hno3 loãng không thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với chất nào dưới đây

Câu hỏi:

14/09/2019 99,736

Trả lời:

verified

Giải bởi vì Vietjack

Chọn đáp án D

Axit nitric đem kĩ năng lão hóa những sắt kẽm kim loại lên nấc lão hóa tối đa.

Trong thích hợp hóa học Fe2O3, Fe đem số lão hóa +3 là số lão hóa tối đa của Fe. Nên vô phản xạ này HNO3 ko thể hiện tại tính lão hóa.

Phương trình phản ứng:

Fe2O3 + 6HNO3 → 2Fe(NO3)3 + 3H2O

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nitơ phản xạ được với toàn bộ những hóa học vô group này tại đây muốn tạo đi ra thích hợp hóa học khí.

A. Li, Mg, Al.

B. Li, H2, Al.

C. H2, O2.

D. O2, Ca, Mg

Câu 2:

Nhiệt phân trọn vẹn Fe(NO3)2 vô không gian nhận được thành phầm gồm:

A. FeO, NO2, O

B. Fe2O3, NO2

C. Fe2O3, NO2, O2

D. Fe, NO2, O2

Câu 3:

N2 thể hiện tại tính khử vô phản xạ với

A. H2

Xem thêm: định lí cos

B. O2

C. Li

D. Mg

Câu 4:

Phản ứng của NH3 với Cl2 đưa đến "khói trắng" , hóa học này còn có công thức hoá học tập là :

A. HCl

B. N2

C. NH4Cl

D. NH3

Câu 5:

Axít HNO3 thể hiện tại tính oxi hoá khi thuộc tính với hóa học này sau đây

A. CuO

B. CuF2

C. Cu

D. Cu(OH)2

Câu 6:

Thành phần của hỗn hợp NH3 gồm:

A. NH3, H2O.

B. NH4+ , OH-.

C. NH3, NH4+ , OH-.

D. NH4+ , OH-, H2O, NH3.

Xem thêm: học học nữa học mãi của ai

TÀI LIỆU VIP VIETJACK