nacl ra na

Phản ứng năng lượng điện phân rét chảy: NaCl -dpnc hoặc NaCl đi ra Na hoặc NaCl đi ra Cl2 nằm trong loại phản xạ lão hóa khử, phản xạ năng lượng điện phân rét chảy đang được thăng bằng đúng đắn và cụ thể nhất. Bên cạnh này là một trong những bài xích luyện sở hữu tương quan về NaCl sở hữu lời nói giải, chào chúng ta đón xem:

Bạn đang xem: nacl ra na

2NaCl -dpnc→ 2Na + Cl2

Quảng cáo

Điều khiếu nại phản ứng

- điện phân

Cách tiến hành phản ứng

- điện phân rét chảy NaCl.

Hiện tượng phân biệt phản ứng

- Có khí vàng lục, hương thơm xốc bay đi ra ở cực kỳ dương.

Bạn sở hữu biết

- Cacs ion sắt kẽm kim loại kiềm cực kỳ khó khăn bị khử nên nên dung loại năng lượng điện.

- Phương pháp năng lượng điện phân rét chảy dung nhằm pha chế những sắt kẽm kim loại hoạt động và sinh hoạt mạnh như Na, K, Ca…

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1:

Phương pháp nào là tại đây dung nhằm pha chế sắt kẽm kim loại Na?

A. điện phân rét chảy NaCl.

B. điện phân hỗn hợp NaCl.

C. Cho Cu phản xạ với NaCl.

D. Nhiệt phân NaCl.

Hướng dẫn giải

Phương pháp năng lượng điện phân rét chảy dung nhằm pha chế những sắt kẽm kim loại hoạt động và sinh hoạt mạnh như Na, K, Ca…

Xem thêm: 115 là gì

Đáp án A.

Quảng cáo

Ví dụ 2:

Thể tích khí ở dktc bay đi ra Khi năng lượng điện phân rét chảy 5,85 gam NaCl là

A. 1,12 lít.   B. 2,24 lít.   C. 3,36 lít.   D. 4,48 lít.

Hướng dẫn giải

Phản ứng năng lượng điện phân rét chảy: 2NaCl → 2Na + Cl2 ↑ | Cân vì chưng phương trình hóa học

V = 0,05.22,4 = 1,12 lít.

Đáp án B.

Ví dụ 3:

Khi năng lượng điện phân rét chảy NaCl, khí clo sinh đi ra ở

A. catot.   B. cực kỳ âm.   C. anot.   D. màng ngăn.

Hướng dẫn giải

clo sinh đi ra ở cực kỳ dương hoặc anot

Đáp án C.

Xem thêm thắt những phương trình chất hóa học hoặc khác:

 • Phản ứng năng lượng điện phân dung dịch: 2NaCl + 2H2O -dpdd→ 2NaOH + Cl2 ↑ + H2
 • NaCl + AgNO3 → NaNO3 + AgCl ( ↓)
 • NaBr + AgNO3 → NaNO3 + AgBr ( ↓)
 • NaI + AgNO3 → NaNO3 + AgI ( ↓)
 • NaCl + H2SO4 -<250oC→ NaHSO4 + HCl ↑
 • 2NaCl + H2SO4 -≥400oC→ Na2SO4 + 2HCl ↑
 • 2NaBr + Cl2 → 2NaCl + Br2
 • 2NaI + Cl2 → 2NaCl + I2
 • 2NaI + Br2 → 2NaBr + I2
 • 2NaI + O3 + H2O → 2NaOH + I2 + O2
 • 2NaI + 2FeCl3 → I2 + 2FeCl2 + 2NaCl
 • 2NaI + 2Fe(NO3)3 → I2 + 2Fe(NO3)2 + 2NaNO3
 • 2NaI + Fe2(SO4)3 → I2 + 2FeSO4 + Na2SO4
 • 2NaI + H2O2 → I2 + 2NaOH
 • 8HNO3 + 6NaI → 6NaNO3 +3I2 + 2NO ↑ + 4H2O

Săn SALE shopee mon 9:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá rất mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề ganh đua, bài xích giảng powerpoint, khóa đào tạo dành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây tạo ra bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

phuong-trinh-hoa-hoc-cua-natri-na.jsp

Xem thêm: take in là gì