quặng xiderit

I. Quặng sắt:

Bạn đang xem: quặng xiderit

 1. Hematit đỏ: Fe2O3 khan
 2. Hematit nâu (limonit): Fe2O3.nH2O
 3. Manhetit: Fe3O4
 4. Xiderit: FeCO3
 5. Pirit: FeS2 (không người sử dụng qặng này nhằm pha trộn Fe vì thế chứa đựng nhiều sulfur, dùng làm pha trộn H2SO4).

II. Quặng kali, natri:

 1. Muối ăn : NaCl ;
 2. Sivinit: KCl.NaCl
 3. Cacnalit: KCl.MgCl2.6H2O…
 4. Xô nhiều : Na2CO3
 5. Diêm tiêu: NaNO3
 6. Cacnalit: KCl.MgCl2.6H2O

III. Quặng can xi, magie:

 1. Đá vôi, đá phấn…. CaCO3
 2. Thạch cao : CaSO4.2H2O
 3. Photphorit :Ca3(PO4)2
 4. Apatit: Ca5F(PO4)3 hay 3Ca3(PO4)2.CaF2
 5. Đolomit CaCO3.MgCO3 (đá bạch vân).
 6. Florit: CaF2.
 7. Cacnalit: KCl.MgCl2.6H2O
 8. Manhezit : MgCO3 ,
 9. Cainit: KCl.MgCl2.6H2O

VI. Quặng nhôm:

 1. Boxit: Al2O3.nH2O (thường lẫn lộn SiO2, Fe2O3 và một vài tạp hóa học khác).
 2. Cryolit: Na3AlF6 hay AlF3.3NaF
 3. Cao lanh: Al2O3.2SiO2.2H2O
 4. Mica: K2O.Al2O3.6SiO2.2H2O…

V. Quặng đồng

1.      Chancozit : Cu2S

2.      Cancoporit : CuS.FeS ( CuFeS2)

3.      Malakit : CuCO3.Cu(OH)­2

4.      Azurite : 2CuCO3.Cu(OH)2  

5.      Cuprit : Cu2O

Xem thêm: các số điện thoại khẩn cấp

Quặng xiđerit với công thức là:

Câu hỏi:

Câu hỏi: Công thức bộ phận chủ yếu của quặng xiđerit là
A. FeS.
B. FeCO3​.
C. Fe(OH)2​.
D. Fe3​O4​.

Đáp án C.

Siderit

Siderit (tiếng Anh: Siderite) là 1 trong khoáng chất chứa chấp bộ phận đó là sắt(II) cacbonat (FeCO3). Tên gọi của chính nó với kể từ giờ Hy Lạp σίδηρος, sideros, tức thị Fe. Đây là quặng có mức giá trị, với 48% là Fe và ko chứa chấp sulfur hoặc phốtpho. Cả magiê và mangan thường thì được thay cho thế mang đến Fe.

Siderit có tính cứng Mohs khoảng tầm 3,75-4,25, với trọng lượng riêng rẽ là 3,96 và là khoáng chất với ánh kim.

Siderit kể từ Brasil
Thông tin tưởng chung
Thể loại Khoáng vật cacbonat
Công thức hóa học FeCO3
Phân loại Strunz 05.AB.05
Phân loại Dana 14.01.01.03
Hệ tinh anh thể Tam phương – Lục phương nhiều diện thông thường (3 2/m)
Nhận dạng
Màu Vàng lợt, xám, nâu, xanh xao lá cây, đỏ loét, đen kịt và nhiều khi ko màu
Dạng thông thường tinh anh thể Tinh thể dạng bảng, thông thường cong – kết hoạnh cho tới khối.
Song tinh Phiến khan hiếm thấy bên trên {0112}
Cát khai Hoàn hảo bên trên {0111}
Vết vỡ Không phẳng lì cho tới vỏ sò
Độ bền Giòn
Độ cứng Mohs 3,75 – 4,25
Ánh Thủy tinh anh, hoàn toàn có thể như lụa cho tới như ngọc trai
Màu vết vạch Trắng
Tính vô mờ Trong lù mù cho tới tương đối vô mờ
Tỷ trọng riêng 3,96
Thuộc tính quang Đơn trục (-)
Chiết suất nω = 1,875 nε = 1,633
Khúc xạ kép δ = 0,242
Tán sắc Mạnh

Thành tạo

Siderit được nhìn thấy phổ cập trong những mạch nhiệt độ dịch, và nằm trong sinh với những khoáng chất khác ví như barit, fluorit, galena, và những loại không giống. Nó cũng là 1 trong khoáng chất tạo nên đá trong những đá phiến sét và cát kết, nhiều khi bọn chúng tồn bên trên ở dạng kết hoạnh. Trong những đá trầm tích, siderit hầu hết tạo hình ở những phỏng thâm thúy chôn vùi nông và bộ phận nhân tố của chính nó thông thường tương quan cho tới môi trường thiên nhiên trầm tích đóng góp kín. Thêm vô cơ, một vài nghiên cứu và phân tích mới gần đây dùng bộ phận đồng vị ôxy của sphaerosiderit (loại nằm trong sinh với đất) khi sự thay cho thế bộ phận đồng vị của nước khí quyển ra mắt ngay lập tức sau thời điểm nó lắng dọng.

Hình ảnh

Hợp chất sắt

Fe(-II)
 • H2Fe(CO)4
 • Na2Fe(CO)4
Fe(0)
 • Fe(CO)5
 • Fe2(CO)9
 • Fe3(CO)12
 • Fe(CO)3CH3COC2H2C6H6
Fe(I)
 • FeH
 • Fe2O
 • FeI
Hợp chất hữu cơ
 • (C5H5FeCO)2(CO)2
Fe(0,II)
 • Fe3C
Fe(II)
 • FeH2
 • Mg2FeH6
 • Fe3(BO3)2
 • Fe(BO2)2
 • Fe(BH4)2
 • Fe(BF4)2
 • FeC2
 • Fe(CN)2
 • H4Fe(CN)6
 • FeCO3
 • Fe(HCO3)2
 • Fe2(OH)2CO3
 • FeC2O4
 • Fe(CON3H4)2
 • FeCS3
 • Fe(N3)2
 • Fe(NO)2
 • Fe(NO2)2
 • Fe(NO3)2
 • FeO
 • Fe(OH)2
 • Fe(OCN)2
 • FeF2
 • Fe(AlH4)2
 • Fe(AlO2)2
 • FeAlF5
 • Fe(AlCl4)2
 • FeSi2
 • FeSiO3
 • Fe2SiO4
 • FeSiF6
 • Fe2SiS4
 • Fe(H2PO2)2
 • FeHPO3
 • Fe3(PO4)2
 • FeHPO4
 • Fe2P2O7
 • Fe(PO3)2
 • Fe(PF6)2
 • FeS
 • Fe(SCN)2
 • FeSO3
 • FeSO4
 • FeS2O3
 • FeS2O6
 • FeS2O7
 • Fe(HSO4)2
 • FeCl2
 • Fe(ClO3)2
 • Fe(ClO4)2
 • FeTiO3
 • Fe2V2O7
 • Fe(VO3)2
 • Fe(CrO2)2
 • FeCrO4
 • FeCr2O7
 • Fe(MnO4)2
 • Fe2Fe(CN)6
 • Fe3[Fe(CN)6]2
 • FeZnO2
 • Fe(GaO2)2
 • FeGeO3
 • FeGe(OH)6
 • FeGeF6
 • Fe2GeO4
 • Fe3(AsO3)2
 • Fe3(AsO4)2
 • Fe(AsF6)2
 • FeAsF7
 • Fe3(AsTe3)2
 • FeSe
 • FeSeO3
 • FeSeO4
 • Fe(SeCN)2
 • FeBr2
 • Fe(BrO3)2
 • Fe(NbO3)2
 • FeMoO4
 • FeMoS4
 • Fe(InS2)2
 • FeSnO3
 • FeSn(OH)6
 • Fe2SnS4
 • FeSnF6
 • FeSnCl6
 • FeSnBr6
 • Fe(SbO2)2
 • Fe3(SbO4)2
 • Fe(SbO3)2
 • Fe(SbF6)2
 • FeTe
 • FeTeO3
 • FeTeO4
 • FeI2
 • Fe(IO3)2
 • Fe5(IO6)2
 • Fe(TaO3)2
 • FeWO4
 • FeWS4
 • FeW2O7
 • FeReO4
 • Fe(ReO4)2
 • FeUO4
 • FeU3O10
Hợp hóa học hữu cơ
 • Fe(C5H5)2
 • Fe(C5H4P(C6H5)2)2
 • C4H4Fe(CO)3
 • Fe(C2H3O2)2
 • FeC4H2O4
 • Fe(C3H5O3)2
 • FeC6H6O7
 • FeC12H22O14
Fe(0,III)
 • Fe3P
Fe(II,III)
 • Fe3O4 (1:1)
 • Fe2F5 (1:1)
 • Fe3F8 (1:2)
 • Fe3(P2O7)2 (1:1)
 • Fe3S4 (1:1)
 • Fe3(SO4)4 (1:1)
 • Fe3Cl8 (1:2)
 • Fe7[Fe(CN)6]6 (1:4)
 • Fe3Br8 (1:2)
 • Fe3(TeO3)4 (1:1)
 • Fe3I8 (1:2)
Fe(III)
 • FeH3
 • FeB
 • FeBO3
 • Fe(BO2)3
 • Fe(BF4)3
 • Fe(CN)3
 • H3Fe(CN)6
 • Fe2(CO3)3
 • Fe2(CS3)3
 • Fe2(C2O4)3
 • Fe(HC2O4)3
 • Fe(N3)3
 • Fe(NO)3
 • Fe(NO2)3
 • FeNO4
 • Fe(NO3)3
 • Fe2O3
 • Fe(OH)3
 • Fe(OCN)3
 • FeF3
 • FeOF
 • FeAlCl6
 • FeAlBr6
 • Fe2(SiO3)3
 • Fe2(SiF6)3
 • Fe4(SiO4)3
 • Fe(H2PO2)3
 • Fe(H2PO3)3
 • FePO4
 • Fe2(HPO4)3
 • Fe(H2PO4)3
 • Fe4(P2O7)3
 • Fe2(H2P2O7)3
 • Fe5(P3O10)3
 • FePCl8
 • Fe2(POCl5)3
 • FePOCl6
 • Fe2S3
 • Fe2(S2O3)3
 • Fe2(SO3)3
 • Fe2(S2O6)3
 • Fe2(SO4)3
 • Fe2(S2O7)3
 • Fe(SCN)3
 • FeCl3
 • FeOCl
 • Fe(ClO3)3
 • Fe(ClO4)3
 • FeVO4
 • Fe4(V2O7)3
 • Fe2V4O13
 • Fe(VO3)3
 • Fe2(CrO4)3
 • Fe2(Cr2O7)3
 • Fe4[Fe(CN)6]3
 • FeFe(CN)6
 • Fe2(FeO4)3
 • FeGaO3
 • FeAsO3
 • FeAsO4
 • Fe2Se3
 • Fe2(SeO3)3
 • Fe(HSeO3)3
 • Fe2(SeO4)3
 • Fe(SeCN)3
 • FeBr3
 • FeOBr
 • Fe(BrO3)3
 • FeNbO4
 • Fe2(MoO4)3
 • FeInO3
 • Fe(TcO4)3
 • FeSbO4
 • Fe(SbO3)3
 • FeSbCl8
 • Fe(SbBr6)3
 • Fe2(TeO3)3
 • Fe2(TeO4)3
 • FeI3
 • FeOI
 • Fe(IO3)3
 • Fe(IO4)3
 • FeTaO4
 • Fe2(WO4)3
 • Fe(ReO4)3
Hợp hóa học hữu cơ
 • Fe(C5H5)2BF4
 • C6H8O7·xFe3+·yNH3
Fe(IV)
 • FeO2
 • Fe(OH)4
Fe(V)
 • Fe2O5
Hợp hóa học chứa chấp ion hypoferrat
 • K3FeO4
Fe(VI)

{{Ferrat}}

Xem thêm: ẩn dụ hoán dụ