thông tư 22 đánh giá học sinh tiểu học

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự bởi - Hạnh phúc
---------------

Bạn đang xem: thông tư 22 đánh giá học sinh tiểu học

Số: 22/2016/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 22 mon 9 năm 2016

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 30/2014/TT-BGDĐT NGÀY 28 THÁNG 8 NĂM 2014 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị ấn định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 thời điểm năm 2012 của nhà nước quy ấn định tác dụng, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở, cơ sở ngang Bộ;

Căn cứ Nghị ấn định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của nhà nước về quy ấn định tác dụng, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức triển khai của Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo;

Căn cứ Nghị ấn định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của nhà nước quy ấn định cụ thể và chỉ dẫn thực hiện một số điều của Luật Giáo dục; Nghị ấn định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 mon 5 năm 2011 của Chính phủ sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một số trong những điều của Nghị ấn định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của nhà nước quy ấn định cụ thể và chỉ dẫn thực hiện một số điều của Luật Giáo dục; Nghị ấn định số 07/2013/NĐ-CP ngày 09 mon 01 năm trước đó của Chính phủ về sự sửa thay đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 mon 5 năm 2011 của nhà nước sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Nghị ấn định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 mon 8 năm 2006 của Chính phủ quy ấn định cụ thể và chỉ dẫn thực hiện một số trong những điều của Luật Giáo dục;

Theo ý kiến đề xuất của Vụ trưởng Vụ giáo dục và đào tạo Tiểu học tập,

Bộ trưởng Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra ban hành Thông tư sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một số trong những điều của Quy ấn định Review học viên đái học ban hành tất nhiên Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 mon 8 năm năm trước của Bộ trưởng Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra.

Điều 1. Sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Quy ấn định Review học viên đái học tập phát hành tất nhiên Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 mon 8 năm năm trước của Sở trưởng Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo

1. Sửa đổi, bổ sung cập nhật tên Điều 4 và khoản 1, khoản 3 Điều 4 như sau:

a) Sửa thay đổi, bổ sung cập nhật thương hiệu Điều 4 như sau:

Điều 4. Yêu cầu đánh giá

b) Sửa thay đổi, bổ sung cập nhật khoản 1, khoản 3 Điều 4 như sau:

“1. Đánh giá chỉ vì thế sự tiến thủ cỗ của học sinh; quý trọng việc khích lệ, khuyến nghị sự nỗ lực vô học hành, rèn luyện của học tập sinh; hùn học viên đẩy mạnh tối đa khả năng; đáp ứng đúng lúc, công vày, khách hàng quan tiền.”

“3. Đánh giá chỉ thông thường xuyên vày đánh giá, Review ấn định kì vày điểm số kết hợp với nhận xét; phối hợp Review của nghề giáo, học viên, phụ vương u học viên, trong bại liệt Review của nghề giáo là cần thiết nhất.”

2. Sửa thay đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 như sau:

“2. Đánh giá chỉ sự tạo hình và phát triển năng lượng, phẩm hóa học của học tập sinh:

a) Năng lực: tự động đáp ứng, tự động quản; hợp tác; tự động học tập và giải quyết và xử lý vấn đề;

b) Phẩm chất: thường xuyên học tập, chăm làm; thoải mái tự tin, trách móc nhiệm; chân thực, kỉ luật; câu kết, chiều chuộng.”

3. Sửa thay đổi, bổ sung Điều 6 như sau:

Điều 6. Đánh giá chỉ thông thường xuyên

1. Đánh giá chỉ thông thường xuyên là đánh giá chỉ vô quy trình học hành, tập luyện về kiến thức và kỹ năng, kĩ năng, thái phỏng và một số thể hiện năng lượng, phẩm hóa học của học viên, được triển khai theo gót tiến thủ trình nội dung của những môn học tập và những sinh hoạt dạy dỗ. Đánh giá chỉ thông thường xuyên cung cấp thông tin yêu phản hồi cho tới nghề giáo và học viên nhằm mục tiêu tương hỗ, kiểm soát và điều chỉnh đúng lúc, thúc đẩy sự tiến thủ cỗ của học viên theo gót tiềm năng dạy dỗ đái học tập.

2. Đánh giá thường xuyên về học tập tập:

a) Giáo viên sử dụng điều rằng chỉ ra rằng cho tới học viên hiểu rằng điểm đích thị, ko đích thị và cơ hội sửa chữa; ghi chép đánh giá vô vở hoặc thành phầm học hành của học viên Khi quan trọng, có biện pháp rõ ràng trợ giúp kịp thời;

b) Học sinh tự đánh giá và nhập cuộc đánh giá thành phầm học hành của người tiêu dùng, group chúng ta vô quá trình triển khai những trách nhiệm học hành nhằm học tập và thực hiện đảm bảo chất lượng hơn;

c) Khuyến khích phụ vương u học viên trao thay đổi với nghề giáo về những đánh giá, Review học tập sinh bằng những mẫu mã thích hợp và phối phù hợp với nghề giáo khích lệ, trợ giúp học sinh học hành, tập luyện.

3. Đánh giá thường xuyên về năng lượng, phẩm chất:

a) Giáo viên địa thế căn cứ vô những thể hiện về trí tuệ, kĩ năng, thái phỏng của học viên ở từng năng lực, phẩm hóa học nhằm đánh giá, đem giải pháp trợ giúp kịp thời;

b) Học sinh được tự động đánh giá và được nhập cuộc đánh giá chúng ta, group chúng ta về những thể hiện của từng năng lượng, phẩm hóa học nhằm hoàn mỹ phiên bản thân;

c) Khuyến khích phụ vương u học viên trao thay đổi, phối phù hợp với nghề giáo khích lệ, trợ giúp học sinh tập luyện và trở nên tân tiến năng lượng, phẩm hóa học.”

4. Sửa thay đổi, bổ sung Điều 10 như sau:

Điều 10. Đánh giá chỉ ấn định kì

1. Đánh giá định kì là Review thành phẩm dạy dỗ của học viên sau đó 1 quy trình học hành, rèn luyện, nhằm mục tiêu xác lập cường độ triển khai xong trách nhiệm học hành của học viên sánh với chuẩn kiến thức và kỹ năng, kĩ năng quy ấn định vô công tác dạy dỗ phổ thông cấp cho tiểu học và sự tạo hình, trở nên tân tiến năng lượng, phẩm hóa học học viên.

2. Đánh giá định kì về học tập tập

a) Vào giữa học kì I, cuối học tập kì I, thân ái học tập kì II và thời điểm cuối năm học tập, nghề giáo địa thế căn cứ vào quá trình Review thông thường xuyên và chuẩn chỉnh kiến thức và kỹ năng, kĩ năng nhằm Review học sinh so với từng môn học tập, sinh hoạt dạy dỗ theo gót những nấc sau:

- Hoàn thành tốt: triển khai đảm bảo chất lượng những đòi hỏi học hành của môn học tập hoặc sinh hoạt giáo dục;

- Hoàn thành: triển khai được những đòi hỏi học hành của môn học tập hoặc sinh hoạt giáo dục;

- Chưa hoàn thành: ko triển khai được một số trong những đòi hỏi học hành của môn học tập hoặc hoạt động giáo dục;

b) Vào cuối học kì I và thời điểm cuối năm học tập, so với những môn học: Tiếng Việt, Toán, Khoa học tập, Lịch sử và Địa lí, Ngoại ngữ, Tin học tập, Tiếng dân tộc bản địa đem bài bác đánh giá ấn định kì;

Đối với lớp 4, lớp 5, được thêm bài bác đánh giá ấn định kì môn Tiếng Việt, môn Toán vô thân ái học tập kì I và thân ái học tập kì II;

c) Đề kiểm tra ấn định kì thích hợp chuẩn chỉnh kiến thức và kỹ năng, kĩ năng và kim chỉ nan trở nên tân tiến năng lượng, gồm những thắc mắc, bài bác luyện được kiến thiết theo gót những nấc như sau:

- Mức 1: nhận biết, nói lại được kiến thức và kỹ năng, kĩ năng đang được học;

- Mức 2: hiểu kiến thức, kĩ năng đang được học tập, trình diễn, phân tích và lý giải được kiến thức và kỹ năng Theo phong cách hiểu của cá nhân;

- Mức 3: biết vận dụng kiến thức và kỹ năng, kĩ năng đang được học tập nhằm giải quyết và xử lý những yếu tố thân thuộc, tương tự vô học hành, cuộc sống;

- Mức 4: vận dụng những kiến thức và kỹ năng, kĩ năng đang được học tập nhằm giải quyết và xử lý yếu tố mới mẻ hoặc thể hiện những phản hồi hợp lí vô học hành, cuộc sống thường ngày một cơ hội linh hoạt;

d) Bài đánh giá được giáo viên sửa lỗi, đánh giá, cho tới điểm theo gót thang 10 điểm, ko cho tới điểm 0, ko cho tới điểm thập phân và được trả lại cho tới học viên. Điểm của bài bác đánh giá ấn định kì không dùng nhằm đối chiếu học viên này với học viên không giống. Nếu thành phẩm bài bác đánh giá cuối học kì I và thời điểm cuối năm học tập không bình thường đối với Review thông thường xuyên, nghề giáo đề xuất với ngôi nhà ngôi trường hoàn toàn có thể cho tới học viên thực hiện bài bác đánh giá không giống nhằm Review đích thị kết quả học hành của học viên.

3. Đánh giá định kì về năng lượng, phẩm chất

Vào thân ái học kì I, cuối học tập kì I, thân ái học tập kì II và thời điểm cuối năm học tập, nghề giáo ngôi nhà nhiệm căn cứ vào những thể hiện tương quan cho tới trí tuệ, kĩ năng, thái phỏng vô vượt lên trước trình đánh giá chỉ thông thường xuyên về việc tạo hình và trở nên tân tiến từng năng lượng, phẩm hóa học của mỗi học viên, tổ hợp theo gót những nấc sau:

a) Tốt: đáp ứng đảm bảo chất lượng đòi hỏi dạy dỗ, thể hiện rõ ràng và thông thường xuyên;

b) Đạt: đáp ứng được đòi hỏi dạy dỗ, thể hiện tuy nhiên ko thông thường xuyên;

c) Cần cố gắng: chưa thỏa mãn nhu cầu được vừa đủ đòi hỏi dạy dỗ, thể hiện ko rõ ràng.”

5. Sửa thay đổi, bổ sung Điều 12 như sau:

Điều 12. Đánh giá chỉ học viên tàn tật và học viên học tập ở những lớp học tập linh hoạt

Đánh giá chỉ học viên tàn tật và học sinh học tập ở những lớp học tập linh động đảm bảo an toàn quyền được đỡ đần và dạy dỗ.

1. Học sinh tàn tật học tập theo phương thức dạy dỗ hoà nhập được Review như so với học viên ko khuyết tật có kiểm soát và điều chỉnh đòi hỏi hoặc theo gót đòi hỏi của plan dạy dỗ cá thể.

2. Học sinh tàn tật học tập theo phương thức dạy dỗ thường xuyên biệt được Review theo gót quy ấn định dành riêng cho giáo dục chuyên biệt hoặc theo gót đòi hỏi của plan dạy dỗ cá thể.

3. Đối với học viên học tập ở những lớp học linh hoạt: nghề giáo địa thế căn cứ vô đánh giá, Review thông thường xuyên qua chuyện những buổi học bên trên lớp học tập linh động và thành phẩm Review ấn định kì môn Toán, môn Tiếng Việt được triển khai theo gót quy ấn định bên trên Điều 10 của Quy ấn định này.”

6. Sửa thay đổi, bổ sung thương hiệu Điều 13 và Điều 13 như sau:

a) Sửa thay đổi, bổ sung cập nhật thương hiệu Điều 13 như sau:

Điều 13. Hồ sơ Review và tổ hợp kết quả đánh giá

b) Sửa thay đổi, bổ sung cập nhật Điều 13 như sau:

Điều 13. Hồ sơ Review và tổng phù hợp thành phẩm tấn công giá

Xem thêm: học học nữa học mãi của ai

1. Hồ sơ Review bao gồm Học bạ và Bảng tổ hợp thành phẩm Review dạy dỗ của lớp.

2. Giữa học tập kì và cuối học kì, nghề giáo ghi thành phẩm Review dạy dỗ của học viên vô Bảng tổ hợp kết quả Review dạy dỗ của lớp. Bảng tổ hợp thành phẩm Review dạy dỗ của các lớp được lưu lưu giữ tận nhà ngôi trường theo gót quy ấn định.

3. Cuối năm học tập, giáo viên chủ nhiệm ghi thành phẩm Review dạy dỗ của học viên vô Học bạ. Học bạ được nhà ngôi trường lưu lưu giữ vô xuyên suốt thời hạn học viên học tập bên trên ngôi trường, được kí thác cho học sinh Khi triển khai xong công tác đái học tập hoặc đến lớp ngôi trường không giống.”

7. Sửa thay đổi, bổ sung cập nhật khoản 1 Điều 14 như sau:

“1. Xét triển khai xong chương trình lớp học:

a) Học sinh được xác nhận hoàn trở thành công tác lớp học tập cần đạt những ĐK sau:

- Đánh giá chỉ ấn định kì về học tập tập cuối năm học tập của từng môn học tập và sinh hoạt giáo dục: Hoàn trở thành đảm bảo chất lượng hoặc Hoàn thành;

- Đánh giá chỉ ấn định kì về từng năng lực và phẩm hóa học thời điểm cuối năm học: Tốt hoặc Đạt;

- Bài đánh giá ấn định kì cuối năm học tập của những môn học tập đạt điểm 5 trở lên;

b) Đối với học viên không được xác nhận hoàn thành công tác lớp học tập, nghề giáo lập plan, chỉ dẫn, hùn đỡ; đánh giá bổ sung cập nhật nhằm xét triển khai xong công tác lớp học;

c) Đối với học viên và được chỉ dẫn, hùn đỡ mà vẫn ko đầy đủ ĐK triển khai xong công tác lớp học tập, tùy từng cường độ chưa hoàn trở thành ở những môn học tập, sinh hoạt dạy dỗ, cường độ tạo hình và trở nên tân tiến một số năng lượng, phẩm hóa học, nghề giáo lập list report hiệu trưởng đánh giá, quyết ấn định việc lên lớp hoặc ở lại lớp.”

8. Sửa thay đổi, bổ sung cập nhật Điều 15 như sau:

Điều 15. Nghiệm thu, chuyển giao hóa học lượng giáo dục học tập sinh

1. Nghiệm thu, chuyển giao unique dạy dỗ học sinh nhằm mục tiêu đáp ứng tính khách hàng quan tiền và trách móc nhiệm của nghề giáo về thành phẩm đánh giá học tập sinh; hùn nghề giáo nhận học viên vô năm học tập tiếp sau đem đầy đủ thông tin quan trọng để sở hữu plan, giải pháp dạy dỗ hiệu suất cao.

2. Hiệu trưởng chỉ huy nghiệm thu sát hoạch, chuyển giao chất lượng dạy dỗ học tập sinh:

a) Đối với học viên lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4: giáo viên ngôi nhà nhiệm trao thay đổi với nghề giáo tiếp tục nhận học viên vô năm học tập tiếp theo về những đường nét nổi trội hoặc giới hạn của học viên, chuyển giao làm hồ sơ Review học sinh theo gót quy ấn định bên trên khoản 1 Điều 13 của Quy ấn định này;

b) Đối với học viên lớp 5: tổ trình độ chuyên môn rời khỏi đề kiểm tra ấn định kì thời điểm cuối năm học tập cho tất cả khối; tổ chức triển khai coi, chấm bài bác đánh giá đem sự tham gia của nghề giáo ngôi trường trung học tập hạ tầng bên trên nằm trong địa bàn; nghề giáo chủ nhiệm hoàn mỹ làm hồ sơ Review học viên, chuyển giao cho tới ngôi nhà ngôi trường.

3. Trưởng chống dạy dỗ và đào tạo ra chỉ huy những ngôi nhà ngôi trường bên trên nằm trong địa phận tổ chức triển khai nghiệm thu sát hoạch, bàn giao chất lượng dạy dỗ học viên triển khai xong công tác đái học tập lên lớp 6 phù hợp với ĐK của những ngôi nhà ngôi trường và khu vực.”

9. Sửa thay đổi, bổ sung cập nhật Điều 16 như sau:

Điều 16. Khen thưởng

1. Hiệu trưởng tặng giấy tờ ca ngợi cho học tập sinh:

a) Khen thưởng cuối năm học:

- Học sinh hoàn trở thành đảm bảo chất lượng những nội dung học hành và rèn luyện: thành phẩm Review những môn học đạt Hoàn trở thành đảm bảo chất lượng, những năng lượng, phẩm hóa học đạt Tốt; bài bác đánh giá ấn định kì cuối năm học tập những môn học tập đạt 9 điểm trở lên;

- Học sinh có thành tích hơn hẳn hoặc tiến thủ cỗ vượt lên trước bậc về tối thiểu một môn học tập hoặc tối thiểu một năng lực, phẩm hóa học được nghề giáo ra mắt và luyện thể lớp công nhận;

b) Khen thưởng đột xuất: học viên đem kết quả đột xuất vô năm học tập.

2. Học sinh có thành tích quan trọng đặc biệt được ngôi nhà ngôi trường đánh giá, ý kiến đề xuất cấp cho bên trên ca ngợi thưởng.”

10. Sửa thay đổi, bổ sung Điều 17 như sau:

Điều 17. Trách nhiệm của sở dạy dỗ và đào tạo và huấn luyện, chống dạy dỗ và bới tạo

1. Giám đốc sở giáo dục và đào tạo và huấn luyện chịu đựng trách móc nhiệm:

a) Chỉ đạo trưởng phòng dạy dỗ và đào tạo và huấn luyện tổ chức triển khai việc triển khai Review học viên đái học trên địa bàn; report thành phẩm triển khai về Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo;

b) Hướng dẫn việc dùng Học bạ của học viên.

2. Trưởng chống dạy dỗ và bới tạo chỉ đạo hiệu trưởng tổ chức triển khai việc triển khai Review, nghiệm thu sát hoạch, chuyển giao chất lượng dạy dỗ học viên đái học tập bên trên địa bàn; report thành phẩm triển khai về sở giáo dục và đào tạo và huấn luyện.

3. Giám đốc sở dạy dỗ và đào tạo và huấn luyện, trưởng chống dạy dỗ và đào tạo và huấn luyện phụ trách theo gót dõi, đánh giá, giải quyết khó khăn, vướng giắt vô quy trình triển khai Thông tư này bên trên khu vực.”

11. Sửa thay đổi, bổ sung Điều 18 như sau:

Điều 18. Trách nhiệm của hiệu trưởng

1. Chịu trách nhiệm chỉ huy tổ chức triển khai, tuyên truyền triển khai Review học viên theo gót quy ấn định tại Thông tư này; đáp ứng unique tấn công giá; report thành phẩm triển khai về phòng giáo dục và đào tạo và huấn luyện.

2. Tôn trọng quyền tự động ngôi nhà của nghề giáo trong công việc triển khai quy ấn định Review học viên.

3. Chỉ đạo việc rời khỏi đề đánh giá định kì; thi công và triển khai plan tu dưỡng, trợ giúp học tập sinh; nghiệm thu sát hoạch, bàn giao unique dạy dỗ học tập sinh; xác nhận thành phẩm Review học viên cuối năm học; xét lên lớp; quản ngại lí làm hồ sơ Review học viên.

4. Giải trình, giải quyết và xử lý vướng mắc, kiến nghị về Review học viên vô phạm vi và quyền hạn của hiệu trưởng.”

12. Sửa thay đổi, bổ sung Điều 19 như sau:

Điều 19. Trách nhiệm của giáo viên

1. Giáo viên chủ nhiệm:

a) Chịu trách nhiệm chủ yếu trong công việc Review học viên, thành phẩm dạy dỗ học viên vô lớp; hoàn trở thành làm hồ sơ Review học viên theo gót quy định; nghiệm thu sát hoạch, chuyển giao hóa học lượng giáo dục học tập sinh;

b) Thông báo riêng cho tới phụ vương u học viên về thành phẩm Review quy trình học hành, tập luyện của mỗi học tập sinh;

c) Hướng dẫn học sinh tự động đánh giá và nhập cuộc đánh giá chúng ta, group chúng ta. Tuyên truyền cho tới phụ vương u học sinh về nội dung và phương pháp Review theo gót quy ấn định bên trên Thông tư này; phối hợp và chỉ dẫn phụ vương u học viên nhập cuộc vô quy trình Review.

2. Giáo viên ko thực hiện công tác làm việc chủ nhiệm:

a) Chịu trách móc nhiệm Review quá trình học hành, tập luyện và thành phẩm học hành của học viên so với môn học tập, hoạt động dạy dỗ theo gót quy định;

b) Phối phù hợp với nghề giáo ngôi nhà nhiệm, giáo viên nằm trong lớp, phụ vương u học viên triển khai việc Review học tập sinh; hoàn thành làm hồ sơ Review học tập sinh; nghiệm thu sát hoạch unique dạy dỗ học tập sinh;

c) Hướng dẫn học sinh tự động đánh giá và nhập cuộc đánh giá chúng ta, group chúng ta.

3. Giáo viên theo gót dõi sự tiến thủ cỗ của học sinh, biên chép những Note với học viên đem nội dung ko triển khai xong hoặc có khả năng hơn hẳn. Trong tình huống quan trọng, nghề giáo thông tin riêng biệt cho cha u học viên về thành phẩm Review của từng học viên.”

13. Sửa thay đổi, bổ sung Điều đôi mươi như sau:

Điều đôi mươi. Quyền và trách móc nhiệm của học tập sinh

1. Được nêu chủ kiến và nhận sự hướng dẫn, phân tích và lý giải của nghề giáo, hiệu trưởng về thành phẩm Review.

2. Tự đánh giá và nhập cuộc nhận xét chúng ta, group chúng ta theo phía dẫn của nghề giáo.”

Điều 2. Bãi vứt và thay cho thay đổi kể từ ngữ

1. Bãi bỏ khoản 3 Điều 5, Điều 7, Điều 8, Điều 9 và Điều 11.

2. Thay thay đổi cụm từ “đánh giá” trở thành “nhận xét” tại khoản 2 Điều 3.

Điều 3. Trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện

Chánh Văn chống, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học tập, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm ấn định unique dạy dỗ, Thủ trưởng những đơn vị chức năng đem tương quan nằm trong Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra, Giám đốc những sở giáo dục và đào tạo và huấn luyện phụ trách thực hiện Thông tư này.

Điều 4. Hiệu lực ganh đua hành

Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày thứ 6 mon 11 năm năm nhâm thìn.

Xem thêm: hcl + kmno4

Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo TƯ;
- Văn chống Quốc hội;
- Văn chống Chính phủ;
- Văn chống Hội đồng Quốc gia GD và PTNL;
- Kiểm toán ngôi nhà nước;
- Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Ủy Ban Nhân Dân tỉnh, TP trực nằm trong TƯ;
- Công báo;
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Website Chính phủ;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ PC, Vụ GDTH.

BỘ TRƯỞNG

Phùng Xuân Nhạ