KHI CHO 2-METYLBUTAN TÁC DỤNG VỚI CL2 THEO TỈ LỆ MOL 1 1 THÌ TẠO RA SẢN PHẨM CHÍNH LÀ

Khi clo hóa C5H12 với xác suất mol 1: 1 thu được 3 thành phầm thế monoclo. Danh pháp IUPAC của ankan kia là:
Khi clo hóa metan chiếm được một sản phẩm thế chứa 89,12% clo về khối lượng. Bí quyết của sản phẩm là:
Cho 4 chất: metan, etan, propan và n-butan. Số lượng chất tạo nên một sản phẩm thế monoclo nhất là:
khi clo hóa một ankan bao gồm công thức phân tử C6H14, bạn ta chỉ nhận được 2 sản phẩm thế monoclo. Danh pháp IUPAC của ankan kia là:
Khi clo hóa tất cả hổn hợp 2 ankan, người ta chỉ nhận được 3 sản phẩm thế monoclo. Tên gọi của 2 ankan đó là:
Khi brom hóa một ankan chỉ nhận được một dẫn xuất monobrom duy nhất có tỉ khối hơi so với hiđro là 75,5. Tên của ankan đó là:
Sản phẩm của bội phản ứng nạm clo (1: 1, ánh sáng) vào 2,2- đimetyl propan là:(1) CH3C(CH3)2CH2Cl; (2) CH3C(CH2Cl)2CH3 ; (3) CH3Cl
C(CH3)3.

Bạn đang xem: Khi cho 2-metylbutan tác dụng với cl2 theo tỉ lệ mol 1 1 thì tạo ra sản phẩm chính là


Khi tiến hành craking 22,4 lít khí C4H10 (đktc) thu được các thành phần hỗn hợp A có CH4, C2H6, C2H4, C3H6, C4H8, H2 cùng C4H10 dư. Đốt cháy trọn vẹn A chiếm được x gam CO2 cùng y gam H2O. Quý hiếm của x với y tương xứng là:
Craking m gam n-butan thu được hòa hợp A có H2, CH4, C2H4, C2H6, C3H6, C4H8 và một phần butan chưa bị craking. Đốt cháy hoàn toàn A thu được 9 gam H2O và 17,6 gam CO2. Quý hiếm của m là
Đốt cháy trọn vẹn một thể tích khí thiên nhiên gồm metan, etan, propan bởi oxi bầu không khí (trong ko khí, oxi chiếm phần 20% thể tích), nhận được 7,84 lít khí CO2 (ở đktc) cùng 9,9 gam nước. Thể tích không khí (ở đktc) nhỏ tuổi nhất cần dùng để làm đốt cháy trọn vẹn lượng khí vạn vật thiên nhiên trên là
Đốt cháy một tất cả hổn hợp hiđrocacbon ta nhận được 2,24 lít CO2 (đktc) cùng 2,7 gam H2O thì thể tích O2 vẫn tham gia phản nghịch ứng cháy (đktc) là:
Hỗn hợp khí A tất cả etan với propan. Đốt cháy các thành phần hỗn hợp A nhận được khí CO2 và hơi H2O theo tỉ lệ thành phần thể tích 11: 15. Nguyên tố % theo trọng lượng của các thành phần hỗn hợp là:
Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon X thu được 0,11 mol CO2 cùng 0,132 mol H2O. Khi X chức năng với khí clo chiếm được 4 thành phầm monoclo. Tên thường gọi của X là:
Một tất cả hổn hợp 2 ankan thường xuyên trong dãy đồng đẳng tất cả tỉ khối tương đối với H2 là 24,8. Bí quyết phân tử của 2 ankan là:
Ở đk tiêu chuẩn có 1 hỗn hợp khí tất cả 2 hiđrocacbon no A cùng B, tỉ khối hơi của láo hợp so với H2 là 12.Khối lượng CO2 với hơi H2O hình thành khi đốt cháy 15,68 lít hỗn hợp (ở đktc).
Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai ankan kế tiếp trong dãy đồng đẳng được 24,2 gam CO2 và 12,6 gam H2O. Công thức phân tử 2 ankan là:
X là hỗn hợp 2 ankan. Để đốt cháy hết 10,2 gam X cần 25,76 lít O2 (đktc). Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào nước vôi vào dư được m gam kết tủa. Giá bán trị m là:
Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hiđrocacbon X. Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào nước vôi trong được đôi mươi gam kết tủa. Lọc bỏ kết tủa rồi đun nóng phần nước lọc lại có 10 gam kết tủa nữa. Vậy X không thể là:

Câu 330126: Khi mang lại 2-metylbutan tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ mol 1:1 (có ánh sáng) thì sinh sản ra sản phẩm chính là:

A. 2-clo-2-metylbutan.

B. 1-clo-3-metylbutan.

C. 2-clo-3-metylbutan.

Xem thêm: Nato là gì? khối nato còn gọi là khối gì ? những điều cần biết

D. 1-clo-2-metylbutan.


Khi mang đến ankan tính năng với Cl2 theo tỉ lệ mol 1:1 (có ánh sáng) thì nguyên tử Cl sẽ ưu tiên rứa vào nguyên tử H của nguyên tử C bậc cao hơn.

Từ kia ta xác định sản phẩm bao gồm khi đến 2-metylbutan chức năng với Cl2.


Giải chi tiết:

Khi mang đến ankan công dụng với Cl2 theo tỉ lệ mol 1:1 (có ánh sáng) thì nguyên tử Cl sẽ ưu tiên nạm vào nguyên tử H của nguyên tử C bậc cao hơn nữa và chế tạo thành sản phẩm chính.

 

*

Vậy sản phẩm đó là CH3-CCl(CH3)-CH2-CH3, mang tên là 2-clo-2-metylbutan.


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.