mị

Tiếng Việt[sửa]

Cách vạc âm[sửa]

IPA theo đòi giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
mḭʔ˨˩mḭ˨˨mi˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
mi˨˨mḭ˨˨

Phiên âm Hán–Việt[sửa]

Các chữ Hán với phiên âm trở thành “mị”

Bạn đang xem: mị

 • 𩲀: mị, mỵ
 • 𩴈: mị, mỵ
 • 䰪: mị, mỵ
 • 瞇: mi, my, mễ, mị, mỵ
 • 𩲆: mị, mỵ
 • 𩲉: mị, mỵ
 • 芈: dương, nhị, mị, mỵ
 • 羋: can, dương, nhị, mễ, mị, mỵ
 • 羍: thát, mị, mỵ
 • 侎: mị, mỵ
 • 𩲑: mị, mỵ
 • 𩲐: mị, mỵ
 • 媚: mị, mỵ
 • 𩲝: mị, mỵ
 • 銤: mễ, mị, mỵ
 • 咩: mã, dương, miết, mị, mỵ
 • 䰨: mị, mỵ
 • 咪: mi, my, mễ, mị, mỵ
 • 弭: nhĩ, nhị, mị, mỵ
 • 眯: mi, my, đắm đuối, mễ, mị, mỵ
 • 𩲈: mị, mỵ
 • 鬽: mị, mỵ
 • 𠃁: mị, mỵ
 • 魅: mị, mỵ
 • 敉: đắm đuối, địch, mị, mỵ
 • 姌: nhiêm, mị, mỵ
 • 𥧌: mị, mỵ
 • 寐: mị, mỵ
 • 濔: nhĩ, mị, mỵ
 • 灖: mị, mỵ
 • 𢑘: mị, mỵ
 • 𩴎: mị, mỵ
 • 靡: mĩ, mi, my, quyết, mị, mỵ, mỹ
 • 𩱿: mị, mỵ

Phồn thể[sửa]

Chữ Nôm[sửa]

(trợ hùn hiển thị và nhập chữ Nôm)

Cách ghi chép kể từ này vô chữ Nôm

 • 靡: mĩ, mi, mị
 • 魅: mị
 • 銤: mị
 • 瞇: mễ, mị
 • 敉: mễ, mị
 • 羍: thát, mị
 • 眯: mễ, mị
 • 侎: mị
 • 寐: mị, mỵ
 • 猕: mị
 • 濔: nhẫy, nhĩ, nhễ, mị
 • 灖: mị
 • 媚: mì, mị, mỵ
 • 鬽: mị
 • 獼: di, mi, mị
 • 黴: vi, môi, mai, mi, mị

Từ tương tự[sửa]

Xem thêm: định lí cos

Các kể từ với cơ hội ghi chép hoặc gốc kể từ tương tự

Tính từ[sửa]

mị

Xem thêm: cạc bo góc

 1. Nhẵn và êm ái.
  Tấm vải vóc mị mặt mày.

Động từ[sửa]

 1. yêu mến, phỉnh hót, lấy sắc đẹp và điều trình bày thực hiện người tao đắm đuối.
  mị dân.
 2. ngủ say.
  mộng mị.
 3. ma quỷ, đắm đuối loàn.

Tham khảo[sửa]

 • "mị". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt không lấy phí (chi tiết)
 • Thông tin cẩn chữ Hán và chữ Nôm dựa trên hạ tầng tài liệu của ứng dụng WinVNKey, góp sức vị học tập fake Lê Sơn Thanh; và được những người sáng tác đồng ý đi vào phía trên. (chi tiết)