số tiếng anh từ 1 đến 100

Bài ghi chép tiếp sau đây, KISS English tiếp tục chỉ dẫn chúng ta cơ hội hiểu giờ đồng hồ Anh từ là 1 cho tới 100 cực kỳ dễ dàng.  Hãy theo dõi dõi nhé!

Bạn đang xem: số tiếng anh từ 1 đến 100

Xem video clip KISS English chỉ dẫn cơ hội hiểu số trật tự vô giờ đồng hồ Anh siêu hay:

Cách Đọc Và Viết Số Thứ Tự Trong Tiếng Anh | Ms Thủy KISS English

Số điểm là chủ thể cơ phiên bản vô nằm trong không xa lạ khi tất cả chúng ta học tập giờ đồng hồ Anh. Bài ghi chép tiếp sau đây, KISS English tiếp tục chỉ dẫn chúng ta cơ hội hiểu giờ đồng hồ Anh từ là 1 cho tới 100 giản dị nằm trong bài xích tập luyện thực hành thực tế. Cùng theo dõi dõi nhé!

Cách Đọc Tiếng Anh Từ 1 Đến 100

Cách Đọc Tiếng Anh Từ 1 Đến 100
Cách Đọc Tiếng Anh Từ 1 Đến 100

Cùng thực hành thực tế hiểu số điểm từ là 1 cho tới 100 tiếp sau đây chúng ta nhé: 

1 one  11 eleven21 twenty- one 31 thirty- one41 forty- one
2 two12 twelve22 twenty- two32 thirty- two42 forty- two
3 three13 thirteen23 twenty- three33 thirty- three43 forty- three
4 four14 fourteen24 twenty- four34 thirty- four44 forty- four
5 five  15 fifteen25 twenty- five35 thirty- five45 forty- five
6 six16 sixteen26 twenty- six36 thirty- six46 forty- six
7 seven17 seventeen27 twenty- seven37 thirty- seven47 forty- seven
8 eight18 eighteen28 twenty- eight38 thirty- eight48 forty- eight
9 nine19 nineteen29 twenty- nine39 thirty- nine49 forty- nine
10 ten20 twenty30 thirty40 forty50 fifty
51 fifty- one61 sixty- one71 seventy- one81 eighty- one91 ninety- one
52 fifty- two62 sixty- two72 seventy- two82 eighty- two92 ninety- two
53 fifty- three63 sixty- three73 seventy- three83 eighty- three93 ninety- three
54 fifty- four64 sixty- four74 seventy- four84 eighty- four94 ninety- four
55 fifty- five65 sixty- five75 seventy- five85 eighty- five95 ninety- five
56 fifty- six66 sixty- six76 seventy- six86 eighty- six96 ninety- six
57 fifty- seven67 sixty- seven77 seventy- seven87 eighty- seven97 ninety- seven
58 fifty- eight68 sixty- eight78 seventy- eight88 eighty- eight98 ninety- eight
59 fifty- nine69 sixty- nine79 seventy- nine89 eighty- nine99 ninety- nine
60 sixty70 seventy80 eighty90 ninety100 one hundred

Từ bảng bên trên, tất cả chúng ta rất có thể rút rời khỏi một trong những quy luật như sau:

 • Bắt đầu kể từ số 14 – 19 chỉ việc vận dụng cơ hội ghi chép số điểm của 4 – 9 và thêm thắt đuôi “teen” vô ở phía đằng sau, nước ngoài lệ với số 15. 
 • Bắt đầu kể từ số 21 vô giờ đồng hồ Anh đem cơ hội ghi chép và cơ hội hiểu theo dõi quy luật. Giữa hàng trăm và sản phẩm đơn vị chức năng ở mặt mày chữ đem vết gạch men ngang: eighty- nine; ninety- six,… 
 • Các số tròn trĩnh chục như 30, 40, 50, sẽ sở hữu được cơ hội ghi chép riêng rẽ. 
 • Còn chính thức kể từ số 60, 70, 80, 90 …. sẽ tiến hành ghi chép theo dõi công thức: chữ số điểm hàng trăm + ty.
 • Các số lẻ = số tròn trĩnh chục + số lẻ sản phẩm đơn vị chức năng. Ví dụ: 84: eighty hàng trăm + four sản phẩm đơn vị chức năng => eighty – four.

Thực Hành Đọc Tiếng Anh Từ 1 Đến 100

Thực Hành Đọc Tiếng Anh Từ 1 Đến 100
Thực Hành Đọc Tiếng Anh Từ 1 Đến 100

Số điểm được phần mềm trong vô số nhiều ngôi trường hợp:

Đếm số lượng

Ví dụ:

 • I have two books: Tôi đem 2 cuốn sách.
 • There are five cats on the yard: Có 2 chú mèo bên trên sảnh. 
 • My class has forty- two students: Lớp tôi đem 42 học viên. 

Nói về tuổi

 • I’m thirteen years old: Tôi 13 tuổi hạc.
 • Nam is twenty – one years old: Nam 21 tuổi
 • My brother is thirty – four years old: Anh trai tôi 34 tuổi hạc. 

Nói về giờ 

 • It’s 10 a.m: Bây giờ là 10 giờ sáng
 • I have a meeting at 2 p.m: Tôi có một buổi họp khi 2 tiếng chiều 

Số năng lượng điện thoại

Bạn chỉ việc tách rời những số lượng và liệt kê từng group 3 hoặc 4 số lượng vô sản phẩm số điện thoại cảm ứng bại liệt. Lưu ý: 

Số 0 sẽ tiến hành hiểu là “zero” hoặc “oh”. 

Trong tình huống đem 2 số lượng kiểu như nhau và đứng ngay tắp lự nhau, tất cả chúng ta tiếp tục đọc: “double + số”.

Ví dụ: 

 • My phone number is oh-nine-six-one two-three-eight double four-six: Số điện thoại cảm ứng của tôi là 0961 238 446. 

Cùng thực hành thực tế hiểu những kể từ cũng tựa như các câu tiếp sau đây chúng ta nhé

Ex1. Điền số/từ giờ đồng hồ Anh phù hợp vô bảng sau 

SốMặt Chữ Tiếng Anh 
11
9
12
23
40
55
twenty-one 
thirty-five
eighty- two
fifty- three

Ex2. Thực hành hiểu số năng lượng điện thoại: 

0352 434 520

077 388 0685

0965 201 731

Xem thêm: sẽ gầy là

0367 022 816

Ex3. Đọc những khuôn mẫu câu sau: 

How old is Anna?

 • Anna is thirty – six years old. 

How many people are on the train?

 • There are twenty passengers on the train.

How many dogs bởi you have?

 • I have three dễ thương dogs.

What time bởi you have breakfast?

 • I have breakfast at 7 o’clock. 

How many people are there in your family?

 • My family has five people. 

What is your phone number? 

 • It‘s zero nine six four double-eight six four three two 

How many kilos of apples bởi you want đồ sộ buy?

 • 3 kilos, please.

Tham khảo: Cách hiểu, ghi chép và dùng số điểm giờ đồng hồ Anh: 

Cách hiểu, ghi chép và dùng số điểm giờ đồng hồ Anh

Tham khảo: Cách hiểu số chi phí vô giờ đồng hồ Anh:

Đừng quên theo dõi dõi CEO KISS English share hành trình dài nhằm học tập giờ đồng hồ Anh trở thành đơn giản:

https://vietnamnet.vn/ceo-kiss-english-chia-se-hanh-trinh-de-hoc-tieng-anh-tro-nen-don-gian-2067636.html

Lời Kết

Như vậy, tất cả chúng ta đang được mò mẫm hiểu cơ hội hiểu giờ đồng hồ Anh từ là 1 cho tới 100. Hãy thực hành thực tế rất nhiều lần thỏa sức tự tin dùng số điểm vì chưng giờ đồng hồ Anh chúng ta nhé! Chúc chúng ta trở thành công!

Xem thêm: naoh fecl3