phép nhân trong excel

Excel cho tới Microsoft 365 Excel cho tới Microsoft 365 dành riêng cho máy Mac Excel cho tới web Excel 2021 Excel 2021 cho tới Mac Excel 2019 Excel 2019 cho tới Mac Excel 2016 Excel năm 2016 cho tới Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 Xem tăng...Ẩn bớt

Bài ghi chép này tế bào mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm PRODUCT nhập Microsoft Excel.

Bạn đang xem: phép nhân trong excel

Mô tả

Hàm PRODUCT nhân tất cả các đối số đã cho tới với nhau và trả về tích của chúng. Ví dụ, nếu dù A1 và A2 có chứa số, quý khách có thể dùng công thức =PRODUCT(A1, A2) để nhân những số này với nhau. Bạn cũng có thể thực hiện thao tác này bằng cách dùng toán tử toán học của phép tắc nhân (*), ví dụ =A1 * A2.

Hàm PRODUCT hữu ích Khi quý khách cần nhân nhiều dù với nhau. Ví dụ, công thức =PRODUCT(A1:A3, C1:C3) tương tự với =A1 * A2 * A3 * C1 * C2 * C3.

Cú pháp

PRODUCT(number1, [number2], ...)

Cú pháp hàm PRODUCT với những đối số sau đây:

  • number1    Bắt buộc. Số hoặc phạm vi thứ nhất mà quý khách muốn nhân.

  • number2    Tùy lựa chọn. Các số hoặc phạm vi bổ sung mà quý khách muốn nhân, tối nhiều 255 đối số.

Lưu ý: Nếu đối số là mảng hoặc tham ô chiếu, thì chỉ có các số nhập mảng hoặc tham ô chiếu đó mới được nhân. Các dù trống, giá trị lô-gic và văn bản nhập mảng hoặc tham ô chiếu bị bỏ qua loa.

Ví dụ

Sao chép tài liệu ví dụ nhập bảng tại đây và dán nhập dù A1 của một bảng tính Excel mới nhất. Để công thức hiển thị thành phẩm, hãy lựa chọn bọn chúng, nhấn F2 và tiếp sau đó nhấn Enter. Nếu cần thiết, chúng ta có thể kiểm soát và điều chỉnh độ rộng lớn cột nhằm coi toàn bộ tài liệu.

Dữ liệu

5

15

30

Xem thêm: 115 là gì

Công thức

Mô tả

Kết quả

=PRODUCT(A2:A4)

Nhân những số nhập các dù từ A2 đến A4.

2250

=PRODUCT(A2:A4, 2)

Nhân những số nhập các dù từ A2 đến A4 rồi nhân kết quả đó với 2.

4500

=A2*A3*A4

Nhân những số nhập các dù từ A2 đến A4 bằng phương pháp dùng những toán tử toán học tập thay cho hàm PRODUCT.

Xem thêm: fe2o3+h2so4

2250

Bạn cần thiết tăng trợ giúp?

Bạn ham muốn coi những tùy lựa chọn khác?

Khám huỷ những quyền lợi của gói ĐK, nhìn qua những khóa huấn luyện và đào tạo, thám thính hiểu cơ hội bảo mật thông tin khí giới của chúng ta và không dừng lại ở đó nữa.

Cộng đồng giúp đỡ bạn bịa và vấn đáp những thắc mắc, cung ứng phản hồi và lắng tai chủ kiến kể từ những Chuyên Viên với kiến thức và kỹ năng phong phú và đa dạng.

Tác giả

Bình luận