FE + HNO3 ĐẶC NÓNG - FE HNO3 = H2O NO2 FE(NO3)3

Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO+ H2O là bội nghịch ứng oxi hóa khử. Nội dung bài viết này hỗ trợ đầy đủ tin tức về phương trình hóa học sẽ được cân nặng bằng, điều kiện các chất tham gia phản ứng, hiện tượng lạ (nếu có), ... Mời chúng ta đón xem:


Phản ứng fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO+ H2O

*
Fe3O4

Với clo: 2Fe + 3Cl2

*
2Fe
Cl3

Với lưu lại huỳnh: sắt + S

*
Fe
S

Ở nhiệt độ cao, sắt phản bội ứng được với rất nhiều phi kim.

Bạn đang xem: Fe + hno3 đặc nóng

7.2. Chức năng với dung dịch axit

Tác dụng với với HCl, H2SO4loãng

Fe + 2HCl → Fe
Cl2+ H2

Tác dụng với H2SO4đặc, nóng; HNO3 đặc:

2Fe + 6H2SO4→ Fe2(SO4)3+ 3SO2+ 6H2O

Fe + 4HNO3→ Fe(NO3)3+ NO↑ + 2H2O

Fe + 6HNO3→ Fe(NO3)3+ 3NO2↑ + 3H2O

Không chức năng với H2SO4đặc nguội, HNO3đặc, nguội

7.3. Tác dụng với dung dịch muối

Đẩy được sắt kẽm kim loại yếu hơn thoát ra khỏi muối

Fe + Cu
SO4→ Fe
SO4+ Cu

Fe + Ag
NO3→ Fe(NO3)2+ Ag

8. đặc thù hóa học của HNO3

- Axit nitric là một trong những dung dịch nitrat hydro gồm công thức hóa học HNO3. Đây là một trong những axit khan, là một monoaxit mạnh, có tính oxy hóa mạnh hoàn toàn có thể nitrat hóa nhiều hợp hóa học vô cơ, có hằng số cân đối axit (p
Ka) = −2.

- Axit nitric là 1 trong monoproton chỉ có một sự phân ly phải trong dung dịch, nó bị điện ly hoàn toàn thành những ion nitrat NO3− với một proton hydrat, hay nói một cách khác là ion hiđroni.

H3O+ HNO3+ H2O → H3O+ + NO3-

- Axit nitric có tính chất của một axit bình thường nên nó có tác dụng quỳ tím gửi sang màu sắc đỏ.

- chức năng với bazo, oxit bazo, muối cacbonat chế tạo thành các muối nitrat

2HNO3+ Cu
O → Cu(NO3)2+ H2O

2HNO3+ Mg(OH)2→ Mg(NO3)2+ 2H2O

2HNO3+ Ca
CO3→ Ca(NO3)2+ H2O + CO2

- Axit nitric tác dụng với kim loại: tính năng với phần đông các kim sa thải Au và Pt sản xuất thành muối nitrat với nước .

sắt kẽm kim loại + HNO3 đặc→ muối hạt nitrat + NO + H2O ( to)

kim loại + HNO3 loãng→ muối hạt nitrat + NO + H2O

kim loại + HNO3 loãng lạnh→ muối nitrat + H2

Mg(rắn) + 2HNO3 loãng lạnh→ Mg(NO3)2+ H2(khí)

- Nhôm, sắt, crom tiêu cực với axit nitric quánh nguội do lớp oxit kim loại được sản xuất ra bảo đảm an toàn chúng không biến thành oxy hóa tiếp.

- chức năng với phi kim (các yếu tắc á kim, ko kể silic và halogen) sinh sản thành nito dioxit trường hợp là axit nitric đặc và oxit nito cùng với axit loãng cùng nước, oxit của phi kim.

Xem thêm: Top 12 dàn ý tả con chó (dàn ý, tả con chó (dàn ý

C + 4HNO3 đặc→ 4NO2+ 2H2O + CO2

p. + 5HNO3 đặc→ 5NO2+ H2O + H3PO4

3C + 4HNO3 loãng→ 3CO2+ 4NO + 2H2O

- tác dụng với oxit bazo, bazo, muối hạt mà kim loại trong hợp chất này không lên hóa trị cao nhất:

Fe
O + 4HNO3→ Fe(NO3)3+ NO2+ 2H2O

Fe
CO3+ 4HNO3→ Fe(NO3)3+ NO2+ 2H2O + CO2

- công dụng với hòa hợp chất:

3H2S + 2HNO3(>5%) → 3Skết tủa+ 2NO + 4H2O

Pb
S + 8HNO3 đặc→ Pb
SO4 kết tủa+ 8NO2+ 4H2O

Ag3PO4tan trong HNO3, Hg
S không công dụng với HNO3.

- tác dụng với những hợp chất hữu cơ: Axit nitric có công dụng phá hủy nhiều hợp chất hữu cơ, yêu cầu sẽ rất nguy hiểm nếu nhằm axit này tiếp xúc với cơ thể người.

9. Bài xích tập áp dụng liên quan

Câu 1.Cho 11,2 gam fe tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3loãng dư, sau phản bội ứng chiếm được V lít NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Cực hiếm của V là:

A. 6,72 lít

B. 2,24 lít

C. 3,36 lít

D. 4,48 lít

Lời giải:


Số mol của fe bằng: n
Fe = 0,2 mol.Fe + 4HNO3→ Fe(NO3)3 + NO↑+ 2H2O => n
NO = 0,2 => VNO = 0,2.22,4 = 4,48 lít

Câu 2.Tính chất vật lý làm sao dưới đấy là của sắt:

Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

cô giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Wiki 3000 Phương trình hóa học
Công thức Lewis (Chương trình mới)Phản ứng chất hóa học vô cơ
Phản ứng chất hóa học hữu cơ
Fe + 4HNO3 →Fe(NO3)3 + NO + 2H2O | sắt ra Fe(NO3)3 | HNO3 ra Fe(NO3)3 | HNO3 ra NO
trang trước
trang sau

Phản ứng fe + HNO3 hay sắt ra Fe(NO3)3 hoặc HNO3 ra Fe(NO3)3 hoặc HNO3 ra NO thuộc nhiều loại phản ứng oxi hóa khử đã được cân bằng chính xác và chi tiết nhất. Hình như là một số bài tập có tương quan về Fe có lời giải, mời các bạn đón xem:


Điều khiếu nại phản ứng

- dung dịch HNO3 loãng dư.

Cách triển khai phản ứng

Cho kim loại sắt tính năng với dung dịch axit nitric

Hiện tượng nhận biết phản ứng

Kim một số loại tan dần chế tạo ra thành dung dịch màu xoàn nâu cùng khí không màu hóa nâu trong không khí thoát ra.

Bạn có biết

Fe công dụng với axit nitric loãng → các sản phẩm khử của HNO3 hoàn toàn có thể có là NH4NO3; N2O; NO; N2;…

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Cho sắt kẽm kim loại sắt công dụng với HNO3 loãng thu được chất khí ko màu hóa nâu trong ko khí. Phương trình phản ứng xảy ra là:

A. Sắt + 30HNO3 → 8Fe(NO3)3 + 3NH4NO3 + 9H2O

B. Sắt + 6HNO3 → Fe(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O

C. Sắt + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

D. 10Fe + 36HNO3 → 10Fe(NO3)3 + 3N2 + 18H2O

Hướng dẫn giải

Đáp án: C


Ví dụ 2: mang đến phương trình phản ứng sau: fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2OTổng thông số tối giản của phương trình sau:

A. 8B. 9C. 12D. 16

Hướng dẫn giải

Đáp án: B

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2OVí dụ 3: cho 5,6 g sắt chức năng với HNO3 loãng dư chiếm được khí không màu hóa nâu trong không khí. Tính thể tích khí bay ra sinh sống đktc?

A. 22,4 lít
B. 11,2 lít
C. 2,24 lít D. 5,6 lít

Hướng dẫn giải

Đáp án: C

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

n
NO = n
Fe = 0,1 mol &r
Arr; VNO = 0,1.22,4 = 2,24 lít


CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, lendviet.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành riêng cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng chế tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Cung cấp zalo Viet
Jack Official

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.