tính c%

Bài viết lách gom chúng ta mò mẫm hiểu công thức tính C%, tức là độ đậm đặc Tỷ Lệ. Bao bao gồm công thức tính đúng đắn và một số trong những ví dụ minh họa cụ thể.

Có nhì loại độ đậm đặc phần trăm: Tỷ Lệ theo đuổi lượng và Tỷ Lệ theo đuổi thể tích.

Bạn đang xem: tính c%

Phần trăm theo đuổi lượng (m / m) là lượng hóa học tan phân tách cho tới tổng lượng của hỗn hợp, nhân với 100%.

Phần trăm theo đuổi lượng = lượng hóa học tan/tổng lượng hỗn hợp ×100%

Công thức tính độ đậm đặc Tỷ Lệ (C%)
Công thức tính độ đậm đặc Tỷ Lệ (C%)

Ví dụ

Phần trăm lượng của hỗn hợp chứa chấp 26,5 g glucose vô 500 g hỗn hợp là bao nhiêu?

Dung dịch

Phần trăm theo đuổi lượng = lượng glucose/tổng lượng dung dịch×100% = 26,5g

500g × 100% = 5,30%

Công thức tính C% theo đuổi thể tích

Phần trăm theo đuổi thể tích (v / v) là thể tích hóa học tan phân tách cho tới tổng thể tích hỗn hợp, nhân với 100%.

Phần trăm theo đuổi lượng = thể tích hóa học tan/tổng thể tích hỗn hợp × 100%

Thí dụ

Làm thế này các bạn sẽ sẵn sàng 250 ml 70% (v / v) rượu xát

Dung dịch

70% = thể tích động xát/tổng thể tích hỗn hợp ×100% × 100%

Vì thế

Thể tích động xát = thể tích hỗn hợp × 70%/100% = 250 mL × 70/100= 175 mL

Bạn tiếp tục tăng đầy đủ nước vô 175 mL rượu xát muốn tạo rời khỏi tổng số 250 mL hỗn hợp.

công thức tính c%
Công thức tính c%

Lưu ý Khi dùng công thức tính C%

Nồng phỏng của hỗn hợp đa số được biểu thị thông qua số mol hóa học tan với trong một lít hỗn hợp (còn gọi là số mol)

VÍ DỤ:

(a) Nếu 25 mol NaCl với vô 100 L hỗn hợp vô cơ H2O là dung môi , thì độ đậm đặc của hỗn hợp là

25/100 = 0,25 mol⋅L^- 1.

(b) Nồng phỏng mol của hỗn hợp được điều chế bằng phương pháp hòa tan 15,0 g natri hydroxit nội địa đầy đủ muốn tạo rời khỏi tổng số 225 ml hỗn hợp là bao nhiêu?

Dung dịch

Tính số mol hóa học tan xuất hiện.

Số mol NaOH = 15,0 g NaOH × 1 mol NaOH/40,00g NaOH = 0,375 mol NaOH

Tính số lít hỗn hợp xuất hiện.

Thể tích = 225mL × 1L/1000mL = 0,225 L

Xem thêm: nhân tố sinh thái hữu sinh bao gồm

Chia số mol hóa học tan cho tới số lít hỗn hợp.

Độ phân vô cùng = 0,375mol/0,225L = 1,67 mol / L

Hãy giải quyết và xử lý thắc mắc cho tất cả độ đậm đặc Tỷ Lệ theo đuổi lượng và Tỷ Lệ độ đậm đặc theo đuổi lượng.

công thức tính c%
Công thức tính c%

Nồng phỏng Tỷ Lệ theo đuổi lượng được khái niệm là lượng hóa học tan phân tách cho tới tổng lượng của hỗn hợp và nhân với 100%. Vì thế:

Có nhì phương pháp để thay cho thay đổi độ đậm đặc của hỗn hợp theo đuổi khối lượng

  • Thêm nhiều hóa học tan – thực hiện cho tới hỗn hợp đậm quánh hơn;
  • Thêm nhiều dung môi – thực hiện cho tới hỗn hợp loãng hơn;

Hãy ví dụ như nhằm minh họa rõ rệt rộng lớn về định nghĩa này. Nói rằng tất cả chúng ta hòa tan 10,0g một hóa học vô 100,0g nước. Sự triệu tập của công ty chúng tôi theo đuổi lượng tiếp tục là:

c % = 10,0 g 10,0 g + 100,0 g⋅ 100 % = 9,09 %

Bây giờ tất cả chúng ta test nhân song lượng của hóa học tan; độ đậm đặc mới mẻ tiếp tục là

c % = 2 ⋅ 10,0 g 2 ⋅ 10,0 g + 100,0 g⋅ 100 % = 16,7 %

Tuy nhiên, nếu như tất cả chúng ta lưu giữ lượng hóa học tan ở tại mức 10,0g và tăng gấp hai lượng dung môi (trong tình huống này là nước), độ đậm đặc tiếp tục là:

c % = 10,0 g 10,0 g + 2 ⋅ 100,0 g⋅ 100 % = 4,76 %

Điều tương tự động cũng như so với độ đậm đặc Tỷ Lệ theo đuổi thể tích, được khái niệm là thể tích của hóa học tan phân tách cho tới tổng thể tích của hỗn hợp và nhân với 100%.

c v o l u m e %= V s o l u t e V s o l u t e + V s o l v e n t⋅ 100 %

Thật dễ dàng và đơn giản để xem rằng việc thao túng thể tích của hóa học tan hoặc thể tích của dung môi (hoặc cả hai) tiếp tục thay cho thay đổi độ đậm đặc Tỷ Lệ của hỗn hợp theo đuổi thể tích.

Một vươn lên là thể không giống về độ đậm đặc Tỷ Lệ là Tỷ Lệ lượng / lượng hoặc Tỷ Lệ lượng / lượng . Biến thể này đo lượng hóa học tan tính vì thế gam tuy nhiên đo lượng hỗn hợp tính vì thế mililit. … Do cơ, thể tích của hỗn hợp tính vì thế mL gần như là thông qua số với lượng của hỗn hợp tính vì thế gam.

Làm thế này nhằm các bạn tính Tỷ Lệ theo đuổi khối lượng?

Chung công thức: Tổng công thức cho tới việc đo lường và tính toán những Tỷ Lệ vì thế công thức là: Nó cũng khá được gọi là% V/V và nó luôn luôn luôn tiện hiện nay bên dưới dạng tỷ trọng Tỷ Lệ (%) và những đơn vị chức năng nằm trong lượng nên được xem vì thế ml. Một cách tiếp theo nhằm biểu thị % này là thể tích hóa học tan tính vì thế mL vô 100 mL hỗn hợp.

Tính toán tỷ trọng Tỷ Lệ luyện trung

Trong Hóa học

Tỷ lệ Tỷ Lệ nồng độ cho tới tất cả chúng ta biết từng nào bộ phận hoạt hóa học rõ ràng với vô (hoặc cần được có) vô một biện pháp tổng thể.

công thức tính c%
Công thức tính độ đậm đặc Tỷ Lệ (C%)

Ban đầu, đa số SV technology dược ko học tập toán hoặc chất hóa học nâng lên tiếp tục nên vật lộn với phương thức sinh hoạt của chính nó. Vì vậy, hãy thư giãn và giải trí và chớ lo ngại nếu khách hàng ko thể hiểu và vận dụng thuần thục nó ngay lập tức ngay tắp lự.

Nhiều chuyến các bạn sẽ thấy độ đậm đặc Tỷ Lệ được biểu thị là 1: 100, 1: 200, v.v. , hoàn toàn có thể được quy đổi trở thành một trong những phần bằng phương pháp bịa đặt số loại nhất lên bên trên số loại nhì.

Hướng dẫn chung

TAN Dung môi Kiểu
V / V 1 ML 100 ML Tỷ lệ Tỷ Lệ khối lượng

(Chất lỏng)

W / W 1 GM 100 GM Tỷ lệ Tỷ Lệ trọng lượng

(Khô)

Xem thêm: các ngôi kể

W / V 1 GM 100 ML  

Tỷ lệ Tỷ Lệ lượng / khối lượng

1 phần Solute (thuốc) bao gồm 100 phần Dung môi (mẻ) . Không với 101 phần, chỉ mất 100. Chất tan là 1/100 dung môi.

Hy vọng qua quýt nội dung bài viết này chúng ta đang được bắt được những vấn đề đúng đắn về công thức tính độ đậm đặc Tỷ Lệ (C%). Hình như trải qua những ví dụ cụ thể ước rằng chúng ta đang được hiểu một cơ hội sâu sắc nhất về công thức cần thiết này.