fecl3 ra agcl

Phản ứng FeCl3 + AgNO3 hoặc FeCl3 rời khỏi Fe(NO3)3 hoặc FeCl3 rời khỏi AgCl hoặc AgNO3 rời khỏi AgCl nằm trong loại phản xạ trao thay đổi và đã được cân đối đúng đắn và cụ thể nhất. Bên cạnh này đó là một số trong những bài xích tập dượt với tương quan về FeCl3 với câu nói. giải, mời mọc chúng ta đón xem:

FeCl3 + 3AgNO3 → 3AgCl ↓+ Fe(NO3)3

Quảng cáo

Bạn đang xem: fecl3 ra agcl

Điều khiếu nại phản ứng

- Nhiệt chừng chống.

Cách triển khai phản ứng

- Cho FeCl3 ứng dụng với hỗn hợp AgNO3

Hiện tượng phân biệt phản ứng

- Xuất hiện tại kết tủa white bạc clorua AgCl

Bạn với biết

Tương tự động FeCl3, nhiều muối hạt clorua khác ví như NaCl, KCl, CuCl2,... cũng phản xạ với AgNO3 tạo nên kết tủa bạc clorua

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Trong những phản xạ sau phản xạ này ko tạo nên muối hạt sắt(II):

A. Cho Fe ứng dụng với hỗn hợp axit clohidric

B. Cho Fe ứng dụng với hỗn hợp sắt(III)nitrat

C. Cho Fe ứng dụng với hỗn hợp axit sunfuric

D. Cho Fe ứng dụng với khí clo đun nóng

Hướng dẫn giải

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

Đáp án : D

Quảng cáo

Xem thêm: sẽ gầy là

Ví dụ 2: Phản ứng này tại đây xảy ra:

A. Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

B. Fe + ZnSO4 → FeSO4 + Zn

C. 2Fe + 3CuSO4 → Fe2(SO4)3 + 3Cu

D. 2Ag + Fe(NO3)2 → 2AgNO3 + Fe

Hướng dẫn giải

Kim loại đứng trước vô mặt hàng hoạt động và sinh hoạt chất hóa học tiếp tục đẩy được muối hạt của sắt kẽm kim loại đứng sau thoát ra khỏi hỗn hợp.

Đáp án : A

Ví dụ 3: Cho những sắt kẽm kim loại sau: Al; Zn ; Fe; Cu; Pb. Số sắt kẽm kim loại ứng dụng với hỗn hợp đồng sunfat là:

A. 1    B. 2    C. 3    D. 4

Hướng dẫn giải

2Al + 3CuSO4 → Al2(SO4)3 + 3Cu

Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Đáp án : C

Xem thêm: d07 gồm những môn nào

Xem tăng những phương trình chất hóa học hoặc khác:

 • 2FeCl3 +Fe → 3FeCl2
 • 2FeCl3 + Cu → 2FeCl2 + CuCl2
 • 2FeCl3 + Mg → 2FeCl2 + MgCl2
 • 2FeCl3 + 3Mg → 2Fe + 3MgCl2
 • 3FeCl3 + Al → AlCl3 + 3FeCl2
 • FeCl3 + Al→ AlCl3 + Fe
 • FeCl3 + Zn→ FeCl2 + ZnCl2
 • FeCl3 + Zn→ ZnCl2 + Fe
 • 2FeCl3 + 2KI→ 2FeCl2 + I2 ↓ + 2KCl
 • 2FeCl3 + 2HI → 2FeCl2 + 2HCl + I2
 • 2FeCl3 + 3Ag2SO4→ 6AgCl ↓+ Fe2(SO4)3
 • 2FeCl3 + 2H2S → FeCl2 + FeS2 + 4HCl
 • 2FeCl3 + H2S → 2FeCl2 + 2HCl + S ↓
 • FeCl3 + 3NaOH → 3NaCl + Fe(OH)3
 • FeCl3 + 3KOH → 3KCl + Fe(OH)3
 • 2FeCl3 + 3Ba(OH)2 → 3BaCl2 + 2Fe(OH)3
 • 2FeCl3 + 3Ca(OH)2 → 3CaCl2 + 2Fe(OH)3
 • 2FeCl3 + 6H2O + 6Na →3H2 ↑+6NaCl + 2Fe(OH)3
 • 2FeCl3 + 6H2O + 6K →3H2 ↑ +6KCl + 2Fe(OH)3
 • 2FeCl3 + 6H2O + 3Ba → 3BaCl2 + 2H2 ↑ + 2Fe(OH)3
 • 2FeCl3 + 6H2O + 3Ca → 3CaCl2 + 2H2 ↑ + 2Fe(OH)3
 • FeCl3 + 3H2O + 3NH3 → 3NH4Cl + Fe(OH)3
 • 2FeCl3 +3H2O + 3K2CO3 → 6KCl +3CO2 ↑ + 2Fe(OH)3
 • 2FeCl3 +3H2O + 3Na2CO3 → 6NaCl +3CO2 ↑ + 2Fe(OH)3
 • 2FeCl3 + 2H2O + SO2 → 2FeCl2 + H2SO4 + 2HCl
 • Phương trình sức nóng phân: 2FeCl3 → Cl2 ↑+ 2FeCl2
 • FeCl3 + 3H2O + 3CH3NH2 → Fe(OH)3 ↓ + 3CH3NH3Cl
 • FeCl3 + 3H2O + 3C2H5NH2 → Fe(OH)3 ↓ + 3C2H5NH3Cl
 • 2FeCl3 +3K2S → 2FeS ↓ + 6KCl +S ↓
 • 2FeCl3 + 3Na2S → 2FeS ↓ + 6NaCl + S
 • FeCl3 + 3NaHCO3 → 3NaCl + 3CO2 ↑ + Fe(OH)3
 • FeCl3 + 6H2O + 3NaAlO2 → 3Al(OH)3 ↓ + 3NaCl + Fe(OH)3
 • 10FeCl3 + 24H2SO4 + 6KMnO4 → 15Cl2 ↑ + 5Fe2(SO4)3 +24H2O + 6MnSO4+ 3K2SO4

Săn SALE shopee mon 9:

 • Đồ sử dụng học hành giá thành tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề đua, bài xích giảng powerpoint, khóa đào tạo và huấn luyện dành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây phát minh bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

phuong-trinh-hoa-hoc-cua-sat-fe.jsp