hàm số y bằng

Bình chọn:

Bạn đang xem: hàm số y bằng

4 bên trên 137 phiếu

Lý thuyết Hàm số hắn = ax^2 (a ≠ 0)Tập xác lập của hàm số Xem cụ thể

Trả tiếng thắc mắc 1 Bài 1 trang 29 Toán 9 Tập 2

Trả tiếng thắc mắc Bài 1 trang 29 Toán 9 Tập 2. Điền vô những dù rỗng tuếch những độ quý hiếm ứng của hắn vô nhị bảng sau:

Xem tiếng giải

Trả tiếng thắc mắc 2 Bài 1 trang 29 Toán 9 Tập 2 Trả tiếng thắc mắc 2 Bài 1 trang 29 Toán 9 Tập 2. Đối với hàm số y=ax^2, nhờ những độ quý hiếm vừa phải tính được, hãy cho thấy thêm... Xem tiếng giải

Trả tiếng thắc mắc 3 Bài 1 trang 30 Toán 9 Tập 2

Trả tiếng thắc mắc Bài 1 trang 30 Toán 9 Tập 2 . Đối với hàm số hắn = 2x2, Khi x

Xem tiếng giải

Trả tiếng thắc mắc 4 Bài 1 trang 30 Toán 9 Tập 2 Cho nhị hàm số y=1/2x^2 và y=-1/2x^2... Xem tiếng giải Bài 2 trang 31 sgk Toán 9 tập dượt 2Một vật rơi ở chừng cao đối với mặt mũi khu đất là 100 m. Xem tiếng giải

Bài 3 trang 31 sgk Toán 9 tập dượt 2

Lực F của dông tố Khi thổi vuông góc vô cánh buồm tỉ trọng thuận với bình phương

Xem tiếng giải

Đề đánh giá 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 4 - Đại số 9Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 4 - Đại số 9 Xem tiếng giải

Đề đánh giá 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương 4 - Đại số 9

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương 4 - Đại số 9

Xem tiếng giải

Đề đánh giá 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 4 - Đại số 9Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 4 - Đại số 9 Xem tiếng giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 5 - Bài 1 - Chương 4 - Đại số 9Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 5 - Bài 1 - Chương 4 - Đại số 9 Xem tiếng giải