diện tích xung quanh

Cách tính diện tích S hình vỏ hộp chữ nhật

Bạn đang xem: diện tích xung quanh

Công thức tính diện tích xung quanh và diện tích S toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật chỉ dẫn cụ thể chúng ta phương pháp tính diện tích S hình lập phương và những ví dụ và bài xích luyện ôn luyện mang đến chúng ta tìm hiểu thêm, gia tăng kỹ năng, khả năng giải Toán hình học tập. Mời những em học viên tìm hiểu thêm cụ thể.

1. Hình vỏ hộp chữ nhật là gì?

1. Định nghĩa

Hình vỏ hộp chữ nhật là 1 trong những hình không khí đem 6 mặt mày đều là hình chữ nhật. Hai mặt mày đối lập nhau của hình chữ nhật sẽ là nhì mặt mày lòng của hình chữ nhật. Các mặt mày còn sót lại đều là mặt mày mặt của hình chữ nhật.

2. Tính chất:

 • Diện tích của nhì mặt mày đối lập nhập hình vỏ hộp chữ nhật cân nhau.
 • Chu vi của nhì mặt mày đối lập nhập hình vỏ hộp chữ nhật cân nhau.
 • Hình chữ nhật đem 12 cạnh, 8 đỉnh và 6 mặt mày.
 • Các đàng chéo cánh đem nhì đầu mút là 2 đỉnh đối nhau của hình vỏ hộp chữ nhật đồng quy bên trên một điểm.

2. Cách tính diện tích S hình vỏ hộp chữ nhật

- Diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là tổng diện tích S tư mặt mày mặt của hình vỏ hộp chữ nhật.

- Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật là tổng của diện tích xung quanh và diện tích S nhì lòng.

Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật

2.1 Công thức tính diện tích xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật

Sxq = 2 x h x (a + b)

+ Phát biểu bởi vì lời: Diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật bởi vì tích của độ cao và chu vi lòng.

Trong đó:

 • Sxq: Diện tích xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật.
 • h: Chiều cao hình vỏ hộp chữ nhật.
 • a: Chiều nhiều năm hình vỏ hộp chữ nhật.
 • b: Chiều rộng lớn hình vỏ hộp chữ nhật.

Ví dụ:: Cho hình vỏ hộp chữ nhật đem chiều nhiều năm 20m, chiều rộng lớn 7m, độ cao 10m. Tính diện tích xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật.

Giải:

Diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là:

2 x 10 x (20 + 7) = 540 m2

Đáp số: 540 m2

2.2 Công thức tính diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật

Stp = Sxq + 2 x a x b = 2 x h x (a+b) + 2 x a x b

+ Phát biểu bởi vì lời: Diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật bởi vì tổng diện tích xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật và 2 mặt mày còn sót lại.

- Giải quí kí hiệu:

 • Sxq là kí hiệu diện tích xung quanh hình chữ nhật
 • Stp là kí hiệu diện tích S toàn phần hình chữ nhật
 • a, b theo thứ tự là chiều nhiều năm và chiều rộng
 • h là độ cao của hình vỏ hộp chữ nhật

- Đơn vị diện tích S: mét vuông (m2)

Ví dụ: Cho một chống học tập hình vỏ hộp chữ nhật đem chiều nhiều năm là 7m, chiều rộng lớn là 5m và độ cao của chống học tập là 4m. Tính diện tích S toàn phần của căn chống đó?

Bài giải:

Diện tích xung xung quanh của chống học tập bại liệt là:

2 x 4 x (7 + 5) = 96(m2)

Tổng diện tích S nhì lòng của căn chống bại liệt là:

2 x 7 x 5 = 70 (m2)

Diện tích toàn phần của căn chống bại liệt là:

96 + 70 = 166 (m2)

Đáp số: 166 m2

3. Các dạng toán tính diện tích xung quanh và diện tích S toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật

Dạng 1: Tính diện tích xung quanh hoặc diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật

Phương pháp: kề dụng quy tắc tính diện tích xung quanh hoặc diện tích S toàn phần.

Dạng 2: tường diện tích xung quanh hoặc diện tích S toàn phần, thăm dò chu vi lòng hoặc độ cao của hình vỏ hộp chữ nhật.

Phương pháp:

*) Từ công thức Sxq = (a + b) x 2 x h:

- Tìm độ cao h theo dõi công thức: h = Sxq : [(a + b) x 2] = Sxq : (a + b) : 2;

- Tìm tổng chu vi lòng theo dõi công thức: (a + b) x 2 = Sxq : h.

*) Nếu biết diện tích S toàn phần tao cũng thay cho nhập công thức nhằm thăm dò những đại lượng chưa chắc chắn.

Dạng 3: Toán đem câu nói. văn (thường là thăm dò diện tích S vỏ hộp, căn chống, nện tường …)

Phương pháp: Cần xác lập coi diện tích S cần thiết thăm dò là diện tích xung quanh hoặc diện tích S toàn phần rồi vận dụng quy tắc tính diện tích xung quanh hoặc diện tích S toàn phần.

4. Bài thói quen diện tích xung quanh và diện tích S toàn phần của hình chữ nhật

Bài 1: Tính diện tích xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật, biết:

a) Chiều nhiều năm trăng tròn m, chiều rộng lớn 10 m, độ cao 7 m

b) Chiều nhiều năm 7/3 centimet, chiều rộng lớn 5/3 centimet, độ cao 2/3 cm

c) Chiều nhiều năm 6,8 dm, chiều rộng lớn 3,4 dm, độ cao 2,1 dm

d) Chiều nhiều năm 15 centimet, chiều rộng lớn 5 centimet, độ cao 3 cm

Bài 2: Một loại thùng hình chữ nhật đem độ cao là 2,3 centimet, chiều nhiều năm là 5,4 centimet, chiều rộng lớn là 3 centimet. Hỏi:

a) Diện tích xung xung quanh của loại thùng đó?

b) Diện tích toàn phần của loại thùng đó?

Bài 3: Một bể nước hình vỏ hộp chữ nhật đem chiều nhiều năm là 7 m, chiều rộng lớn bởi vì 1⁄2 chiều nhiều năm và độ cao là một trong,5 m. Tính diện tích xung quanh và diện tích S toàn phần của bể nước bại liệt.

Xem thêm: take in là gì

Bài 4: Một chống học tập hình vỏ hộp chữ nhật nhiều năm 7,8m, rộng lớn 6,2m, cao 4,3 m cần phải nện tường và xà nhà. Tính diện tích S cần thiết quét dọn nện của căn chống biết tổng diện tích S những cửa ngõ bởi vì 8,1 m2.

Bài 5:

Một hình vỏ hộp chữ nhật đem diện tích xung quanh là 420 cm2 và đem độ cao là 7cm. Tính chu vi lòng của hình vỏ hộp chữ nhật bại liệt.

Bài 6:

Người tao thực hiện một chiếc vỏ hộp bởi vì bìa hình vỏ hộp chữ nhật đem chiều nhiều năm 25 centimet, chiều rộng lớn 16 centimet và độ cao 12 centimet. Tính diện tích S bài xích dùng làm thực hiện nguyệt lão loại vỏ hộp bại liệt. (không tính mép dán)

Bài 7:

Một căn chống hình dáng vỏ hộp chữ nhật đem chiều nhiều năm 6m, chiều rộng lớn 3,6m, độ cao 3,8m.

Người tao mong muốn quét dọn vôi nhập những tường ngăn xung xung quanh và trần của căn chống bại liệt. Hỏi diện tích S cần thiết quét dọn vôi là từng nào mét vuông , biết tổng diện tích S những cửa ngõ bởi vì 8 mét vuông. (chỉ quét dọn bên phía trong phòng)

Bài 8: 

Một hình vỏ hộp chữ nhật đem chiều nhiều năm 3,2dm, chiều rộng lớn 0,5m và độ cao 15cm. Tính diện tích xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp bại liệt.

Bài 9:

Hải cần thiết thực hiện 2 loại thùng hình lập phương bởi vì Fe ko có nắp đậy cạnh 2,4m. Hỏi:

a) Hải nên cần thiết từng nào m2 sắt?

b) Hải tính nện cả bên phía trong và bên phía ngoài 2 loại thùng bại liệt thì nên mua sắm từng nào kilogam nện, hiểu được cứ 20m2 thì nên 5kg sơn?

Bài 10. Một loại thùng ko nắp hình dáng vỏ hộp chữ nhật, chiều rộng lớn bởi vì 3/5 chiều nhiều năm và thông thường chiều nhiều năm 1,2m, độ cao nhiều năm 1,5m. Người tao nện cả mặt mày nhập và ở mặt ngoài của thùng, cứ 2m 2 thì không còn 0,5kg nện. Tính lượng nện tiếp tục nện hoàn thành loại thùng bại liệt.

Hướng Dẫn Giải Các Bài Tập

Bài 1: Các em tự động thực hiện bài xích luyện này bằng phương pháp vận dụng 2 công thức tính diện tích S hình vỏ hộp chữ nhật bên trên nhằm giải.

Bài 2: Tương tự động như bài xích luyện 1, dùng công thức tính Stp và Sxq.

Bài 3: Các em giải bài xích luyện này như sau:

- Cách 1: Tìm chiều rộng lớn của bể nước

- Cách 2: Tìm diện tích xung quanh và diện tích S toàn phần bởi vì công thức tiếp tục đem.

Bài 4:

* Cách làm: Không kể diện tích S cửa ngõ thì diện tích xung quanh chống học tập đó là diện tích xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật đem chiều nhiều năm, chiều rộng lớn và độ cao như đề bài xích tiếp tục mang đến.

- Diện tích cần thiết quét dọn nện của chống học tập tiếp tục bởi vì diện tích S cần thiết quét dọn nện xung xung quanh (trừ diện tích S cửa) cùng theo với diện tích S một lòng (trần nhà).

* Bài giải mẫu:

Diện tích xung xung quanh chống học tập là:

2 x 4,3 x (7,8 + 6,2) = 120,4 (m2)

Diện tích trần nhà đất của chống là:

7,8 x 6,2 = 48,36 (m2)

Diện tích cần thiết quét dọn nện của chống học tập bại liệt là:

(120,4 + 48,36) - 8,1 = 160,66 (m2)

Đáp số: 160,66 (m2)

Câu 5:

Vì diện tích xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật bởi vì chu vi lòng nhân với độ cao nên chu vi lòng của hình vỏ hộp chữ nhật bởi vì diện tích xung quanh phân chia mang đến độ cao, tao có:

Chu vi lòng của hình vỏ hộp chữ nhật là:

420 : 7 = 60 (cm)

Câu 6:

Diện tích bìa dùng làm thực hiện vỏ hộp đó là diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật.

Diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là:

(25 + 16) x 2 x 12 = 984 (cm2)

Diện tích bìa dùng làm thực hiện vỏ hộp là:

984 + 25 x 16 x 2 = 1784 (cm2).

Câu 7:

Bài giải:

Diện tích xung xung quanh của căn chống là:

(6 + 3,6) x 2 x 3,8 = 72,96 (m2)

Diện tích trầ của căn chống là:

6 x 3,6 = 21,6 (m2)

Diện tích cần thiết quét dọn vôi là:

(72,96 + 21,6) - 8 = 86,56 (m2)

Đáp số: 86,56 m2

6. Giải bài xích luyện Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật

 • Bài luyện Toán lớp 5: Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật
 • Toán lớp 5 trang 110: Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật
 • Giải vở bài xích luyện Toán 5 bài xích 105: Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình chữ nhật
 • Giải vở bài xích luyện Toán 5 bài xích 106: Luyện luyện Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình chữ nhật

Ngoài rời khỏi những em học viên hoặc quý cha mẹ còn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm thắt Công thức tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật nằm trong đề ganh đua học tập kì 1 lớp 5 và đề ganh đua học tập kì 2 lớp 5 những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh theo dõi chuẩn chỉnh thông tư 22 của cục Giáo Dục. Những đề ganh đua này được VnDoc.com thuế tầm và tinh lọc kể từ những ngôi trường đái học tập bên trên toàn quốc nhằm mục tiêu mang đến mang đến học viên lớp 5 những đề ôn ganh đua học tập kì 1 unique nhất. Mời những em nằm trong quý cha mẹ chuyển vận free đề ganh đua về và ôn luyện.

Xem thêm: dàn diễn viên trong big mouth