DUNG DỊCH CHẤT NÀO SAU ĐÂY LÀM QUỲ TÍM CHUYỂN MÀU XANH, GIẢI THÍCH

Đốt cháy m gam các thành phần hỗn hợp X có saccarozơ và glucozơ nhận được 0,6 mol CO2 cùng 0,58 mol H2O. Cực hiếm của m là
cho 31,4 gam láo lếu hợp tất cả glyxin với alanin phản ứng hoàn toản với 400 ml hỗn hợp Na
OH 1M. Cô cạn hỗn hợp sau phản bội ứng, nhận được m gam muối hạt khan. Giá trị của m là
Hấp thụ trọn vẹn 2,24 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch Ca(OH)2 dư, chiếm được m gam kết tủa. Quý hiếm của m là
cho những phương trình phản ứng sau:(a) 2Fe + 3Cl2 → 2Fe
Cl3(b) Na
OH + HCl → Na
Cl + H2O(c) Fe3O4 + 4CO → 3Fe + 4CO2(d) Ag
NO3 + Na
Cl → Ag
Cl + Na
NO3Trong những phản ứng trên, số bội phản ứng thoái hóa - khử là
Cho 2,33 gam hỗn hợp Zn với Fe vào một lượng dư hỗn hợp HCl. Sau phản ứng xẩy ra hoàn toàn, chiếm được 896 ml khí H2 (đktc) và dung dịch Y gồm chứa m gam muối. Giá trị của m là
Hiđro hóa trọn vẹn triolein chiếm được triglixerit X. Đun X với dung dịch Na
OH dư, chiếm được muối làm sao sau đây?
Tinh thể chất X không màu, vị ngọt, dễ tan trong nước. X có rất nhiều trong mật ong nên làm cho mật ong gồm vị ngọt sắc. Vào công nghiệp, X được điều chế bằng phản ứng thủy phân chất Y. Tên gọi của X với Y theo lần lượt là
Đốt cháy m gam lếu láo hợp gồm Zn, Al cùng Mg trong bình cất 0,05 mol O2, thu được hỗn hợp X. Hòa tan tổng thể X trong dung dịch HCl dư, nhận được 0,15 mol khí H2 và 24,9 gam muối. Giá trị của m là
Tiến hành những thí nghiệm trộn lẫn các cặp hỗn hợp sau đây:(a) HCl với Ca(HCO3)2; (b) Na
OH và Mg
Cl2; (c) Ca(OH)2 và Na
HCO3; (d) Ba
Cl2 với Na2SO4;(e) Na
HSO4 cùng Ba
Cl2. (g) Fe(NO3)2 với Ag
NO3Sau lúc phản ứng hoàn toàn, bao nhiêu thí nghiệm thu sát hoạch được kết tủa?
Trộn một các loại phân bón X gồm chứa muối bột (NH4)2HPO4 cùng với phân bón Y chứa KNO3, thu được tất cả hổn hợp Z là một loại phân bón NPK (các chất còn sót lại trong X, Y không đựng N, P, K) bao gồm độ dinh dưỡng khớp ứng lần lượt là 13,3%, a% và 7,05%. Quý giá của a là
cho những phát biểu sau:(a) sau khi sử dụng nhằm chiên, rán, dầu mỡ rất có thể được tái chế thành nhiên liệu.(b) nhỏ tuổi dung dịch I2 vào lát cắt của quả quả chuối còn xanh thì xuất hiện màu xanh lá cây tím.(c) ‘‘Gạch cua’’ nổi lên khi nấu ăn riêu cua là hiện tượng đông tụ protein.(d) Tinh bột được tạo nên trong cây cối nhờ phản bội ứng trùng hợp.(e) Ở điều kiện thường các amino axit là hóa học rắn, dễ dàng tan vào nước.(g) chất béo được dùng làm thức ăn cho người, tiếp tế xà phòng.Số tuyên bố đúng là
mang đến 70,72 gam một triglixerit X tác dụng với hỗn hợp Na
OH vừa đủ, chiếm được glixerol cùng 72,96 gam muối. Cho 70,72 gam X tính năng với a mol H2 (Ni, to), thu được hỗn hợp chất béo Y. Đốt cháy hoàn toàn Y bắt buộc vừa đầy đủ 6,475 mol O2, nhận được 4,56 mol CO2. Quý giá của a là
Cho các sơ vật phản ứng theo như đúng tỉ lệ mol:E + 3Na
OH → X + Y + 2ZY + H2SO4 → Na2SO4 + T2X + H2SO4 → Na2SO4 + 2RBiết E là este gồm công thức phân tử C6H8O6. Cho những phát biểu sau:(a) hóa học E là este của glixerol với các axit cacboxylic. (b) Dung dịch hóa học X tham gia phản ứng tráng bạc.(c) chất Z tác dụng với Cu(OH)2 sản xuất dung dịch xanh lam. (d) chất R là hợp hóa học hữu cơ tạp chức.(e) Đốt cháy hoàn toàn Y, chiếm được Na2CO3, CO2 cùng H2O.Số phát biểu đúng là
mang đến sơ đồ gửi hóa: Fe(NO3)3
*
X
*
Y
*
Z
*
Fe(NO3)3Các chất X cùng T theo thứ tự là
Hỗn hợp X tất cả etilen, propan, propin, axetilen và hiđro. Cho 9,48 gam X tác dụng với lượng dư dung dịch Br2, thấy bao gồm 0,18 mol Br2 thâm nhập phản ứng. Giả dụ đốt cháy hoàn toàn 0,25 mol X phải vừa đủ a mol O2, nhận được 0,55 mol CO2. Giá trị của a là
Hòa tan trọn vẹn m gam hỗn hợp X có Al, Zn, Mg vào dung dịch HNO3 loãng (vừa đủ), thu được hỗn hợp Y chứa a gam muối bột (trong đó oxi chỉ chiếm 57,85% khối lượng), không có khí bay ra. Cô cạn Y rồi nung đến cân nặng không đổi, chiếm được 23,48 gam các thành phần hỗn hợp oxit kim loại. Giá trị của a ngay gần nhất với giá trị như thế nào sau đây?
Đốt cháy hoàn toàn m gam tất cả hổn hợp E tất cả hai este mạch hở X, Y, chiếm được 0,54 mol CO2. Mang lại m gam E tính năng vừa đủ với dung dịch Na
OH, thu được tất cả hổn hợp Z gồm những muối của axit cacboxylic (phân tử khối đều nhỏ dại hơn 182) cùng 7,36 gam lếu láo hợp các ancol thuộc dãy đồng đẳng. Đốt cháy hoàn toàn Z, thu được thành phầm chỉ tất cả CO2 và 0,08 mol Na2CO3. Khối lượng của Y trong m gam E là
đến m gam hỗn hợp X tất cả Na, Ba, Na2O, Ba
O vào H2O dư, nhận được 0,04 mol H2 và dung dịch Y. Dẫn tự từ cho đến khi xong 0,06 mol CO2 vào Y, thu được dung dịch Z và 5,91 gam kết tủa. đến từ từ đến 35 ml dung dịch HCl 1M vào Z, chiếm được 0,025 mol CO2. Quý giá của m là

Dung dịch chất nào sau đây làm xanh quỳ tím được Vn
Doc biên soạn hướng dẫn độc giả giải đáp những thắc mắc tương quan đến dung dịch làm quỳ tím chuyển xanh, tự đó độc giả biết cách khẳng định môi trường của các chất, dung dịch làm quỳ tím hóa xanh sẽ có môi trường xung quanh kiềm.

Bạn đang xem: Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển màu xanh


Dung dịch chất nào tiếp sau đây làm xanh quỳ tím

A. HCl

B. Na2SO4

C. Na
OH

D. KCl

Đáp án giải đáp giải bỏ ra tiết 

A. HCl là axit mạnh dạn làm quỳ tím hóa đỏ

B. Na2SO4 có môi trường thiên nhiên trung tính không làm quỳ tím đổi màu

C. Na
OH là bazo mạnh cho nên vì vậy làm quỳ tím hóa xanh


Quỳ tím đổi màu như thế nào

Đối với hợp hóa học vô cơ

Quỳ tím đổi màu đỏ khi giấy quỳ xúc tiếp với dung dịch bao gồm tính axit.

Ví dụ: HCl, H2SO4, HNO3,...

Quỳ tím đổi màu xanh lá cây khi giấy quỳ xúc tiếp với dung dịch gồm tính bazo.

Ví dụ: Na
OH, KOH, Ba(OH)2,...

Quỳ tím không thay đổi màu khi dung dịch đó là trung tính (tính axit = tính bazo). 

Ví dụ: KCl, K2SO4, H2O

+ đánh giá độ p
H dựa trên bảng color quy chuẩn.

+ p
H

+ p
H 7 đến 14 làm cho quỳ tím hoá đỏ: Dung dịch mang tính chất bazo

+ Giấy quỳ thông tư màu số 7: môi trường xung quanh trung tính.

Đối cùng với hợp chất hữu cơ

Amin bao gồm nguyên tử N đính thêm trực tiếp với vòng benzen có tính bazo khôn xiết yếu, không làm chuyển màu sắc quỳ tím

Các amin khác có tác dụng quỳ tím gửi xanh.

Amino axit

Số team NH2 = số nhom COOH => không làm chuyển màu quỳ tím

Số team NH2> số nhóm COOH => có tác dụng quỳ tím hóa xanh (Ví dụ: Lysin)

Số đội NH2 làm cho quỳ tím hóa đỏ (Ví dụ: Axit glutamic)


Bài tập áp dụng liên quan 

Câu 1. Dãy hỗn hợp nào tiếp sau đây làm chuyển màu sắc quỳ tím thành xanh?

A. Na
OH, Ba
Cl2, H3PO4, KOH.

B. Na
OH, Na2SO4, KCl, KOH.

C. Na
OH, Ba(OH)2, Ca(OH)2, KOH.

D. Na
OH, Ca(NO3)2, KOH, H2SO4.


Xem đáp án
Đáp án C

A một số loại vì tất cả Ba
Cl2 có môi trường thiên nhiên trung tính không làm thay đổi màu quỳ tím

H3PO4 có môi trường thiên nhiên axit có tác dụng quỳ tím hóa xanh

B loại vì bao gồm Na2SO4 và KCl có môi trường thiên nhiên trung tính không làm đổi màu quỳ tím

C đúng vày Na
OH, Ba(OH)2, Ca(OH)2, KOH phần đa là bazo mạnh khỏe có môi trường thiên nhiên bazo có tác dụng quỳ tím hóa xanh

D loại vị Ca(NO3)2 có môi trường xung quanh trung tính ko làm chuyển màu quỳ tím

H2SO4 có môi trường axit có tác dụng quỳ tím hóa xanh

Vậy hàng dung dịch làm thay đổi màu sắc quỳ tím thành xanh là hàng gồm những dung dịch bazơ: Na
OH, Ba(OH)2, Ca(OH)2, KOH.


Câu 2. cho các chất sau: Na
Cl, HCl, H2SO4, Ba(OH)2, Ca(OH)2, Mg(OH)2, K2CO3, Al
Cl3, Na
OH. Số các chất có công dụng làm quỳ độ ẩm chuyển xanh là

A. 2.

B. 3

C. 4

D. 5


Xem đáp án
Đáp án B

Các chất có công dụng làm quỳ độ ẩm chuyển xanh là các bazơ tan: Ba(OH)2, Ca(OH)2, Na
OH.


Câu 3. Chất nào tiếp sau đây làm quỳ tím hóa xanh?

A. Alanin

B. Anilin

C. Glyxin

D. Lysin


Xem đáp án
Đáp án D

Anilin tất cả tính bazo hết sức yếu, không làm thay đổi màu quỳ tím.

Alanin và glyxin gồm số team NH2 ngay số nhóm COOH => ko làm thay đổi màu sắc quỳ tím.

Lysin số team NH2 (2 nhóm) > số đội COOH (1 nhóm) => làm quỳ tím hóa xanh.


Câu 4. Dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu xanh da trời là

A. KCl.

B. K2SO4.

C. KOH.

D. KNO3.


Xem đáp án
Đáp án C

Dung dịch làm cho quỳ tím gửi sang màu xanh là

A. KCl được tạo nên từ axit mạnh dạn là HCl và bazo mạnh dạn KOH => KCl có môi trường trung tính

B. K2SO4 được chế tạo từ axit to gan là H2SO4 với bazo to gan lớn mật KOH => K2SO4 có môi trường trung tính

C. KOH là bazo mạnh, có môi trường xung quanh kiềm có tác dụng quỳ tím hóa xanh

D. KNO3 được chế tạo từ axit khỏe mạnh là HNO3 và bazo mạnh bạo KOH => KNO3 có môi trường xung quanh trung tính


Câu 5. Dung dịch nào dưới đây làm quỳ tím gửi sang màu sắc xanh?

A. Axit glutamic.

B. Alanin.

C. Glyxin.

D. Metylamin.


Xem đáp án
Đáp án D

Sự đổi màu của quỳ tím khi chạm chán amin, amino axit:

*Amin:

Amin tất cả nguyên tử N lắp trực tiếp cùng với vòng benzen tất cả tính bazo khôn cùng yếu, ko làm đổi màu quỳ tím.

Các amin khác làm cho quỳ tím gửi xanh.

*Amino axit:

Số team NH2 = số nhóm COOH ⟹ không làm thay đổi màu quỳ tím

Số đội NH2 > số nhóm COOH ⟹ làm cho quỳ tím hóa xanh (VD: Lysin)

Số team NH2 3NH2).


Câu 6. Dung dịch làm quỳ tím hóa xanh

A. Alanin

B. Anilin

C. Glyxin

D. Lysin


Xem đáp án
Đáp án D

Anilin gồm tính bazo rất yếu, không làm thay đổi màu sắc quỳ tím.

Alanin cùng glyxin gồm số team NH2 bằng số nhóm COOH => không làm thay đổi màu sắc quỳ tím.

Lysin số nhóm NH2 (2 nhóm) > số nhóm COOH (1 nhóm) => có tác dụng quỳ tím hóa xanh.


Câu 7. hỗn hợp nào có tác dụng quỳ tím đưa sang color xanh

A. CH3OOH

B. NH3

C. Na
Cl

D. HNO3


Xem đáp án
Đáp án B

CH3COOH và HNO3 làm quỳ tím thay đổi màu đỏ

NH3 có tác dụng quỳ tím thay đổi màu sắc xanh

Na
Cl không có tác dụng quỳ thay đổi màu


Câu 8. Dung dịch chất nào sau đây làm xanh quỳ tím?

A. Anilin.

B. Glyxin.

C. Axit axetic.

D. Etylamin.


Xem đáp án
Đáp án D

Dung dịch chất nào dưới đây làm xanh quỳ tím?

A. Anilin tất cả tính bazo, tuy thế dung dịch của chính nó không làm cho xanh giấy quỳ tím, cũng không làm phenolphtalein do lực bazo của nó rất yếu cùng yếu hơn amoniac

B. Glyxin gồm công thức chất hóa học là H2​N-CH2​-COOH có gốc -H2N = -COOH cho nên vì vậy không làm chuyển màu quỳ tím

C. Axit axetic tất cả công thức hóa học là CH3COOH làm quỳ tím hóa đỏ

D. Etylamin bao gồm công thức chất hóa học là C2H5NH2 có tác dụng quỳ tím hóa xanh


Câu 9. Chất như thế nào sau đây chức năng với nước tạo ra dung dịch làm cho quỳ tím chuyển màu xanh lá cây là:

A. CO

B. CO2

C. K2O

D. Cu
O


Xem đáp án
Đáp án C

Chất làm sao sau đây tác dụng với nước tạo thành dung dịch làm cho quỳ tím chuyển greed color là:

Loại A vì chưng CO không tan vào nước

Loại B vì chưng CO2 tan trong nước tạo thành dung dịch axit làm quỳ tím hóa đỏ

Đúng C vày K2O chảy trong nước tạo ra dung dịch bazo KOH làm cho quỳ tím hóa đỏ

Loại D vày Cu
O là oxit bazo ko tan


Câu 10. Dung dịch chất nào tiếp sau đây làm quỳ tím hóa đỏ?

A. Lysin.

B. Alanin.

C. Axit glutamic.

D. Glyxin.


Xem đáp án
Đáp án C

Dung dịch mang tính axit làm quỳ tím hóa đỏ.

Dung dịch axit glutamic (HOOC-CH(NH2)-CH2-CH2-COOH) có tác dụng quỳ tím hóa đỏ.


Câu 11. Dãy gồm các chất rất nhiều làm giấy quỳ tím độ ẩm chuyển sang màu xanh là:

A. Metylamin, amoniac, natri axetat

B. Anilin, metylamin, amoniac

C. Amoni clorua, metylamin, natri hiđroxit

D. Anilin, amoniac, natri hiđroxit


Xem đáp án
Đáp án A

• Anilin: C6H5NH2 không có tác dụng quỳ tím thay đổi màu.

• Amoni clorua: NH4Cl có tính axit, p
H 3NH2); amoniac (NH3) cùng natri axetat (CH3COONa).


Câu 12. Trong các câu bên dưới đây, điều xác minh nào sau đó là đúng?

A. Các amin đều phải sở hữu tính bazơ vì thế dung dịch của chúng đều làm quì tím hóa xanh.

B. Những amino axit đều phải sở hữu tính lưỡng tính phải dung dịch của chúng không làm thay đổi màu quì tím.


C. Những peptit phần đa cho được bội nghịch ứng màu sắc biure.

D. CH3-CH(NH2)COOH có tên thay vắt là α-aminopropanoic.


Xem đáp án
Đáp án D

A sai ví dụ anilin ko làm chuyển màu quỳ tím

B không nên vì những aminoaxit bao gồm số đội -NH2 bằng số nhóm -COOH thì mới không làm chuyển màu quỳ tím

C sai bởi đipeptit không gia nhập phản ứng màu biure


Câu 13. Cho các nhận định sau:

(1) Alanin có tác dụng quỳ tím hóa xanh.

(2) Axit glutamic làm quỳ tím hóa đỏ.

(3) Lysin làm quỳ tím hóa xanh.

(4) Axit ađipic với hexametylenđiamin là nguyên vật liệu để cung cấp tơ nilon-6,6

(5) Methionin là thuốc xẻ thận.

Xem thêm: Đội trưởng của vgm tham dự awc 2021 là ai, arena of valor world cup

Số đánh giá và nhận định đúng là:

A. 2

B. 5

C. 3

D. 4


Xem đáp án
Đáp án C

(1) Sai. Alanin không có tác dụng quì tím thay đổi màu

(5) Sai.


Câu 14. Cho những phát biểu sau:

(a) hỗn hợp lysin, axit glutamic hồ hết làm quỳ tím chuyển màu xanh.

(b) cao su thiên nhiên buna-N, buna-S các thuộc loại cao su thiên nhiên thiên nhiên.

(c) một số trong những este hòa tan tốt nhiều hóa học hữu cơ nên được dùng làm dung môi.

(d) sản phẩm của phản nghịch ứng thủy phân saccarozơ được sử dụng trong kĩ thuật tráng gương.

(e) Vải làm cho từ tơ nilon-6,6 bền trong môi trường bazơ hoặc môi trường thiên nhiên axit.

Số tuyên bố đúng là

A. 3.

B. 5.

C. 2.

D. 4.


Xem đáp án
Đáp án C

(c) một trong những este hòa tan tốt nhiều hóa học hữu cơ nên được sử dụng làm dung môi.

(d) sản phẩm của phản ứng thủy phân saccarozơ được dùng trong kỹ năng tráng gương.


Câu 15. Phát biểu nào tiếp sau đây sai?

A. Hỗn hợp lysin không làm đổi màu quỳ tím.

B. Metylamin là hóa học khí tan nhiều trong nước.

C. Protein đơn giản chứa những gốc α-amino axit.

D. Phân tử Gly-Ala-Val có cha nguyên tử nitơ.


Xem đáp án
Đáp án A 

A sai, bởi lysin tất cả số đội -NH2 > -COOH cần làm quỳ tím chuyển xanh.

B đúng, do metylamin tạo nên được link H cùng với H2O cần tan các trong nước.

C đúng, bởi vì protein đơn giản dễ dàng được cấu tạo nên từ những α-amino axit.

D đúng, bởi mỗi mắt xích Gly, Ala, Val có một nguyên tử N


Câu 16. Chất nào sau đây làm thay đổi màu sắc quỳ tím?

A. NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOH

B. H2N-CH2-COOH.

C. CH3​CH(NH2​)COOH.

D. H3CH(CH3)CH(NH2)COOH.


Xem đáp án
Đáp án A

Lysin (H2N-4-CH2(NH2)-COOH) phân tử bao gồm 2 đội NH2 cùng 1 đội -COOH nên tất cả tính bazo do thế làm quỳ tím chuyển sang color xanh

Các chất còn lại: Glyxin, alanin, valin không làm cho quỳ tím thay đổi màu sắc vì có 1 nhóm NH2 với 1 team -COOH


Câu 17. Chất bội nghịch ứng được đối với tất cả hai hỗn hợp Na
OH, HCl là

A. CH3COOC2H5

B. H2N-CH2-COOH.

C. CH3COOH.

D. C3H7OH.


Xem đáp án
Đáp án B

HCOOH không tính năng với dung dịch HCl

H2-CH2-COOH chức năng được đối với tất cả 2 dung dịch

CH3COOH tác dụng được cùng với Na
OH

C3H7OH không chức năng được cùng với Na
OH


Câu 18. Dùng quỳ tím hoàn toàn có thể phân biệt được dãy những dung dịch làm sao sau đây?

A. Glyxin, alanin, lysin.


B. Glyxin, valin, axit glutamic.

C. Alanin, axit glutamic, valin.

D. Glyxin, lysin, axit glutamic.


Xem đáp án
Đáp án D

Xét đúng theo chất tất cả dạng: (NH2)x
R(COOH)y


Câu 19. Tiến hành thí nghiệm cho anilin vào ống nghiệm cất nước cùng lắc đều. Kế tiếp thêm lần lượt hỗn hợp HCl, rồi dung dịch Na
OH dư vào ống nghiệm cùng để yên ổn một lúc, hiện tượng lạ quan ngay cạnh được trong ống thử là

A. Ban đầu dung dịch trong suốt, tiếp đến bị đục, rồi phân lớp.

B. Thuở đầu dung dịch bị đục, kế tiếp trong suốt, rồi phân lớp.

C. Ban đầu dung dịch bị đục, kế tiếp trong suốt.

D. Thuở đầu dung dịch vào suốt, kế tiếp phân lớp.


Xem đáp án
Đáp án B

Khi mang lại anilin vào nước ta thấy dung dịch bị đục do anilin không nhiều tan vào nước.

Khi thêm dung dịch HCl vào ta thấy hỗn hợp trong trong cả do bao gồm phản ứng tạo muối tan giỏi trong nước.

Phương trình hóa học

C6H5NH2 + HCl → C6H5NH3Cl.

Tiếp tục thêm Na
OH dư vào dung dịch thu được ta thấy hiện tượng phân lớp do sản phẩm tạo ra cất C6H5NH2 không nhiều tan trong nước.

Phương trình hóa học

C6H5NH3Cl + Na
OH → C6H5NH2 + Na
Cl + H2O.

Vậy hiện tượng kỳ lạ quan sát được là lúc đầu dung dịch bị đục, tiếp nối trong suốt, rồi phân lớp.


Câu 20. Tính bazơ của metylamin khỏe mạnh hơn anilin vì:

A. Nhóm metyl có tác dụng tăng mật độ electron của nguyên tử nitơ, nhóm phenyl làm giảm tỷ lệ electron của nguyên tử nitơ.

B. Team metyl làm tăng mật độ electron của nguyên tử nitơ.

C. Team metyl có tác dụng giảm mật độ electron của nguyên tử nitơ, đội phenyl làm cho tăng tỷ lệ electron của nguyên tử nitơ.

D. Phân tử khối của metylamin nhỏ dại hơn.


Xem đáp án
Đáp án A

Tính bazơ của amin vị cặp e chưa links của nguyên tử nitơ. Mật độ e bên trên nguyên tử nitơ càng tăng thì tính bazơ càng mạnh mẽ và ngược lại. Nhóm metyl là đội đẩy e buộc phải làm tăng tỷ lệ e của nguyên tử nitơ, còn team phenyl là đội hút e buộc phải làm giảm tỷ lệ e của nguyên tử nitơ.


Câu 21. Cho những nhận định sau:

1) tất cả các amin đa số làm quỳ tím ẩm chuyển màu xanh.

2) mang lại lòng trắng trứng vào Cu(OH)2 vào Na
OH thấy mở ra màu tím

3) Đề rửa không bẩn ống nghiệm tất cả dính anilin, rất có thể dùng dung dịch HCl

4) H2N-CH2-CONH-CH(CH3)-COOH là 1 đipeptit

5) Ở điều kiện thường H2NCH2COOH là chất rắn, dễ dàng tan vào nước.

Số nhận định đúng là

A. 4.

B. 1.

C. 3.

D. 2.


Xem đáp án
Đáp án A

1) Sai, một trong những amin như anilin (C6H5NH2) không làm chuyển màu quỳ tím ẩm.

2) Đúng, lòng trắng trứng (một loại protein) gồm phản ứng màu biure.

3) Đúng, vì chưng tạo muối hạt tan: C6H5NH2 + HCl → C6H5NH3Cl.

4) Đúng, đây là Gly-Ala

5) Đúng, Gly trường tồn dạng ion lưỡng cực bắt buộc là hóa học rắn, dễ dàng tan (giống hợp hóa học ion).


-----------------------------------

Trên đây Vn
Doc.com vừa ra mắt tới các bạn bài viết Dung dịch hóa học nào dưới đây làm xanh quỳ tím. Bài viết đã giúp bạn đọc tìm ra dung dịch những chất có tác dụng xanh quỳ tím. Hy vọng rằng qua bài viết này các chúng ta có thể học tập giỏi hơn môn hóa học lớp 11. Mời chúng ta cùng xem thêm mục Trắc nghiệm chất hóa học 11...


Đánh giá bài xích viết
15 148.766
Chia sẻ bài xích viết
Sắp xếp theo khoác định
Mới nhất
Cũ nhất

Ôn tập Hóa 11


Giới thiệu
Chính sách
Theo dõi bọn chúng tôi
Tải ứng dụng
Chứng nhận
*
Đối tác của Google
*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.