4 + 2Ag ↓ + 3NH3 + H2O

nGlucozo = 1/2nAg

=> nGlucozo = 0,015 mol

=> mSaccarozo = mhh – mGlucozo = 3,42 gam

Câu 7. 

Khi phản xạ với AgNO3/NH3:

CH2OH[CHOH]4CHO + 2[Ag(NH3)2]OH → CH2OH[CHOH]4COONH4 + 2Ag ↓ + 3NH3 + H2O

nGlucozo = 27/180 = 0,15 mol

=> nAg = 2nGlucozo = 0,3 mol

=> mAg = 0,3.108 = 32,4 gam

Câu 9.

Số mol glucozo = 0,3 mol → số mol Ag nhận được với H = 75% = 0,45 mol → m = 48,6 gam.

V. Bài luyện tự động luyện 

Câu 1. Thủy phân trọn vẹn 7,02 gam láo phù hợp X bao gồm glucozơ và saccarozơ vô môi trường thiên nhiên axit, nhận được hỗn hợp Y. Trung hòa axit vô hỗn hợp Y tiếp sau đó cho thêm nữa hỗn hợp AgNO3 vô NH3 dư, đun rét, nhận được 8,64 gam Ag. Thành phần % về lượng của glucozơ vô láo phù hợp X là

A. 24,35%.

B. 51,30%.

C. 48,70%.

D. 12,17%.

Xem đáp án

Đáp án C

Quá trình phản ứng:

Glu → 2Ag (glucozo, fructozo)

Sac + \overset{H_{2} O; H^{+} }{\rightarrow} 1glu + 1fruc AgNO3/NH3 → AgNO3/NH3 4Ag

nAg = 0,08mol

Dựa vô tỉ lệ thành phần quy trình phản xạ tớ có: nAg = 2nGlu + 4nSac = 0,08 (1)

mhh = mGlu + mSac = 180nGlu + 342nSac = 7,02 (2)

Giải hệ (1) và (2)

=> nGlu = 0,02 và nSac = 0,01

%Sac = mSac/mhh.100%=0,01.34/27,02.100% = 48,72%

Câu 2. Cho m gam glucozo phản xạ trọn vẹn với lượng dư hỗn hợp AgNO3 vô NH3 (đun nóng), nhận được 10,8 gam Ag. Giá trị của m là

A. 36,0.

B. 16,2.

C. 9,0.

D. 18,0.

Xem đáp án

Đáp án D

nAg = 21,6 : 108 = 0,2 mol

Phương trình hóa học:

CH2OH(CHOH)4CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → CH2OH(CHOH)4COONH4 + 2Ag↓ + 2NH4NO3.

nGlucozo = nAg/2 = 0,1 mol

=> m glucozo = 0,1.180 = 18 gam

Câu 3. Cho m gam glucozơ ứng dụng với lượng dư hỗn hợp AgNO3/NH3 nhận được 34,2 gam Ag. Nếu lên men trọn vẹn m gam glucozơ rồi mang đến khí CO2 nhận được hít vào vô nước vôi vô dư thì lượng kết tủa nhận được là:

A. 80 gam

B. 60 gam.

C. 40 gam.

D. đôi mươi gam.

Xem đáp án

Đáp án A

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

C6H12O6 + Ag2O → C6H12O7 + 2Ag (1)

nAg = 0,8 mol

theo phương trình chất hóa học (1) tớ có:

nC6H12O6 = 0,4 mol

C6H12O6 →2C2H5OH + 2CO2

0,4 → 0,8 mol

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

0,8 → 0,8 mol

mCaCO3 = 0,8.100 = 80g

Câu 4. Cho m gam glucozo phản xạ trọn vẹn với lượng dư hỗn hợp AgNO3 vô NH3 (đun nóng), nhận được 43,2 gam Ag. Giá trị của m là

A. 36,0.

B. 16,2.

C. 9,0.

D. 18,0.

Xem đáp án

Đáp án D

nAg = 21,6 : 108 = 0,2 mol

Phương trình hóa học:

CH2OH(CHOH)4CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → CH2OH(CHOH)4COONH4 + 2Ag↓ + 2NH4NO3.

nGlucozo = nAg/2 = 0,1 mol

=> m glucozo = 0,1.180 = 18 gam

Câu 5. Đun rét m gam glucozơ với lượng dư hỗn hợp AgNO3 trong NH3, nhận được 15,12 gam Ag. Giá trị của m là

A. 12,74.

B. 12,60.

C. 6,30.

D. 25,20.

Xem đáp án

Đáp án B

nAg = 15,12 : 108 = 0,14 (mol)

1 glu → 2Ag

0,07 ← 0,14 (mol)

=> mGlu = 0,07. 180 = 12,6 (g)

Câu 6. Tráng bạc trọn vẹn m gam glucozơ nhận được 86,4 gam Ag. Nếu lên men trọn vẹn m gam glucozơ rồi mang đến khí CO2 nhận được hít vào vô nước vôi vô dư thì lượng kết tủa nhận được là

A. 60 gam.

B. đôi mươi gam.

C. 40 gam.

D. 80 gam.

Xem đáp án

Đáp án D

C6H12O6 + Ag2O → C6H12O7 + 2Ag (1)

nAg = 86,4/108 = 0,8 mol

Theo phương trình chất hóa học (1) tớ có: nglucozơ = một nửa.nAg =12.0,8=0,4 mol

C6H12O6 \overset{men \; rượu}{\rightarrow}2C2H5OH + 2CO2

0,4 → 0,8 mol

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O

0,8 → 0,8 mol

=>mCaCO3= 0,8.100 = 80gam

Câu 7. Hiđrocacbon X ứng dụng với hỗn hợp AgNO3/NH3 tạo ra trở thành kết tủa. Hiđro hóa trọn vẹn X nhận được isopentan. Số công thức cấu trúc của X thỏa mãn nhu cầu là

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Xem đáp án

Đáp án B

Hiđro hóa trọn vẹn X nhận được isopentan => X sở hữu mạch iso

Công thức cấu trúc của X là

1) (C2)C-C≡C

2) C=C(C)-C≡C

....................................

Xem thêm: cô nương

................................

Trên phía trên, VnDoc tiếp tục gửi cho tới chúng ta tư liệu Hóa học tập 9 Phản ứng tráng gương là gì? Các hóa học nhập cuộc phản xạ tráng gương. Hy vọng trải qua tư liệu này, những chúng ta cũng có thể tóm được những kỹ năng cơ bạn dạng như Khái niệm Phản ứng tráng gương, Phương trình tổng quát lác những hóa học nhập cuộc phản xạ tráng gương... Dường như những chúng ta cũng có thể áp dụng thực hiện những dạng bài bác tương quan cho tới phản xạ tráng gương.

Để sở hữu học tập chất lượng Hóa 9 rộng lớn, những chúng ta cũng có thể tìm hiểu thêm Hóa 9; Giải SBT Hóa 9; Trắc nghiệm Hóa học tập 9 được update liên tiếp bên trên VnDoc.