KIỂU BAY THUỘC KIỂU DỮ LIỆU NÀO SAU ĐÂY TRẮC NGHIỆM, TIN HỌC 11 BÀI 4: MỘT SỐ KIỂU DỮ LIỆU CHUẨN

Kiểu tài liệu của một thực thể chỉ ra ý nghĩa của thực thể đó kèm theo các ràng buộc, giá chỉ trị, phương pháp lưu trữ và những lệnh xử lý đi kèm với nó.

Bạn đang xem: Kiểu bay thuộc kiểu dữ liệu nào sau đây

Phân loại

Kiểu dữ liệu rất có thể được phân loại với các dạng sau:

những kiểu vô hướng: Kiểu dữ liệu chuẩn: số nguyên, số thực, logic, kí tự. Do người dùng định nghĩa: miền con, kiệt kê. các kiểu dữ liệu có cấu tạo được tạo ra từ các kiểu dữ liệu vô hướng: mảng, chuỗi, phiên bản ghi, tập tin cùng tập hợp. Kiểu tài liệu con trỏ: chúng ta sẽ mày mò sau.

Khai báo kiểu dữ liệu

Khai báo đẳng cấp được thực hiện nhằm xác định kiểu tài liệu mới dùng khi khai báo biến. Cú pháp khai báo hình dáng là


Ví dụ sau đâu định nghĩa những kiểu tài liệu mới:

Kiểu dữ liệu dates cùng age là hình dạng số nguyên. Kiểu dữ liệu yes với ok là phong cách logic. Kiểu tài liệu name với city là loại chuỗi. Kiểu tài liệu fees, expenses là phong cách số thực.

Kiểu số nguyên

Kiểu buổi tối thiểu buổi tối đa Định dạng
Integer -2147483648 2147483647 Có dấu 32-bit
Cardinal 0 4294967295 Không vệt 32-bit
Shortint -128 127 Có vệt 8-bit
Smallint -32768 32767 Có lốt 16-bit
Longint -2147483648 2147483647 Có dấu 32-bit
Int64 -2^63 2^63 - 1 Có lốt 64-bit
Byte 0 255 Không vệt 8-bit
Word 0 65535 Không vết 16-bit
Longword 0 4294967295 Không vết 32-bit

Kiểu số thực

Kiểu chữ

Tất cả các kiểu chữ đều rất có thể lưu được những ký tự vào bảng mã ASCII

thương hiệu Số ký kết tự lưu lại được dung tích theo bytes
Char 1 1
Widechar ? 2
String 255 ?
Shortstring Tương tự String (255) ?
Ansistring Tùy ở trong vào cỗ nhớ ?

Kiểu logic

Trong Pascal thứ hạng logic mang tên là Boolean là một trong đại lượng chỉ rất có thể nhận hai giá trị True (đúng) hoặc False (sai). Pascal trả định ngẫu nhiên giá trị không giống 0 và chưa phải là nil là True, và nếu nó là 0 hoặc nil, thì nó được trả định là quý hiếm False.

Nhìn phổ biến kiểu Boolean dùng để làm thể hiện hiệu quả của các điều kiện cùng phép đối chiếu thường được dùng để mang ra một chắt lọc nào kia trong chương trình.

Kiểu liệt kê

Kiểu liệt kê là những kiểu dữ liệu do người dùng tự định nghĩa. Chúng được cho phép các cực hiếm được liệt kê vào một danh sách. Chỉ chất nhận được các toán tử gán và những toán tử dục tình trên kiểu tài liệu liệt kê. Những kiểu dữ liệu được khai báo như sau:


Type SUMMER = (April, May, June, July, September); COLORS = (Red, Green, Blue, Yellow, Magenta, Cyan, Black, White); TRANSPORT = (Bus, Train, Airplane, Ship);
Các giá trị trong list liệt kê bao gồm thứ từ đúng như máy tự bọn chúng được khai báo. Loại liệt kê không cung ứng dạng số hoặc chuỗi kí tự.

Kiểu miền con

Các hình dạng miền con dùng làm khai báo những biến có mức giá trị nằm trong một dải duy nhất định. Ví dụ, nếu như là tuổi thì nên cần nằm thân 18 mang đến 100 năm, một trở thành tuổi (age) rất có thể được khai báo là:


Chúng ta cũng đều có thế tự tạo nên 1 kiểu dữ liệu sử dụng miền con. Cú pháp nhằm khai báo kiểu tài liệu miền con là:


Type = ... ;
Sau đấy là ví dụ về khai báo biến áp dụng kiểu miền con:


Const phường = 18; Q = 90;Type Number = 1 ... 100; Value = p ... Q;
Các dạng hình miền nhỏ cũng hoàn toàn có thể được tạo thành từ một đoạn của hình dáng liệt kê đã có khai báo từ bỏ trước. Ví dụ:


Type months = (Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec); summer = Apr ... Aug; winter = Oct ... Dec;

Hằng số

Sử dụng hằng số tạo nên một lịch trình dễ đọc, dễ dàng sửa đổi hơn. Pascal cung ứng các hằng số thuộc giao diện số, logic, chuỗi và các ký tự. Hằng số rất có thể được khai báo vào phần khai báo của chương trình bằng từ khoá Const.

Nội dung bài học Một số kiểu dữ liệu chuẩn bên dưới đây để giúp các em biết được các kiểu dữ liệu chuẩn dùng để gia công gì?, bộ lưu trữ một giá trị cùng phạm vi sử dụng của một số kiểu dữ kiệu chuẩn như phong cách số nguyên, hình trạng số thực, kiểu kí tự, hình trạng logic. Mời những em cùng theo dõi bài học.

Xem thêm: Cách tải video trên web về điện thoại iphone, all video downloader


1. Bắt tắt lý thuyết

1.1.Kiểu nguyên

1.2.Kiểu thực

1.3.Kiểu kí tự

1.4.Kiểu Logic

2. Bài bác tập minh họa

3. Luyện tập Bài 4 Tin học tập 11

3.1. Trắc nghiệm

4. Hỏi đáp
Bài 4 Tin học tập 11


Kiểu dữ liệu chuẩn là 1 trong tập hữu hạn các giá trị. Mỗi kiểu dữ liệu cần một dung lượng bộ nhớ cần thiết để tàng trữ và khẳng định các phép toán có thể tác đụng lên dữ liệu.Một số hình dạng dữ liệu hay được dùng cho biến solo như sau:


Kiểu nguyên dùng nhằm khai báo các đại lượng nhận quý giá là các số nguyên.

KiểuBộ nhớ tàng trữ một giá trịPhạm vi giá chỉ trị
Byte1 byte

Từ 0 mang lại 255

Integer2byte

Từ -215 đến 215-1

Word2byte

Từ 0 mang đến 216-1

Longint4byte

Từ -231 mang đến 231-1

Bảng 1. Bộ nhớ lưu trữ một quý hiếm và phạm vi giá trị của phong cách nguyên


Kiểu thực dùng để làm khai báo những đại lượng nhận giá trị là những số thực.

Kiểu

Bộ nhớ lưu trữ một giá bán trị

Phạm vi giá trị

Real

6 byte

0 hoặc có mức giá trị hoàn hảo và tuyệt vời nhất nằm trong phạm vi từ 10-38 đến 1038

Extended

10 byte

0 hoặc có mức giá trị hoàn hảo nhất nằm vào phạm vi tự 10-4932 cho 104932

Bảng 2. Bộ nhớ lưu trữ một cực hiếm và phạm vi quý hiếm của loại thực


Kiểu kí tự (kiểu gồm thứ tự, đếm được): là tập giá chỉ trị những kí tự trong bộ mã ASCII. Được dùng khi tin tức là những kí tự, xâu (string).

KiểuBộ nhớ lưu trữ một giá chỉ trịPhạm vi giá trị
Char

1 byte

256 kí trường đoản cú trong cỗ mã ASCII

Bảng 3. Bộ nhớ lưu trữ lưu trữ một quý hiếm và phạm vi quý hiếm của loại kí tự


Kiểu lôgic (kiểu trang bị tự đếm được): được dùng khi chất vấn một đk hoặc tìm giá trị của một biểu thức lôgic.

KiểuBộ nhớ tàng trữ một giá trịPhạm vi giá trị
Boolean

1 byte

True hoặc False

Bảng 1. Bộ nhớ lưu trữ một quý giá và phạm vi quý giá của hình trạng logic


Bài tập 1

Chương trình dịch Pascal sẽ cấp phép bao nhiêu Byte bộ lưu trữ cho khai báo sau:

Var x : Integer;

y, z : Real;

c : Char;

Gợi ý có tác dụng bài:

Biến x thuộc đẳng cấp Integer =>sẽ cấp phát2bytebộ nhớ.Biếny, z thuộc phong cách Real=>sẽ cấp phép 6 byte+ 6 byte= 12 bytebộ nhớ.Biến cthuộc hình dạng Char=>sẽ cấp phát 1 bytebộ nhớ.

Vậy cần cấp phát 15bytebộ nhớ mang lại khai báo trên.


Sau lúc học chấm dứt bài này những em cần ghi nhớ những nội dung:

Khi viết lịch trình bằng ngữ điệu lập trình như thế nào thì cần khám phá đặc trưng của những kiểu dữ liệu chuẩn chỉnh được xác định bởi cỗ dịch và thực hiện để khai báo biếnMỗi ngôn từ lập trình thường hỗ trợ một số vẻ bên ngoài dữ liệu chuẩn chỉnh cho biết:Phạm vi giá trị
Dung lượng bộ lưu trữ cần thiểt nhằm lưu trữ
Các phép toán có thể tác đụng lên dữ liệu

3.1. Trắc nghiệm

Các em hoàn toàn có thể hệ thống lại nội dung kỹ năng và kiến thức đã học tập được trải qua bài kiểm tra
Trắc nghiệm Tin học tập 11 bài xích 4cực hay bao gồm đáp án và giải thuật chi tiết.


Câu 1:Chương trình dịch Pascal sẽ cấp phép bao nhiêu byte bộ nhớ cho các biến vào khai báo sau?
VAR M, N, p. : Integer;

A, B: Real;

C: Longint;


Câu 2:

Biến x nhận giá trị nguyên trong đoạn <-300; 300>, kiểu dữ liệu nào sau đây là phù hợp nhất nhằm khai báo trở thành x?


A.byte
B.integer
C.word
D.real

Câu 4-10:Mời những em singin xem tiếp ngôn từ và thi test Online nhằm củng cố kiến thức về bài học này nhé!


4. Hỏi đáp bài 4 Tin học 11

Trong quá trình học tập nếu có vướng mắc hay phải trợ giúp gì thì các em hãy bình luận ở mục
Hỏi đáp, cộng đồng Tin họclendviet.comsẽ cung cấp cho các em một phương pháp nhanh chóng!

Chúc các em học tập tập giỏi và luôn đạt các kết quả cao trong học tập!


*

Tin học tập 11 bài bác 3: cấu tạo chương trình
Tin học tập 11 bài 5: Khai báo biến
Tin học tập 11 bài bác 6: Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán
Tin học 11 bài 7: các thủ tục vào/ra đơn giản
Toán 11

Lý thuyết Toán 11

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x