tính diện tích hình thang

Diện tích hình thang là câu hỏi không chỉ là được phần mềm vô toán học tập, tuy nhiên trong cả vô thực tiễn cũng đều có thật nhiều tương quan. Vậy nên, nhằm biết phương pháp tính diện tích S của hình thang cụ thể, nội dung bài viết tại đây của Monkey tiếp tục trả lời.

Giới thiệu về diện tích S hình thang

Hình thang là 1 trong những mô hình học tập phổ cập, là một tứ giác lồi với 2 cạnh đối tuy nhiên song đó là những cạnh lòng, còn 2 cạnh còn sót lại là 2 cạnh mặt mày.

Bạn đang xem: tính diện tích hình thang

Còn diện tích S hình thang đó là toàn cỗ phần mặt mày phẳng phiu nằm trong phía bên trong 4 cạnh mặt mày tuy nhiên quý khách rất có thể phát hiện ra được.

Đặc biệt, hình thang được phân thành nhiều loại không giống nhau như:

 • Hình thang vuông là hình thang với cùng một góc vuông.

 • Hình thang cân là hình thang với nhì góc kề một lòng đều bằng nhau.

 • Hình bình hành là hình thang với 2 cạnh lòng đều bằng nhau và 2 cạnh mặt mày tuy nhiên song và đều bằng nhau.

 • Hình chữ nhật là hình thang vừa phải vuông vừa phải cân nặng.

Đặc điểm của hình thang. (Ảnh: Sưu tầm internet)

Công thức tính diện tích hình thang

Diện tích hình thang được xem bằng tổng chừng lâu năm nhì lòng nhân với độ cao rồi rước phân tách mang đến 2. Lưu ý, những thông số kỹ thuật cần và một đơn vị chức năng đo.

Ngoài đi ra, với phương pháp tính diện tích S của hình thang sẽ tiến hành phân thành những loại sau:

Công thức cộng đồng tính diện tích hình thang

Trong đó:

 • S: diện tích hình thang.

 • h: độ cao nối kể từ đỉnh cho tới lòng của hình thang.

 • a và b: nhì cạnh lòng của hình thang.

Công thức tính diện tích S của hình thang. (Ảnh: Sưu tầm internet)

Công thức tính diện tích hình thang cân

Hình thang cân nặng chủ yếu là hình thang với 2 góc kề 1 lòng đều bằng nhau, nằm trong 2 cạnh mặt mày đều bằng nhau và thông thường ko tuy nhiên song cùng nhau.

Dựa vô công thức tính diện tích hình thang cộng đồng, tao rất có thể chia nhỏ từng phần vô hình nhằm tính diện tích S rồi nằm trong lại cùng nhau.

Công thức tính diện tích hình thang vuông

Hình thang vuông là hình thang có một góc vuông và cạnh mặt mày thông thường vuông góc với 2 lòng (chiều cao h).

Theo cơ, cơ hội tính diện tích hình thang vuông được xem bằng tầm cùng theo với 2 cạnh lòng và nhân với độ cao thân thiết 2 lòng (chiều cao là cạnh mặt mày vuông góc với 2 đáy). 

Trong đó:

 • S: diện tích S hình thang.

 • h: chừng lâu năm cạnh mặt mày vuông góc với 2 đáy

 • a và b: chừng lâu năm 2 cạnh lòng của hình thang.

Hướng dẫn cơ hội tính diện tích hình thang

Đối với bài bác thói quen diện tích S của hình thang, tất cả chúng ta rất có thể tiến hành theo phía dẫn sau đây:         

Cách tính diện tích hình thang tùy thuộc vào nhiều nguyên tố. (Ảnh: Sưu tầm internet)

Các bước tính diện tích S với độ cao và chừng lâu năm 2 cạnh đáy

 • Bước 1: Tính tổng chừng lâu năm 2 cạnh đáy 

Bởi vì như thế hình thang với 2 cạnh lòng tuy nhiên song nhau, nên đề bài bác ko mang đến sẵn độ quý hiếm của bọn chúng, quý khách rất có thể sử dụng thước nhằm đo độ quý hiếm của 2 cạnh lòng rồi nằm trong bọn chúng cùng nhau.

Chẳng hạn: Cho hình thang, biết chừng lâu năm lòng bên trên gọi là b1 = 8 centimet và lòng bên dưới gọi là b2 = 13 centimet, tao với tổng chừng lâu năm 2 lòng là: "b = b1 + b2" = 8 centimet + 13 centimet = 21 centimet.

 • Bước 2: Tính độ cao của hình thang 

Chiều cao của hình thang đó là khoảng cách thân thiết 2 lòng tuy nhiên tuy nhiên, nên quý khách rất có thể vẽ 1 đường thẳng liền mạch kể từ lòng bên trên xuống lòng bên dưới sao mang đến 2 cạnh lòng vuông góc. Sau cơ sử dụng thước đo nhằm xác lập chừng lâu năm của độ cao ứng.

Lưu ý: Độ lâu năm của 2 cạnh mặt mày ko cần là độ cao của hình thang và điều này chỉ xuất hiện tại với hình thang vuông. 

 • Bước 3: Lấy tổng chừng lâu năm 2 lòng nhân với chiều cao 

Sau khi đang được với số đo của 2 lòng và độ cao, tao tổ chức nhân bọn chúng cùng nhau rồi tăng ký hiệu bình phương vô đơn vị chức năng đo ứng.

Theo fake sử trên: Ta với "(b)h" = 21 centimet x 7 centimet = 147 cm2.

 • Bước 4: Lấy tích của tổng 2 lòng và độ cao nhân với ½ (hoặc phân tách 2) nhằm mò mẫm diện tích S hình thang 

Ở đoạn này, nhằm tính diện tích hình thang tao vận dụng công thức lấy tích của tổng 2 lòng và độ cao nhân với ½ (hoặc phân tách 2 cũng đi ra nằm trong 1 kết quả).

Từ fake sử trên: Ta với diện tích S của hình thang S = 147 cm2 / 2 = 73,5 cm2

Tính diện tích S của hình thang nếu như biết chừng lâu năm cạnh bên

 • Bước 1: Chia hình thang trở nên 1 hình chữ nhật và 2 tam giác vuông 

Đầu tiên, tất cả chúng ta tiếp tục kẻ đường thẳng liền mạch kể từ góc của lòng bên trên tách lòng bên dưới vuông góc. Lúc này, hình thang sẽ tiến hành tạo ra trở nên 2 tam giác vuông với cạnh huyền đều bằng nhau ở phía 2 bên nằm trong 1 hình chữ nhật rộng lớn. Lưu ý, phương pháp tính này tiếp tục vận dụng với tính diện tích hình thang cân nặng.

 • Bước 2: Tìm chừng lâu năm của cạnh lòng tam giác 

Tiếp cho tới, quý khách tiếp tục lấy chừng lâu năm lòng bên trên hình thang trừ chừng lâu năm lòng bên dưới nhằm tính được chừng lâu năm còn sót lại. Tiếp tục lấy khoảng cách tìm kiếm được phân tách 2 nhằm tìm kiếm được chừng lâu năm lòng hình tam giác. Lúc này, tao sẽ có được chừng lâu năm cạnh huyền và cạnh lòng của tam giác vuông ứng.

Giả sử: Cho hình thang với lòng bên trên ứng là (b1) = 6 centimet, lòng bên dưới là (b2) = 12 centimet, gọi A là cạnh lòng của hình tam giác, thời điểm hiện nay tao với A = (b2 - b1)/2 = (12 centimet - 6 cm)/2 = 3 centimet.

 • Bước 3: Sử dụng lăm le lý Pytago nhằm mò mẫm độ cao của hình thang

Sau khi đang được tìm kiếm được chừng lâu năm cạnh huyền, cạnh lòng của tam giác, tao vận dụng lăm le lý Pytago A^2 + B^2 = C^2. Trong số đó A là cạnh lòng còn C là cạnh huyền.

Lúc này, những em sẽ rất cần giải phương trình nhằm mò mẫm B là độ cao của hình thang.

Giả sử: Trường phù hợp tính được chừng lâu năm cạnh lòng của tam giác vuông là 3 centimet và cạnh huyền là 5 centimet, khi thay cho vô công thức, tao sẽ có được phương trình:

(3 cm) ^2 + B^2 = (5 cm) ^2

Bình phương những giá bán trị: 9 centimet +B^2 = 25 cm

Xem thêm: 115 là gì

Lấy cả nhì vế phương trình trừ cút 9: B^2 = 16 cm

Tính căn bậc nhì của nhì vế: B = 4 cm

 • Bước 4: Thay chừng lâu năm 2 lòng và độ cao vô công thức tính diện tích hình thang

Bước ở đầu cuối, tao lấy chừng lâu năm độ cao và 2 lòng tìm kiếm được vận dụng công thức tính diện tích S S = ½(b1 +b2)h nhằm đo lường và tính toán và thể hiện đáp án.

Theo fake sử bên trên, tao có

S = ½(6 centimet +12 cm)(4 cm)

S = ½(18 cm)(4 cm)

S = 36 cm2.

Bài tập luyện thực hành thực tế nhằm rèn tài năng tính diện tích hình thang

Dựa vô những kỹ năng và kiến thức đang được học tập bên trên về diện tích S hình thang bên trên, sau đây Monkey tiếp tục tổ hợp tăng một vài bài bác tập luyện kèm cặp tiếng giải và bài bác tập luyện áp dụng nhằm những em thực hành thực tế rèn luyện thêm:

Bài tập luyện tính diện tích hình thang với tiếng giải

(Nguồn: Tổng hợp)

Bài tập luyện tính diện tích hình thang không tồn tại tiếng giải

Câu 1: Cho hình thang ABCD. Bốn điểm M, N, P.., Q thứu tự là trung điểm của những cạnh AB, BC, CD, DA. thạo diện tích S tứ giác MNPQ là 115 cm2. Tính diện tích S hình thang ABCD.

Câu 2: Cho hình thang ABCD có tính lâu năm lối cao là 4,2 dm, diện tích S = 36,12 dm2 và lòng rộng lớn CD dài thêm hơn nữa lòng nhỏ bé AB là 7,8 dm. Kéo lâu năm AD và BC tách nhau bên trên E. thạo AD = 3/5 DE. Hỏi diện tích S hình tam giác ABE là bao nhiêu?

Câu 3: Cho hình thang vuông ABCD (góc A, D là góc vuông) với AB=4cm, DC=5cm, AD=3cm. Nối D với B được nhì hình tam giác ABD và BDC.

a) Tính diện tích S hình tam giác cơ.

b) Tính tỉ số Phần Trăm của diện tích S hình tam giác ABD và diện tích S hình tam giác BDC.

Câu 4: Tính độ cao hình thang có:

a). Diện tích 30cm²; lòng rộng lớn 8cm và lòng nhỏ bé 0,4dm.

b). Diện tích 6,4 dm²; lòng rộng lớn 1,8dm; lòng nhỏ bé 1,4dm.

c). Diện tích 3/4m²; lòng rộng lớn 1/4m và lòng nhỏ bé 1/8m.

Câu 5: Tính diện tích S hình thang với :

a). Đáy rộng lớn 8m; lòng nhỏ bé 75dm; độ cao 32dm.

b). Đáy rộng lớn 1,9m; lòng nhỏ bé 1,3m; độ cao 0,9m.

c). Đáy rộng lớn 2/3m; lòng nhỏ bé 1/2m; độ cao 3/5m.

Câu 6: Tính tổng nhì lòng hình thang có:

a). Diện tích 3,6 dam²; độ cao 1,2dam.

b). Diện tích 3/4m²; độ cao 2/3m.

c). Diện tích 2400cm²; độ cao 3,8dm.

Câu 7: Một thửa ruộng hình thang vuông với cạnh mặt mày vuông góc với 2 lòng lâu năm 30,5m; lòng rộng lớn 120,4m; lòng nhỏ bé 79,6m.

a. Tính diện tích S thửa ruộng bởi vì dam²

b. Trung bình 100dam2 nhận được 65,2kg thóc. Hỏi bên trên cả thửa ruộng nhận được từng nào kilogam thóc?

Câu 8: Một hình thang với lòng nhỏ bé 2,8dm.Đáy rộng lớn bởi vì 7/3 lòng nhỏ bé và bởi vì 5/3 độ cao. Tính diện tích S hình thang.

Câu 9: Một miếng khu đất hình thang với lòng nhỏ bé 18m và bởi vì ¾ lòng rộng lớn. Tính diện tích S miếng khu đất hình thang?

Câu 10: Một thửa ruộng hình thang với lòng rộng lớn 75,6m; lòng nhỏ bé 62,4m và độ cao 40m. thạo rằng 2/5 diện tích S thửa ruộng trồng ngô, 1/3 diện tích S trồng khoai, còn sót lại trồng hạt đậu phộng. Tính diện tích S trồng từng loại cây trên?

Kinh nghiệm học tập tính diện tích hình thang hiệu quả

Để chung những em học tập đảm bảo chất lượng kỹ năng và kiến thức toán học tập rằng cộng đồng, phương pháp tính diện tích S vô hình thang rằng riêng rẽ thì bên dưới đó là một vài tuyệt kỹ tuy nhiên quý khách rất có thể tìm hiểu thêm thêm:

Cần nắm rõ những kỹ năng và kiến thức cơ bạn dạng khi tính diện tích S của hình thang. (Ảnh: Sưu tầm internet)

 • Tạo sự hào hứng lúc học toán hình nằm trong Monkey Math: Là phần mềm dạy dỗ toán trí tuệ online giành riêng cho trẻ nhỏ, Monkey Math xây đắp nội dung bài học kinh nghiệm bám sát công tác GDPT tiên tiến nhất, phối hợp nằm trong nhiều cách thức dạy dỗ toán tích đặc biệt, phối hợp nằm trong hình hình ảnh minh hoạ rõ rệt, chân thật, trò đùa tương tác thú vị, nhiều mẫu mã chủ thể, phân phân thành nhiều Lever. Qua cơ chung từng giờ học tập toán với nhỏ bé tiếp tục là 1 nụ cười thay cho chỉ triệu tập học tập theo đòi SGK.

 • Nắm rõ ràng kỹ năng và kiến thức cơ bản: Với bài bác tập luyện tính diện tích hình thang sẽ có được những bài bác tập luyện nâng lên, yên cầu những em cần áp dụng nhiều kỹ năng và kiến thức hình học tập không giống nhau. Vậy nên, hãy nắm rõ kỹ năng và kiến thức cơ bạn dạng về những hình học tập kể từ định nghĩa, đặc thù và những công thức tương quan nhằm giải bài bác tập luyện dễ dàng và đơn giản rộng lớn.

 • Thực hành thông thường xuyên hơn: Bên cạnh việc học tập lý thuyết, thân phụ u nên khuyến khích và đòi hỏi nhỏ bé thực hành thực tế, rèn luyện nhiều hơn nữa từ những việc chịu khó thực hiện bài bác tập luyện vô SGK, tìm hiểu thêm tăng nhiều kỹ năng và kiến thức mạng internet, luyện đề ganh đua, tự động tổ chức triển khai những trò đùa toán học tập,… nhằm kích ứng óc cỗ và năng lực trí tuệ của con cái đảm bảo chất lượng rộng lớn.

 • Học công thức tính diện tích hình thang qua quýt bài bác thơ: Việc ghi lưu giữ công thức trải qua những bài bác thơ với vần điều sẽ hỗ trợ những em dễ dàng và đơn giản ghi lưu giữ rộng lớn thay cho học tập những đoạn văn. Dưới đó là khêu ý bài bác thơ về công thức tính diện tích S của hình thang nhằm những em tìm hiểu thêm thêm:

“Muốn tính diện tích hình thang

Đáy lâu năm, lòng cụt tao đem nằm trong vào

Xem thêm: phường tiếng anh là gì

Rồi rước nhân với chiều cao

Chia song lấy nữa thế nào thì cũng ra”.

Kết luận

Trên đó là những vấn đề share về kỹ năng và kiến thức cơ bạn dạng tính diện tích hình thang. Đây sẽ là một chuyên mục cần thiết vô phần hình học tập tuy nhiên những em cần thiết nắm vững, tương hỗ việc học tập bên trên lớp, giải đề ganh đua hoặc phần mềm vô thực dắt díu hiệu suất cao rộng lớn nhé.