hằng đẳng thức số 7

Hằng đẳng thức số 7

Nhằm mục tiêu gom học viên đơn giản dễ dàng ghi nhớ và nắm rõ những công thức Toán lớp 8, VietJack biên soạn tư liệu Hằng đẳng thức số 7 không hề thiếu công thức, lý thuyết và bài bác tập luyện tự động luyện gom học viên áp dụng và thực hiện bài bác tập luyện thiệt chất lượng môn Toán lớp 8.

Bạn đang xem: hằng đẳng thức số 7

I. Hằng đẳng thức số 7.

Hằng đẳng thức số 7 là hiệu nhị lập phương.

a3 - b3 = ( a - b )( a2 + ab + b2 )

HIệu của nhị lập phương của nhị số ngẫu nhiên tiếp tục vày  hiệu của số loại nhất trừ lên đường số loại nhị tiếp sau đó nhân với bình phương thiếu hụt của tổng số loại nhất và số loại nhị.

Hằng đẳng thức số 7

II. Bài tập

Dạng bài bác tập luyện 1: Viết những biểu thức sau bên dưới dạng tích

a) x3 - 8 

b) 27x3 - 1

Hướng dẫn: 

a) x3 - 8 = x3 - 23

= ( x - 2 )( x2 + x.2 + 22 )

= ( x - 2 )( x2 + 2x + 4 )

b) 27x3 - 1 = 33x3 - 1= ( 3x )3 - 1

= ( 3x - 1 )(( 3x)2 + 3x.1 + 12)

= ( 3x - 1 )( 9x2 + 3x + 1 )

Dạng bài bác tập luyện 2: Viết những biểu thức sau bên dưới dạng tổng nhị lập phương

a) ( x - 5 )( x2 + 5x + 25 )

b) ( 3x - nó )( 9x2 + 3xy + y)

Hướng dẫn:

a) ( x - 5 )( x2 + 5x + 25 )

= ( x - 5 )( x2 + x.5 + 52 )

= x3 - 53

Xem thêm: besties

= x3 - 125

b) ( 3x - nó )( 9x2 + 3xy + y)

= ( 3x - nó )( 32x2 + 3x.nó + y2 )

= ( 3x - nó )((3x)2 + 3x.nó + y2 )

= (3x)3 - y3

= 27x3 - y3

III. Bài tập luyện tự động luyện

Bài 1: Viết những biểu thức sau bên dưới dạng tích

a) 8x3 - y3

b) 1 - y3

c) 64x3 - y3

d) Hằng đẳng thức số 6 -x3

e) x3 - 27

f) 64x3 - 27y3

Bài 2: Viết những tích sau trở thành tổng của nhị lập phương:

a) ( x - Hằng đẳng thức số 6 )( x2 +Hằng đẳng thức số 6x + Hằng đẳng thức số 6 )

b) ( x - 3y )( x2 + 3xy + 9y2 )

c) ( x2 - 3 )( x4 + 3x2 + 9 )

d) ( 2x - 1 )( 4x2 + 2x + 1 )

e) ( 3x - 1 )( 9x2 + 3x + 1 )

f) ( 2x - y2 )( 4x2 + 2xy2 + y4 )    

Xem thêm thắt những công thức Toán lớp 8 tinh lọc, hoặc khác:

  • Hằng đẳng thức hé rộng
  • Phương pháp phân tách nhiều thức trở thành nhân tử
  • Phương pháp phân chia đơn thức, nhiều thức mang đến đơn thức
  • Chia nhiều thức mang đến nhiều thức một phát triển thành vẫn chuẩn bị xếp
  • Công thức nhân đơn thức, nhiều thức với rất nhiều thức

Săn SALE shopee mon 7:

  • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá rất rẻ
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề đua, bài bác giảng powerpoint, khóa huấn luyện và đào tạo dành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây tạo ra bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Xem thêm: phân tích tràng