Ở đậu hà lan alen a quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp

Ởđậu Hà Lan alen A quyđịnh thân cao trội hoàn toàn so cùng với alen a quyđịnh thân thấp, alen Bquyđịnh màu đỏtrội trọn vẹn so với alen b quyđịnhmàu trắng, nhị cặp gen di truyền phân liđộc lập với nhau. Mang đến hai cây thân cao, hoa white (P) từ bỏ thụ phấn thuđược F1, biết không xảy rađột biến. Theo lí thuyết, F1 có thể có đông đảo tỉ lệ dạng hình hình làm sao dướiđây?

(1) 100% cây thân cao hoa trắng

(2) 7 cây thân cao hoa trắng; 1 cây thân phải chăng hoa trắng

(3) 2cây thân cao hoa trắng; 1 cây thân phải chăng hoa trắng

(4) 3cây thân cao hoa trắng; 1 cây thân thấp hoa trắng


Bạn đang xem: Ở đậu hà lan alen a quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp

A

2


B

4


C

1


D

3


Để xem giải mã chi tiết câu hỏi này bạn cần đăng ký khoá học chứa câu hỏi này.
Đề thi chứa câu hỏi
khóa huấn luyện và đào tạo chứa câu hỏi Câu hỏi này chưa được sử dụng trong khóa huấn luyện và đào tạo nào
*

Gửi
*

*

cách làm thanh toán

*
*
*
*
*

Kết nối với bọn chúng tôi
*
*

Tải vận dụng trên năng lượng điện thoại
*
*

× thanh toán
thông tin tài khoản hiện có Kin, không đủ để vào thi thường phải trả Kin
nạp tiền
× giao dịch thanh toán
thông tin tài khoản hiện tất cả Kin. Cần thanh toán Kin
xác nhận
× thông tin
bạn có phút để gia công bài thi.
Vào thi
× thông báo
bạn cần đăng nhập bởi tài khoản học sinh để sử dụng bản lĩnh này
Đóng
× thông báo
bạn phải đăng nhập để sử dụng bản lĩnh này.
Đăng nhập
×
*

Ở đậu Hà Lan, alen A phép tắc thân cao trội trọn vẹn so cùng với alen a lý lẽ thân thấp. Mang đến cây thân cao (P) tự thụ phấn, chiếm được F1 tất cả 75% cây thân cao và 25% cây thân thấp. Cho toàn bộ các cây thân cao F1 giao phấn với các cây thân thấp. Theo lí thuyết, thu được đời con gồm kiểu hình phân li theo tỉ lệ
Ở một loại thực đồ vật lưỡng bội, alen A chính sách thân cao trội hoàn toàn so với alen a giải pháp thân thấp; alen B lao lý hoa đỏ trội trọn vẹn so với alen b hiện tượng hoa vàng, các gen phân li độc lập. đến cây thân cao, hoa đỏ (P) từ thụ phấn, thu được F1 gồm 4 nhiều loại kiểu hình. Mang đến cây p giao phấn với nhị cây khác nhau: -Với cây sản phẩm công nghệ nhất, thu được đời con gồm kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1:1:1:1. -Với cây sản phẩm hai, chiếm được đời bé chỉ gồm một một số loại kiểu hình. - biết rằng không xẩy ra đột đổi thay và những cá thể con tất cả sức sinh sống như nhau. Hình dạng gen của cây P, cây trước tiên và cây trang bị hai theo thứ tự là:
Cho biết mỗi gen hình thức một tính trạng, alen trội là trội trọn vẹn và không xẩy ra đột biến. Trong một phép lai, người ta chiếm được đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3A-B- : 3aa
B- : 1A-bb : 1aabb. Phép lai làm sao sau đây phù hợp với tác dụng trên ?
Ở đậu Hà Lan, ren A: thân cao, alen a: thân thấp; gene B: hoa đỏ, alen b: hoa trắng vị trí 2 cặp nhiễm sắc đẹp thể tương đồng. Mang đến đậu thân cao, hoa đỏ dị vừa lòng về 2 cặp gen tự thụ phấn được F1. Chọn tự nhiên 1 cây thân cao, hoa trắng và 1 cây thân thấp, hoa đỏ sinh hoạt F1 cho giao phấn với nhau. Nếu không có đột vươn lên là và lựa chọn lọc, tính theo lí thuyết thì xác suất xuất hiện thêm đậu thân cao, hoa đỏ nghỉ ngơi F2 là
Cho cây tất cả kiểu gene Aa
Bb
Dd từ thụ phấn trải qua không ít thế hệ. Nếu các cặp ren này nằm trên những cặp nhiễm nhan sắc thể không giống nhau thì số chiếc thuần về tối đa về cả ba cặp gen rất có thể được tạo ra là
Trong trường hợp các gen phân li độc lập, tác động ảnh hưởng riêng rẽ và những gen trội là trội hoàn toàn, phép lai: Aa
Bb
Dd
Ee x Aa
Bb
Dd
Ee mang đến tỉ lệ đẳng cấp hình A-bb
D-E- ngơi nghỉ đời nhỏ là

Xem thêm: Mua Xipo Ráp Dưới 15 Triệu 0963428477 Gặp Anh Lộc, Cần Bán Xe: Xipo 110 Cao Lãnh

Bố người mẹ chỉ mang trong mình một tính trạng trội, tất cả bao nhiêu phép lai cho đời bé có xác suất phân ly kiểu dáng hình 1:1:1:1? I. Aabb x aa
Bb. II. Aa
Bb x Aa
BB. III. Aa
Bb x aa
Bb. IV. Aa
Bb x aabb.
Trong ngôi trường hợp giảm phân với thụ tinh bình thường, một gen hình thức một tính trạng với gen trội là trội trả toàn. Tính theo lí thuyết, phép lai Aa
Bb
Dd
Hh × Aa
Bb
Dd
Hh sẽ cho kiểu hình với 3 tính trạng trội cùng 1 tính trạng lặn ngơi nghỉ đời con chiếm tỉ lệ
Ở cừu, kiểu gen HH quy định bao gồm sừng, hình dáng gen hh mức sử dụng không sừng, hình dạng gen Hh thể hiện có sừng ở cừu đực và không sừng ở chiên cái. Ren này vị trí nhiễm sắc đẹp thể thường. đến lai cừu đực không sừng với cừu cái có sừng được F1, đến F1 giao hợp với nhau được F2. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu dáng hình ở F1 với F2 là
Cho cây lưỡng bội dị hợp về nhì cặp gene tự thụ phấn. Biết rằng các gen phân li độc lập và không có đột biến xảy ra. Tính theo lí thuyết, trong tổng số các cá thể thu được ở đời con, số cá thể có kiểu ren đồng hợp về một cặp gene và số cá thể có kiểu ren đồng hợp về nhị cặp gene trên chiếm tỉ lệ lần lượt là
Cho biết từng gen chính sách một tính trạng, các gen phân li độc lập, gene trội là trội hoàn toàn và không tồn tại đột biến chuyển xảy ra. Tính theo lí thuyết, phép lai Aa
Bb
Dd
Ee x Aa
Bb
Dd
Ee cho đời con có kiểu hình mang 2 tính trạng trội cùng 2 tính trạng lặn chiếm tỉ lệ
*
.
*
.
*
.
*
.
Cho biết từng gen pháp luật một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con gồm kiểu hình phân li theo tỉ lệ thành phần 1:1?
Cho biết mỗi gen nguyên lý một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn và không xẩy ra đột biến. Vào một phép lai, người ta nhận được đời con gồm kiểu hình phân li theo tỉ lệ thành phần 3A-B- : 1aa
B- : 3A-bb : 1aabb. Phép lai làm sao sau đây cân xứng với kết quả trên ?
Trong trường phù hợp không vạc sinh tự dưng biến mới, phép lai nào sau đây hoàn toàn có thể cho đời con có nhiều loại dạng hình gen nhất?
Cho biết mỗi gen phương pháp một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Theo lí thuyết, phép lai Aa
Bb
Dd
EE x aa
BBDdee cho đời bé có
Ở đậu Hà Lan, gene A: thân cao, alen a: thân thấp; gene B: hoa đỏ, alen b: hoa trắng vị trí 2 cặp NST tương đồng. Cho đậu thân cao, hoa đỏ dị đúng theo về 2 cặp ren tự thụ phấn được F1. Nếu không có đột biến, tính theo lí thuyết trong các cây thân cao, hoa đỏ F1 thì số cây thân cao, hoa đỏ thuần chủng chiếm phần tỉ lệ
Cho biết mỗi gen nguyên lý một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Xét các phép lai sau:(1) Aa
Bb x aabb (2) aa
Bb x Aa
BB (3) aa
Bb x aa
Bb (4) AABb x Aa
Bb(5) Aa
Bb x Aa
BB (6) Aa
Bb x aa
Bb (7) AAbb x aa
Bb (8) Aabb x aa
Bb
Theo lí thuyết, trong những phép lai trên, có bao nhiêu phép lai mang đến đời con gồm 2 nhiều loại kiểu hình?
Ở một loài đụng vật, xét phép lai ♂AABBDD x ♀aa
Bbdd. Trong quy trình giảm phân của khung hình cái, ở một vài tế bào, cặp nhiễm sắc đẹp thể sở hữu cặp gen Bb không phân li trong bớt phân I, sút phân II diễn ra bình thường; khung người đực giảm phân bình thường. Theo lí thuyết, đời con gồm tối đa bao nhiêu loại hình dáng gen về những gen trên?
Ở đậu Hà Lan, alen A công cụ thân cao trội trọn vẹn so với alen a lao lý thân thấp. Mang đến cây thân cao (P) trường đoản cú thụ phấn, chiếm được F1 bao gồm 75% cây thân cao và 25% cây thân thấp. Cho tất cả các cây thân cao F1 giao phấn với các cây thân thấp. Theo lí thuyết, thu được đời con tất cả kiểu hình phân li theo tỉ lệ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.