giá trị của biểu thức

Toán lớp 3 tính giá trị của biểu thức là Việc thực hiện nhiều trở ngại mang lại con cái lúc học. Bài học tập này lendviet.com cung ứng một vài dạng toán và quy tắc tính.

Toán lớp 3 tính giá trị của biểu thức là Việc thực hiện nhiều trở ngại mang lại con cái lúc học. Bài học tập này lendviet.com cung cung cấp một vài dạng toán và quy tắc tính.

Bạn đang xem: giá trị của biểu thức

Xem thêm:

  • Kiến thức quan liêu trọng để học tập chất lượng tốt toán lớp 3 thăm dò x với dư
  • Bài học tập cần thiết toán lớp 3 số La Mã
  • Bài học tập toán lớp 3 thích nghi với tổng hợp số liệu

1. Giới thiệu về bài học kinh nghiệm tính giá trị của biểu thức

1.1 Biểu thức là gì?

Biểu thức bao gồm những số được nối cùng nhau vì chưng những quy tắc tính.

VD: 

1 + 2 + 3 

5 x 4 : 2

1.2 Giá trị biểu thức là gì?

Giá trị biểu thức là thành phẩm sau khoản thời gian triển khai những quy tắc tính nhập biểu thức. Giá trị biểu thức là thành phẩm của những quy tắc tính.

VD: 

Biểu thức: 13 + trăng tròn + 10 = 43

Trong đó: 

13 + trăng tròn + 10 là biểu thức

43 là giá trị của biểu thức

2. Tính giá trị của biểu thức

2.1 Thứ tự động ưu tiên quy tắc tính nằm trong trừ hoặc nhân chia

Thứ tự động triển khai quy tắc tính tính độ quý hiếm biểu thức

VD: Tính giá trị của biểu thức

20 + 50 - 22 

= 70 - 22

= 48

2.2 Thứ tự động ưu tiên quy tắc tính chứa chấp nằm trong trừ nhân chia

Thứ tự động triển khai quy tắc tính tính độ quý hiếm biểu thức

VD: Tính giá trị của biểu thức

40 + 30 : 6

= 40 + 5

= 45 

2.3 Thứ tự động ưu tiên với biểu thức chứa chấp vệt ngoặc

Thứ tự động triển khai quy tắc tính tính độ quý hiếm biểu thức

  • Nếu biểu thức chứa chấp những loại vệt ngoặc như: ngoặc tròn xoe (), ngoặc vuông [], ngoặc nhọn {} thì triển khai những quy tắc tính nhập ngoặc trước. Sau bại liệt triển khai những quy tắc tính ngoài ngoặc.

VD: Tính độ quý hiếm biểu thức

10 + trăng tròn + (50 - 10)

= 10 + trăng tròn + 40

= 70

  • Thực hiện tại những quy tắc tính trong những ngoặc (), [], {} thì triển khai theo gót trật tự như sau: ngoặc tròn xoe () cho tới ngoặc vuông [] và sau cùng là ngoặc nhọn {}.

VD: Tính giá trị của biểu thức

36 + 4 x [30 + (20 - 4)]

= 36 + 4 x [30 + 16]

= 36 + 4 x 46

= 36 + 184

= 220

Những quy tắc toán lớp 3 tính giá trị của biểu thức trên trên đây những con cái cần được học tập nằm trong bằng phương pháp tập luyện thực hiện nhiều bài bác tập luyện.

3. Bài tập luyện áp dụng toán lớp 3 tính giá trị của biểu thức

Các con cái hoặc cha mẹ chỉ dẫn con cái học toán lớp 3 dạng toán tính giá trị của biểu thức nên chính thức kể từ những dạng toán cơ bạn dạng, dần dần lên nâng lên. Có vì vậy, những con cái mới nhất rất có thể nắm rõ những quy tắc tính độ quý hiếm biểu thức. Nên chính thức dậy con những dạng toán kể từ 2 cho tới 3 quy tắc tính.

Dưới đấy là những bài bác tập toán lớp 3 tính giá trị của biểu thức kể từ cơ bạn dạng cho tới nâng lên, những con cái và cha mẹ tham ô khảo:

3.1 Các dạng Việc tính độ quý hiếm biểu thức lớp 3 cơ bản

Bài 1:

Tính những độ quý hiếm biểu thức sau:

a) trăng tròn – 5 + 10

b) 60 + trăng tròn – 5

c) 25 + 30 – 7

d) 49 : 7 x 5

e) 56 : 7 x 4

Bài 2:

Tính giá trị của biểu thức sau:

a) 25 – (20 - 10)

b) 80 – (30 + 25)

c) 125 + (13 + 7)

d) 416 – (25 – 11)

e) (65 + 15) x 2

f) 48 : (6 : 3)

g) (74 – 14) : 2

h)  81 : (3 x 3)

Đáp án

Bài 1:

a) 25

b) 75

c) 48

d) 35

e) 32

Bài 2:

a) 25 – (20 – 10)

= 25 – 10

= 15

b) 80 – (30 + 25)

Xem thêm: Cách chơi PK10 tại Dafabet đơn giản nhất

= 80 – 55

= 25

c) 125 + (13 + 7)

= 125 + trăng tròn

= 145

d) 416 – (25 – 11)

= 416 – 14

= 402

e) (65 + 15) x 2

= 80 x 2

= 160

f) 48 : (6 : 3)

= 48 : 2

= 24

g) (74 – 14) : 2

= 60 : 2

= 30

h) 81 : (3 x 3) 

= 81 : 9

= 9

3.2 Các dạng Việc tính độ quý hiếm biểu thức lớp 3 nâng cao

Con cần thiết cầm dĩ nhiên những kỹ năng cơ bạn dạng và cách thức tính độ quý hiếm biểu thức lớp 3 nhằm thực hiện những dạng bài bác nâng lên tiếp sau đây. 

Bài 1:

Tính thời gian nhanh giá trị của biểu thức

a) 24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 2

b) 213 x 37 + 213 x 39 + 23 x 213 + 213

c) 52 + 37 + 48 + 63

Bài 2:

Tính tổng vốn của sản phẩm số

a) 7 + 7 + 7 + ... + 7 – 777 (có 111 số 7)

b) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + ... + 2015

Bài 3: 

Có 108 cái vớ, được xếp đều nhập vào 3 ngăn tủ. Hỏi từng ngăn tủ với từng nào tất? 

Bài 4: Tính độ quý hiếm biểu thức sau:

Bài thói quen độ quý hiếm biểu thức lớp 3

Đáp án

Bài 1:

a) 24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 2

= 24 x (5 + 3 + 2)

= 24 x 10

= 240

b) 213 x 37 + 213 x 39 + 23 x 213 + 213

= 213 x (37 + 39 + 23 + 1)

= 213 x 100

= 21300

c) 52 + 37 + 48 + 63

= (52 + 48) + (37 + 63)

= 100 + 100

= 200

Bài 2:

a) 7 + 7 + 7 + ... + 7 – 777 (có 111 số 7)

= 7 x 111 – 777

= 777 – 777

= 0

b) Dãy số với số những số hạng là:

(2015 – 1) : 1 + 1 = năm ngoái (số hạng)

Giá trị của sản phẩm số bên trên là:

(2015 + 1) x năm ngoái : 2 = 2031120

Đáp số: 2031120

Bài 3: 

Bài giải: 

Mỗi ngăn tủ với số cái vớ là: 

108 : 3 = 36 (chiếc)

Mỗi ngăn tủ với số song vớ là: 

Xem thêm: fe2o3+h2so4

36 : 2 = 18 (đôi)

Đáp số: 18 song vớ. 

Toán lớp 3 tính giá trị của biểu thức ko trở ngại nếu như con cái cầm dĩ nhiên quy tắc và tập luyện thông thường xuyên. Các bậc cha mẹ nằm trong con cái nhập cuộc những khóa đào tạo và huấn luyện bên trên Vuihoc.vn nhằm học tập toán không thể là chuyện khó khăn nhằn!