Trong các ion kim loại nào sau đây có tính oxi hóa yếu nhất :

Ion sắt kẽm kim loại nào sau đây có tính thoái hóa yếu tuyệt nhất được Vn
Doc soạn hướng dẫn bạn đọc trả lời thắc mắc liên quan lại đến khẳng định ion kim có tinh oxi yếu phụ thuộc dãy điện hóa của kim loại. Cũng giống như đưa ra những nội dung lý thuyết, câu hỏi liên quan.

Bạn đang xem: Ion kim loại nào sau đây có tính oxi hóa yếu nhất


Đáp án giải đáp giải đưa ra tiết 

Thứ tự xuất hiện thêm các ion trong hàng điện hóa: Al3+; Cu2+; Fe3+; Ag+.

Al3+ gồm tính oxi hóa yếu nhất
Thứ tự xuất hiện thêm các ion trong hàng điện hóa: Al3+; Cu2+; Fe3+; Ag+.

Al3+ tất cả tính lão hóa yếu nhất

Đáp án B

Dãy điện hóa của kim loại

Các sắt kẽm kim loại trong dãy điện hoá được thu xếp theo chiều tính khử của kim loại giảm dần và tính oxi hoá của ion sắt kẽm kim loại tăng dần.

Dãy năng lượng điện hoá chất nhận được dự đoán chiều của phản bội ứng thân hai cặp oxi hoá - khử: chất oxi hoá dũng mạnh hơn đang oxi hoá chất khử bạo dạn hơn sinh ra chất oxi hoá yếu hơn và chất khử yếu hèn hơn.

Câu hỏi bài tập liên quan 

Câu 1. Kim các loại nào dưới đây có tính khử bạo gan nhất

A. Ag.

B. Fe.

C. Cu.

D. Al.


Xem đáp án
Đáp án D

Kim các loại nào sau đây có tính khử bạo phổi nhất Al.


Câu 2. Kim loại có tính khử mạnh mẽ nhất trong sắt kẽm kim loại kiềm là

A. Na

B. Li

C. Cs

D. K


Xem đáp án
Đáp án C

Kim loại bao gồm tính khử mạnh mẽ nhất trong kim loại kiềm là Cs


Câu 3. Ion kim loại nào sau đây có tính oxi hóa bạo dạn nhất

A. Fe2+.

B. Zn2+.

C. Ag+.

D. Ba2+.


Xem đáp án
Đáp án C

Ion sắt kẽm kim loại nào tiếp sau đây có tính oxi hóa mạnh nhất Ag+.


Câu 4. Cho các kim loại Mg, Al, Zn, Cu. Tính oxi hoá của ion kim loại tăng nhiều là

A. Cu2+ 2+ 3+ 2+.

B. Cu2+ 2+ 3+ 2+.

C. Mg2+ 3+ 2+ 2+.

Xem thêm: Samsung Z Fold 4 Giá Bao Nhiêu ? (Cập Nhật Ngày 01/08/2022) Giá Bán Chính Thức Galaxy Z Fold4 Rẻ Hơn Z Fold3

D. Cu2+ 2+ 2+ 3+.


Xem đáp án
Đáp án C

Tính oxi hoá của ion kim loại tăng vọt là

C. Mg2+ 3+ 2+ 2+.


Câu 5. Cho 4 sắt kẽm kim loại Al, Fe, Mg, Cu cùng 4 hỗn hợp Zn
SO4, Ag
NO3­, Cu
Cl2, Al2(SO4)3. Kim loại khử được cả 4 dung dịch muối đã mang đến là

A. Fe.

B. Mg.

C. Al.

D. Cu.


Xem đáp án
Đáp án B

Mg là kim loại mạnh rộng những sắt kẽm kim loại trong muối → Mg khử được cả 4 dung dịch muối

Phương trình phản ứng

Mg + Zn
SO4 → Mg
SO4 + Zn

Mg + 2Ag
NO3 → Mg(NO3)2 + 2Ag

Mg + Cu
Cl2 → Mg
Cl2 + Cu

3Mg + Al2(SO4)3 → 3Mg
SO4 + 2Al


Câu 6. Cho Zn dư vào dung dịch Ag
NO3, Cu(NO3)2, Fe(NO3)3. Số phản ứng hoá học xẩy ra là:


A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.


Xem đáp án
Đáp án D

Phương trình bội phản ứng

Zn + 2Ag
NO3 → Zn(NO3)2 + 2Ag

Zn + 2Fe(NO3)3 → Zn(NO3)2 + 2Fe(NO3)2

Zn + Cu(NO3)2 → Zn(NO3)2 + Cu

Zn + Fe(NO3)2 → Zn(NO3)2 + Fe


Câu 7. Dãy các ion bố trí theo chiều tăng mạnh tính thoái hóa là

A. Ag+, Cu2+, Fe3+, Fe2+.

B. Fe3+, Cu2+, Fe2+, Ag+.

C. Ag+, Fe3+, Cu2+, Fe2+.

D.Fe2+, Cu2+, Fe3+, Ag+.


Xem đáp án
Đáp án C

Liên kết cùng hóa trị là link được xuất hiện giữa 2 nguyên tử bằng 1 hay nhiều cặp electron chung.


Câu 8. Ngâm thanh Cu (dư) vào hỗn hợp Ag
NO3 thu được hỗn hợp X. Sau đó ngâm thanh fe (dư) vào dung dịch X thu được dung dịch Y. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Hỗn hợp Y tất cả chứa hóa học tan là:

A. Fe(NO3)3.

B. Fe(NO3)2.

C. Fe(NO3)2, Cu(NO3)2

D. Fe(NO3)3, Fe(NO3)2.


Xem đáp án
Đáp án B

Các bội phản ứng xảy ra:

Cu(dư) + Ag
NO3 → Cu(NO3)2 + Ag

Cu(NO3)2 + Fe(dư) → Fe(NO3)2 + Cu

Vậy hỗn hợp Y chứa Fe(NO3)2.


------------------------------------------

Ion kim loại nào sau đây có tính lão hóa yếu độc nhất được Vn
Doc soạn cẩn thận, giúp bạn đọc có thêm tài liệu có ích về hàng điện hóa tương tự như biết cách áp dụng ghi nhớ hàng điện hóa một bí quyết nhanh và đúng chuẩn nhất.


Đánh giá bài xích viết
1 14.582
Chia sẻ bài bác viết
Sắp xếp theo mang định
Mới nhất
Cũ nhất

Hóa 12 - Giải Hoá 12


Giới thiệu
Chính sách
Theo dõi bọn chúng tôi
Tải ứng dụng
Chứng nhận
*
Đối tác của Google
*

Nhiên liệu nào dưới đây thuộc các loại nhiên liệu sạch đang được nghiên cứu và phân tích sử dụng nuốm thế một vài nhiên liệu khác gây ô nhiễm và độc hại môi trường?
Cho các este sau: vinyl acrylat, etyl axetat, metyl propionat, anlyl metacrylat. Gồm bao nhiêu este vào phân tử gồm ba liên kết pi (π)?
Để bảo quản dung dịch Fe
SO4 trong chống thí nghiệm, tín đồ ta nên thêm vào hỗn hợp hoá chất nào dưới đây?
Cho x mol glyxin tính năng vừa đủ dung dịch HNO3, sau bội nghịch ứng nhận được 28,98 gam muối. Quý giá của x là
Cho dãy những polime sau: polietilen, xenlulozơ, nilon –6,6, amilozơ, nilon-6, tơ nitron, polibutađien, tơ visco. Số polime tổng hợp gồm trong hàng là
Đốt cháy hoàn toàn một lượng xenlulozơ đề nghị vừa đủ 2,24 lít O2 (đktc), nhận được CO2 cùng m gam H2O. Quý giá của m là
Để hòa tan trọn vẹn 4,64 gam hỗn hợp gồm Fe
O, Fe2O3 với Fe3O4 (trong đó số mol Fe
O ngay số mol Fe2O3), nên vừa đầy đủ V ml hỗn hợp HCl 1M. Giá trị của V là
Tiến hành thí điểm theo công việc sau:- bước 1: đến 5 giọt dung dịch Cu
SO4 0,5% vào ống nghiệm sạch.- cách 2: thêm một ml dung dịch Na
OH 10% vào ống nghiệm, rung lắc đều; gạn phần dung dịch, lưu giữ kết tủa.- cách 3: Thêm tiếp 2 ml dung dịch glucozơ 1% vào ống nghiệm, rung lắc đều.Cho những phát biểu sau:(a) xem sét trên minh chứng glucozơ tất cả 5 team OH ở chỗ kề nhau.(b) Sau cách 3, kết tủa đã biết thành hòa tan, chiếm được dung dịch blue color lam.(c) Nếu nỗ lực dung dịch Na
OH ở bước 2 bằng dung dịch KOH thì hiện tượng ở bước 3 vẫn tương tự.(d) thí nghiệm trên chứng minh glucozơ có đặc điểm của anđehit.(e) Ở bước 3, nếu nạm glucozơ bằng fructozơ thì hiện nay tượng xảy ra vẫn tương tự.Số phát biểu đúng là
Thực hiện các thí nghiệm sau:(a) đến từ từ dung dịch HCl vào lượng dư hỗn hợp Na2CO3.(b) nhiệt độ phân Ag
NO3.(c) cho dung dịch Na2CO3 vào hỗn hợp KHSO4.(d) Cho các thành phần hỗn hợp KNO3 cùng Cu vào dung dịch Na
HSO4.(e) mang đến dung dịch Ba(HCO3)2 vào dung dịch Na
OH.Sau khi các phản ứng xảy ra, số thí nghiệm sinh ra chất khí là
Cho sơ đồ vật sau:
*
.Công thức của X, Y, Z theo lần lượt là:
Có những phát biểu sau?(a) cao su thiên nhiên buna gồm tính bọn hồi, chịu nhiệt, thọ mòn và khó khăn tan hơn cao su đặc lưu hóa.(b) sau thời điểm mổ cá, hoàn toàn có thể dùng giấm ăn để sút mùi tanh.(c) Vải làm cho từ cấu tạo từ chất nilon-6,6 yếu bền nội địa xà phòng tất cả tính kiềm.(d) dung dịch protein có phản ứng tạo nên màu biure.(e) mỡ lợn hoặc dầu dừa hoàn toàn có thể dùng làm nguyên liệu để cung cấp xà phòng và glixerol.Trong số các phát biểu trên, bao gồm bao nhiêu phát biểu đúng?
Chất cơ học X mạch hở gồm công thức phân tử là C6H8O4. Từ bỏ X tiến hành sơ vật sau:X + Na
OH
*
Y + Z + T.Y + H2SO4
*
Na2SO4 + E.Z
*
G + H2O.Z + Cu
O
*
T + Cu + H2O.Cho các phát biểu sau:(a) T cần sử dụng làm nguyên vật liệu sản xuất nhựa poli(phenol fomanđehit).(b) trong y tế, Z được dùng làm sát trùng vết thương.(c) T vừa có tính thoái hóa vừa tất cả tính khử.(d) E tất cả công thức CH2(COOH)2.(e) X gồm đồng phân hình học.(g) Oxi hoá không trọn vẹn etilen là phương thức hiện đại cấp dưỡng T. Số phát biểu đúng là

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.