NHÉT TRỨNG RUNG ĐI LÀM WATTPAD, CHƯƠNG 23: ĐEM TÍNH DỊCH NHÉT VÀO BÊN TRONG

L&#x
E3;o sư thật sự qu&#x
E1; biến th&#x
E1;i, hắn cư nhi&#x
EA;n nh&#x
E9;t trứng rung v&#x
E0;o d&#x
E2;m huyệt n&#x
E0;ng, lại bắt n&#x
E0;ng đi học, Qu&#x
FD; Hiểu V&#x
E2;n thật sự thẹn muốn chết, n&#x
E0;ng rất muốn lấy ra, nhưng nhớ đến lời cảnh c&#x
E1;o của l&#x
E3;o sư biến th&#x
E1;i kia, n&#x
E0;ng sợ hắn sẽ sử dụng thủ đoạn d&#x
E2;m dục biến th&#x
E1;i tra tấn n&#x
E0;ng.

Bạn đang xem: Nhét trứng rung đi làm wattpad

Qu&#x
FD; Hiểu V&#x
E2;n cố gắng kẹp lại nhì ch&#x
E2;n đ&#x
E3; mềm nhũn, khó khăn trở lại ph&#x
F2;ng học, may mắn trứng rung c&#x
F2;n chưa mở, nếu kh&#x
F4;ng n&#x
E0;ng khẳng định chịu kh&#x
F4;ng nổi.

Dọc đường đi, n&#x
E0;ng cảm thấy mấy nam sinh đều d&#x
F9;ng &#x
E1;nh mắt sắc mị nh&#x
EC;n m&#x
EC;nh, n&#x
E0;ng c&#x
E0;ng d&#x
F9;ng sức kẹp chặt nhị ch&#x
E2;n, sợ bọn họ biết, n&#x
E0;ng nguy&#x
EA;n lai l&#x
E0; một nữ sinh d&#x
E2;m đ&#x
E3;ng. Thật kh&#x
F4;ng dễ d&#x
E0;ng mới trở lại ph&#x
F2;ng học, n&#x
E0;ng vừa mới ngồi xuống phái nam nh&#x
E2;n ph&#x
ED;a sau đột nhi&#x
EA;n hỏi thăm qu&#x
E1; mức, &#x
E1;nh mắt sắc mị nh&#x
EC;n chằm chằm v&#x
E0;o bầu ngực căng tr&#x
F2;n dường như đang muốn nhảy ra khỏi &#x
E1;o của n&#x
E0;ng: "Hiểu V&#x
E2;n, h&#x
F4;m nay d&#x
E1;ng đi của cậu cứ kỳ kỳ thế n&#x
E0;o?" Ngực n&#x
E0;ng trắng n&#x
F5;n thật lớn, hắn đột nhi&#x
EA;n duỗi tay mang đến v&#x
E0;o vào &#x
E1;o của n&#x
E0;ng, bắt lấy bầu ngực mềm mại, d&#x
F9;ng sức b&#x
F3;p nhẹ một ch&#x
FA;t.

"A......" Đầu nhũ đột nhi&#x
EA;n truyền tới kho&#x
E1;i cảm t&#x
EA; dại, d&#x
E2;m huyệt Qu&#x
FD; Hiểu V&#x
E2;n tức thì lập tức teo r&#x
FA;t, đ&#x
E8; &#x
E9;p l&#x
EA;n mặt ngo&#x
E0;i gập ghềnh của trứng rung, d&#x
E2;m huyệt bị k&#x
ED;ch th&#x
ED;ch đến kh&#x
F4;ng chịu nổi, một cỗ d&#x
E2;m dịch bắt đầu tiết ra, khiến quần l&#x
F3;t của n&#x
E0;ng ướt đẫm. N&#x
E0;ng sợ h&#x
E3;i k&#x
EA;u l&#x
EA;n một tiếng, cấp tốc ch&#x
F3;ng đẩy tay của hắn ra, vừa ngẩng đầu liền nh&#x
EC;n thấy l&#x
E3;o sư biến th&#x
E1;i Cố Mạc tay cầm s&#x
E1;ch giao khoa vừa vặn đi đến cửa, nh&#x
EC;n thấy n&#x
E0;ng bị nam sinh ph&#x
ED;a sau b&#x
F3;p ngực đến mất hồn k&#x
EA;u th&#x
E0;nh tiếng, khu&#x
F4;n mặt anh tuấn ngay lập tức đen lại l&#x
E0;m Qu&#x
FD; Hiểu V&#x
E2;n sợ đến xanh m&#x
E9;t.

Thảm rồi, l&#x
E3;o sư muốn sinh kh&#x
ED;, giống như vào nh&#x
E1;y mắt, n&#x
E0;ng nh&#x
EC;n thấy Cố Mạc mang lại tay v&#x
E0;o t&#x
FA;i quần, tiếp theo đ&#x
F3;, trứng rung vào d&#x
E2;m huyệt n&#x
E0;ng bắt đầu chấn động.

"Ng&#x
F4;......" Vừa rồi trong ph&#x
F2;ng gi&#x
E1;o vi&#x
EA;n bị l&#x
E3;o sư dạy dỗ qu&#x
E1; mức, d&#x
E2;m huyệt vẫn c&#x
F2;n phi thường mẫn cảm, l&#x
FA;c n&#x
E0;y trứng rung vừa động, Qu&#x
FD; Hiểu V&#x
E2;n thiếu ch&#x
FA;t nữa nhịn kh&#x
F4;ng được nhảy dựng l&#x
EA;n, n&#x
E0;ng nhanh ch&#x
F3;ng lấy tay đậy miệng ngăn tiếng r&#x
EA;n rỉ, đầu c&#x
FA;i xuống, kẹp chặt nhị ch&#x
E2;n, nhịn xuống đợt kho&#x
E1;i cảm m&#x
E3;nh liệt.

"Kh&#x
F4;ng phải chỉ sờ ngực cậu một ch&#x
FA;t th&#x
F4;i sao, kh&#x
F4;ng đến mức khiến cậu thương t&#x
E2;m đến to&#x
E0;n th&#x
E2;n ph&#x
E1;t run đi." nam nh&#x
E2;n ph&#x
ED;a sau mang lại rằng n&#x
E0;ng bị khi dễ, đang kh&#x
F3;c th&#x
FA;t th&#x
ED;t.

"Cậu đừng động v&#x
E0;o t&#x
F4;i." A, kh&#x
F4;ng cần rung nữa, n&#x
E0;ng chịu kh&#x
F4;ng nổi, d&#x
E2;m dịch kh&#x
F4;ng ngừng tiết ra từ d&#x
E2;m huyệt, l&#x
E0;m quần l&#x
F3;t của n&#x
E0;ng ho&#x
E0;n to&#x
E0;n ướt đẫm. Qu&#x
FD; Hiểu V&#x
E2;n cắn chặt m&#x
F4;i dưới, b&#x
E0;n tay nắm chặt tr&#x
EA;n đ&#x
F9;i, nửa người gh&#x
E9; v&#x
E0;o tr&#x
EA;n b&#x
E0;n, kh&#x
F4;ng d&#x
E1;m ngẩng đầu l&#x
EA;n.

"B&#x
E2;y giờ bắt đầu học, Triệu Ba, em l&#x
EA;n bảng, giải b&#x
E0;i tập n&#x
E0;y mang lại t&#x
F4;i." Cố Mạc biểu t&#x
EC;nh lạnh băng chỉ v&#x
E0;o một b&#x
E0;i tập tr&#x
EA;n bảng.

"A......" Triệu cha tức khắc ngốc lăng, b&#x
E0;i tập h&#x
EC;nh học kh&#x
F3; như vậy, l&#x
E3;o sư c&#x
F2;n chưa c&#x
F3; giảng giải đ&#x
E2;u, hắn lắc đầu, "L&#x
E3;o sư, em kh&#x
F4;ng biết l&#x
E0;m."

"Kh&#x
F4;ng biết l&#x
E0;m th&#x
EC; đi ra ngo&#x
E0;i đứng mang lại t&#x
F4;i." &#x
C1;nh mắt sắc b&#x
E9;n của Cố Mạc chợt lo&#x
E9;.

Cả người Triệu bố ngay lập tức run rẩy, ho&#x
E0;n to&#x
E0;n kh&#x
F4;ng d&#x
E1;m phản kh&#x
E1;ng, ch&#x
E1;n nản đi ra ngo&#x
E0;i.

"Qu&#x
FD; Hiểu V&#x
E2;n, em l&#x
EA;n giải." &#x
C1;nh mắt hung &#x
E1;c nham hiểm của Cố Mạc nh&#x
EC;n chằm chằm Qu&#x
FD; Hiểu V&#x
E2;n, ra lệnh mang đến c&#x
F4; l&#x
EA;n.

Qu&#x
FD; Hiểu V&#x
E2;n c&#x
F2;n đang chống cự lại sự rung chuyển m&#x
E3;nh liệt của trứng rung trong d&#x
E2;m huyệt, n&#x
E0;ng hoảng sợ lắc đầu: "L&#x
E3;o sư, em kh&#x
F4;ng biết l&#x
E0;m."

"K&#x
EA;u em l&#x
EA;n th&#x
EC; l&#x
EA;n mang lại t&#x
F4;i, đừng nhiều lời v&#x
F4; nghĩa." Cố Mạc sinh kh&#x
ED;, cả ph&#x
F2;ng hoc kh&#x
F4;ng một học sinh n&#x
E0;o d&#x
E1;m h&#x
E9; răng một lời.

Hắn muốn l&#x
E0;m c&#x
E1;i g&#x
EC;?

Qu&#x
FD; Hiểu V&#x
E2;n kẹp chặt nhị ch&#x
E2;n mềm nhũn đi đến trước mặt hắn, may mắn h&#x
F4;m ni n&#x
E0;ng mặc v&#x
E1;y sẫm m&#x
E0;u, bị d&#x
E2;m dịch l&#x
E0;m dơ cũng kh&#x
F4;ng bị nh&#x
EC;n thấy.

"Đ&#x
E2;y l&#x
E0; đề b&#x
E0;i h&#x
F4;m ni t&#x
F4;i sẽ dạy cho c&#x
E1;c em, đến c&#x
E1;c em mười ph&#x
FA;t, lập tức c&#x
FA;i xuống đọc b&#x
E0;i, kh&#x
F4;ng được ngẩng đầu l&#x
EA;n nếu kh&#x
F4;ng muốn bị phạt." Cố Mạc vừa n&#x
F3;i xong, mọi người lập tức c&#x
FA;i đầu đọc b&#x
E0;i, kh&#x
F4;ng một ai d&#x
E1;m ngẩng đầu l&#x
EA;n.

"Em ở chỗ n&#x
E0;y xem, c&#x
F3; chỗ n&#x
E0;o kh&#x
F4;ng hiểu c&#x
F3; thể hỏi t&#x
F4;i." Cố Mạc đem s&#x
E1;ch gi&#x
E1;o khoa mở ra, để mang đến n&#x
E0;ng đứng ở trước bục giảng.

Qu&#x
FD; Hiểu V&#x
E2;n đ&#x
E3; bị trứng rung vào d&#x
E2;m huyệt tra tấn đến đứng kh&#x
F4;ng vững, n&#x
E0;ng vừa mới đứng trước mặt hắn, v&#x
E1;y n&#x
E0;ng đ&#x
E3; bị xốc l&#x
EA;n, một b&#x
E0;n tay di chuyển xuống dưới th&#x
E2;n n&#x
E0;ng, ng&#x
F3;n tay th&#x
F4; lệ đụng tới quần l&#x
F3;t ướt đẫm, hắn t&#x
E0; tứ cười lạnh, ng&#x
F3;n tay vạch m&#x
E9;p quần l&#x
F3;t ra, chui v&#x
E0;o trong, đặt l&#x
EA;n tr&#x
EA;n c&#x
FA;c huyệt đ&#x
E3; t&#x
EA; dại của n&#x
E0;ng, t&#x
E0; &#x
E1;c vuốt ve.

Chương 24: Tiểu huyệt ngậm trứng rung. Bị t&#x
E9;t đ&#x
ED;t, chơi c&#x
FA;c huyệt.

Người đ&#x
E0;n &#x
F4;ng th&#x
F4; bạo v&#x
E9;o m&#x
F4;ng c&#x
F4;, anh l&#x
E0;m động t&#x
E1;c giống như t&#x
E1;ch mở quả đ&#x
E0;o khiến khe m&#x
F4;ng dần lộ ra. C&#x
F4; đ&#x
FA;ng thật l&#x
E0; giống như quả đ&#x
E0;o, hồng h&#x
E0;o sạch sẽ. C&#x
F2;n c&#x
F3; ch&#x
FA;t l&#x
F4;ng tơ mềm mại, trong l&#x
FA;c bị t&#x
E1;ch mở c&#x
F2;n đ&#x
E1;ng thương m&#x
E0; chảy d&#x
E2;m thủy đầu tay anh. Cho đến khi bị mở ra ho&#x
E0;n to&#x
E0;n, c&#x
F3; thể thấy r&#x
F5; từng nếp uốn b&#x
EA;n trong.

To&#x
E0;n th&#x
E2;n Chu Từ sạch sẽ muốn chết, tức thì cả c&#x
FA;c huyệt cơ c&#x
F9;ng rất đ&#x
E1;ng y&#x
EA;u. Nho nhỏ hồng hồng, bởi v&#x
EC; bị người kh&#x
E1;c &#x
E1;c &#x
FD; nh&#x
EC;n chăm ch&#x
FA; m&#x
E0; sợ h&#x
E3;i teo r&#x
FA;t. N&#x
F3; v&#x
E0; c&#x
F4; c&#x
F9;ng nhau run rẩy: "Thầy ơi, em xin thầy đừng chạm v&#x
E0;o chỗ đ&#x
F3;. Đừng m&#x
E0;!"


Người đ&#x
E0;n &#x
F4;ng mười phần cố &#x
FD; chọc xuống n&#x
F3;i đ&#x
F3;: "Nếu ghi chữ l&#x
EA;n đ&#x
E2;y th&#x
EC; như thế n&#x
E0;o?"

Anh đương nhi&#x
EA;n kh&#x
F4;ng phải đang hỏi &#x
FD; kiến Chu Từ, bởi v&#x
EC; anh đ&#x
E3; đặt ng&#x
F2;i b&#x
FA;t để l&#x
EA;n m&#x
F4;ng c&#x
F4;. Đầu b&#x
FA;t ươn ướt l&#x
E0;nh lạnh l&#x
E0;m người ta ph&#x
E1;t đi&#x
EA;n, v&#x
EC; vậy m&#x
E0; Chu Từ kh&#x
F4;ng ngừng teo r&#x
FA;t run rẩy. Giờ ph&#x
FA;t n&#x
E0;y c&#x
F4; v&#x
F4; c&#x
F9;ng chật vật, cả người trần trụi quỳ rạp tr&#x
EA;n mặt đất, mắt đầy nước mắt, to&#x
E0;n th&#x
E2;n đều l&#x
E0; dấu vết chứng minh mang đến sự d&#x
E2;m loạn hoang đường. Tiểu huyệt bởi v&#x
EC; bị nh&#x
E9;t trứng rung m&#x
E0; kh&#x
F4;ng ngừng run rẩy, b&#x
EA;n trong đ&#x
F3; thậm ch&#x
ED; vẫn c&#x
F2;n lưu lại tinh dịch. Hỗn hợp của anh v&#x
E0; c&#x
F4; h&#x
F2;a v&#x
E0;o nhau chảy dọc xuống bắp đ&#x
F9;i, đọng ngay đầu gối quỳ tr&#x
EA;n mặt đất l&#x
E0; một vũng nhớp nh&#x
E1;p kh&#x
F3; chấp nhận.

Xem thêm: Cách Mở Khóa Iphone Bị Vô Hiệu Hóa, 2 Trên Máy Tính Nhanh

C&#x
E1;nh tay nhỏ nhắn d&#x
E0;i nhanh ch&#x
F3;ng bắt lấy người muốn b&#x
F2; về đằng trước để bỏ trốn kia lại, động t&#x
E1;c n&#x
E0;y giống như c&#x
F4; l&#x
E0; động vật bị &#x
E9;p giao phối. Người đ&#x
E0;n &#x
F4;ng thong thả giữ chặt m&#x
F4;ng c&#x
F4; ghi chữ l&#x
EA;n, giam c&#x
F4; chặt chẽ trong v&#x
F2;ng tay anh. Người đ&#x
E0;n &#x
F4;ng ghi ghi viết viết ngừng rồi k&#x
EA;u c&#x
F4; đo&#x
E1;n thử: "Em đo&#x
E1;n xem, t&#x
F4;i viết g&#x
EC; l&#x
EA;n đấy?"

C&#x
F4; kh&#x
F4;ng biết, b&#x
E2;y giờ c&#x
F4; đang bị sự sỉ nhục thống khổ c&#x
F9;ng kho&#x
E1;i cảm thế nhau cấu x&#x
E9; l&#x
FD; tr&#x
ED;. Khi m&#x
F4;ng bị người ta n&#x
E2;ng l&#x
EA;n, c&#x
F4; phải hết sức khống chế th&#x
E2;n thể mới c&#x
F3; thể &#x
E1;p chế đắm đuối muốn n&#x
E2;ng eo l&#x
EA;n c&#x
E0;ng cao để người ta dễ d&#x
E0;ng ch&#x
E0; đạp m&#x
EC;nh.

Người đ&#x
E0;n &#x
F4;ng nhẹ nh&#x
E0;ng ấn v&#x
E0;o c&#x
FA;c huyệt của c&#x
F4;, động t&#x
E1;c đầy sự khinh thường nghiền n&#x
E1;t từng tầng nếp uốn. Tự trọng của c&#x
F4; bị anh từng ch&#x
FA;t b&#x
F3;p n&#x
E1;t: "M&#x
F3;n đồ chơi nhỏ."

K&#x
ED;ch th&#x
ED;ch trước mắt lại lớn hơn nữa, n&#x
EA;n Chu Từ kh&#x
F4;ng c&#x
F3; t&#x
E2;m trạng để &#x
FD; đến c&#x
E1;ch gọi nhục nh&#x
E3; như vậy. C&#x
F4; chỉ nghĩ tiếp theo l&#x
E0;m sao để chạy trốn sự tra tấn của anh, c&#x
F4; lắc đầu th&#x
E9;t lớn, run rẩy kh&#x
F3;c th&#x
FA;t th&#x
ED;t m&#x
E0; xin tha: "Thầy ơi, tha cho em. L&#x
E0;m ơn tha đến em."

"Em l&#x
E0; m&#x
F3;n đồ chơi nhỏ. Em... Em để mang lại thầy chơi tiểu huyệt c&#x
F3; được kh&#x
F4;ng? Tiểu huyệt phấn nộn mặc mang đến thầy chơi đ&#x
F9;a, c&#x
F2;n c&#x
F3; cả ngực cũng để thầy h&#x
FA;t. Chỗ n&#x
E0;o cũng được nhưng l&#x
E0;m ơn đừng đụng v&#x
E0;o đ&#x
F3; được kh&#x
F4;ng, đừng. Đừng m&#x
E0;..."

Nhưng người đ&#x
E0;n &#x
F4;ng vẫn dứt kho&#x
E1;t thọc ng&#x
F3;n tay v&#x
E0;o b&#x
EA;n trong, động t&#x
E1;c cực kỳ t&#x
E0;n nhẫn.

“M&#x
F3;n đồ chơi, m&#x
F3;n đồ chơi của ai?”

C&#x
F4; g&#x
E1;i nhỏ sợ h&#x
E3;i muốn chạy trốn, giọng n&#x
F3;i run run trả lời. Cả cơ thể lộ ra hương vị t&#x
EC;nh dục, cặp m&#x
F4;ng căng tr&#x
F2;n bị anh giữ chặt trong tay. Đ&#x
E1;ng thương m&#x
E0; trả lời: "Chu Từ l&#x
E0;...l&#x
E0; thầy... L&#x
E0; m&#x
F3;n đồ chơi nhỏ của thầy."

Người đ&#x
E0;n &#x
F4;ng nhếch miệng đ&#x
E1;nh mạnh v&#x
E0;o m&#x
F4;ng c&#x
F4;, vào l&#x
FA;c c&#x
F4; g&#x
E1;i nhỏ đau đớn th&#x
E9;t l&#x
EA;n th&#x
EC; anh đ&#x
E3; ghim c&#x
F4;n thịt v&#x
E0;o sau vào khe m&#x
F4;ng nhỏ hẹp. Đồng tử của c&#x
F4; g&#x
E1;i nhỏ co chặt, tiếng h&#x
E9;t đau đớn nghẹn lại trong cổ họng. Nửa người tr&#x
EA;n mềm nhũn như b&#x
F4;ng gục xuống, bắp đ&#x
F9;i nhỏ b&#x
E9; miễn cưỡng chống đỡ cơ thể kh&#x
F4;ng ngừng run rẩy: "Đau... Đau qu&#x
E1;."

Người đ&#x
E0;n &#x
F4;ng d&#x
F9;ng sức chen v&#x
E0;o c&#x
FA;c huyệt của c&#x
F4;, thịt huyệt ấm &#x
E1;p bao bọc lấy c&#x
F4;n thịt của anh. Kết hợp với trứng rung ph&#x
ED;a trước, đem đến mang lại c&#x
F4; kho&#x
E1;i cảm t&#x
EA; dại da đầu. Chỉ mới cắm v&#x
E0;o đ&#x
E3; đưa c&#x
F4; g&#x
E1;i nhỏ l&#x
EA;n cao tr&#x
E0;o. Ng&#x
F3;n tay của Tiết Kiệu vuốt ve sầu xương c&#x
E1;nh bướm tinh xảo của c&#x
F4;, nhẹ nh&#x
E0;ng giữ cổ c&#x
F4; &#x
E9;p c&#x
F4; ngẩng đầu: "A..."

"Nếu đ&#x
E3; l&#x
E0; m&#x
F3;n đồ chơi nhỏ của t&#x
F4;i th&#x
EC; tại sao kh&#x
F4;ng ngoan ngo&#x
E3;n để t&#x
F4;i chơi em?"

Người đ&#x
E0;n &#x
F4;ng từng ch&#x
FA;t tiến v&#x
E0;o b&#x
EA;n trong, cưỡng &#x
E9;p c&#x
FA;c huyệt nuốt c&#x
F4;n thịt của m&#x
EC;nh v&#x
E0;o. Sau khoản thời gian đau đớn qua đi, nhị c&#x
E1;i động của c&#x
F4; g&#x
E1;i nhỏ đều bị k&#x
ED;ch th&#x
ED;ch. Trước mắt l&#x
E0; một mảng trắng x&#x
F3;a, ng&#x
F3;n tay bấu v&#x
ED;u mặt đất. Bởi v&#x
EC; c&#x
F4; ngửa đầu ra sau m&#x
E0; lưng trần trụi cong th&#x
E0;nh một đường ho&#x
E0;n hảo, c&#x
F4; nức nở cẩn thận di chuyển m&#x
F4;ng. &#x
DD; muốn tr&#x
E1;nh tho&#x
E1;t khỏi c&#x
F4;n thịt của anh, bất ngờ trứng rung trong tiểu huyệt lại tăng nhanh vận tốc. C&#x
F4; cảm thấy bản th&#x
E2;n b&#x
E2;y giờ gần như l&#x
E0; muốn chết, nhưng kh&#x
F4;ng biết chết v&#x
EC; đau đớn giỏi sung sướng .

Ngay cả sức lực để n&#x
F3;i chuyện c&#x
F4; cũng kh&#x
F4;ng c&#x
F3;, đ&#x
E1;ng thương vầu xin anh tha mạng. Cuối c&#x
F9;ng lại trở th&#x
E0;nh tiếng r&#x
EA;n rỉ đứt qu&#x
E3;ng, chỉ c&#x
F3; thể xin anh chậm lại một ch&#x
FA;t. Một b&#x
EA;n lại cố &#x
FD; h&#x
F9;a theo động t&#x
E1;c của anh n&#x
E2;ng m&#x
F4;ng l&#x
EA;n, người đ&#x
E0;n &#x
F4;ng hung tợn quất đ&#x
E1;nh m&#x
F4;ng c&#x
F4;. Khiến mang lại bờ m&#x
F4;ng trắng n&#x
F5;n in r&#x
F5; đầy l&#x
E0; những dấu tay đỏ tươi. C&#x
F4;n thịt th&#x
F4; khổng lồ ở giữa khe m&#x
F4;ng của c&#x
F4; m&#x
E0; ra v&#x
E0;o, t&#x
EC;nh huống n&#x
E0;y hoang đường nhưng lại v&#x
F4; c&#x
F9;ng d&#x
E2;m đ&#x
E3;ng.

Anh b&#x
F3;p cổ c&#x
F4; hỏi c&#x
F4; đ&#x
E3; cao tr&#x
E0;o mấy lần rồi, c&#x
F4; g&#x
E1;i nhỏ xấu hổ nức nở trả lời. Một b&#x
EA;n bị anh đi&#x
EA;n cuồng ra v&#x
E0;o, một b&#x
EA;n bị người ta &#x
E9;p m&#x
EC;nh xuống b&#x
EA;n dưới của bản th&#x
E2;n. Nơi đ&#x
F3; trở th&#x
E0;nh một vũng lầy lội, thậm ch&#x
ED; vẫn chưa ngừng chảy ra d&#x
E2;m thủy. C&#x
F4; giống hệt được l&#x
E0;m từ nước, chỉ vuốt ve sầu v&#x
E0;i c&#x
E1;i đ&#x
E3; chảy nước. Lúc l&#x
E0;m t&#x
EC;nh th&#x
EC; sẽ trở th&#x
E0;nh d&#x
E2;m thủy cuồn cuộn tr&#x
E0;o ra.

"C&#x
F3; phải nước tiểu của em giỏi kh&#x
F4;ng hả?"

Chỗ giao hợp của nhì người trở n&#x
EA;n nhớp nh&#x
E1;p, nhì c&#x
E1;i động của c&#x
F4; g&#x
E1;i nhỏ đều bị đ&#x
E1;nh run. Nếu như đổi lại l&#x
E0; người kh&#x
E1;c nhất định đ&#x
E3; bị l&#x
E0;m hỏng rồi, nhưng c&#x
F4; giống như trời sinh lẳng lơ. C&#x
F3; thể ăn nhiều tinh dịch của anh như vậy vẫn c&#x
F3; thể tiếp tục ngậm chặt trứng rung, m&#x
FA;t chặt c&#x
F4;n thịt. B&#x
EA;n dưới tiết nhiều d&#x
E2;m thủy như vậy b&#x
EA;n tr&#x
EA;n vẫn c&#x
F3; thể chảy nước mắt.

"Nước tiểu...l&#x
E0; nước tiểu."

Đầu v&#x
FA; hồng hồng bị người ta k&#x
E9;o mạnh, người đ&#x
E0;n &#x
F4;ng l&#x
E0;m c&#x
F4; đến mức mơ m&#x
E0;ng kh&#x
F4;ng tỉnh t&#x
E1;o. C&#x
F4; ng&#x
E2;y thơ cắn ng&#x
F3;n tay tự đếm số lần m&#x
EC;nh cao tr&#x
E0;o. Từ một lần hai lần cuối c&#x
F9;ng l&#x
E0; s&#x
E1;u lần, lại bị người đ&#x
E0;n &#x
F4;ng giữ m&#x
F4;ng tiếp tục tấn c&#x
F4;ng. Thịt huyệt chịu k&#x
ED;ch th&#x
ED;ch nhẹ nh&#x
E0;ng teo r&#x
FA;t, c&#x
F4; bị cảm gi&#x
E1;c tê l&#x
E0;m mang đến cho&#x
E1;ng v&#x
E1;ng. Giữ chặt ng&#x
F3;n tay anh đang vuốt ve v&#x
FA; m&#x
EC;nh m&#x
E0; kh&#x
F3;c l&#x
F3;c: "Hỏng rồi, thầy ơi muốn r&#x
E1;ch ra rồi. Em xin thầy đừng tiếp tục nữa, m&#x
F3;n đồ chơi nhỏ sắp hỏng rồi."

________Nhớ follow page của C&#x
E1;o nha ❤

*

Rất tiếc! H&#x
EC;nh ảnh n&#x
E0;y kh&#x
F4;ng tu&#x
E2;n theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui l&#x
F2;ng x&#x
F3;a hoặc tải l&#x
EA;n một h&#x
EC;nh ảnh kh&#x
E1;c.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.