tính chất tiếp tuyến


Nếu nhì tiếp tuyến của một đàng tròn trĩnh rời nhau bên trên một điểm thì:

LÝ THUYẾT VỀ TÍNH CHẤT CỦA HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU

Bạn đang xem: tính chất tiếp tuyến

1. Tính hóa học nhì tiếp tuyến rời nhau

Nếu nhì tiếp tuyến của đàng tròn trĩnh rời nhau bên trên một điểm thì:

- Điểm cơ cơ hội đều nhì tiếp điểm.

- Tia kẻ kể từ điểm cơ trải qua tâm là tia phân giác của những góc tạo ra vày nhì tiếp tuyến.

- Tia kẻ kể từ tâm trải qua điểm này là tia phân giác của góc tạo ra vày nhì nửa đường kính trải qua tiếp điểm.

Nghĩa là cho tới đàng tròn trĩnh $\left( O \right)$, $B,C \in \left( O \right)$. Tiếp tuyến của $\left( O \right)$ bên trên $B,C$ rời nhau bên trên $A$.

Khi đó

- $AB = AC$

- Tia $OA$ là phân giác góc $\widehat {BOC}$

- Tia $AO$ là phân giác góc $\widehat {BAC}$

2. Đường tròn trĩnh nội tiếp tam giác

Đường tròn trĩnh xúc tiếp với tía cạnh của một tam giác gọi là đường tròn trĩnh nội tiếp tam giác, còn tam giác gọi là ngoại tiếp đàng tròn trĩnh.

Tâm của đàng tròn trĩnh nội tiếp tam giác là kí thác của những đàng phân giác những góc vô tam giác.

3. Đường tròn trĩnh bàng tiếp tam giác

- Đường tròn trĩnh xúc tiếp với cùng một cạnh của tam giác và xúc tiếp với phần kéo dãn dài của nhì cạnh sót lại gọi là đường tròn trĩnh bàng tiếp tam giác. 

- Tâm của đàng tròn trĩnh bàng tiếp tam giác là kí thác điểm của một đàng phân giác vô và 2 đàng phân giác ngoài của tam giác

- Với một tam giác sở hữu tía đàng tròn trĩnh bàng tiếp.

Ví dụ: Xét tam giác $ABC$, tâm của đàng tròn trĩnh bàng tiếp tam giác góc $A$ là kí thác điểm của hai tuyến đường phân giác ngoài bên trên $B, C$, hoặc là kí thác điểm của đàng phân giác vô góc $A$ và đàng phân giác ngoài bên trên $B$ (hoặc $C$).

CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP

Dạng 1: Chứng minh những đường thẳng liền mạch tuy nhiên song (vuông góc), chứng tỏ nhì đoạn trực tiếp cân nhau.

Phương pháp:

Dùng đặc điểm của nhì tiếp tuyến rời nhau.

Dạng 2: Chứng minh một đường thẳng liền mạch là tiếp tuyến, tính phỏng nhiều năm, số đo góc và những nguyên tố không giống.

Phương pháp:

- Dùng khái niệm tiếp tuyến; đặc điểm của nhì tiếp tuyến rời nhau.

Xem thêm: phương trình quang hợp

- Dùng định nghĩa đàng tròn trĩnh nội tiếp, bàng tiếp.

- Dùng hệ thức lượng về cạnh và góc vô tam giác vuông.


Bình luận

Chia sẻ

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 9 - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vô lớp 10 bên trên Tuyensinh247.com, khẳng định hùn học viên lớp 9 học tập chất lượng, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.

Xem thêm: công thức nhiệt lượng