oxit là hợp chất của oxi với

Oxit là ăn ý hóa học của oxi với cùng 1 yếu tố chất hóa học không giống, phát biểu cách tiếp theo, oxit là ăn ý hóa học của 2 yếu tố, vô cơ mang 1 yếu tố là oxi, ví dụ Cacbon dioxit (CO2), lưu hoàng dioxit (SO2), diphopho pentaoxit (P2O5)…

Bạn đang xem: oxit là hợp chất của oxi với

Câu hỏi:

Oxit là ăn ý hóa học của oxi với?

A. Một yếu tố phi kim 

B. Một yếu tố kim loại

C. Một yếu tố chất hóa học khác 

D. đa phần yếu tố chất hóa học khác

Đáp án đích C.

Oxit là ăn ý hóa học của oxi với cùng 1 yếu tố chất hóa học không giống, phát biểu cách tiếp theo, oxit là ăn ý hóa học của 2 yếu tố, vô cơ mang 1 yếu tố là oxi, ví dụ Cacbon dioxit (CO2), lưu hoàng dioxit (SO2), diphopho pentaoxit (P2O5)…

Giải quí nguyên do lựa chọn đáp án C:

Oxit là ăn ý hóa học của 2 yếu tố, vô cơ mang 1 yếu tố là oxi.

Ví dụ:

– Cacbon dioxit (CO2), lưu hoàng dioxit (SO2), diphopho pentaoxit (P2O5)…

– Sắt (III) oxit (Fe2O3), đồng (II) oxit (CuO) , can xi oxit (CaO)…

Công thức công cộng của oxit là: MxOy Gồm đem kí hiệu oxi O tất nhiên chỉ số nó và kí hiệu yếu tố M (có hóa trị n) chỉ số x, 

Theo quy tắc hóa trị tao có: 2. nó = n . x 

Có 4 loại oxit là:

1/ Oxit axit

– Thường là oxit của phi kim và ứng với cùng 1 axit

– Ví dụ: 

Lưu huỳnh trioxit đem công thức chất hóa học là SO3 tương ứng với axit sunfuric H2SO4

Cacbon đioxit đem công thức chất hóa học là CO2 tương ứng với axit cacbonic H2CO3

Xem thêm: các thể thơ

Điphopho Pentaoxit đem công thức chất hóa học là P2O5 tương ứng với axit là H3PO4

Lưu huỳnh đioxit đem công thức chất hóa học là SO2 tương ứng với axit là H2SO3

2/ Oxit bazơ

– Thường là oxit của sắt kẽm kim loại và ứng với cùng 1 bazơ

– Ví dụ:

Natri oxit đem công thức chất hóa học là Na2O ứng với bazơ là NaOH

Canxi oxit đem công thức chất hóa học là CaO ứng với bazơ là Ca(OH)2

Bari oxit đem công thức chất hóa học là BaO ứng với bazơ là Ba(OH)2

Đồng 2 oxit đem công thức chất hóa học là CuO ứng với bazơ là Cu(OH)2

3/ Oxit lưỡng tính

Là những oxit Lúc tính năng với hỗn hợp bazơ, và Lúc tính năng với hỗn hợp axit tạo ra trở thành muối hạt và nước.

Ví dụ: Al2O3, ZnO.

4/ Oxit trung tính

Oxit trung tính còn được gọi là oxit ko tạo ra muối hạt, là những oxit ko phản ứng với axit, bazơ,  nước.

Ví dụ: Cacbon monoxit – CO, Nitơ monoxit – NO,…

Mọi người nằm trong hỏi:

Câu chất vấn 1: Oxit là gì?

Trả lời: Oxit là một trong loại ăn ý hóa chất được tạo ra trở thành kể từ yếu tố oxi kết phù hợp với một yếu tố hoặc ăn ý hóa học không giống. Các oxit thông thường xuất hiện nay bên dưới dạng hóa học rắn hoặc hóa học lỏng và hoàn toàn có thể đem đặc thù không giống nhau tùy nằm trong vô yếu tố hoặc ăn ý hóa học tuy nhiên oxi kết phù hợp với.

Câu chất vấn 2: Có những loại oxit nào?

Trả lời: Có nhiều loại oxit không giống nhau tùy nằm trong vô yếu tố hoặc ăn ý hóa học tuy nhiên oxi kết phù hợp với. Một số loại oxit thịnh hành bao gồm:

 • Oxit kim loại: Oxit của những sắt kẽm kim loại, ví như oxit Fe (Fe2O3) hoặc oxit nhôm (Al2O3).
 • Oxit phi kim: Oxit của những yếu tố phi kim, ví như oxit cacbon (CO2) hoặc oxit lưu hoàng (SO2).
 • Oxit bazơ: Oxit của sắt kẽm kim loại kiềm hoặc sắt kẽm kim loại kiềm thổ, ví như oxit natri (Na2O) hoặc oxit kẽm (ZnO).
 • Oxit axit: Oxit của những axit, ví như oxit lưu hoàng (SO3) hoặc oxit clo (Cl2O7).

Câu chất vấn 3: Vai trò của những loại oxit là gì?

Trả lời: Các loại oxit đem tầm quan trọng cần thiết trong tương đối nhiều góc nhìn, bao gồm:

 • Oxit sắt kẽm kim loại thông thường được dùng thực hiện nguyên vật liệu vô quy trình phát hành sắt kẽm kim loại.
 • Oxit phi kim hoàn toàn có thể nhập cuộc vô những phản xạ hoá học tập, thông thường phản xạ với nước sẽ tạo đi ra axit.
 • Oxit bazơ thông thường được dùng trong những phần mềm kiến thiết, phát hành thủy tinh ma, gốm sứ và phân bón.
 • Oxit axit nhập cuộc vô những phản xạ đưa đến axit và thực hiện tác nhân lão hóa trong tương đối nhiều quy trình chất hóa học.

Câu chất vấn 4: Ví dụ về những oxit thịnh hành là gì?

Trả lời: Dưới đó là một trong những ví dụ về những oxit phổ biến:

Xem thêm: các ngôi kể

 • Oxit Fe (Fe2O3): Còn được gọi là rỉ Fe, thông thường xuất hiện nay bên dưới dạng sắc tố đỏ chót nâu và được dùng trong công việc thực hiện Fe và thép.
 • Oxit cacbon (CO2): Là khí đương nhiên vô không gian, nhập cuộc vô quy trình quang quẻ ăn ý và thở của thực vật và động vật hoang dã.
 • Oxit nhôm (Al2O3): Còn được gọi là nhôm oxit, thông thường được dùng thực hiện vật tư chịu nóng và cơ hội năng lượng điện vô ngành công nghiệp.
 • Oxit lưu hoàng (SO3): Là một tác nhân lão hóa mạnh và nhập cuộc vô việc phát hành axit sulfuric, một trong mỗi axit cần thiết nhất vô ngành chất hóa học.