sơ đồ lắp đặt mạch điện

I. CHUẨN BỊ 

II. NỘI DUNG THỰC HÀNH

1. Phân tích sơ đồ nguyên tắc mạch điện

 • Phân tích sơ đồ dùng vẹn toàn lí bám theo những nội dung thắc mắc sau:

  • Sơ đồ dùng mạch năng lượng điện vô bài bác 56 là sơ đồ dùng vẹn toàn lí hoặc thi công đặt?

  • Nguồn năng lượng điện trong số sơ đồ dùng mạch năng lượng điện vô bài bác 56 là mối cung cấp năng lượng điện xoay chiều hoặc mối cung cấp năng lượng điện một chiều?

  • Cách vẽ mối cung cấp điện?

  • Mạch năng lượng điện đem từng nào phần tử? 

2. Vẽ sơ đồ lắp đặt 

 • Vẽ lối chão mối cung cấp. Chú ý kí hiệu chão trộn và chão trung tính.

 • Xác tấp tểnh những địa điểm nhằm bảng năng lượng điện, đèn điện.

 • Xác tấp tểnh những địa điểm của những khí giới đóng góp - hạn chế, đảm bảo và lấy năng lượng điện bên trên bảng năng lượng điện sao mang lại rất đẹp và phải chăng.

 • Nối lối chão dẫn năng lượng điện bám theo sơ đồ dùng vẹn toàn lí thể hiện nay trúng nguyệt lão liện hệ về năng lượng điện Một trong những thành phần vô mạch năng lượng điện.

 • Kiểm tra sơ đồ dùng bám theo vẹn toàn lí 

Sự phân bổ bảng năng lượng điện vô mạng năng lượng điện vô nhà

III. TRÌNH TỰ THỰC HÀNH

Xem thêm: 115 là gì

Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện có một cầu chì, 1 ổ cắm, 1 công tắc nguồn 2 rất rất điều khiển và tinh chỉnh 1 đèn điện.

1. Phân tích sơ đồ dùng vẹn toàn lí mạch điện

Sơ đồ dùng vẹn toàn lí mạch điện

 • Có từng nào thành phần vô mạch điện?

  • Các thành phần của mạch năng lượng điện là: 2 cầu chì, 1 ổ cắm, 1 công tắc nguồn 2 rất rất, 1 đèn điện sợi nhen nhóm, chão dẫn, mối cung cấp năng lượng điện xoay chiều.

 • Vị trí của những thành phần cơ vô mạch năng lượng điện.

  • Mạch bao gồm 2 nhánh tuy nhiên song: nhánh 1 đem cầu chì, ổ cắm; nhánh 2 đem cầu chì, công tắc nguồn, đèn điện tiếp nối đuôi nhau nhau.

 • Mối mối liên hệ năng lượng điện Một trong những thành phần cơ.

2. Vẽ sơ đồ dùng thi công đặt

 • Vẽ lối chão mối cung cấp.

 • Xác xác định trí những khí giới năng lượng điện của bảng năng lượng điện và vật dụng năng lượng điện.

 • Vẽ lối chão dẫn năng lượng điện bám theo sơ đồ dùng nguyên tắc.

 • Kiểm tra bám theo sơ đồ dùng nguyên tắc.

Xem thêm: sẽ gầy là

Lời kết