diện tích toàn phần của hình trụ

Cùng lần hiểu về công thức tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần và độ cao của hình trụ nhằm vận dụng nhập học hành và cuộc sống hằng ngày nhé.

Bạn đang xem: diện tích toàn phần của hình trụ

Cách tính diện tích S hình trụ

Diện tích hình trụ bao gồm đem diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần.

Các chúng ta cũng có thể nhập độ cao thấp độ cao, nửa đường kính của hình trụ nhập bảng tiếp sau đây biết diện tích S xung xung quanh và diện tích toàn phần của hình trụ.

Công thức tính diện tích S xung xung quanh hình trụ

Diện tích xung xung quanh hình trụ chỉ bao hàm diện tích S mặt mày xung xung quanh, xung quanh hình trụ, ko bao gồm diện tích S nhị lòng.

Công thức tính diện tích S xung xung quanh hình trụ vì chưng chu vi đàng tròn trĩnh lòng nhân với độ cao.

Tính diện tích S xung xung quanh hình trụ

Diện tích xung xung quanh vì chưng chu vi đàng tròn trĩnh lòng nhân với chiều cao

Trong đó:

  • Sxung xung quanh là diện tích S xung xung quanh.
  • r là nửa đường kính hình trụ.
  • h là độ cao, khoảng cách thân thiết 2 lòng của hình trụ.

Ví dụ:

Một hình trụ tròn trĩnh đem nửa đường kính lòng r = 5 centimet, độ cao h = 7cm. Tính diện tích S xung xung quanh hình trụ đứng.

Giải: Diện tích xung xung quanh của hình trụ tròn: Sxq = 2.π.r.h = 2π.5.7 = 70π = 219,8 (cm2).

Công thức tính diện tích S toàn phần hình trụ

Diện tích toàn phần được xem là kích thước của toàn cỗ không khí hình lắc lưu giữ, bao hàm cả diện tích S xung xung quanh và diện tích S nhị lòng tròn trĩnh.

Công thức tính diện tích S toàn phần hình trụ vì chưng diện tích S xung xung quanh cùng theo với diện tích S của 2 lòng.

Ví dụ:  Một hình trụ tròn trĩnh đem nửa đường kính lòng r = 4 centimet, độ cao h = 6 centimet. Tính diện tích S toàn phần hình trụ đứng.

Giải: Stp = Sxq + 2.Sđáy= 2.π.r2 + 2.π.r.h = 2.π.42 + 2.π.4.6 = 32π + 48π = 80π (cm2).

Tính độ cao hình trụ

Chiều cao hình trụ đó là khoảng cách thân thiết nhị mặt mày lòng của hình trụ.

Tính độ cao hình trụ lúc biết diện tích S toàn phần và nửa đường kính đáy

h=\frac{\text { Stoan phan }-2 \pi r^2}{2 \pi r}

Ví dụ: Cho hình trụ đem nửa đường kính lòng R = 8cm và diện tích S toàn phần 564π cm2 . Tính độ cao của hình trụ.

Giải:

Ta đem h=\frac{564 \pi-2 \pi 8^2}{2 \pi 8}=\frac{564 \pi-128 \pi}{16 \pi}=\frac{436 \pi}{16 \pi}=27,25 \mathrm{~cm}

Tính độ cao hình trụ lúc biết diện tích S xung quanh

Diện tích xung xung quanh vì chưng chu vi đàng tròn trĩnh lòng nhân với chiều cao

=> h=\frac{Sxq}{2\pi r}

Công thức tính nửa đường kính lòng của hình trụ

1. Công thức tính chu vi đàng tròn; diện tích S hình tròn 

Đường tròn trĩnh đem chu vi C=2πr

=> r=\frac{C}{2 \pi}

Hình tròn trĩnh lòng đem diện tích S S=πr2

=> r=\sqrt{\frac{S}{\pi}}

Ví dụ. Tính nửa đường kính lòng của hình trụ trong số tình huống sau:

a. Chu vi đàng tròn trĩnh lòng là 6π

b. Diện tích lòng là 25π

Lời giải:

a. Bán kính đàng tròn trĩnh lòng là

r=\frac{C}{2 \pi}=\frac{6 \pi}{2 \pi}=3

b. Bán kính đàng tròn trĩnh lòng là

\mathrm{r}=\sqrt{\frac{\mathrm{S}}{\pi}}=\sqrt{\frac{25 \pi}{\pi}}=5

2. Đáy là đàng tròn trĩnh nội tiếp nhiều giác

- Nội tiếp tam giác bất kì: \mathrm{R}=\frac{\mathrm{S}}{\mathrm{p}} với S là diện tích S tam giác và p là nửa chu vi

- Nội tiếp tam giác đều: R=\frac{\sqrt{3}}{6} cạnh

- Nội tiếp hình vuông: \mathrm{R}=\frac{\text { cạnh }}{2}

Ví dụ 1. Cho hình trụ nội tiếp nhập một hình lập phương đem cạnh a. Tính nửa đường kính của hình trụ ê.

Bán kính hình trụ là: R=\frac{a}{2}

Ví dụ 2. Cho lăng trụ đều ABC.A’B’C’ đem , thể tích nước ngoài tiếp khối trụ. Tính nửa đường kính khối trụ ê.

Hình trụ

Thể tích khối lăng trụ là \mathrm{V}=\mathrm{h} \cdot \mathrm{S}_{\mathrm{d}} \Leftrightarrow=\frac{\mathrm{a}^3 \sqrt{3}}{2}=\mathrm{a} \cdot \mathrm{S}_{\mathrm{d}} \Rightarrow>\mathrm{S}_{\mathrm{d}}=\frac{\mathrm{a}^2 \sqrt{3}}{2}

Đáy lăng trụ đều là tam giác đều nên \mathrm{S}_{\mathrm{d}}=\operatorname{cạnh}^2 \frac{\sqrt{3}}{4} => cạnh =\mathrm{a} \sqrt{2}

Do vậy nửa đường kính lòng hình trụ là: \mathrm{R}=\frac{\mathrm{a} \sqrt{2} \cdot \sqrt{3}}{6}=\frac{\mathrm{a}}{\sqrt{6}}

3. Đáy là đàng tròn trĩnh nước ngoài tiếp nhiều giác

Ngoại tiếp tam giác bất kì: \mathrm{R}=\frac{\mathrm{abc}}{4 \mathrm{~S}}=\frac{\mathrm{abc}}{4 \sqrt{\mathrm{p}(\mathrm{p}-\mathrm{a})(\mathrm{p}-\mathrm{b})(\mathrm{p}-\mathrm{c})}}

Trong đó:

  • a, b, c là chừng nhiều năm 3 cạnh tam giác
  • p là nửa chu vi tam giác: \mathrm{p}=\frac{\mathrm{a}+\mathrm{b}+\mathrm{c}}{2}

Ngoại tiếp tam giác vuông: \mathrm{R}=\frac{1}{2} cạnh huyền

Ngoại tiếp tam giác đều: R=\frac{\sqrt{3}}{3} cạnh

Ngoại tiếp hinh vuông: R=\frac{\sqrt{2}}{2} cạnh

Ví dụ: 

Tính nửa đường kính lòng của khối trụ nước ngoài tiếp khối chóp đều S.ABC trong số tình huống sau:

a. ABC là tam giác vuông bên trên A đem AB = a và AC = a√3

b. ABC đem AB= 5; AC= 7; BC=8

Giải:

Xem thêm: đơn vị đo thể tích

Khối trụ nước ngoài tiếp khối chóp đều

a. Cạnh huyền \mathrm{BC}=\sqrt{\mathrm{AB}^2+\mathrm{AC}^2}=\sqrt{\mathrm{a}^2+3 \mathrm{a}^2}=2 \mathrm{a}

Do ABC vuông bên trên A nên nửa đường kính R=0,5.BC=a

b. Nửa chu vi tam giác ABC là {p}=\frac{5+7+8}{2}=10
\Rightarrow \mathrm{S}=\sqrt{10 .(10-5)(10-7)(10-8)}=10 \sqrt{3}
\Rightarrow \mathrm{R}=\frac{\mathrm{abc}}{4 \mathrm{~S}}=\frac{5.7 .8}{40 \sqrt{3}}=\frac{7 \sqrt{3}}{3}

Hình trụ tròn trĩnh là gì

Hình trụ tròn là hình trụ đem 2 lòng là hình trụ cân nhau và tuy nhiên song cùng nhau.

Hình trụ được dùng khá thịnh hành trong số việc hình học tập kể từ căn bạn dạng cho tới phức tạp, nhập ê công thức tính diện tích S, thể tích hình trụ thông thường được dùng không giống thịnh hành. Nếu các bạn đã hiểu phương pháp tính diện tích S và chu vi hình trụ thì cũng hoàn toàn có thể đơn giản dễ dàng tư duy đi ra những công thức tính thể tích, diện tích S xung xung quanh hao hao diện tích toàn phần của hình trụ.

Công thức tính diện tích S tiết diện của hình trụ

Cắt hình trụ vì chưng mặt mày phẳng phiu (P) qua chuyện trục

  • Thiết diện sẽ có được là 1 trong những hình chữ nhật.
Cắt hình trụ vì chưng mặt mày phẳng phiu (P) qua chuyện trục

Diện tích thiết diện:

SABCD = BC.CD =2r.h

Cắt hình trụ vì chưng mặt mày phẳng phiu (P) tuy nhiên song và cơ hội trục một khoảng tầm x

Cắt hình trụ vì chưng mặt mày phẳng phiu (P) tuy nhiên song và cơ hội trục một khoảng tầm x

Thiết diện tạo nên trở nên là hình chữ nhật ABCD như hình bên trên.

Gọi H là trung điểm CD tao đem OH ⊥ CD=>

CD=2\sqrt{r^2-x^2}

Do ê diện tích S thiết diện

S_{ABCD}=CD.BC=2h\sqrt{r^2-x^2}

Cắt hình trụ vì chưng mặt mày phẳng phiu (P) ko vuông góc với trục tuy nhiên hạn chế toàn bộ những đàng sinh của hình trụ

Cắt hình trụ vì chưng mặt mày phẳng phiu (P) ko vuông góc với trục tuy nhiên hạn chế toàn bộ những đàng sinh của hình trụ

Thiết diện tạo nên trở nên là hình trụ tâm O’ nửa đường kính O'A'=r

Diện tích thiết diện: S= πr2

Cắt hình trụ vì chưng mặt mày phẳng phiu (P) ko vuông góc với trục tuy nhiên hạn chế toàn bộ những đàng sinh của hình trụ.

Cắt hình trụ vì chưng mặt mày phẳng phiu (P) ko vuông góc với trục tuy nhiên hạn chế toàn bộ những đàng sinh của hình trụ

Thiết diện tạo nên trở nên là Elip (E) đem trục nhỏ 2r => a=r

Trục rộng lớn vì chưng

với là góc thân thiết trục OI với (P)

Do ê diện tích S S= π. a.b=

Ví dụ tính diện tích S hình trụ

Bài 1:

Diện tích xung xung quanh của một hình trụ đem chu vi hình trụ lòng là 13cm và độ cao là 3cm.

Giải:

Ta có: chu vi hình trụ C = 2R.π = 13cm, h = 3cm

Vậy diện tích S xung xung quanh của hình trụ là :

Sxq = 2πr.h = C.h = 13.3 = 39 (cm²)

Bài 2: Cho một hình trụ đem nửa đường kính đàng tròn trĩnh lòng là 6cm, trong những lúc ê độ cao nối kể từ lòng cho tới đỉnh hình trụ dày 8 centimet. Hỏi diện tích S xung xung quanh và diện tích toàn phần của hình trụ vì chưng bao nhiêu?

Giải

Theo công thức tao đem chào bán đàng tròn trĩnh lòng r = 6 centimet và độ cao của hình trụ h = 8 centimet . Suy đi ra tao đem công thức tính diện tích S xung xung quanh hình trụ và diện tích S toàn phần hình trụ bằng:

Diện tích xung xung quanh hình trụ = 2 x π x r x h = 2 x π x 6 x 8 = ~ 301 cm²

Diện tích toàn phần hình trụ = 2 Π x R x (R + H) = 2 X π x 6 x (6 + 8) = ~ 527 cm²

Bài 3: Một hình trụ đem nửa đường kính lòng là 7cm, diện tích S xung xung quanh vì chưng 352cm2.

Khi ê, độ cao của hình trụ là:

(A) 3,2 cm; (B) 4,6cm; (C) 1,8 cm

(D) 2,1cm; (E) Một thành quả khác

Hãy lựa chọn thành quả đích.

Giải: Ta có

Sxq=2\pi rh\ =>\ h=\frac{Sxq}{2\pi r}=\ \frac{352}{2\pi7}=8

Vậy, đáp án E là đúng mực.

Bài 4: Chiều cao của một hình trụ vì chưng nửa đường kính đàng tròn trĩnh lòng. Diện tích xung xung quanh của hình trụ 314 cm2. Hãy tính nửa đường kính đàng tròn trĩnh lòng và thể tích hình trụ (làm tròn trĩnh thành quả cho tới chữ số thập phân loại hai).

  • Công thức tính thể tích hình trụ

Giải:

Diện tích xung xung quanh hình trụ vì chưng 314cm2

Ta đem Sxq = 2.π.r.h = 314

Mà r = h

Nên 2πr² = 314 => r² ≈ 50 => r ≈ 7,07 (cm)

Thể tích hình trụ: V = π.r2.h = π.r3 ≈ 1109,65 (cm³).

Hy vọng nội dung bài viết bên trên đang được giúp đỡ bạn bắt được những kiến thức và kỹ năng cơ bạn dạng hao hao nâng lên về hình trụ, phương pháp tính diện tích S toàn phần và diện tích S xung xung quanh của hình trụ.

Xem thêm: thơ vội vàng