MỘT TRONG NHỮNG NGƯ TRƯỜNG TRỌNG ĐIỂM CỦA NƯỚC TA LÀ :, CÁC NGƯ TRƯỜNG TRỌNG ĐIỂM CỦA NƯỚC TA LÀ:

lựa chọn lớp tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn tất cả Toán vật lý Hóa học sinh học Ngữ văn tiếng anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể dục Khoa học thoải mái và tự nhiên và buôn bản hội Đạo đức thủ công Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học tự nhiên
*

chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn tất cả Toán đồ gia dụng lý Hóa học sinh học Ngữ văn tiếng anh lịch sử Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và buôn bản hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
toàn bộ Toán đồ dùng lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và thoải mái và buôn bản hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
*

*

*

Nước ta bao gồm 4 ngư trường thời vụ trọng điểm, đó là ngư trường Cà Mau – Kiên Giang, ngư vụ Ninh Thuận – Bình Thuận – Bà Rịa – Vũng Tàu, ngư trường hải phòng – quảng ninh đất mỏ và ngư vụ quần hòn đảo Hoàng Sa – ngôi trường Sa.

Bạn đang xem: Một trong những ngư trường trọng điểm của nước ta là

Đáp án: D.


*

Nước ta bao gồm 4 ngư trường trọng điểm là: A. Cà Mau - Kiên Giang, Ninh Thuận - Bình Thuận - Bà Rịa - Vũng Tàu, hải phòng - Quảng Ninh; ngư vụ vịnh phía bắc B. Cà Mau - Kiên Giang, Ninh Thuận - Bình Thuận - Bà Rịa - Vũng Tàu, hải phòng đất cảng - Quảng Ninh; ngư vụ quần đảo Hoàng Sa, quần hòn đảo Trường Sa C. Cà Mau - Kiên Giang, Ninh Thuận - Bình Thuận - Bà Rịa - Vũng Tàu, tp hải phòng - Quảng Ninh; ngư trường...

Nước ta gồm 4 ngư trường trọng điểm là:

A. Cà Mau - Kiên Giang, Ninh Thuận - Bình Thuận - Bà Rịa - Vũng Tàu, hải phòng - Quảng Ninh; ngư trường vịnh Bắc Bộ

B. Cà Mau - Kiên Giang, Ninh Thuận - Bình Thuận - Bà Rịa - Vũng Tàu, tp hải phòng - Quảng Ninh; ngư vụ quần đảo Hoàng Sa, quần hòn đảo Trường Sa

C. Cà Mau - Kiên Giang, Ninh Thuận - Bình Thuận - Bà Rịa - Vũng Tàu, hải phòng - Quảng Ninh; ngư trường vịnh Thái Lan

D. Cà Mau - Kiên Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, tp. Hải phòng - Quảng Ninh; ngư trường quần hòn đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa


#Địa lý lớp 12
1
Nguyễn Vũ Thu hương thơm

Đáp án B


Đúng(0)

Ngư ngôi trường nào tiếp sau đây không đề nghị là ngư trường trọng điểm ở nước ta?

A. Ngư trường Cà Mau-Kiên Giang.

B. Ngư trường thời vụ quần đảo Hoàng Sa,quần hòn đảo Trường Sa.

C. Ngư trường Thanh Hóa-Nghệ An-Hà Tĩnh.

D. Ngư trường Hải Phòng-Quảng Ninh.


#Địa lý lớp 12
1
Nguyễn Vũ Thu hương thơm

Chọn: C.

Nước ta tất cả 4 ngư trường thời vụ là: ngư trường Cà Mau-Kiên Giang, ngư trường quần hòn đảo Hoàng Sa, quần hòn đảo Trường Sa, ngư trường Ninh Thuận- Bình Thuận- Bà Rịa-Vũng Tàu. Ngư vụ Hải Phòng-Quảng Ninh.


Đúng(0)
Ngư trường nào ko được xác định là ngư trường hết sức quan trọng của nước ta? A.Cà Mau – Kiên Giang. B.Hải chống – Quảng Ninh. C.Thanh Hóa – Nghệ An. D.Hoàng Sa – Trường...
Đọc tiếp

Ngư trường làm sao không được khẳng định là ngư trường trọng điểm của nước ta?

A.Cà Mau – Kiên Giang.

B.Hải chống – Quảng Ninh.

C.Thanh Hóa – Nghệ An.

D.Hoàng Sa – ngôi trường Sa.


#Mẫu giáo
1
Nguyễn Vũ Thu mùi hương

Đáp án C

Có 4 ngư trường trọng điểm của nước ta gồm: tp hải phòng – Quảng Ninh, Ninh Thuận – Bình Thuận, Hoàng Sa – trường Sa, Cà Mau – Kiên Giang => ngư trường Thanh Hóa – Nghệ An chưa phải là ngư trường hết sức quan trọng của nước ta.


Đúng(0)

Ngư trường làm sao không được xác minh là ngư trường hết sức quan trọng của nước ta

A. Cà Mau – Kiên Giang.

B. Tp. Hải phòng – Quảng Ninh.

C. Thanh Hóa – Nghệ An.

Xem thêm: Những Nghệ Sĩ Hài Miền Bắc " Quốc Anh, Xuân Bắc, Công Lý Phải Gọi Bố Bằng Là Sư Phụ

D. Hoàng Sa – ngôi trường Sa.


#Mẫu giáo
1
Nguyễn Vũ Thu mùi hương

Đáp án C

Có 4 ngư trường trọng điểm của việt nam gồm: hải phòng đất cảng – Quảng Ninh, Ninh Thuận – Bình Thuận, Hoàng Sa – ngôi trường Sa, Cà Mau – Kiên Giang => ngư vụ Thanh Hóa – Nghệ An chưa phải là ngư trường trọng yếu của nước ta.


Đúng(0)
Ngư trường nào tiếp sau đây không buộc phải là ngư trường trọng điểm ở nước ta? A. Ngư trường Cà Mau - Kiên Giang B. Ngư trường hải phòng đất cảng - thành phố quảng ninh C. Ngư trường Thanh Hóa - nghệ an - tỉnh hà tĩnh D. Ngư vụ quần hòn đảo Hoàng Sa quần đáo Trường...
Đọc tiếp

Ngư ngôi trường nào tiếp sau đây không phải là ngư trường trọng yếu ở nước ta?

A. ngư vụ Cà Mau - Kiên Giang

B. Ngư trường tp hải phòng - Quảng Ninh

C. ngư trường Thanh Hóa - tỉnh nghệ an - Hà Tĩnh

D. ngư trường quần hòn đảo Hoàng Sa quần đáo trường Sa


#Mẫu giáo
1
Nguyễn Vũ Thu mùi hương

Đáp án C

- những ngư trường trọng yếu của nước ta:

+ ngư trường thời vụ Cà Mau - Kiên Giang (ngư trường vịnh Thái Lan).

+ ngư trường thời vụ Ninh Thuận - Bình Thuận - Bà Rịa - Vũng Tàu.

+ Ngư trường tp hải phòng - quảng ninh đất mỏ (ngư ngôi trường vịnh Bắc Bộ).

+ ngư vụ quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa.

Vậy Thanh Hóa – tỉnh nghệ an – Hà Tĩnh không hẳn là ngư trường hết sức quan trọng của nước ta


Đúng(0)

Ngư ngôi trường nào tiếp sau đây không nên là ngư trường trọng điểm ở nước ta?

A. Ngư trường thời vụ Cà Mau - Kiên Giang.

B. Ngư trường hải phòng - Quảng Ninh.

C. Ngư trường thời vụ Thanh Hóa - tỉnh nghệ an - Hà Tĩnh.

D. Ngư trường quần hòn đảo Hoàng Sa,quần đảo Trường Sa


#Mẫu giáo
1
Nguyễn Vũ Thu hương thơm

Đáp án C

Ngư trường trọng điểm của việt nam gồm: hải phòng đất cảng – Quảng Ninh, Ninh Thuận – Bình Thuận, Hoàng Sa – ngôi trường Sa với Cà Mau – Kiên Giang.

Ngư trường Thanh Hóa – nghệ an – Hà Tĩnh không hẳn là ngư trường trọng yếu ở nước ta.


Đúng(0)

Ngư trường hết sức quan trọng số 1 hiện nay của việt nam là:

A. Hải phòng đất cảng - Quảng Ninh.

B. 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

C. Ninh Thuận - Bình Thuận - Bà Rịa - Vũng Tàu.

D. Cà Mau - Kiên Giang.


#Địa lý lớp 12
1
Nguyễn Vũ Thu mùi hương

Chọn: D.

Nước ta gồm 4 ngư vụ trọng điểm: (Ngư trường hết sức quan trọng số 1) Cà Mau – Kiên Giang (ngư ngôi trường vịnh Thái Lan). Ngư vụ Ninh Thuận – Bình Thuận – Bà Rịa – Vũng Tàu. Ngư trường hải phòng – thành phố quảng ninh (ngư trường vịnh Bắc Bộ). Ngư vụ quần đảo Hoàng Sa, quần hòn đảo Trường Sa.


Đúng(0)

Một trong số những ngư trường trọng yếu của nước ta?

A. Cà Mau – Kiên Giang

B. Hải Phòng- nam giới Định

C. Thái bình – Thanh Hóa

D. Tỉnh quảng ngãi – BÌnh Định


#Địa lý lớp 12
1
Nguyễn Vũ Thu hương thơm

Giải thích: Mục 1, SGK/120 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: A


Đúng(0)

Một một trong những ngư trường hết sức quan trọng của nước ta?

A. Hải Phòng- nam Định

B. Tỉnh thái bình – Thanh Hóa

C. Hải phòng – Quảng Ninh

D. Nghệ an – Hà Tĩnh


#Địa lý lớp 12
1
Nguyễn Vũ Thu mùi hương

Giải thích: Mục 1, SGK/120 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: C


Đúng(0)
xếp thứ hạng
tất cả Toán thứ lý Hóa học sinh học Ngữ văn tiếng anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và buôn bản hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
Tuần mon Năm

olm.vn


học liệu Hỏi đáp
các khóa học có thể bạn thân thiết ×
Mua khóa huấn luyện
Tổng thanh toán: 0đ (Tiết kiệm: 0đ)
tới giỏ mặt hàng Đóng
A.Hải phòng - Quảng Ninh
B.2 quần đảo Hoàng Sa với Trường Sa
C.Ninh Thuận - Bình Thuận - Bà Rịa - Vũng Tàu
D.Cà Mau - Kiên Giang

Nước ta gồm 4 ngư trường trọng điểm: (Ngư trường trọng điểm số 1) Cà Mau – Kiên Giang (ngư trường vịnh Thái Lan). Ngư vụ Ninh Thuận – Bình Thuận – Bà Rịa – Vũng Tàu. Ngư trường hải phòng – quảng ninh (ngư trường vịnh Bắc Bộ). Ngư trường quần hòn đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa.

Chọn: D.


*


*


Toán 12

Lý thuyết Toán 12

Giải bài tập SGK Toán 12

Giải BT sách cải thiện Toán 12

Trắc nghiệm Toán 12

Ôn tập Toán 12 Chương 4


Ngữ văn 12

Lý thuyết Ngữ Văn 12

Soạn văn 12

Soạn văn 12 (ngắn gọn)

Văn mẫu 12

Hồn Trương Ba, da hàng thịt


Tiếng Anh 12

Giải bài bác Tiếng Anh 12

Giải bài bác Tiếng Anh 12 (Mới)

Trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh 12

Unit 16 Lớp 12

Tiếng Anh 12 mới review 4


Vật lý 12

Lý thuyết vật Lý 12

Giải bài bác tập SGK thiết bị Lý 12

Giải BT sách cải thiện Vật Lý 12

Trắc nghiệm thiết bị Lý 12

Vật lý 12 Chương 8


Hoá học tập 12

Lý thuyết Hóa 12

Giải bài xích tập SGK Hóa 12

Giải BT sách nâng cấp Hóa 12

Trắc nghiệm Hóa 12

Ôn tập hóa học 12 Chương 9


Sinh học tập 12

Lý thuyết Sinh 12

Giải bài bác tập SGK Sinh 12

Giải BT sách cải thiện Sinh 12

Trắc nghiệm Sinh 12

Ôn tập Sinh 12 Chương 8 + 9 + 10


Lịch sử 12

Lý thuyết lịch sử vẻ vang 12

Giải bài tập SGK lịch sử dân tộc 12

Trắc nghiệm lịch sử 12

Lịch Sử 12 Chương 5 lịch sử hào hùng VN


Địa lý 12

Lý thuyết Địa lý 12

Giải bài tập SGK Địa lý 12

Trắc nghiệm Địa lý 12

Địa Lý 12 Địa Lý Địa Phương


Công nghệ 12

Lý thuyết công nghệ 12

Giải bài tập SGK technology 12

Trắc nghiệm công nghệ 12

Công nghệ 12 Chương 6


Xem nhiều nhất tuần

Đề thi minh họa thpt QG năm 2023

Đề thi thpt QG 2023 môn đồ gia dụng lý

Đề thi thpt QG 2023 môn Hóa

Đề thi thpt QG 2023 môn Sinh

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn Sử

Đề thi thpt QG 2023 môn Địa

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn GDCD

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn Toán

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn tiếng Anh

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn Ngữ Văn

Đề cương HK2 lớp 12

Đề thi HK2 lớp 12

Video ôn thi trung học phổ thông QG môn Văn

Video ôn thi trung học phổ thông QG giờ Anh

Video ôn thi thpt QG môn Toán

Video ôn thi thpt QG môn thứ lý

Video ôn thi thpt QG môn Hóa

Video ôn thi thpt QG môn Sinh

Tuyên Ngôn Độc Lập

Tây Tiến

Việt Bắc

Đất Nước- Nguyễn Khoa Điềm

Người lái đò sông Đà

Ai đang đặt thương hiệu cho chiếc sông

Vợ ck A Phủ

Vợ Nhặt

Rừng xà nu

Những người con trong gia đình

Chiếc thuyền ko kể xa

Khái quát lác văn học vn từ đầu CMT8 1945 đến nạm kỉ XX


*

Kết nối với bọn chúng tôi


TẢI ỨNG DỤNG HỌC247

*
*

Thứ 2 - sản phẩm 7: từ 08h30 - 21h00

lendviet.com.vn

Thỏa thuận sử dụng


Đơn vị công ty quản: doanh nghiệp Cổ Phần giáo dục HỌC 247


Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Công Hà - Giám đốc doanh nghiệp CP giáo dục đào tạo Học 247

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.