muốn tìm số bị chia

Trong lịch trình Toán lớp 3, tiếp liền những bài học kinh nghiệm về bảng cửu chương tất cả chúng ta nằm trong cho tới với cùng một nội dung rất rất thú vị nhập luật lệ phân chia, này là tìm số bị phân chia, dò xét số chia. Vậy muốn tìm số bị phân chia, số phân chia tớ thực hiện thế nào? Hãy nằm trong Apanda dò xét hiểu về phong thái dò xét số bị phân chia, số phân chia và giải bài xích luyện SGK KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG, CÁNH DIỀU, CHÂN TRỜI SÁNG TẠO.

Bạn đang xem: muốn tìm số bị chia

Những kiến thức và kỹ năng cần thiết nhập bài học kinh nghiệm này con cái cần thiết cầm được:

  • Tên gọi những bộ phận nhập luật lệ phân chia.
  • Tìm số bị phân chia, dò xét số phân chia nhập luật lệ phân chia không còn.

Xem thêm


2. SÁCH KẾT NỐI: Bài luyện trang 41 – Tìm số bị phân chia, số chia

Bài 1 trang 41

Phương pháp giải:

a) Muốn dò xét số bị phân chia tớ lấy thương nhân với số phân chia.

b) Muốn dò xét số phân chia tớ lấy số bị phân chia chia cho tới thương.

Lời giải:

a) ? : 6 = 7

7 × 6 = 42.

Vậy tớ điền số 42 nhập dù rỗng.

? : 4 = 8

8 × 4 = 32.

Vậy tớ điền số 32 nhập dù rỗng.

? : 3 = 18

18 × 3 = 54.

Vậy tớ điền số 54 nhập dù rỗng.

b) 24 : ? = 6

24 : 6 = 4.

Vậy tớ điền số 4 nhập dù rỗng.

40 : ? = 5

40 : 5 = 8.

Vậy tớ điền số  8 vào dù rỗng.

28 : ? = 4

28 : 4 = 7.

Vậy tớ điền số 7 nhập dù rỗng.

Bài 2 trang 41

Phương pháp giải:

– Muốn dò xét số bị phân chia tớ lấy thương nhân với số phân chia.

– Muốn dò xét số phân chia tớ lấy số bị phân chia chia cho tới thương.

Lời giải:

Số bị chia 50 28 24 35 45
Số chia 5 4 4 7 5
Thương 10 7 6 5 9

Bài 1 trang 41 – Luyện tập

Phương pháp giải:

Muốn dò xét số bị phân chia tớ lấy thương nhân với số phân chia.

Lời giải:

Bài 2 trang 41 – Luyện tập

Phương pháp giải:

Số đĩa xếp được = Số trái ngược cam với toàn bộ : Số trái ngược cam bên trên từng đĩa

Tóm tắt:

Có: 35 trái ngược cam

Mỗi đĩa: 5 quả

Số đĩa: …?

Lời giải:

Xếp được số đĩa cam là

35 : 5 = 7 (đĩa)

Đáp số: 7 đĩa


3. VỞ BT KẾT NỐI: bài xích luyện trang 36 – Tìm số bị phân chia, dò xét số chia

Bài 1 trang 36

Phương pháp giải:

  1. Muốn dò xét số bị phân chia tớ lấy thương nhân với số chia
  2. Muốn dò xét số phân chia tớ lấy số bị phân chia chia cho tới thương

Lời giải:

a) ….. : 4 = 9

9 x 4 = 36

Vậy số cần thiết điền nhập dù rỗng là 36

….. : 7 = 5

5 x 7 = 35

Vậy số cần thiết điền nhập dù rỗng là 35

….. : 8 = 6

6 x 8 = 48

Vậy số cần thiết điền nhập dù rỗng là 48

b) 18 : …… = 2

18 : 2 = 9

Vậy số cần thiết điền nhập dù rỗng là 9

42 : ….. = 7

42 : 7 = 6

Vậy số cần thiết điền nhập dù rỗng là 6

40 : ….. = 8

40 : 8 = 5

Vậy số cần thiết điền nhập dù rỗng là 5

Bài 2 trang 36

Phương pháp giải:

Xem thêm: cucl2 có kết tủa không

– Muốn dò xét số bị phân chia tớ lấy thương nhân với số chia

– Muốn dò xét số phân chia tớ lấy số bị phân chia chia cho tới thương

Lời giải:

Bài 3 trang 36

Phương pháp giải:

Số thuyền chở khách hàng phượt = Số khách hàng phượt chuồn tham lam quan lại : Số khách hàng bên trên từng thuyền

Tóm tắt:

6 khách: 1 thuyền

30 khách: ? thuyền

Lời giải:

Số thuyền chở khách hàng phượt là:

30 : 6 = 5 (thuyền)

Đáp số: 5 thuyền

Bài 4 trang 36

Phương pháp giải:

Từ những số tiếp tục cho tới ghi chép những luật lệ nhân và luật lệ phân chia phù hợp.

Lời giải:

Ta lập được những luật lệ nhân và luật lệ phân chia như sau:

7 x 5 = 35

5 x 7 = 35

35 : 5 = 7

35 : 7 = 5


4. SÁCH CÁNH DIỀU: Bài luyện trang 80 – Tìm số bị phân chia, dò xét số chia

Bài 3 trang 80

Phương pháp giải:

– Trong luật lệ phân chia không còn, muốn tìm số bị chia tớ lấy thương nhân với số phân chia.

– Trong luật lệ phân chia không còn, mong muốn dò xét số phân chia tớ lấy số bị phân chia chia cho tới thương.

Lời giải:

a) b) c)
? : 5 = 30 24 : ? = 4 ? : 2 = 321
30 × 5 = 150 24 : 4 = 6 321 × 2 = 642
? : 4 = 11 69 : ? = 3 884 : ? = 2
11 × 4 = 44 69 : 3 = 23 884 : 2 = 442

Bài 4 trang 80

Phương pháp giải:

Số cây cần thiết lấy = số lượng kilomet từng luống × số luống.

Tóm tắt:

Mỗi luống: 12 cây

8 luống: … ? cây

Lời giải:

Số cây bác bỏ Năm cần thiết lấy là:

12 × 8 = 96 (cây)

Đáp số: 96 cây.

Luyện luyện công cộng trang 81, 82

Xem thêm: Giải bài xích luyện rèn luyện công cộng bên trên trên đây »


5. SÁCH CHÂN TRỜI: Bài luyện trang 18 – Tìm số bị phân chia, dò xét số chia

Bài 1 trang 18 – Thực hành

Tìm số bị phân chia.

a) ..?.. : 8 = 2

b) ..?.. : 9 = 5

Phương pháp giải:

Muốn tìm số bị phân chia tớ lấy thương nhân với số phân chia.

Lời giải:

a) ..?.. : 8 = 2

2 × 8 = 16

b) ..?.. : 9 = 5

5 × 9 = 45

Bài 2 trang 18 – Thực hành

Tìm số phân chia.

a) 18 : ..?.. = 2

b) 25 : ..?.. = 5

Phương pháp giải:

Muốn tìm số phân chia tớ lấy số bị phân chia chia cho tới thương.

Lời giải:

a) 18 : ..?.. = 2

18 : 2 = 9

b) 25 : ..?.. = 5

25 : 5 = 5

Bài 1 trang 18 – Luyện tập

Phương pháp giải:

– Muốn tìm số hàng tớ lấy số chúng ta với toàn bộ phân chia cho tới số quý khách hàng mỗi hàng.

– Muốn tìm số quý khách hàng mỗi hàng tớ lấy số chúng ta với toàn bộ phân chia cho tới số hàng.

– Muốn tìm số chúng ta với toàn bộ tớ lấy số quý khách hàng mỗi hàng nhân với số hàng.

Lời giải:

Em thực hiện được những gì trang 19,20

Xem thêm: Giải bài xích luyện em thực hiện được những gì trang 19, trăng tròn bên trên trên đây »

Trên đó là tổ hợp kiến thức và kỹ năng và bài xích luyện về tìm số bị phân chia, dò xét số chia  – Toán lớp 3. Ba u và những con cái hãy nhờ rằng bám theo dõi Apanda thông thường xuyên nhằm nhận được không ít bài học kinh nghiệm thú vị và có lợi không giống nhập lịch trình lớp 3 nhé!

Xem thêm: đặc điểm nổi bật của ưu thế lai là

Đăng nhập