đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau

4.2 bên trên 314 phiếu

Lý thuyết đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau.

Hai đường thẳng liền mạch hắn = ax + b và

Xem cụ thể

Trả lời nói thắc mắc Bài 4 trang 53 SGK Toán 9 Tập 1

Trả lời nói thắc mắc Bài 4 trang 53 SGK Toán 9 Tập 1. a) Vẽ thiết bị thị của những hàm số sau bên trên và một mặt mũi bằng phẳng tọa độ

Xem lời nói giải

Bài trăng tròn trang 54 sgk Toán 9 tập luyện 1

Hãy đã cho thấy tía cặp đường thẳng liền mạch rời nhau và những cặp đường thẳng liền mạch tuy nhiên song

Xem lời nói giải

Bài 21 trang 54 sgk Toán 9 tập luyện 1

Cho hàm số số 1 hắn = mx + 3

Xem lời nói giải

Bài 22 trang 55 sgk Toán 9 tập luyện 1

Cho hàm số hắn = ax + 3.

Xem lời nói giải

Bài 23 trang 55 sgk Toán 9 tập luyện 1

Cho hàm số hắn = 2x + b.

Xem lời nói giải

Bài 25 trang 55 sgk Toán 9 tập luyện 1

Vẽ thiết bị thị của những hàm số sau bên trên và một mặt mũi bằng phẳng tọa độ:

Xem lời nói giải

Bài 26 trang 55 sgk Toán 9 tập luyện 1

Giải bài xích 26 trang 55 SGK Toán 9 tập luyện 1. Cho hàm số số 1 hắn = ax - 4 (1).

Xem lời nói giải

Đề đánh giá 15 phút - Đề số 1 - Bài 4 - Chương 2 - Đại số 9

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 1 - Bài 4 - Chương 2 - Đại số 9

Xem lời nói giải

Đề đánh giá 15 phút - Đề số 2 - Bài 4 - Chương 2 - Đại số 9

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 2 - Bài 4 - Chương 2 - Đại số 9

Xem lời nói giải

Đề đánh giá 15 phút - Đề số 3 - Bài 4 - Chương 2 - Đại số 9

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 3 - Bài 4 - Chương 2 - Đại số 9

Xem lời nói giải

Đề đánh giá 15 phút - Đề số 4 - Bài 4 - Chương 2 - Đại số 9

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 4 - Bài 4 - Chương 2 - Đại số 9

Xem lời nói giải