diện tích tứ giác

Như chúng ta tiếp tục biết, tứ giác là một trong nhiều giác bao gồm tư cạnh và 4 đỉnh. Trong số đó, nhị đoạn trực tiếp ngẫu nhiên ko được nằm trong phía trên một đường thẳng liền mạch.

Bạn đang xem: diện tích tứ giác

Tứ giác có thể là tứ giác đơn (không đem cặp cạnh đối nào là rời nhau), hoặc tứ giác kép (có nhị cặp cạnh đối rời nhau). Tứ giác đơn rất có thể lồi hoặc lõm. Và tổng những góc của một tứ giác luôn luôn là 360 phỏng.

  • Tứ giác lồi là tứ giác luôn luôn nằm trong 50% mặt mày phẳng lặng đem bờ là đường thẳng liền mạch chứa chấp ngẫu nhiên cạnh nào là của tứ giác. Đặc điểm của tứ giác lồi là tất cả những góc vô nó đều nhỏ rộng lớn 180° và hai tuyến đường chéo cánh đều nằm cạnh vô tứ giác
  • Còn tứ giác lõm luôn luôn tồn bên trên tối thiểu một cạnh nhưng mà đường thẳng liền mạch chứa chấp cạnh ê phân tách rời tứ giác trở thành nhị phần.

Hôm ni tất cả chúng ta tiếp tục bên cạnh nhau dò la hiểu về kiểu cách tính chu vi của tứ giác, gần giống phương pháp tính diện tích S của một tứ giác ngẫu nhiên, những tứ giác quan trọng đặc biệt, tứ giác nước ngoài tiếp lối tròn xoe và tứ giác nội tiếp lối tròn xoe..

I. Công thức tính chu vi và diện tích tứ giác bất kỳ

cong-thuc-tinh-dien-tich-tu-giac-va-chu-vi-tu-giac (1)

Chu vi của một tứ giác ngẫu nhiên vị tổng phỏng lâu năm tư cạnh.

Công thức: $C_{ABCD}=AB+BC+CD+DA$

Diện tích của một tứ giác ngẫu nhiên vị ½ tích của phỏng lâu năm lối chéo cánh loại nhất, phỏng lâu năm lối chéo cánh thứ hai và sin của góc tạo nên vị hai tuyến đường chéo cánh ê.

Công thức: $S_{ABCD}=\frac{1}{2}.AC.BD.\sin\alpha$ với $\alpha$ là góc tạo nên vị hai tuyến đường chéo cánh.

II. Công thức tính chu vi và diện tích S của tứ giác quánh biệt

Trong phạm vi của nội dung bài viết này bản thân tiếp tục trình diễn với chúng ta công thức tính chu vi và diện tích S của năm tứ giác quan trọng đặc biệt thông thường bắt gặp, ê là: hình thang, hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi và hình vuông vắn.

Các tình huống sót lại các bạn nếu như mong muốn bạn cũng có thể tự động phân tích tăng bên trên Internet và SGK nhé.

#1. Công thức tính diện tích tứ giác 

cong-thuc-tinh-dien-tich-tu-giac-va-chu-vi-tu-giac (2)

Diện tích của hình thang vị ½ tích của tổng nhị cạnh lòng và chiều cao

Công thức: $S_{ABCD}=\frac{1}{2}.(AD+BC).AH$

#2. Công thức tính chu vi tứ giác

cong-thuc-tinh-dien-tich-tu-giac-va-chu-vi-tu-giac (2)

Chu vi của hình thang vị tổng phỏng lâu năm của tư cạnh

Công thức: $C_{ABCD}=AB+BC+CD+DA$

#3. Công thức tính diện tích S hình bình hành

cong-thuc-tinh-dien-tich-tu-giac-va-chu-vi-tu-giac (3)

Diện tích của hình bình hành tiếp tục vị tích của phỏng lâu năm một cạnh và phỏng lâu năm độ cao ứng.

Công thức: $S_{ABCD}=BC.AH$

#4. Công thức tính chu vi hình bình hành

cong-thuc-tinh-dien-tich-tu-giac-va-chu-vi-tu-giac (3)

Chu vi của hình bình hành vị nhị phen tổng phỏng lâu năm nhị cạnh tiếp tục.

Công thức: $C_{ABCD}=2.(AB+AD)$

#5. Công thức tính diện tích S hình chữ nhật

cong-thuc-tinh-dien-tich-tu-giac-va-chu-vi-tu-giac (4)

Diện tích của hình chữ nhật tiếp tục vị tích của phỏng lâu năm nhị cạnh tiếp tục.

Công thức: $S_{ABCD}=AB.AD$

#6. Công thức tính chu vi hình chữ nhật

cong-thuc-tinh-dien-tich-tu-giac-va-chu-vi-tu-giac (4)

Chu vi của hình chữ nhật vị nhị phen tổng phỏng lâu năm nhị cạnh tiếp tục.

Công thức: $C_{ABCD}=2.(AB+AD)$

#7. Công thức tính diện tích S hình thoi

cong-thuc-tinh-dien-tich-tu-giac-va-chu-vi-tu-giac (5)

Diện tích của hình thoi vị ½ tích của phỏng lâu năm lối chéo cánh loại nhất với phỏng lâu năm lối chéo cánh thứ hai.

Xem thêm: mno2 ra cl2

Công thức: $S_{ABCD}=\frac{1}{2}.AC.BD$

#7. Công thức tính chu vi hình thoi

cong-thuc-tinh-dien-tich-tu-giac-va-chu-vi-tu-giac (5)

Chu vi của hình thoi vị tư phen phỏng lâu năm của một cạnh.

Công thức: $C_{ABCD}=4.AB$

#8. Công thức tính diện tích S hình vuông

cong-thuc-tinh-dien-tich-tu-giac-va-chu-vi-tu-giac (6)

Diện tích của hình vuông vắn tiếp tục vị bình phương phỏng lâu năm một cạnh.

Công thức: $S_{ABCD}=AB^2$

#9. Công thức tính chu vi hình vuông

cong-thuc-tinh-dien-tich-tu-giac-va-chu-vi-tu-giac (6)

Chu vi của hình vuông vắn vị tư phen phỏng lâu năm của một cạnh.

Công thức: $C_{ABCD}=4.AB$

III.  Công thức tính Chu vi và Diện tích tứ giác nội tiếp lối tròn

cong-thuc-tinh-dien-tich-tu-giac-va-chu-vi-tu-giac (7)

Chu vi của tứ giác ABCD nội tiếp lối tròn xoe tâm O vị tổng phỏng lâu năm tư cạnh.

Diện tích của tứ giác ABCD nội tiếp lối tròn xoe tâm O bằng

$\sqrt{(p-AB)(p-BC)(p-CA)(p-DA)}$ với p là nửa chu vi của tứ giác ABCD và p được xem theo đuổi công thức $\frac{AB+BC+CD+DA}{2}$

Chú ý: Tâm của lối tròn xoe nước ngoài tiếp tứ giác nếu như đem trong vô số nhiều tình huống ko nên là kí thác điểm của hai tuyến đường chéo cánh.

IV. Công thức tính Chu vi và Diện tích tứ giác nước ngoài tiếp lối tròn

cong-thuc-tinh-dien-tich-tu-giac-va-chu-vi-tu-giac (8)

Chu vi của tứ giác ABCD nước ngoài tiếp lối tròn xoe tâm O vị tổng phỏng lâu năm tư cạnh

Diện tích của tứ giác ABCD nước ngoài tiếp lối tròn xoe tâm O vị $p.r$ với p là nửa chu vi của tứ giác ABCD, r là phỏng lâu năm nửa đường kính lối tròn xoe nội tiếp

Chú ý: Tâm lối tròn xoe nội tiếp tứ giác nếu như đem tiếp tục trùng với kí thác điểm của tư lối phân giác trong

V. Lời kết

Như vậy là tôi đã trình diễn với chúng ta tương đối đầy đủ về toàn bộ các công thức tính chu vi tứ giáccông thức diện tích S của tứ giác rồi nhé.

Từ tứ giác thường thì cho tới tứ giác vô cùng quan trọng đặc biệt, kể từ tứ giác nội tiếp cho tới tứ giác nước ngoài tiếp.

Nói công cộng là nhờ vào những công thức vô nội dung bài viết này thì bạn cũng có thể tính được chu vi và diện tích S của một tứ giác ngẫu nhiên.

Công thức thứ nhất vô nội dung bài viết cũng chính là công thức công cộng rất có thể vận dụng cho tới từng tứ giác, những công thức tiếp sau đều được biến hóa dựa vào những nhân tố quan trọng đặc biệt về cạnh, về góc của tứ giác sao cho tới dễ dàng vận dụng nhất.

Hi vọng nội dung bài viết này tiếp tục hữu ích với các bạn. Xin Chào thân ái và hứa tái ngộ chúng ta trong mỗi nội dung bài viết tiếp sau !

Đọc thêm:

  • Cách tính chu vi, diện tích S của hình trụ và hình quạt tròn
  • Cách tính Chu vi và Diện tích của hình thang (có ví dụ dễ dàng hiểu)
  • Cách tính diện tích S tam giác thông thường, vuông, cân nặng và tam giác đều

CTV: Nhựt Nguyễn – Blogchiasekienthuc.com

Bài viết lách đạt: 4.4/5 sao - (Có 9 lượt tiến công giá)

Xem thêm: chỉnh chu hay chỉn chu

Note: Bài viết lách này hữu ích với các bạn chứ? Đừng quên nhận xét nội dung bài viết, lượt thích và share cho tới bè bạn và người thân trong gia đình của doanh nghiệp nhé !