tính chất của hình thoi

Bách khoa toàn thư há Wikipedia

Bạn đang xem: tính chất của hình thoi

Các hình thoi

Hình thoi vô hình học tập Euclide là tứ giác với tứ cạnh cân nhau. Đây là hình bình hành với nhị cạnh kề cân nhau hoặc hình bình hành với hai tuyến phố chéo cánh vuông góc cùng nhau.

Định nghĩa

Hình thoi là tứ giác với tứ cạnh cân nhau.

Tính chất

Trong hình thoi:

  1. Các góc đối nhau cân nhau.
  2. Hai lối chéo cánh vuông góc cùng nhau và hạn chế nhau bên trên trung điểm của từng lối.
  3. Hai lối chéo cánh là những lối phân giác của những góc của hình thoi.
  4. Hình thoi với toàn bộ đặc thù của hình bình hành.

Diện tích

Hình minh họa về những cạnh của hình thoi.

Xem thêm: văn tả cây xoài lớp 5

Diện tích của hình thoi bởi 50% tích chừng nhiều năm của hai tuyến phố chéo:

Chu vi

Chu vi của hình thoi bởi chừng nhiều năm một cạnh nhân với 4:

Dấu hiệu nhận biết

Hình tứ giác đặc biệt

  • Tứ giác với tứ cạnh cân nhau là hình thoi.
  • Tứ giác với 2 lối chéo cánh là lối trung trực của nhau là hình thoi.
  • Tứ giác với 2 lối chéo cánh là lối phân giác của tất cả tứ góc là hình thoi.

Hình bình hành đặc biệt

Hình thoi là 1 dạng quan trọng của một hình bình hành vì thế nó với rất đầy đủ đặc thù của hình bình hành và còn tồn tại một vài đặc thù khác:

Xem thêm: naoh fecl3

  1. Hình bình hành với nhị cạnh kề cân nhau là hình thoi.
  2. Hình bình hành với hai tuyến phố chéo cánh vuông góc cùng nhau là hình thoi.
  3. Hình bình hành với cùng một lối chéo cánh là lối phân giác của một góc là hình thoi.

Tham khảo

Liên kết ngoài

Wikimedia Commons nhận thêm hình hình họa và phương tiện đi lại truyền đạt về Hình thoi.