tính chất trực tâm

Tính hóa học trực tâm nhập tam giác bao bao gồm toàn cỗ kỹ năng về định nghĩa trực tâm, cơ hội xác lập trực tâm tam giác ví dụ minh họa tất nhiên một số trong những bài bác luyện tự động luyện.

Trực tâm nhập tam giác là 1 trong trong mỗi kỹ năng cần thiết nhập hình học tập và quan trọng đặc biệt trong những bài bác luyện tương quan cho tới hình tam giác. Hi vọng qua quýt bài học kinh nghiệm ngày hôm nay chúng ta học viên lớp 7 nắm rõ định nghĩa trực tâm là gì và một số trong những đặc điểm tương quan tất nhiên biết phương pháp áp dụng nhập giải bài bác luyện Hình học tập. Dường như chúng ta coi tăng tài liệu: tam giác vuông cân nặng,  tâm lối tròn trĩnh nước ngoài tiếp tam giác.

Bạn đang xem: tính chất trực tâm

1. Khái niệm Trực tâm

Trực tâm của tam giác là vấn đề giao phó nhau của phụ thân lối cao nhập tam giác. Tuy nhiên nhằm xác lập trực tâm nhập tam giác tất cả chúng ta ko nhất thiết nên vẽ phụ thân lối cao. Khi vẽ hai tuyến đường cao của tam giác tao vẫn hoàn toàn có thể xác lập được trực tâm của tam giác.

Đối với những loại tam giác thường thì như tam giác nhọn tam giác tù hoặc tam giác cân nặng tam giác đều thì tao đều sở hữu cơ hội xác lập trực tâm giống như nhau. Từ nhì đỉnh của tam giác tao kẻ hai tuyến đường cao của tam giác cho tới nhì cạnh đối lập. Hai cạnh cơ giao phó nhau bên trên điểm này thì điểm cơ đó là trực tâm của tam giác. Và lối cao sót lại chắc hẳn rằng cũng trải qua trực tâm của tam giác cho dù tao ko cần thiết kẻ.

Nếu nhập một tam giác, đem phụ thân lối cao giao phó nhau bên trên một điểm thì điểm này được gọi là trực tâm. Điều này sẽ không nên nhờ vào đôi mắt thông thường, nhưng mà nhờ vào tín hiệu nhận ra.

+ Đối với tam giác nhọn: Trực tâm nằm tại vị trí miền nhập tam giác đó

+ Đối với tam giác vuông: Trực tâm chình là đỉnh góc vuông

+ Đối với tam giác tù: Trực tâm nằm tại vị trí miền ngoài tam giác đó

2. Khái niệm lối cao của một tam giác

Đoạn vuông góc kẻ từ là 1 đỉnh cho tới đường thẳng liền mạch chứa chấp cạnh đối lập được gọi là lối cao của tam giác cơ, và từng tam giác sẽ sở hữu phụ thân lối cao.

3. Tính hóa học phụ thân lối cao của tam giác

- Ba lối cao của tam giác nằm trong trải qua một điểm. Điểm này được gọi là trực tâm của tam giác. Trong hình hình họa bên dưới, S là trực tâm của tam giác LMN.

- Ba lối cao của tam giác bao hàm những đặc điểm cơ bạn dạng sau:

*Tính hóa học 1: Trong một tam giác cân nặng thì lối trung trực ứng với cạnh lòng cũng đôi khi là lối phân giác, lối trung tuyến và lối cao của tam giác cơ.

*Tính hóa học 2: Trong một tam giác, nếu mà mang trong mình 1 lối trung tuyến đôi khi là phân giác thì tam giác này là tam giác cân nặng.

*Tính hóa học 3: Trong một tam giác, nếu mà mang trong mình 1 lối trung tuyến đôi khi là lối trung trực thì tam giác này là tam giác cân nặng.

*Tính hóa học 4: Trực tâm của tam giác nhọn ABC tiếp tục trùng với tâm lối tròn trĩnh nội tiếp tam giác tạo nên bởi vì phụ thân đỉnh là chân phụ thân lối cao kể từ những đỉnh A, B, C cho tới những cạnh BC, AC, AB ứng.

*Tính hóa học 5: Đường cao tam giác ứng với cùng 1 đỉnh rời lối tròn trĩnh nước ngoài tiếp bên trên điểm loại nhì được xem là đối xứng của trực tâm qua quýt cạnh ứng.

*Hệ quả: Trong một tam giác đều, trọng tâm, trực tâm, điểm cơ hội đều phụ thân đỉnh, điểm trực thuộc tam giác và cơ hội đều phụ thân cạnh là tứ điểm trùng nhau.

Ví dụ: Cho tam giác ABC cân nặng bên trên A, lối trung tuyến AM và lối cao BK. Gọi H là giao phó điểm của AM và BK. Chứng minh rằng CH vuông góc với AB.

Bài làm

Vì tam giác ABC cân nặng bên trên A nên lối trung tuyến AM cũng chính là lối cao của tam giác ABC.

Ta đem H là giao phó điểm của hai tuyến đường cao AM và BK nên H là trực tâm của tam giác ABC

Suy rời khỏi CH là lối cao của tam giác ABC

Vậy CH vuông góc với AB.

4. Cách xác lập trực tâm của tam giác

Trực tâm của tam giác nhọn

Tam giác nhọn ABC đem trực tâm H nằm tại vị trí miền nhập tam giác.

Trực tâm của tam giác vuông

Trực tâm đó là đỉnh góc vuông.

Ví dụ: Tam giác vuông EFG đem trực tâm H trùng với góc vuông E.

Trực tâm của tam giác tù

Trực tâm của tam giác tù nằm tại vị trí miền ngoài tam giác cơ.

Ví dụ: Tam giác tù BCD đem trực tâm H nằm tại vị trí miền ngoài tam giác

5. Bài luyện thực hành thực tế đem đáp án

A. Trắc nghiệm

Câu 1.

Cho đoạn trực tiếp AB và điểm M nằm trong lòng A và B (MA < MB). Vẽ tia Mx vuông góc với AB, bên trên cơ lấy nhì điểm C và D sao cho tới MA = MC, MD = MB.
Tia AC rời BD ở E. Tính số đo góc \widehat {AEB}

A. 300

B. 450

C. 600

D. 900

Đáp án: D

Câu 2

Cho ΔABC cân nặng bên trên A, hai tuyến đường cao BD và CE rời nhau bên trên I. Tia AI rời BC bên trên M. Khi cơ ΔMED là tam giác gì?

A. Tam giác cân

B. Tam giác vuông cân

C. Tam giác vuông

D. Tam giác đều.

Đáp án: A

Câu 3. Cho ΔABC vuông bên trên A, bên trên cạnh AC lấy những điểm D, E sao cho tới \widehat {ABD} = \widehat {DBE} = \widehat {EBC}. Trên tia đối của tia DB lấy điểm F sao cho tới DF = BC. Tam giác CDF là tam giác gì?

A. Tam giác cân nặng bên trên F

B. Tam giác vuông bên trên D

C. Tam giác cân nặng bên trên D

D. Tam giác cân nặng bên trên C

Đáp án: A

Bài 3: Cho ΔABC, hai tuyến đường cao BD và CE. Gọi M là trung điểm của BC. Em nên chọn lựa câu sai:

A. BM = MC

B. ME = MD

C. DM = MB

D. M ko nằm trong lối trung trực của DE

Vì M là trung điểm của BC (gt) suy rời khỏi BM = MC (tính hóa học trung điểm), loại đáp án A.

Xét ΔBCE đem M là trung điểm của BC (gt) suy rời khỏi EM là trung tuyến

⇒ EM = BC/2 (1) (trong tam giác vuông lối trung tuyến ứng cới cạnh huyền bởi vì nửa cạnh ấy)

Xét ΔBCD đem M là trung điểm của BC (gt) suy rời khỏi DM là trung tuyến

⇒ DM = MB = BC/2 (2) (trong tam giác vuông lối trung tuyến ứng cới cạnh huyền bởi vì nửa cạnh ấy) nên loại đáp án C

Từ (1) và (2) ⇒ EM = DM ⇒ M nằm trong lối trung trực của DE. Loại đáp án B, lựa chọn đáp án D

Chọn đáp án D

Bài 4: Cho ΔABC đem AC > AB. Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho tới CE = AB. Các lối trung trực của BE và AC rời nhau bên trên O. Chọn câu đúng

A. ΔABO = ΔCOE

B. ΔBOA = ΔCOE

C. ΔAOB = ΔCOE

D. ΔABO = ΔCEO

Xét tam giác ΔAOB và ΔCOE có

+ OA = OC (vì O nằm trong lối trung trực của AC )

+ OB = OE (vì O nằm trong lối trung trực của BE )

+ AB = CE (giả thiết)

Do cơ ΔAOB = ΔCOE (c-c-c)

Chọn đáp án C

B, Tự luận

Bài 1

Hãy phân tích và lý giải tại vì sao trực tâm của tam giác vuông trùng với đỉnh góc vuông và trực tâm của tam giác tù nằm tại vị trí bên phía ngoài tam giác.

GIẢI

+ Xét ΔABC vuông bên trên A

AB ⏊AC ⇒ AB là lối cao ứng với cạnh AC và AC là lối cao ứng với cạnh AB

hay AB, AC là hai tuyến đường cao của tam giác ABC.

Mà AB rời AC bên trên A

⇒ A là trực tâm của tam giác vuông ABC.

Vậy: trực tâm của tam giác vuông trùng với đỉnh góc vuông

+ Xét ΔABC tù đem góc A tù, những lối cao CE, BF (E nằm trong AB, F nằm trong AC), trực tâm H.

+ Giả sử E nằm trong lòng A và B, Khi đó

\begin{aligned}
&\widehat{\mathrm{CAE}} \equiv \widehat{\mathrm{CAB}} \text { là góc tù. }\\
&\text { Trong } \triangle \mathrm{ACE} \text { đem }\\
&\widehat{\mathrm{CAE}}+\widehat{\mathrm{ACE}}+\widehat{\mathrm{CEA}}>90^{\circ}+\widehat{\mathrm{ACE}}+90^{\circ}\\
&=180^{\circ}+\widehat{\mathrm{ACE}}>180^{\circ}
\end{aligned}

Vậy E ở ngoài A và B

⇒ tia CE ở ngoài tia CA và tia CB ⇒ tia CE ở bên phía ngoài ΔABC.

+ Tương tự động tao đem tia BF ở bên phía ngoài ΔABC.

+ Trực tâm H là giao phó của BF và CE ⇒ H ở bên phía ngoài ΔABC.

Vậy : trực tâm của tam giác tù nằm tại vị trí bên phía ngoài tam giác.

Bài 2: Cho hình vẽ

a) Chứng minh NS ⊥ LM

b) Khi góc LNP = 50o, hãy tính góc MSP và góc PSQ.

GIẢI

a) Trong ΔMNL có:

LP ⊥ MN nên LP là lối cao của ΔMNL.

MQ ⊥ NL nên MQ là lối cao của ΔMNL.

Mà LP, MQ rời nhau bên trên điểm S

Nên: bám theo đặc điểm phụ thân lối cao của một tam giác, S là trực tâm của tam giác.

⇒ đường thẳng liền mạch SN là lối cao của ΔMNL.

hay SN ⊥ ML.

b)

+ Ta đem : nhập tam giác vuông, nhì góc nhọn phụ nhau nên :

ΔNMQ vuông bên trên Q có:

\begin{aligned}
&\mathrm{LNP}+\widehat{\mathrm{QMN}}=90^{\circ} \Rightarrow \widehat{\mathrm{LNP}}=90^{\circ}-\widehat{\mathrm{QMN}}\\
&\Delta \text { MPS vuông bên trên } \mathrm{P} \text { đem }\\
&\widehat{\mathrm{QMN}}+\overrightarrow{\mathrm{MSP}}=90^{\circ} \Rightarrow \widehat{\mathrm{MSP}}=90^{\circ}-\widehat{\mathrm{QMP}}\\
&\Rightarrow \widehat{\mathrm{LNP}}=\widehat{\mathrm{MSP}} . \text { Mà } \widehat{\mathrm{LNP}}=50^{\circ}(\mathrm{gt})\\
&\Rightarrow \widehat{\mathrm{MSP}}=50^{\circ}\\
&+\overline{\mathrm{MSP}}+\mathrm{PSQ}=180^{\circ} \text 
&\Rightarrow \widehat{\mathrm{PSQ}}=180^{\circ}-\overline{\mathrm{MSP}}=180^{0}-50^{0}=130^{\circ}
\end{aligned}

Bài 3:

Trên đường thẳng liền mạch d, lấy phụ thân điểm phân biệt I, J, K (J ở thân thiện I và K).

Kẻ đường thẳng liền mạch l vuông góc với d bên trên J. Trên l lấy điểm M không giống với điểm J. Đường trực tiếp qua quýt I vuông góc với MK rời l bên trên N.

Chứng minh KN ⊥ IM.

GIẢI 

Vẽ hình minh họa:

Trong một tam giác, phụ thân lối cao đồng quy bên trên một điểm là trực tâm của tam giác cơ.

l ⊥ d bên trên J, và M, J ∈ l ⇒ MJ ⟘ IK ⇒ MJ là lối cao của ΔMKI.

N phía trên đường thẳng liền mạch qua quýt I và vuông góc với MK ⇒ IN ⟘ MK ⇒ IN là lối cao của ΔMKI.

IN và MJ rời nhau bên trên N .

Theo đặc điểm phụ thân lối cao của tao giác ⇒ N là trực tâm của ΔMKI.

⇒ KN cũng chính là lối cao của ΔMKI ⇒ KN ⟘ XiaoMI.

Vậy KN ⏊ IM

Bài 4:

Hãy phân tích và lý giải tại vì sao trực tâm của tam giác vuông trùng với đỉnh góc vuông và trực tâm của tam giác tù nằm tại vị trí bên phía ngoài tam giác.

Gợi ý đáp án 

Xem thêm: Hướng dẫn cách buộc dây giày 3 lỗ đẹp và nổi bật

+ Xét ΔABC vuông bên trên A

AB ⏊AC ⇒ AB là lối cao ứng với cạnh AC và AC là lối cao ứng với cạnh AB

hay AB, AC là hai tuyến đường cao của tam giác ABC.

Mà AB rời AC bên trên A

⇒ A là trực tâm của tam giác vuông ABC.

Vậy: trực tâm của tam giác vuông trùng với đỉnh góc vuông

+ Xét ΔABC tù đem góc A tù, những lối cao CE, BF (E nằm trong AB, F nằm trong AC), trực tâm H.

+ Giả sử E nằm trong lòng A và B, Khi đó

\begin{aligned}
&\widehat{\mathrm{CAE}} \equiv \widehat{\mathrm{CAB}} \text { là góc tù. }\\
&\text { Trong } \triangle \mathrm{ACE} \text { đem }\\
&\widehat{\mathrm{CAE}}+\widehat{\mathrm{ACE}}+\widehat{\mathrm{CEA}}>90^{\circ}+\widehat{\mathrm{ACE}}+90^{\circ}\\
&=180^{\circ}+\widehat{\mathrm{ACE}}>180^{\circ}
\end{aligned}

Vậy E ở ngoài A và B

⇒ tia CE ở ngoài tia CA và tia CB ⇒ tia CE ở bên phía ngoài ΔABC.

+ Tương tự động tao đem tia BF ở bên phía ngoài ΔABC.

+ Trực tâm H là giao phó của BF và CE ⇒ H ở bên phía ngoài ΔABC.

Vậy : trực tâm của tam giác tù nằm tại vị trí bên phía ngoài tam giác.

Bài 5: Cho hình vẽ

a) Chứng minh NS ⊥ LM

b) Khi góc LNP = 50o, hãy tính góc MSP và góc PSQ.

Gợi ý đáp án

a) Trong ΔMNL có:

LP ⊥ MN nên LP là lối cao của ΔMNL.

MQ ⊥ NL nên MQ là lối cao của ΔMNL.

Mà LP, MQ rời nhau bên trên điểm S

Nên: bám theo đặc điểm phụ thân lối cao của một tam giác, S là trực tâm của tam giác.

⇒ đường thẳng liền mạch SN là lối cao của ΔMNL.

hay SN ⊥ ML.

b)

+ Ta đem : nhập tam giác vuông, nhì góc nhọn phụ nhau nên :

ΔNMQ vuông bên trên Q có:

\begin{aligned}
&\mathrm{LNP}+\widehat{\mathrm{QMN}}=90^{\circ} \Rightarrow \widehat{\mathrm{LNP}}=90^{\circ}-\widehat{\mathrm{QMN}}\\
&\Delta \text { MPS vuông bên trên } \mathrm{P} \text { đem }\\
&\widehat{\mathrm{QMN}}+\overrightarrow{\mathrm{MSP}}=90^{\circ} \Rightarrow \widehat{\mathrm{MSP}}=90^{\circ}-\widehat{\mathrm{QMP}}\\
&\Rightarrow \widehat{\mathrm{LNP}}=\widehat{\mathrm{MSP}} . \text { Mà } \widehat{\mathrm{LNP}}=50^{\circ}(\mathrm{gt})\\
&\Rightarrow \widehat{\mathrm{MSP}}=50^{\circ}\\
&+\overline{\mathrm{MSP}}+\mathrm{PSQ}=180^{\circ} \text 
&\Rightarrow \widehat{\mathrm{PSQ}}=180^{\circ}-\overline{\mathrm{MSP}}=180^{0}-50^{0}=130^{\circ}
\end{aligned}

Bài 7:

Trên đường thẳng liền mạch d, lấy phụ thân điểm phân biệt I, J, K (J ở thân thiện I và K).

Kẻ đường thẳng liền mạch l vuông góc với d bên trên J. Trên l lấy điểm M không giống với điểm J. Đường trực tiếp qua quýt I vuông góc với MK rời l bên trên N.

Chứng minh KN ⊥ IM.

Gợi ý đáp án

Trong một tam giác, phụ thân lối cao đồng quy bên trên một điểm là trực tâm của tam giác cơ.

l ⊥ d bên trên J, và M, J ∈ l ⇒ MJ ⟘ IK ⇒ MJ là lối cao của ΔMKI.

N phía trên đường thẳng liền mạch qua quýt I và vuông góc với MK ⇒ IN ⟘ MK ⇒ IN là lối cao của ΔMKI.

IN và MJ rời nhau bên trên N .

Theo đặc điểm phụ thân lối cao của tao giác ⇒ N là trực tâm của ΔMKI.

⇒ KN cũng chính là lối cao của ΔMKI ⇒ KN ⟘ XiaoMI.

Vậy KN ⏊ IM

Bài 8: 

Cho tam giác ABC ko vuông. Gọi H là trực tâm của chính nó.

a) Hãy chỉ ra rằng những lối cao của tam giác HBC. Từ cơ hãy chỉ ra rằng trực tâm của tam giác cơ.

b) Tương tự động, hãy theo lần lượt chỉ ra rằng trực tâm của những tam giác HAB và HAC.

Gọi D, E, F là chân những lối vuông góc kẻ kể từ A, B, C của ΔABC.

⇒ AD ⟘ BC, BE ⟘ AC, CF ⟘ AB.

Gợi ý đáp án

Vẽ hình minh họa

a) ΔHBC đem :

AD ⊥ BC nên AD là lối cao kể từ H cho tới BC.

BA ⊥ HC bên trên F nên BA là lối cao kể từ B cho tới HC

CA ⊥ BH bên trên E nên CA là lối cao kể từ C cho tới HB.

AD, BA, CA rời nhau bên trên A nên A là trực tâm của ΔHCB.

b) Tương tự động :

+ Trực tâm của ΔHAB là C (C là giao phó điểm của phụ thân lối cao : CF, AC, BC)

+ Trực tâm của ΔHAC là B (B là giao phó điểm của phụ thân lối cao : BE, AB, CB)

Bài 9 

Cho tam giác nhọn ABC đem phụ thân lối cao AD, BE, CF. hiểu AD = BE = CF. Chứng minh rằng tam giác ABC đều.

Gợi ý đáp án:

Bài 4

BE là lối cao của ∆ ABC \Rightarrow ∆ ABE vuông bên trên E.

CF là lối cao của ∆ ABC \Rightarrow ∆ AFC vuông bên trên F.

AD là lối cao của ∆ ABC \Rightarrow ∆ ADC vuông bên trên D.

+ Xét ∆ ABE vuông bên trên E và ∆ AFC vuông bên trên F có:

BE = CF

\widehat{EAF} chung

\Rightarrow  ∆ ABE = ∆ AFC (góc nhọn và một cạnh góc vuông).

\Rightarrow  AB = AC (1)

+ Xét ∆CDA vuông bên trên D và ∆ AFC vuông bên trên F có:

AC chung

AD = CF

\Rightarrow  ∆CDA = ∆AFC (cạnh huyền và một cạnh góc vuông).

\Rightarrow  \widehat{CAF}= \widehat{ACD}

\Rightarrow ∆ ABC cân nặng bên trên B

=> AB = BC (2)

Từ (1), (2) tao có: AB = AC = BC

\Rightarrow ∆ ABC đều.

Bài 10 

Cho tam giác ABC vuông cân nặng bên trên A. Lấy điểm E nằm trong cạnh AC. Trên tia đối của tia AB lấy điểm D sao cho tới AD = AE. Chứng minh rằng:

a) DE vuông góc với BC.

b) BE vuông góc với DC.

Gợi ý đáp án:

Bài 3

a) Gọi F là giao phó điểm của DE và BC

+ AD = AE => ∆ADE cân nặng bên trên A

∆ABC vuông cân nặng bên trên A => BA ⊥ AC hoặc EA ⊥ AD

=> ∆ ADE vuông cân nặng bên trên A

=> \widehat{AED} = \widehat{ADE} = 45°

+ ∆ ABC vuông cân nặng bên trên A

=> \widehat{ABC} = \widehat{ACB} = 45°

+ Xét ∆EFC có: \widehat{FEC} + \widehat{FCE} + \widehat{EFC} = 180°

=>  45° + 45° + \widehat{EFC} = 180°

=> \widehat{EFC} = 180° - 90° = 90°

=> EF ⊥ BC hoặc DE ⊥ BC.

b) Xét tam giác BCD có: CA ⊥ BD => CA là lối cao của ∆ BCD

DE ⊥ BC => DE là lối cao của ∆ BCD

Mà DE giao phó với CA bên trên E

=> E là trực tâm của ∆ BCD

=> BE ⊥ CD.

Bài 11 

Cho tam giác ABC vuông bên trên A. Trên tia BA lấy điểm M sao cho tới BM = BC. Tia phân giác của góc B rời AC bên trên H. Chứng minh rằng MH vuông góc với BC.

Gợi ý đáp án:

Bài 2

Gọi MH giao phó với BC bên trên điểm I.

+ Xét ∆MBH và ∆CBH có:

MB = MC

\widehat{MBH} = \widehat{CBH}

BH chung

=> ∆MBH = ∆CBH (c.g.c)

=> \widehat{BMH} = \widehat{BCH}

+ Xét tam giác ABC vuông bên trên A có: \widehat{ABC} + \widehat{ACB} = 90^{o}

+ Ta có: \widehat{BMI} + \widehat{ABC} =  \widehat{ACB} + \widehat{ABC} =  90^{o}

+ Xét tam giác BMI có: \widehat{BMI} + \widehat{ABC} = 90^{o}

=>  \widehat{BIM} =  90^{o}.

=> XiaoMI ⊥ BC hoặc MH vuông góc với BC.

6. Bài luyện tự động luyện

Bài 1: Cho tam giác ABC ko vuông. Gọi H là trực tâm của chính nó. Hãy chỉ ra rằng những lối cao của tam giác HBC. Từ cơ hãy chỉ tao trực tâm của tam giác cơ.

Bài 2: Cho lối tròn trĩnh (O, R) , gọi BC là chạc cung cố định và thắt chặt của lối tròn trĩnh và A là 1 trong điểm địa hình bên trên lối tròn trĩnh. Tìm hội tụ trực tâm H của tam giác ABC.

Bài 3: Cho △ABC đem những lối cao AD;BE;CF rời nhau bên trên H. I; J theo lần lượt là trung điểm của AH và BC.

a) Chứng minh: IJ ⊥ EF

b) Chứng minh: IE ⊥ JE

Bài 4: Cho △ABC đem những lối cao AD;BE;CF rời nhau bên trên H. I; J theo lần lượt là trung điểm của AH và BC.

a) Chứng minh: JT⊥EFJT⊥EF

b) Chứng minh: IE⊥JEIE⊥JE

c) Chứng minh: DA là tia phân giác của góc EDF.

d) Gọi P;Q là nhì điểm đối xứng của D qua quýt AB và AC

Chứng minh: P;F;E;Q trực tiếp sản phẩm.

Xem thêm: phường tiếng anh là gì

Bài 5: Cho tam giác ABC với trực tâm H. Chứng minh rằng những điểm đối xứng với H qua quýt những đường thẳng liền mạch chứa chấp những cạnh hoặc trung điểm của những cạnh phía trên lối tròn trĩnh (ABC).

Bài 6: Cho tam giác ABC với những lối cao AD, BE, CF. Trực tâm H.DF rời BH bên trên M, DE rời CH bên trên N. minh chứng đường thẳng liền mạch trải qua A và vuông góc với MN trải qua tâm nước ngoài tiếp của tam giác HBC.

Bài 7: Cho tứ giác lồi ABCD đem 3 góc ở những đỉnh A, B và C đều nhau. Gọi H và O theo lần lượt là trực tâm và tâm lối tròn trĩnh nước ngoài tiếp tam giác ABC. Chứng minh rằng O, H, D trực tiếp sản phẩm.