tính chất hình thoi

Bách khoa toàn thư ngỏ Wikipedia

Bạn đang xem: tính chất hình thoi

Các hình thoi

Hình thoi nhập hình học tập Euclide là tứ giác sở hữu tư cạnh đều bằng nhau. Đây là hình bình hành sở hữu nhị cạnh kề đều bằng nhau hoặc hình bình hành sở hữu hai tuyến đường chéo cánh vuông góc cùng nhau.

Định nghĩa

Hình thoi là tứ giác sở hữu tư cạnh đều bằng nhau.

Tính chất

Trong hình thoi:

  1. Các góc đối nhau đều bằng nhau.
  2. Hai lối chéo cánh vuông góc cùng nhau và hạn chế nhau bên trên trung điểm của từng lối.
  3. Hai lối chéo cánh là những lối phân giác của những góc của hình thoi.
  4. Hình thoi sở hữu toàn bộ đặc điểm của hình bình hành.

Diện tích

Hình minh họa về những cạnh của hình thoi.

Xem thêm: chill chill

Diện tích của hình thoi vì như thế 1/2 tích chừng lâu năm của hai tuyến đường chéo:

Chu vi

Chu vi của hình thoi vì như thế chừng lâu năm một cạnh nhân với 4:

Dấu hiệu nhận biết

Hình tứ giác quánh biệt

  • Tứ giác sở hữu tư cạnh đều bằng nhau là hình thoi.
  • Tứ giác sở hữu 2 lối chéo cánh là lối trung trực của nhau là hình thoi.
  • Tứ giác sở hữu 2 lối chéo cánh là lối phân giác của tất cả tư góc là hình thoi.

Hình bình hành quánh biệt

Hình thoi là một trong dạng quan trọng đặc biệt của một hình bình hành vì như thế nó sở hữu tương đối đầy đủ đặc điểm của hình bình hành và còn tồn tại một số trong những đặc điểm khác:

Xem thêm: tia phân giác là gì

  1. Hình bình hành sở hữu nhị cạnh kề đều bằng nhau là hình thoi.
  2. Hình bình hành sở hữu hai tuyến đường chéo cánh vuông góc cùng nhau là hình thoi.
  3. Hình bình hành sở hữu một lối chéo cánh là lối phân giác của một góc là hình thoi.

Tham khảo

Liên kết ngoài

Wikimedia Commons nhận thêm hình hình ảnh và phương tiện đi lại truyền đạt về Hình thoi.