tà dâm là gì

Trong kinh với viết: Tập cận dục thời, Vô ác bất tạo; Thọ bỉ ngược thời, Vô cực khổ bất lâu, với nghĩa là: Trong khi sát ái dục, Không tội ác này chẳng tạo ra tác. Đến khi lâu ngược báo của ái dục, Không thống cực khổ này chẳng lãnh lâu.

HỎI: Tội tà dâm là gì và ngược báo đi ra sao?

Bạn đang xem: tà dâm là gì

ĐÁP: Nếu tự động dâm dục, hoặc bảo người dâm dục với toàn bộ phụ nữ giới, những loại hình mẫu, loại cái, cho tới thiên nữ giới, quỷ nữ giới, thần nữ giới, nằm trong phi đạo tuy nhiên hành dâm bên dưới từng hình thức: nhân dâm dục, duyên dâm dục, phương thức dâm dục, nghiệp dâm dục hoặc chỉ việc mới mẻ khởi tâm dâm dục - tiếp tục phạm Ba La Di tội.

Tà dâm là gì theo dõi ý niệm của Phật giáo?

Theo tầm cỡ Phật giáo, cùn dâm là hành động mối liên hệ dục tình với những người không giống tuy nhiên ko cần là phu nhân, là ck của nhau, tức là hành động mối liên hệ ko công cộng thuỷ với phu nhân ck của tớ.

Theo cuốn An sĩ toàn thư - khuyên nhủ người quăng quật sự tham lam dục (Nguyên tác Hán văn: Dục Hải Hồi cuồng - Tác fake Chu An Sĩ, Việt dịch và chú giải: Nguyễn Minh Tiến):

Kinh Ưu-bà-tắc giới dạy dỗ rằng:

“Nếu người này với quan lại hệ tình dục vào thời gian không thích phù hợp, hoặc ở vị trí không thích phù hợp, hoặc mối liên hệ với những người đồng tính, hoặc với phụ nữ chưa ck, đều gọi là tà dâm. Nếu mối liên hệ với phu nhân bản thân mà nghĩ tưởng đến phu nhân người không giống, hoặc mối liên hệ với phu nhân người không giống mà nghĩ tưởng xem như vợ bản thân, này cũng là tà dâm. Những sự tà dâm như thế cũng có thể có phân đi ra nặng nề nhẹ nhàng không giống nhau. Do phiền não nặng nề, ắt phải chịu tội báo u ám. Do phiền não kém u ám rộng lớn, ắt chịu tội báo xoàng u ám hơn.”

Pháp luật trần thế ko cấm việc phu nhân ck chánh thức thường thì. Nếu thông gian, phóng đãng, tiêu hủy sự hòa sung sướng nhập mái ấm gia đình người không giống, so với pháp lý trần thế, tội ấy cũng ko nhẹ nhàng. Vì trái đất dâm dục, thất bọn chúng Bồ Tát đều cấm chế.

Pháp luật trần thế ko cấm việc phu nhân ck chánh thức thường thì. Nếu thông gian, phóng đãng, tiêu hủy sự hòa sung sướng nhập mái ấm gia đình người không giống, so với pháp lý trần thế, tội ấy cũng ko nhẹ nhàng. Vì trái đất dâm dục, thất bọn chúng Bồ Tát đều cấm chế.

Kinh Tạo tượng công đức chép rằng:

“Phật dạy Bồ Tát Di-lặc: ‘Có bốn nhân duyên khiến mang lại phái mạnh cần chịu đựng thân thiết bất lực, không tồn tại khả năng hành dâm:

- Một là hủy diệt tàn khốc thân thể người không giống, hoặc thậm chí còn là những loài súc sinh.

- Hai là so với những vị tỳ- kheo trì giới mà khởi tâm sân hận hoặc chê cười cợt, bỏ báng.

- Ba là buông thả ý tứ tham lam dâm quá chừng, cố ý phạm giới.

- Bốn là sát gũi kết giao với người phạm giới, lại khuyến nghị, xúi giục người khác phạm giới.

Lại với bốn loại nghiệp:

- Một là dâm loạn với những bậc tôn túc trưởng thượng của bản thân.

- Hai là quan lại hệ tình dục với người đồng tính.

- Ba là tự động mình thủ dâm.

- Bốn là làm công việc việc môi giới mua bán dâm.

Kinh Niết-bàn dạy dỗ rằng:

[Nếu có] Bồ Tát nào, tuy rằng ko cùng nữ nhân làm chuyện dâm dục, tuy nhiên khi bắt gặp những cặp nam nữ mê đắm theo đuổi nhau ngay tắp lự khởi sinh tâm tham muốn vướng chấp, cơ gọi là hủy phạm giới hạnh thanh tịnh.”

Kinh Phạm Võng Bồ Tát giảng về dâm giới (giới dâm)

“Nhược Phật tử tự dâm, giáo dâm”...

“Vô từ bi tâm dã thị Bồ Tát Ba La Di tội”. 

Câu này còn có nghĩa: Nếu đang được là Phật tử, mà còn phải tự động bản thân dâm dục, hoặc bảo người dâm dục với vớ cả phụ nữ giới, những loại hình mẫu, loại cái, cho đến thiên nữ giới, quỷ nữ giới, thần nữ giới, cùng phi đạo mà hành dâm bên dưới mọi hình thức: nhân dâm dục, duyên dâm dục, cơ hội thức dâm dục, nghiệp dâm dục. Là Phật tử, so với toàn bộ từng đối tượng người dùng bên trên, ko được cố ý dâm dục và cần với lòng hiếu thuận, cứu độ tất cả chúng sinh, đem pháp thanh tịnh răn dạy dỗ người; trái lại, ko có tâm từ bi, thực hiện cho mọi người sanh việc dâm dục, không phân biệt súc sanh cho đến mẹ con cái, bà bầu trong lục thân cũng hành dâm. Phật tử này phạm Ba La Di tội.

Dâm tức là dâm dục, tức là giữa nam nữ có tâm ái nhiễm, đắm trước với nhau, tức là tâm tình đối với sắc dục thiên trọng ko thể xa lìa nên gọi là dâm sắc, là phí dâm. Cổ thi Trung Quốc có câu: “Nội tác sắc phí, nước ngoài tác thay cho hoang” (bên nhập phí máu mê theo sắc dục, bên phía ngoài thao tác làm việc phí máu mê theo cầm thú).

Trong Phật pháp, dâm dục gọi là “bất tịnh hạnh”, là do ái dục làm nhiễm ô nội tâm của chủ yếu bản thân, nên gọi là “bất tịnh”; vị những việc làm phi pháp, giới phẩm thanh tịnh, gọi là “hạnh”, bị nhiễm ô; hay còn gọi là “phi phạm hạnh”

Người tu học Phật pháp phải tu diệu hạnh thanh tịnh, tuy nhiên vì như thế thao tác làm việc giao cấu ô uế, bỉ ổi, hỏng lậu thiệt đáng hổ thẹn nên gọi là “phi phạm hạnh” vậy. Người thực hiện việc phi phạm hạnh, bên phía trong thực hiện nhơ thể tánh của bản thân, bên phía ngoài thực hiện nhơ bẩn tâm địa của người không giống.

Kinh Lăng Nghiêm dạy:

Dâm tâm bất trừ, trần bất khả xuất. Túng hữu nhiều trí, thiền định hiện chi phí, như bất đoạn dâm, vớ lạc quái đạo” (tâm dâm dục không đoạn trừ, rất khó gì đi ra khỏi trần lao. Dù với đa trí thiền định ngay hiện bên trên, dâm dục không đoạn tuyệt, chắc chắn lạc vào ma đạo). 

Theo kinh dạy dỗ bên trên, chúng ta thấy so với người tu học Phật pháp, vấn đề dâm dục rất trọng đại. Những ai không thích lặn ngụp nhập bể dục, nổi ngập trong sông ái, cần phải làm thế này đoạn trừ dâm dục cho kỳ được. Đây là công phu đứng đầu. 

Việc dâm dục nếu như khồng hề bị tiêm nhiễm thì thôi, khi đã biết thành tiêm nhiễm rồi thì bị nó trói cột đặc biệt chặt. Chừng ấy ham muốn bay ly nó, hoặc ham muốn hạn chế đứt chão ái dục, thiệt ko cần đơn giản

Việc dâm dục nếu như khồng hề bị tiêm nhiễm thì thôi, khi đã biết thành tiêm nhiễm rồi thì bị nó trói cột đặc biệt chặt. Chừng ấy ham muốn bay ly nó, hoặc ham muốn hạn chế đứt chão ái dục, thiệt ko cần đơn giản

Nhân ngược so với tội cùn dâm

Người này tạo ra ác nghiệt cùn dâm với phu nhân, ck, quả đât khác; nếu như với tội nặng nề, thì sau khoản thời gian người ấy bị tiêu diệt, ác nghiệt cùn dâm ấy mang lại ngược nhập thời kỳ tái ngắt sinh kiếp sau nhập 4 cõi ác giới (địa ngục, atula, ngạ quỷ, súc sinh), chịu đựng ngược cực khổ của ác nghiệt ấy cho tới khi mãn ngược của ác nghiệt ấy mới mẻ bay được ngoài cõi ác giới. Sau khi bay ngoài cõi ác giới, nếu như tình huống thiện nghiệp này không giống mang lại ngược nhập thời kỳ tái ngắt sinh kiếp sau thực hiện người; và tình huống, nếu như người này tạo ra ác nghiệt cùn dâm với tội nhẹ nhàng, sau khoản thời gian người ấy bị tiêu diệt, ác nghiệt cùn dâm ấy không tồn tại kỹ năng mang lại ngược tái ngắt sinh kiếp sau, tuy nhiên thiện nghiệp này không giống mang lại ngược nhập thời kỳ tái ngắt sinh kiếp sau thực hiện người; thì cả nhị tình huống này, người ấy sẽ vẫn cần chịu đựng ngược xấu xí của ác nghiệt cùn dâm kể từ kiếp vượt lên trên khứ.

Xem thêm: phân tử khối là gì

Nếu ai cơ bày mưu lược thông dâm với cùng một góa phụ hoặc sư ni, thực hiện bại hoại nhân luân, người này sẽ cần chịu đựng cực khổ bên dưới địa ngục nhập 800 năm. Sau cơ, anh tao rất có thể đầu bầu trở thành heo hoặc dê nhằm bị phẫu thuật lấy thịt nhập 800 năm tiếp sau. Đến khi lại được đem thân thiết người, anh tao rất có thể bị nhức cực khổ vì như thế tàn phế.

Quyến rũ người dân có vị thế cao hoặc trẻ em, thực hiện bại hoại cương thông thường, tiếp tục khiến cho người cơ chịu đựng cực khổ bên dưới địa ngục trong một.500 năm. Đến khi lại được đem thân thiết người, người cơ rất có thể bị bị tiêu diệt nhập bụng u hoặc bị tiêu diệt non, tức là với cùng một cuộc sống đặc biệt cộc. Tất nhiên, những ngược báo này sẽ không cần là toàn cỗ, tuy nhiên rất có thể không giống nhau tùy từng tình huống. Tuy nhiên, điều này đã cho thấy cường độ nguy hiểm của tội cùn dâm. phần lớn người chỉ vì như thế sự hưởng trọn lạc và phóng túng điểm nhân gian tham nhập phút chốc những lại nhận ngược báo tội cùn dâm rất lớn. Sự khổ cực nhập địa ngục là ngoài mức độ tế bào miêu tả. Một khi nhập ngục vô con gián, thì tiếp tục không thể đàng đi ra nữa.

Có người nhận định rằng mối liên hệ phái nam nữ giới chỉ mất tuy vậy phương đồng ý cùng nhau, ngoại giả ko thực hiện tổn sợ hãi cho tới người không giống, ko thực hiện óc loàn bọn chúng sinh, tại vì sao lại coi dâm dục vượt lên trên cần thiết cho tới như vậy?

Nên biết, việc dâm dục nếu như khồng hề bị tiêm nhiễm thì thôi, khi đã biết thành tiêm nhiễm rồi thì bị nó trói cột đặc biệt chặt. Chừng ấy ham muốn bay ly nó, hoặc ham muốn hạn chế đứt chão ái dục, thiệt ko cần đơn giản và giản dị, nên Đại Trí Độ Luận của tổ Long Thọ dạy: “Dâm dục tuy rằng bất óc bọn chúng sinh, hệ phược cố vi đại tội” (dâm dục cho dù ko óc sợ hãi bọn chúng sinh, tuy vậy với mức độ trói cột, nên tội ác đặc biệt lớn).

Ví như lao ngục ở trần thế, vì như thế kinh hãi tù nhân chạy trốn nên bắt từng người cần đem gông nhập cổ, lấy xiềng Fe còng thủ công lại. Nhưng so với lao ngục sống chết nhập tam giới, gông xiềng, xiềng xích tròng trói bọn chúng sinh lại chủ yếu là ái dục vô hình.

Tất cả lãng mạn bị chão ái trói cột đặc biệt chắc hẳn rằng, ham muốn bay ly lao ngục tam giới đặc biệt là tương đối khó. Càng đặc biệt khó! Nên trong không ít kinh, Đức Phật đặc biệt lực quở trách cứ việc dâm dục ko ở đâu sót.

Trên đấy là thưa riêng rẽ về Phật tử tại nhà, vì như thế với kẻ xuống tóc thì trọn vẹn đoạn tuyệt dâm dục nên ko kể.

Cổ đức dạy: “Một người hành dâm rất có thể hủy diệt trần thế, cho tới những chú thuật và việc hòa phù hợp những phương dung dịch chế luyện cũng ko trở thành. Lại rất có thể hủy diệt toàn bộ giới hạnh, thiền toan, giải bay và toàn bộ thiện căn xuất thế của tam thừa”.

Luận Du Già nói: “Chư ái vi trung, ái dục vi tối” (trong những loại tham lam ái, ái dục là loại nhất). Hành fake tu học tập Phật pháp, nếu như đối trị ái dục gắt gao, thì các tham lam ái không giống bất ngờ rất có thể xử lý. Tai sợ hãi của dâm dục thật nhiều thưa ko thể không còn được. Chỉ hắn theo dõi những kinh, luật, luận, lược thưa thân phụ điều vượt lên trên thiến như sau:

- Tợ lạc thiệt cực khổ (tợ hồ nước sung sướng tuy nhiên thực sự là khổ): Nam nữ giới ở đời vì như thế sao đều ưa mến việc ái dục? Vì đều lầm mang lại ái dục là đại lạc của nhân sinh.

Đối với Phật pháp, việc nhiễm dục tợ hồ nước sung sướng, tuy nhiên sự thực là cực khổ óc, trọn vẹn cực khổ chứ không cần sung sướng. Giống như 1 người vướng dịch ghẻ ngứa hoặc lác. Lúc vượt lên trên ngứa không dễ chịu, cần cào gãi ko ngớt thiệt là cực khổ óc, tuy nhiên người ấy cảm nhận thấy hoan lạc, thoải mái và dễ chịu. Với người ko vướng dịch, thấy kẻ ấy cào gãi, không những ko nghĩ rằng sung sướng, lại nhận là đặc biệt cực khổ.

Cũng thế, người đang được ly dục thấy tính dục thân thiết phái nam nữ giới trọn vẹn cực khổ chứ chẳng sung sướng.

Sự hoan lạc của dâm dục thực sự ko cần sung sướng, tính nó trọn vẹn hỏng ngụy. Nhưng nó với cùng một sức khỏe, với kỹ năng bịp bợm gạt, máu mê hoặc bọn chúng sinh, khiến cho bọn chúng sinh tự động hóa tiến thủ nhập ái dục như con cái phi nga (thiêu thân) gieo bản thân nhập lửa, nhằm rồi bị lửa thiêu thân thiết.

Kinh Bồ Tát Tạng, quyển 10, nói: Tập cận dục thời, Vô ác bất tạo; Thọ bỉ ngược thời, Vô cực khổ bất lâu. Dịch: Trong khi sát ái dục, Không tội ác này chẳng tạo ra tác. Đến khi lâu ngược báo của ái dục, Không thống cực khổ này chẳng lãnh lâu.

Hay: Trong khi ái dục ngay cạnh, Bao nhiêu tội ác chẳng nề tạo ra khiến cho. Đến khi ngược báo đang được ăm ắp, Làm sao bay ngoài trùng vây cực khổ sầu. Hoặc: Ái hà dục hải, Phiêu nịch vô ngạn, Tứ sinh chi thân phụ, Trường lưu bất tuyệt, Nhất thiết oán thù sợ hãi, Giai tùng dục sinh.

Dịch: Sông ái đại dương dục, Nổi chìm ko bờ, Sóng lớp sống chết, Chảy hoài chẳng dứt, Tất cả oán thù sợ hãi, Đều kể từ dục sinh.

Hay: Sông đại dương mênh mông ái dục ăm ắp, Ga bờ chìm nổi ngút chân trời, Tử sinh lớp lớp không ngừng nghỉ ngủ, Oán sợ hãi đều điểm ái dục này.

Dâm dục là chánh nhân sống chết, là gốc gốc của luân hồi. Người tu học tập Phật pháp, bất luận tại nhà hoặc xuống tóc, ham muốn bay ly sống chết luân hồi, ĐK tối yếu đuối là cần được đoạn trừ dâm dục. Nếu ko đoạn trừ dâm dục thì ước ham muốn siêu bay luân hồi là chuyện vô kỳ vọng.

Dâm dục là chánh nhân sống chết, là gốc gốc của luân hồi. Người tu học tập Phật pháp, bất luận tại nhà hoặc xuống tóc, ham muốn bay ly sống chết luân hồi, ĐK tối yếu đuối là cần được đoạn trừ dâm dục. Nếu ko đoạn trừ dâm dục thì ước ham muốn siêu bay luân hồi là chuyện vô kỳ vọng.

Trong cỗ Thành Phật Chi Đạo, bấm Thuận Luật Sư thuyết minh: “Nếu phái nam nữ giới đồng ý được phụ vương u nằm trong người bảo lãnh đồng ý, ko ngược với pháp luật vương quốc và trải qua quýt hít lễ, kết trở thành phu phụ. Đây là chánh dâm, là nhân tố tổng hợp trở thành tựu mái ấm gia đình, là sự quan yếu để sở hữu con cái con cháu nối giòng, là sự chánh xứng đáng ko tội. Trái lại, phái nam nữ giới Phật tử tại nhà cho dù nhị mặt mũi đồng ý, tuy nhiên trong Phật pháp cấm ngăn (lúc lâu Bát Quan Trai Giới), hoặc pháp luật vương quốc ko được cho phép, hoặc thân thiết nhân nằm trong người bảo lãnh lắc đầu, đều thuộc sở hữu cùn dâm. Cần cần ngăn cấm! Việc ấy là ác hạnh, tiêu hủy sự hòa sung sướng nhập mái ấm gia đình, nhiễu loàn trật tự động của xã hội”.

Dâm dục sở dĩ trở nên việc dâm dục ko cần là sự đơn giản và giản dị, cần được hội tụ đủ tư điều kiện: nhân, duyên, pháp, nghiệp mới mẻ trở thành tựu việc dâm dục.

Bốn ĐK ấy lược giảng như sau:

- Dâm nhân (nhân dâm dục): luyện khí, chủng tử tham lam nhiễm dâm dục đã có sẵn nhập tạng thức kể từ vô thỉ quay về. Do cơ, thời điểm hiện tại mới mẻ danh khởi tâm niệm dâm dục. Ấy gọi là dâm nhân.

- Dâm duyên (duyên dâm dục): sau khoản thời gian sinh khởi một niệm dâm dục, tâm niệm ấy tương tục ko con gián đoạn. Bấy giờ, so với đối phương lưu tâm liếc ngó, theo dõi thân mật, người sử dụng nhiều phương pháp mang lại trở thành việc chạm chán thân thiết phái nam nữ giới. Đấy gọi là dâm duyên.

- Dâm pháp (cách thức dâm dục): khi nhị mặt mũi tiếp cận nhau, với những thái chừng luyến ái cùng nhau, như má tựa, vai kề, lại nghiền thán thuật tình ái cùng theo với thuộc tính, phương tiện đi lại, tư cụ, pháp tắc... Đấy gọi là dâm pháp.

- Dâm nghiệp (nghiệp dâm dục): bởi thân phụ ĐK nhân, duyên, pháp hòa phù hợp. Bấy giờ, tùy ý khiến cho nhị căn của song mặt mũi tiếp xúc. Bất luận với xuất tinh nghịch hay là không, đa số là việc xúc tiếp, tiến thủ nhập hình như phân tử mè nhằm trở thành tựu việc dâm dục. Đấy là dâm nghiệp.

Như giới sát sinh, trộm cắp, việc hành dâm cũng đầy đủ thân phụ chướng:

- Sanh khởi một tâm niệm thèm muốn dâm dục là phiền óc chướng.

- Thành tựu sự ưa ham muốn của việc dâm dục là nghiệp chướng.

- Chiêu cảm lấy ngược cực khổ nhập luân hồi sống chết là báo chướng.

Xem thêm: nữ sinh năm 1982 mệnh gì

Như trước đang được thưa, dâm dục là chánh nhân sống chết, là gốc gốc của luân hồi. Người tu học tập Phật pháp, bất luận tại nhà hoặc xuống tóc, ham muốn bay ly sống chết luân hồi, ĐK tối yếu đuối là cần được đoạn trừ dâm dục. Nếu ko đoạn trừ dâm dục thì ước ham muốn siêu bay luân hồi là chuyện vô kỳ vọng.

Hiện ni vấn nàn về xâm sợ hãi dục tình, nhất là tệ nàn ấu dâm trẻ nhỏ khiến cho nguy nan sợ hãi cho tới trật tự động an toàn và tin cậy của xã hội, tổn hại và khiến cho xâm sợ hãi cho tới thân thiết thể và tư tưởng của trẻ nhỏ.

Chúng tao hãy nằm trong phát âm lại nhập giáo lý Phật giáo đặc biệt cay nghiệt tự khắc nhập vấn nàn cùn dâm nhập bài bác sau!