phép trừ trong excel

Excel mang lại Microsoft 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Xem thêm thắt...Ẩn bớt

Bạn đang xem: phép trừ trong excel

Quan trọng: Kết quả được tính toán của công thức và một số hàm trang tính Excel có thể tương đối lạ lùng giữa máy tính chạy Windows sử dụng kiến trúc x86 hoặc x86-64 và máy tính chạy Windows RT sử dụng kiến trúc ARM. Tìm hiểu thêm thắt về sự việc khác lạ.

Giả sử mình muốn thám thính coi với từng nào món đồ tồn kho ko sinh lợi (trừ những món đồ sinh lợi kể từ tổng sản phẩm tồn kho). Hoặc rất có thể chúng ta nên biết với từng nào nhân viên cấp dưới chuẩn bị cho tới tuổi hạc về hưu (trừ số nhân viên cấp dưới bên dưới 55 tuổi hạc ngoài tổng số nhân viên).

Bạn mong muốn làm gì?

Có vài ba phương pháp để trừ những số, bao gồm:
 

 • Trừ số nhập một ô

 • Trừ số nhập một khoảng

Trừ số nhập một ô

Để tiến hành luật lệ trừ giản dị, hãy dùng toán tử số học tập - (dấu trừ).

Ví dụ, nếu như bạn nhập công thức =10-5 vào một trong những dù, dù tiếp tục hiển thị 5 là thành quả.

Trừ số nhập một khoảng

Cộng một vài âm y sì nhằm trừ một vài thoát khỏi một vài không giống. Sử dụng hàm SUM nhằm với những số âm nhập một phạm vi.
 

Lưu ý: Không có hàm SUBTRACT nhập Excel. Dùng hàm SUM và chuyển đổi bất kỳ số nào người mua hàng muốn để trừ các giá trị âm của chúng. Ví dụ, SUM(100,-32,15,-6) trả về 77.

Ví dụ

Hãy tuân theo quá trình sau nhằm trừ những số bám theo những cách tiếp nhau:

 1. Chọn toàn bộ những sản phẩm nhập bảng sau đây, rồi nhấn CTRL-C bên trên keyboard của doanh nghiệp.
   

  Dữ liệu

  15000

  Xem thêm: cao + hcl

  9000

  -8000

  Công thức

  =A2-A3

  Trừ 9000 kể từ 15000 (bằng 6000)

  -SUM(A2:A4)

  Thêm toàn bộ số nhập list, bao hàm những số âm (kết ngược ròng rã là 16000)

 2. Trong trang tính, hãy chọn dù A1 rồi nhấn CTRL+V.

 3. Để quy đổi thân thiết coi thành quả và coi công thức, hãy nhấn CTRL+' (dấu cực) bên trên keyboard của doanh nghiệp. Hoặc nhấp vào nút Hiển thị công thức (trên tab Công thức).

Sử dụng hàm SUM

Hàm SUM nằm trong toàn bộ những số tuy nhiên chúng ta hướng đẫn thực hiện đối số. Mỗi tham ô đối rất có thể là phạm vi, tham ô chiếu dù, mảng, hằng, công thức, hoặc kết quả từ hàm khác. Ví dụ, SUM(A1:A5) nằm trong toàn bộ những số nhập phạm vi những dù kể từ A1 cho tới A5. Một ví dụ không giống là SUM(A1, A3, A5) với những số với trong những dù A1, A3 và A5 (A1, A3 và A5 là những đối số).

Bạn cần thiết thêm thắt trợ giúp?

Bạn mong muốn coi những tùy lựa chọn khác?

Khám đập những quyền lợi của gói ĐK, nhìn qua những khóa huấn luyện và đào tạo, thám thính hiểu cơ hội bảo mật thông tin vũ khí của doanh nghiệp và chưa dừng lại ở đó nữa.

Cộng đồng khiến cho bạn đặt điều và vấn đáp những thắc mắc, hỗ trợ phản hồi và lắng tai chủ ý kể từ những Chuyên Viên với kiến thức và kỹ năng phong phú và đa dạng.

Xem thêm: khối lượng e

Tác giả

Bình luận