ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN VÀ HỖ TRỢ SAU VAY


Điều 1: Hình thức thanh toán.

1.1. Khi đến hạn, khách hàng chuyển khoản vào tài khoản Ngân hàng để thanh toán khoản vay bằng các hình thức sau

1.2. Danh sách tài khoản ngân hàng nhận tiền

Tên ngân hàng

Tên chủ tài khoản

Số tài khoản

  • Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)

Nguyễn Quang Huy

19026535935033

  • Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank)

Nguyễn Quang Huy

0441000739368

Điều 2: Quy trình hỗ trợ sau vay
2.1. Trường hợp 1: Các khoản trước hạn, đến hạn và quá hạn dưới 30 ngày

LendViet có bộ phận chăm sóc khách hàng sau vay, hỗ trợ thông báo trực tiếp cho khách hàng về việc thanh toán các khoản vay các theo hình thức:

Auto-call

MS; Notification

Nhân viên Chăm sóc khách hàng sau vay

2.2. Trường hợp 2: Các khoản vay quá hạn từ ngày 31 trở đi

LendViet cam kết trả tiền cho nhà đầu tư đúng hạn trong hợp đồng

Bộ phận thu hồi nợ của LendViet sẽ có trách nhiệm thu hồi nợ

Điều 3: Quy định chung về chăm sóc khách hàng sau vay

3.1. LendViet

Khi hợp đồng vay bị quá hạn từ 1 ngày trở đi LendViet phải thực hiện thu hồi nợ.

Hồ sơ bao gồm: Các thông tin hồ sơ khách hàng đã cung cấp trên ứng dụng LendViet.

3.2. Người vay

Đọc và tuân thủ các quy định, điều khoản, chính sách Hợp đồng 03 (ba) bên được quy định trong Yêu cầu vay.

Thanh toán các khoản vay đúng hạn.

Trong trường hợp phát sinh khoản vay quá hạn, người vay phải chịu trách nhiệm thanh toán khoản phí phạt cho nhà đầu tư và các biện pháp thu hồi nợ của nhà đầu tư (nhờ cơ quan, gia đình, bạn bè của người vay để tác động thanh toán khoản vay).

3.3. Nhà đầu tư

Là nhà đầu tư cá nhân, có tài khoản cá nhân.

Đọc và tuân thủ đúng các quy định, chính sách trước khi trở thành nhà đầu tư của LendViet.

Trong trường hợp nhà đầu tư không tuân thủ theo đúng quy định, LendViet sẽ thực hiện thông báo cho nhà đầu tư về việc vi phạm Hợp đồng; Đồng thời, tiến hành khóa tài khoản đầu tư trên ứng dụng LendViet.

Các thông tin thanh toán, các quy định thanh toán có thể chỉnh sửa bất cứ lúc nào. Khi chỉnh sửa, LendViet sẽ thông báo trên website lendviet.com 7 ngày trước khi áp dụng. Trường hợp Nhà Đầu Tư, Người Vay không đồng ý có thể phản ánh lại LendViet. Nếu LendViet không thay đổi chính sách, có nghĩa đó là bản cuối cùng để áp dụng.

Ban quản trị LendViet