phép chia lớp 3

Hôm ni, Vuihoc.vn tiếp tục share những kỹ năng về phép tắc phân tách không còn và phép tắc phân tách với dư nhằm những bậc cha mẹ và những bé bỏng xem thêm.

Trong công tác học tập lớp 3, phép phân tách không còn và phép tắc phân tách với dư là 1 trong những bài học kinh nghiệm vô nằm trong cần thiết. Chính chính vì thế, Vuihoc.vn tiếp tục share những kỹ năng về bài học kinh nghiệm này.

1. Phép phân tách hết 

1.1. Phép phân tách không còn là gì?

Bạn đang xem: phép chia lớp 3

Phép phân tách không còn là phép tắc phân tách với số dư bởi vì 0

Ví dụ 1:

        

Giải thích:

8 : 2 = 4; ghi chép 4; 4 x 2 = 8; 8 - 8 = 0

Hạ 6; 6 : 2 = 3; ghi chép 3; 3 x 2 = 6; 6 - 6 = 0

Ta nói: 86 : 2 là phép tắc phân tách không còn với thương là 43

Ví dụ 2:

Giải thích:

4: 3 được 1; ghi chép 1; 1 x 3 = 3; 4 - 3 = 1

Hạ 2; 12 : 3 = 4; ghi chép 4; 4 x 3 = 12; 12 - 12 = 0 

Ta trình bày 42 : 3 là phép tắc phân tách không còn với thương là 14.

1.2. Ví dụ trực quan lại về phép tắc phân tách hết 

Ví dụ về phép tắc phân tách hết

2. Phép phân tách với dư

2.1. Nhận biết phép tắc phân tách với dư 

Phép phân tách với dư là phép tắc phân tách với 0 < số dư < số chia

Ví dụ: 

Phép phân tách 19 : 6 là phép tắc phân tách với dư nếu như với 0 < số dư < 6

Ta nói: 19 : 6 là phép tắc phân tách với dư, với thương là 3, số dư là 1 trong.

2.2. Ví dụ trực quan lại về phép tắc phân tách với dư

Ví dụ về phép tắc phân tách với dư 

2.3. Phân biệt phép tắc phân tách không còn và phép tắc phân tách không còn và phép tắc phân tách với dư

So sánh phép tắc phân tách không còn và phép tắc phân tách với dư

3. Bài tập dượt áp dụng phép tắc phân tách không còn và phép tắc phân tách với dư

3.1. Đề bài

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 96 : 3

b) 52 : 4

c) 63 : 5

d) 75 : 6 

Bài 2: Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 123 - 72 : 6

b) 200 + 95 : 5

c) 143 - 104 : 4

d) 96 : 6 + 98 : 7

Bài 3: Tìm y

a) hắn x 4 = 156 

b) hắn x 5 = 130

c) hắn x 3 = 87

d) hắn x 7 = 245

Bài 4: Mẹ với 96kg gạo cần thiết phân tách nhập 4 bao. Hỏi từng bao gạo nặng trĩu từng nào kg?

Bài 5: Bà chia đều cho các phía một trong những ngô nhập 4 thùng, từng thùng 16kg ngô. Sau khi phân tách bà còn quá 3kg ngô. Hỏi, thuở đầu số ngô của bà là bao nhiêu?

3.2. Đáp án

Bài 1:

Bài 2:

a) 123 - 72 : 6

= 123 - 12

= 111

b) 200 + 95 : 5

= 200 + 19

= 219

c) 143 - 104 : 4

= 143 - 26

= 117

d) 96 : 6 + 98 : 7

= 16 + 14

= 30

Bài 3:

a) 

y x 4 = 156 

y = 156 : 4

Xem thêm: trực tâm của tam giác là gì

y = 39

b) 

y x 5 = 130

y = 130 : 5

y = 26

c) 

y x 3 = 87

y = 87 : 3

y = 29

d)

y x 7 = 245

y = 245 : 7

y = 35

Bài 4:

Mỗi bao gạo nặng trĩu số kilogam là:

96 : 4 = 24 (kg)

Đáp số: 24kg

Bài 5:

Tổng số ngô bà vẫn phân tách nhập 4 thùng là:

16 x 4 = 64 (kg)

Số ngô thuở đầu bà với là:

64 + 3 = 67 (kg)

Đáp số: 67kg

4. Bài tập dượt thực hành thực tế phép tắc phân tách không còn và phép tắc phân tách với dư

4.1. Đề bài

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 34 : 4

b) 64 : 5

c) 132 : 6

d) 241 : 8

Bài 2: Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 120 : 6 + 150 : 3

b) 22 x 3 + 135 : 5

c) 300 - 270 : 6

d) 225 : 5 + 360

Bài 3: Tìm y

a) hắn x 5 = 115 

b) hắn x 3 = 48

c) hắn x 2 = 232

d) hắn x 9 = 504

Bài 4: Người tớ chia đều cho các phía 280 lít xăng nhập 8 thùng, chất vấn từng thùng chứa chấp từng nào lít xăng?

Bài 5: Một sợi dây tương đối dài 360cm, An hạn chế đều trở thành 6 đoạn đều nhau. Hỏi từng đoạn nhiều năm từng nào cm?

4.2. Đáp án

Bài 1:

a) 34 : 4 được 8 dư 2

b) 64 : 5 được 12 dư 4

c) 132 : 6 = 22

d) 241 : 8 được 30 dư 1

Bài 2: 

a) 70

b) 93

c) 255

d) 405

Bài 3: 

a) hắn = 23

b) hắn = 16

c) hắn = 116

d) hắn = 56

Bài 4: 35 lít xăng 

Bài 5: 60cm

Để gom con cái học tập tốt phép phân tách không còn và phép tắc phân tách với dư, ngoài những việc luyện bài xích tập dượt, những bậc cha mẹ rất có thể xem thêm những bài xích giảng thú vị bên trên Vuihoc.vn nhé!

Xem thêm: công thức tính tỉ số phần trăm