mg hno3 loãng

Mg HNO3 loãng

Bạn đang xem: mg hno3 loãng

Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + NO + H2O là phản xạ lão hóa khử, được VnDoc biên soạn, phương trình này nằm trong nội dung những bài học kinh nghiệm Hóa học tập.

Mời chúng ta tìm hiểu thêm thêm thắt tư liệu tương quan

  • Mg + HCl → MgCl2 + H2
  • Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + NO2 + H2O
  • Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + N2O + H2O
  • Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + N2 + H2O
  • MgO + HCl → MgCl2 + H2O

1. Phương trình phản xạ Mg tính năng HNO3 loãng

3Mg + 8HNO3 → 3Mg(NO3)2 + 2NO + 4H2O

2. Cân vì thế phương trình Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + NO + H2O vì thế cách thức thăng bằng electron 

Mg0 + HN+5O3 → Mg+2(NO3)2 + N+2O ↑ + H2O

3x

2x

Mg → Mg+2 + 2e

N+5 + 3e → N+2

3Mg + 2HNO3 → 3Mg(NO3)2 + 2NO + H2O

Sau cơ thêm thắt 6 gốc NO3- (trong cơ N không bao giờ thay đổi số oxi hóa) tức là toàn bộ sở hữu 8HNO3

Cuối nằm trong tớ có:

3Mg + 8HNO3 → 3Mg(NO3)2 + 2NO + 4H2O

Các bước thăng bằng phản xạ oxi hoá - khử bám theo cách thức thăng vì thế electron

Bước 1: Xác lăm le số oxi hoá của những thành phần thay cho thay đổi số oxi hoá.

Bước 2:  Viết quy trình oxi hoá và quy trình khử, thăng bằng từng quá trình:

+ Dấu "+e" bịa đặt mặt mũi sở hữu số oxi hoá rộng lớn.

+ Số e = số oxi hoá rộng lớn - số oxi hoá nhỏ nhắn.

+ Nhân cả quy trình với chỉ số của thành phần thay cho thay đổi số oxi hoá nếu như chỉ số không giống 1 (với những đơn hóa học hoàn toàn có thể gật đầu đồng ý không thay đổi chỉ số).

Bước 3. Tìm thông số phù hợp sao mang đến tổng số e mang đến vì thế tổng số e nhận:

+ Tìm bội cộng đồng nhỏ nhất của số e nhượng bộ và nhận.

+ Lấy bội cộng đồng nhỏ nhất phân tách mang đến số e ở từng quy trình được thông số.

Bước 4. Đặt thông số của hóa học oxi hoá và hóa học khử vô sơ thiết bị phản xạ và soát lại.

3. Phương trình ion thu gọn gàng của Mg + HNO3 loãng

Phương trình ion

3Mg + 8H+ + 5NO3-  → 3Mg2+ + 3NO3- + 2NO + 4H2O

Phương trình ion thu gọn

3Mg + 8H+ + 5NO3 → 3Mg2+ + NO + 4H2O

4. Điều khiếu nại phản xạ Mg tính năng với hỗn hợp HNO3 loãng

Điều kiện: Không có

5. Cách tổ chức phản xạ mang đến Mg tính năng với hỗn hợp HNO3 loãng

Cho miếng Mg tính năng với hỗn hợp axit nitric HNO3 loãng

6. Hiện tượng Hóa học

Hiện tượng sau phản xạ bay đi ra khí ko màu sắc NO hóa nâu vô không gian.

7. tin tức thêm: Axit Nitric tính năng với kim loại

Axit nitric tính năng với sắt kẽm kim loại trừ Au và Pt tạo ra muối hạt và nhiều thành phầm lão hóa không giống nhau như NO2, NO, N2O ,N2, NH4NO3

Sản phẩm khử của N+5 sinh đi ra tùy nằm trong vô chừng mạnh yếu đuối của sắt kẽm kim loại và mật độ của hỗn hợp axit, thường thì thì:

Dung dịch HNO3 quánh tính năng với sắt kẽm kim loại → NO2;

Dung dịch HNO3 loãng tính năng với sắt kẽm kim loại khử yếu đuối (như: Cu, Pb, Ag,..) → NO;

Dung dịch HNO3 loãng tính năng với sắt kẽm kim loại mạnh (như: Al, Mg, Zn,...) thì N bị khử xuống mức

càng thâm thúy → (N2, N2O, NH4NO3).

Cách phân biệt những khí thành phầm sinh ra

N2O là khí tạo ra cười

N2 ko lưu giữ sự sinh sống, sự cháy

NO2 làm nên màu nâu đỏ

NO khí ko màu sắc tuy nhiên bị oxit hóa trở nên NO2 gray clolor đỏ

NH4NO3 ko sinh đi ra ở dạng khí, Khi mang đến kiềm vô sắt kẽm kim loại thấy sở hữu mùi hương khai amoniac NH3

NH4NO3 + NaOH → NaNO3 + NH3 + H2O

8. Bài luyện áp dụng liên quan 

Câu 1. Nhận lăm le này sau đấy là sai?

A. HNO3 phản xạ với toàn bộ bazơ.

B. HNO3 (loãng, quánh, nóng) phản xạ với đa số sắt kẽm kim loại trừ Au, Pt.

C. Tất cả những muối hạt amoni Khi nhiệt độ phân đều tạo ra khí amoniac.

D. Hỗn phù hợp muối hạt nitrat và phù hợp hóa học cơ học rét chảy hoàn toàn có thể bốc cháy.

Xem đáp án

Đáp án C

C sai vì như thế muối hạt amoni chứa chấp gốc axit sở hữu tính lão hóa như NH4NO3 hoặc NH4NO2 Khi nhiệt độ phân đã tạo ra N2O; N2.

Câu 2. Nhận lăm le này tại đây chính về đặc thù chất hóa học axit nitric?

A. HNO3 là axit yếu đuối tuy nhiên sở hữu tính lão hóa cực mạnh.

B. HNO3 là axit mạnh vừa phải sở hữu tính lão hóa, vừa phải sở hữu tính khử.

C. HNO3 là axit mạnh sở hữu tính lão hóa mạnh ở từng mật độ.

D. HNO3 là axit mạnh, tính lão hóa mạnh lão hóa được cả sắt kẽm kim loại vàng.

Xem đáp án

Đáp án C

A sai vì như thế HNO3 là axit mạnh và sở hữu tính lão hóa cực mạnh.

B sai HNO3 là axit mạnh tuy nhiên chỉ mất tính lão hóa.

C chính HNO3 là axit mạnh sở hữu tính lão hóa mạnh ở từng mật độ.

D sai vì như thế HNO3 là axit mạnh, tính lão hóa mạnh tuy nhiên ko lão hóa được sắt kẽm kim loại vàng.

Câu 3.  Hòa tan trọn vẹn 3,6 gam Mg vô hỗn hợp HNO3 loãng sau phản xạ chiếm được khí ko màu sắc hóa nâu vô không gian (sản phẩm khử duy nhất). Tính thể tích khí chiếm được ở đktc là:

A. 2,24B. 4,48C. 3,36D. 8,96

Xem đáp án

Đáp án A

nMg = 0,15 mol

Khí ko màu sắc hóa nâu vô không gian là NO

Mgo → Mg2+ + 2e

N+5 + 3e → N+2

Bảo toàn electron:

2.nMg= 3.nNO

=> nNO =0,1 mol =>  V = 0,1.22,4 = 2,24 lít

Câu 4. Chọn phát biểu đúng:

A. Dung dịch K2CO3 có tính kiềm mạnh, thay đổi màu sắc quỳ tím trở nên xanh

B. Dung dịch K2CO3 có môi trường trung tính có K2CO3 là muối axit.

C. Dung dịch chứa  K2CO3 có môi trường axit vì thế K2CO3 là muối của axit yếu.

D. K2CO3 dễ bị phân hủy Khi đun nóng.

Xem đáp án

Đáp án A

A chính vì như thế Dung dịch K2CO3 có tính kiềm mạnh, thay đổi màu sắc quỳ tím trở nên xanh

B sai vì như thế Dung dịch K2CO3 được tạo ra kể từ bazo mạnh là KOH và axit yếu đuối là H2CO3 vì thế sở hữu có môi trường bazo, K2CO3 không cần mua sắm axit

C Sai

D Sai vì như thế K2CO3 ko bị phân hủy Khi đun nóng.

Câu 5. Dãy hóa học này sau đây ko phản xạ với HNO3 quánh nguội

A. Zn, Al, Cu

B. Cu, Fe, Al

C. Fe, Cr, Al

D. Ag, Cu, Fe

Xem đáp án

Đáp án C

Dãy hóa học ko phản xạ với HNO3 quánh nguội là: Fe, Cr, Al

Loại A vì như thế Zn và Cu phản xạ với HNO3 quánh nguội

Loại B vì như thế Cu phản xạ với HNO3 quánh nguội

C. Fe, Cr, Al ko phản xạ được với HNO3 quánh nguội

Loại D vì như thế Ag, Cu phản xạ với HNO3 quánh nguội

Câu 6. Cho m gam Mg vô hỗn hợp chứa chấp 9,75 gam FeCl3. Sau Khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn thu được một,68 gam hóa học rắn. Giá trị của m là :

A. 2,88.

B. 2,16.

C. 4,32.

D. 1,04.

Xem đáp án

Đáp án D

Mg + 2Fe3+ → Mg2+ + 2Fe2+ (1)

Mg + Fe2+ → Mg2+ + Fe (2)

Ta nhận thấy: 1,68 < 0,06.56 = 3,36

=> Sau phản xạ hỗn hợp muối hạt ko phản xạ hết

nFe sinh đi ra sau phản ứng = 1,68 /56 = 0,03 (mol)

(2) nFe = nMg = 0,03 (mol)

(1) nMg = 1/2nFeCl3 = 0,03 (mol)

=> nMg = 0,03 + 0,03 = 0,06 (mol)

=> mMg = 0,06 . 24 = 1,44 gam.

Câu 7. Trong một ly nước sở hữu chứa chấp 0,03 mol Na+; 0,01 mol Ca2+; 0,01 mol Mg2+; 0,04 mol HCO3-; 0,01 mol Cl-; 0,01 mol SO42-. Nước vô ly nằm trong loại

A. Nước cứng sở hữu tính cứng tạm thời thời

B. Nước cứng sở hữu tính cứng toàn phần

C. Nước cứng sở hữu tính cứng vĩnh cửu

D. Nước mềm

Xem đáp án

Đáp án A

Đun rét dung dịch:

2HCO3- → CO32- + CO2 + H2O

0,04 → 0,02 (mol)

Ta thấy Ca2+ và Mg2+ bị kết tủa hết:

Ca2+ + CO32- → CaCO3

0,01 → 0,01

Mg2+ + CO32- → MgCO3

0,01 → 0,01

Vậy nước cứng bị mất mặt tính cứng Khi đun rét nên là nước cứng trong thời điểm tạm thời.

Câu 8. Hỗn phù hợp X bao gồm 2 sắt kẽm kim loại A và B nằm trong phân group chủ yếu group II, ở cả hai chu kỳ luân hồi tiếp tục. Cho 2,56 gam X tan trọn vẹn vô hỗn hợp HCl dư chiếm được 2,24 lít khí H2 (đktc). Cô cạn hỗn hợp sau phản xạ, lượng muối hạt khan chiếm được là

A. 6,02 gam

B. 6,11 gam

C. 9,66 gam

D. 3,01 gam

Xem đáp án

Đáp án C

Xem thêm: in chữ đậm

Phương trình phản ứng: R + 2HCl → RCl2 + H2

Ta sở hữu nHCl = 2nH2 = 0,2 mol

mmuối = mkim loại + mCl- = 2,56 + 0,2. 35,5 = 9,66 gam.

Câu 9. Cho 0,896 lít CO2 hít vào không còn vô 200 ml hỗn hợp chứa chấp lếu láo phù hợp NaOH 0,06M và Ba(OH)2 0,12M chiếm được m gam kết tủa. Giá trị m là:

A. 1,182.

B. 0,788.

C. 2,36.

D. 3,94

Xem đáp án

Đáp án D

nCO2 = 0,04 mol; nOH- = 0,06 mol

Có: 1 < nOH/nCO2 = 1,5<2

=>Tạo 2 muối hạt là CO3(2-) (x mol) và HCO3(-) (y mol)

Ta có:

x + hắn = 0,042 (1)

x + hắn = 0,06 (2)

Giải hệ phương trình (1), (2)

<=> x = hắn = 0,02

=>nBaCO3 = nCO3(2-) = 0,02 mol

=>mBaCO3 = 3,94 g

Câu 10. Cho những tuyên bố sau:

(a). Trong phân tử HNO3 vẹn toàn tử N sở hữu hoá trị V, số oxi hoá +5

(b nhằm thực hiện thô khí NH3 sở hữu láo nháo tương đối việt nam dẫn khí qua loa bình đựng vôi sinh sống (CaO)

(c) HNO3 tinh ma khiết là hóa học lỏng, ko màu sắc, bốc sương mạnh vô không gian ẩm

(d) hỗn hợp HNO3 nhằm lâu thông thường ngả sang trọng gray clolor là vì hỗn hợp HNO3 sở hữu hoà tan một lượng nhỏ khí NO2

Số tuyên bố đúng:

A. 1

B. 3

C. 4

D. 2

Xem đáp án

Đáp án B

(b) Để thực hiện thô khí NH3 sở hữu láo nháo tương đối việt nam dẫn khí qua loa bình đựng vôi sinh sống (CaO) ;

(b) HNO3 tinh ma khiết là hóa học lỏng, ko màu sắc, bốc sương mạnh vô không gian ẩm;

(d) hỗn hợp HNO3 nhằm lâu thông thường ngả sang trọng gray clolor là vì hỗn hợp HNO3 sở hữu hoà tan một lượng nhỏ khí NO2.

Câu 11. Cho từng chất: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3 theo lần lượt phản xạ với HNO3 quánh, rét. Số phản xạ nằm trong loại phản xạ oxi hoá - khử là

A. 8.

B. 5.

C. 7.

D. 6.

Xem đáp án

Đáp án C

Các hóa học sở hữu phản xạ oxi hóa- khử là: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe3O4, Fe(NO3)2, FeSO4, FeCO3.

Fe + 6HNO3 → Fe(NO3)3 + 3NO2 ↑ + 3H2O

FeO + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O

Fe(OH)2 + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 3H2O

Fe3O4 + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO2 + 5H2O

Fe(NO3)2 + 2HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O

FeSO4 + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO2 + H2O

FeCO3 + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + CO2 + NO2 + 2H2O

Câu 12. Cho 1,38 g tổng hợp Al, Fe tính năng với hỗn hợp tổng hợp H2SO4 quánh và HNO3 quánh, đun rét chiếm được tổng hợp khí bao gồm 0,063 mol NO2 và 0,021 mol SO2. Nếu mang đến hổn kim loại tổng hợp loại bên trên tính năng với hỗn hợp HCl sở hữu dư thì số mol khí H2 sinh đi ra là bao nhiêu?

A. 0,035 mol

B. 0,045 mol

C. 0,04 mol

D. 0,042 mol

Xem đáp án

Đáp án B

Gọi số mol Al, Fe vô lếu láo phù hợp là x, y

mhh = 27x + 56y = 1,38 (g) (1)

Al0 → Al+3 + 3e                               N+5 + 1e → N+4

x → 3x                                               0,063 ← 0,063

Fe0 → Fe+3 + 3e                           S+6 + 2e → S+4

y → 3y                                              0,042 ← 0,021

Áp dụng bảo toàn e: 3x + 3y = 0,063 + 0,042 = 0,105 (mol) (2)

Từ (1) và (2) → x = 0,02; hắn = 0,015

+) Hỗn kim loại tổng hợp loại + HCl dư:

Al0 → Al+3 + 3e                 2H+ + 2e → H2

0,02 → 0,06                       0,09 → 0,045

Fe0 → Fe+2 + 2e

0,015 → 0,03

ne nhượng bộ = 0,06 + 0,03 = 0,09 => nH2 = 0,09/2 = 0,045 mol

Câu 13. Các đặc thù hoá học tập của HNO3 là:

A. tính axit mạnh, tính lão hóa mạnh và tính khử mạnh.

B. tính axit mạnh, tính lão hóa mạnh và bị phân huỷ.

C. tính lão hóa mạnh, tính axit mạnh và tính bazơ mạnh.

D. tính lão hóa mạnh, tính axit yếu đuối và bị phân huỷ.

Xem đáp án

Đáp án B

Các đặc thù hoá học tập của HNO3 là : tính axit mạnh, tính lão hóa mạnh và bị phân huỷ.

Câu 14. Dung dịch này sau đây Khi phản xạ trọn vẹn với hỗn hợp NaOH dư, chiếm được kết tủa trắng?

A. Ca(HCO3)2.

B. FeCl3.

C. AlCl3.

D. H2SO4.

Xem đáp án

Đáp án A

A chính vì như thế Ca(HCO3)2 + 2NaOH → CaCO3↓ white + Na2CO3 + 2H2O

B sai vì như thế Fe(OH)3 kết tủa nâu đỏ: FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 ↓ + 3NaCl

C sai vì như thế ko chiếm được kết tủa: Al3+ + 4OH- dư → AlO2- + 2H2O

D sai vì như thế không tồn tại kết tủa: H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + H2O

Câu 15. Trong những đánh giá sau đây về muối hạt nitrat của sắt kẽm kim loại, đánh giá này ko đúng?

A. Tất cả những muối hạt nitrat đều dễ dàng tan nội địa.

B. Các muối hạt nitrat đều là hóa học năng lượng điện li mạnh, Khi tan nội địa phân li đi ra cation sắt kẽm kim loại và anion nitrat.

C. Các muối hạt nitrat đều dễ dẫn đến phân huỷ do nóng trong người.

D. Các muối hạt nitrat chỉ được dùng thực hiện phân bón hoá học tập vô nông nghiệp.

Xem đáp án

Đáp án D

Trong những đánh giá bên trên về muối hạt nitrat của sắt kẽm kim loại, đánh giá này ko chính là: Các muối hạt nitrat chỉ được dùng thực hiện phân bón hoá học tập vô nông nghiệp.

Câu 16. Cho m gam Mg vô hỗn hợp chứa chấp 0,12 mol FeCl3. Sau Khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn chiếm được 3,36 gam hóa học rắn. Giá trị của m là

A. 4,32

B. 2,88

C. 2,16

D. 5,04

Xem đáp án

Đáp án B

Xét 2 ngôi trường hợp:

Trường phù hợp 1: Sau phản xạ Mg còn dư. Chỉ sở hữu phản xạ (1) lượng hóa học rắn chiếm được là Fe vô Mg dư

nFe = nFeCl3 = 0,12 mol => mFe = 0,12 . 56 = 6,72g > 3,36 (loại)

Trường phù hợp 2: Xảy đi ra 2 phản xạ (1) và (2) (khi Mg không còn FeCl3 còn tiếp tục tính năng tiếp với Fe)

Gọi số mol của Mg là: nMg = a mol

3Mg + 2FeCl3 → 3MgCl2 + 2Fe (1)

a ---------> 2a/3 ----------------> 2a/3

Fe + 2FeCl3 → 3FeCl2 (2)

2a/3 - 0,06 --> 2 (2a/3 - 0,06)

nFe dư sau pư 2 = 3,36 : 56 = 0,06 mol => nFe (pư2) = (2a/3 - 0,06) mol

Theo phương trình phản xạ 1: 2nFeCl3 = 2a/3 + 2(2a/3 - 0,06) = 0,12 mol

=> a = 0,12 mol

=> m = 0,12 . 24 = 2,88 g

Câu 17. Để pha trộn Fe(NO3)2 tớ hoàn toàn có thể sử dụng phản xạ này sau đây?

A. Fe + hỗn hợp AgNO3

B. Fe + hỗn hợp Cu(NO3)2

C. FeO + hỗn hợp HNO3

D. FeS + hỗn hợp HNO3

Xem đáp án

Đáp án B

A. Fe + hỗn hợp AgNO3dư => loại vì

Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2+ 2Ag

Fe(NO3)2 + AgNO3 dư → Fe(NO3)3 + Ag

B. Fe + hỗn hợp Cu(NO3)2

Fe + Cu(NO3)2 → Cu + Fe(NO3)2

C. FeO + hỗn hợp HNO3

3FeO + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O

D. FeS + hỗn hợp HNO3

FeS + 12HNO 3 → 9NO 2 + Fe(NO3)3 + 5H 2 O + H2SO4

Nội dung thắc mắc tư liệu nằm trong tệp tin TẢI VỀ MIỄN PHÍ chào chúng ta tìm hiểu thêm. 

............................

Xem thêm: bdt cosi

  • Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO2 + H2O
  • Các dạng bài xích luyện về sắt kẽm kim loại kiềm thổ
  • Các dạng toán về Axit Nitric