take in là gì


Trang trước

Trang sau  

Bạn đang xem: take in là gì


Cụm động kể từ Take in sở hữu 4 nghĩa:

Nghĩa kể từ Take in

Ý nghĩa của Take in là:

 • Tiếp thu kiến thức và kỹ năng

Ví dụ cụm động kể từ Take in

Dưới đấy là ví dụ cụm động kể từ Take in:

 
- The lecture was rather boring and I didn't TAKE IN much of what the lecturer said.
Bài giảng quá ngán nên tôi ko thu nhận được rất nhiều loại giáo viên vẫn trình bày.

Nghĩa kể từ Take in

Ý nghĩa của Take in là:

 • Lừa dối trá

Ví dụ cụm động kể từ Take in

Dưới đấy là ví dụ cụm động kể từ Take in:

 
- She TOOK bầm IN with her story until someone told bầm the truth.
Cô tớ lừa tôi với mẩu chuyện của tôi cho đến Khi vài ba người không giống trình bày cho tới tôi biết thực sự.

Nghĩa kể từ Take in

Ý nghĩa của Take in là:

 • Làm ăn mặc quần áo nhỏ rộng lớn

Ví dụ cụm động kể từ Take in

Dưới đấy là ví dụ cụm động kể từ Take in:

 
- The jacket was far too big around the shoulders, sánh I had it TAKEN IN sánh that I could wear it.
Áo đem rộng lớn to lớn quá vai nên tôi nhiều cần eo hẹp này lại nhằm tôi hoàn toàn có thể đem được.

Nghĩa kể từ Take in

Ý nghĩa của Take in là:

 • Nhận quan hoài, bảo vệ

Ví dụ cụm động kể từ Take in

Dưới đấy là ví dụ cụm động kể từ Take in:

 
- The family TOOK IN the three homeless kittens.
Gia đình ê nhận trách cứ nhiệm quan hoài thân phụ chú mèo con cái ko căn nhà ê.

Một số cụm động kể từ khác

Ngoài cụm động kể từ Take in bên trên, động kể từ Take còn tồn tại một trong những cụm động kể từ sau:

 • Cụm động từ Take aback

 • Cụm động từ Take after

 • Cụm động từ Take apart

 • Cụm động từ Take aside

 • Cụm động từ Take away

 • Cụm động từ Take back

 • Cụm động từ Take down

 • Cụm động từ Take in

  Xem thêm: điển cố là gì

 • Cụm động từ Take it

 • Cụm động từ Take it out on

 • Cụm động từ Take it upon yourself

 • Cụm động từ Take off

 • Cụm động từ Take on

 • Cụm động từ Take out

 • Cụm động từ Take over

 • Cụm động từ Take through

 • Cụm động từ Take to

 • Cụm động từ Take up


Trang trước

Trang sau  

t-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jspBài viết lách liên quan

 • 160 bài học kinh nghiệm ngữ pháp giờ Anh hoặc nhất

 • 155 bài học kinh nghiệm Java giờ Việt hoặc nhất

 • 100 bài học kinh nghiệm Android giờ Việt hoặc nhất

 • 247 bài học kinh nghiệm CSS giờ Việt hoặc nhất

 • 197 thẻ HTML cơ bản

 • 297 bài học kinh nghiệm PHP

  Xem thêm: na2co3+cacl2

 • 101 bài học kinh nghiệm C++ hoặc nhất

 • 97 bài bác tập dượt C++ sở hữu giải hoặc nhất

 • 208 bài học kinh nghiệm Javascript sở hữu giải hoặc nhất