khối lượng e

Lượt xem: 4.757

Điện tích và lượng của phân tử p, e, n nom dường như ko thân ái thiện với chúng ta học viên lớp 10. Nhưng chớ lo ngại – vì như thế điều này rất rất thông thường. Chỉ cần thiết xúc tiếp một thời hạn, các bạn sẽ thấy rất rất vui!

Bạn đang xem: khối lượng e

Cần học tập trước lúc nhập bài xích này

Nguyên tử thiệt giản dị bên dưới con cái đôi mắt tuổi tác teen.

1. Bảng độ quý hiếm năng lượng điện và khối lượng

Trị năng lượng điện và khối lượng
Những số lượng nhỏ vượt lên trước mức độ tưởng tượng (Photo: TrongToan on W3chem)

2. Quý Khách suy nghĩ sao về độ quý hiếm năng lượng điện và khối lượng?

+Khối lượng của một phân tử e là 9,1095.10-31kg = 0,000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 91095kg.

+Khối lượng của một phân tử p (~n) là 1,6726.10-27kg = 0,000 000 000 000 000 000 000 000 00 16726kg.

+Giá trị năng lượng điện của một phân tử e (p) là 1,602.10-19C = 0,000 000 000 000 000 000 1602C.

Đương nhiên, thường thấy những độ quý hiếm bên trên là vượt lên trước nhỏ và nên là – ko tiện biên chép và đo lường và tính toán. Các căn nhà khoa học tập đang được suy nghĩ rời khỏi cơ hội quy đổi sao mang đến tiện nghi hơn; vì thế cách

 • Thay vì như thế người sử dụng đơn vị chức năng kilogam thì người sử dụng đơn vị chức năng u (chính là đơn vị chức năng Cacbon đang được học).
 • Thay vì như thế người sử dụng độ quý hiếm ứng với đơn vị chức năng Culong thì người sử dụng gửi trở thành độ quý hiếm e0.

2.1. Các đơn vị chức năng quy đổi như sau:

1,6605.10-27 kg = 1u (1đvC)

1,602.10-19 C = 1e0

2.2. Thực hành quy đổi đơn vị:

Đổi lượng của p (n) kể từ kilogam thanh lịch u.

Đã biết 1,6605.10-27 kilogam = 1u

Mà mp = 1,6726.10-27kg ~ mn = 1,6748.10-27kg => ?u

Bạn thường thấy ngay lập tức mp ~ mn ~ 1u

Máy móc rộng lớn, chúng ta người sử dụng quy tắc tam xuất, Khi bại liệt tao đem Việc sau:

 • Với p là (1,6726.10-27kg x 1u) : 1,6605.10-27 kg = 1,0073u ~ 1u
 • Với n là (1,6748.10-27kg x 1u) : 1,6605.10-27 kg = 1,0086u ~ 1u

Đổi lượng của e kể từ kilogam thanh lịch u.

Đã biết 1,6605.10-27 kilogam = 1u

Mà me = 9,1095.10-31kg => ?u

dùng quy tắc tam xuất, Khi bại liệt tao đem Việc sau:

(9,1095.10-31kg x 1u) : 1,6605.10-27 kg = 0,000549u ~ 0,00055u

3. So sánh năng lượng điện trong số những phân tử e, p, n

Trong phân tử nhân

 • hạt n ko đem điện nên không tồn tại gì nhằm thưa.
 • hat p đem năng lượng điện dương; vậy năng lượng điện phân tử nhân đó là tổng năng lượng điện của những phân tử p.

Ta đối chiếu năng lượng điện thân ái p và e như sau:

 • giá trị năng lượng điện của phân tử p và e bằng nhau và vì thế 1.
 • điện tích của p (điện dương) trái khoáy vết năng lượng điện của e (điện âm).

4. So sánh lượng trong số những phân tử e, p, n

Dễ thấy, khối lượng của p và n sát vì thế nhau. Vậy tao chỉ với đối chiếu lượng thân ái p (n) với e.

Để đối chiếu, tao chỉ việc lấy nhị lượng (đương nhiên lấy đơn vị chức năng kilogam mới nhất chủ yếu xác) phân tách nhau thôi, mp : me = 1,6726.10-27kg : 9,1095.10-31kg = 1836 ; tức là

Xem thêm: tính chất phân giác

 • Khối lượng p (n) cấp 1836 lượt khối lượng e.
 • Hoặc khối lượng e nhỏ rộng lớn 1836 lượt lượng p (n).
 • Khối lượng e vượt lên trước nhỏ, ko đáng chú ý đối với lượng p (n). Trong đo lường và tính toán, thông thường bỏ qua chuyện lượng của những e.

Một nguyên vẹn tử đem VỎ (chứa những phân tử e) và NHÂN (chứa những phân tử p, n), nên

mnguyên tử = mVỎ + mNHÂN = tổng mcác e + (tổng mcác p + tổng mcác n)

Nhưng vì như thế khối lượng những e vượt lên trước nhỏ, ko đáng chú ý nên bỏ lỡ, thành phẩm là

mnguyên tử = mNHÂN = tổng mcác p + tổng mcác n

Thực hành tính lượng nguyên vẹn tử

Một loại nguyên vẹn tử Carbon đem 6p, 6e và 8n. Tính lượng nguyên vẹn tử C này bám theo kilogam, bám theo u?

Tính bám theo đơn vị chức năng kg

mnguyên tử C = tổng m6e + (tổng m6p + tổng m8n)

= 6 x 9,1095.10 –31kg + 6 x 1,6726.10 –27kg + 8 x 1,6748.10 –27kg = 23,4395.10 –27kg

Tính bám theo đơn vị chức năng u

mnguyên tử C = 6 x 0,00055u + 6 x 1u + 8 x 1u = 14,0033u

Một loại nguyên vẹn tử Carbon đem 6p, 6e và 8n. Tính lượng HẠT NHÂN nguyên vẹn tử C này bám theo kilogam, bám theo u?

Tính bám theo đơn vị chức năng kg

mhạt nhân C = (tổng m6p + tổng m8n)

= 6 x 1,6726.10 – 27kg + 8 x 1,6748.10 – 27kg = 23,4340.10 – 27kg

Tính bám theo đơn vị chức năng u

mhạt nhân C = 6 x 1u + 8 x 1u = 14u

Từ nhị thành phẩm bên trên, rất có thể coi lượng nguyên vẹn tử thực tiễn chỉ vì thế lượng HẠT NHÂN!

Bạn hãy xem xét lại kết quả:

 • mnguyên tử C = 23,4395.10 –27kg
 • mhạt nhân C = 23,4340.10 –27kg

Vậy thực tiễn lượng nguyên vẹn tử đơn thuần lượng của phân tử nhân.

6. Mở rộng

Khối lượng nguyên vẹn tử triệu tập ở phân tử nhân nguyên vẹn tử. Đây là hạ tầng nhằm quả đât khai quật tích điện vĩ đại kể từ phản xạ phân tử nhân.

Xem thêm: các thể thơ

Năng lượng và lượng tương quan nhau bám theo công thức trong phòng bác bỏ học tập Albert Einstein: E = mc2. Nếu chúng ta quan hoài, hãy dò thám hiểu. Rất nhiều thú vị đang được đợi chúng ta phần bên trước.

Nếu đem thắc mắc hoặc ý tưởng phát minh mới nhất, hãy share nhập phần phản hồi bên dưới chúng ta nhé.
Cũng hãy nhớ là share nội dung bài viết lên social nhằm nhiều người nằm trong hiểu nha ban.

Chia sẻ lên mạng xã hội