diện tích hình tứ giác

Như chúng ta tiếp tục biết, tứ giác là 1 nhiều giác bao gồm tư cạnh và 4 đỉnh. Trong số đó, nhì đoạn trực tiếp ngẫu nhiên ko được nằm trong phía trên một đường thẳng liền mạch.

Bạn đang xem: diện tích hình tứ giác

Tứ giác có thể là tứ giác đơn (không với cặp cạnh đối nào là tách nhau), hoặc tứ giác kép (có nhì cặp cạnh đối tách nhau). Tứ giác đơn rất có thể lồi hoặc lõm. Và tổng những góc của một tứ giác luôn luôn là 360 phỏng.

  • Tứ giác lồi là tứ giác luôn luôn ở trong 50% mặt mày bằng với bờ là đường thẳng liền mạch chứa chấp ngẫu nhiên cạnh nào là của tứ giác. Đặc điểm của tứ giác lồi là tất cả những góc vô nó đều nhỏ rộng lớn 180° và hai tuyến đường chéo cánh đều nằm bên cạnh vô tứ giác
  • Còn tứ giác lõm luôn luôn tồn bên trên tối thiểu một cạnh tuy nhiên đường thẳng liền mạch chứa chấp cạnh cơ phân tách tách tứ giác trở thành nhì phần.

Hôm ni tất cả chúng ta tiếp tục bên cạnh nhau lần hiểu về kiểu cách tính chu vi của tứ giác, na ná phương pháp tính diện tích S của một tứ giác ngẫu nhiên, những tứ giác đặc biệt quan trọng, tứ giác nước ngoài tiếp lối tròn xoe và tứ giác nội tiếp lối tròn xoe..

I. Công thức tính chu vi và diện tích S tứ giác bất kỳ

cong-thuc-tinh-dien-tich-tu-giac-va-chu-vi-tu-giac (1)

Chu vi của một tứ giác ngẫu nhiên vì chưng tổng phỏng nhiều năm tư cạnh.

Công thức: $C_{ABCD}=AB+BC+CD+DA$

Diện tích của một tứ giác ngẫu nhiên vì chưng ½ tích của phỏng nhiều năm lối chéo cánh loại nhất, phỏng nhiều năm lối chéo cánh thứ hai và sin của góc tạo nên vì chưng hai tuyến đường chéo cánh cơ.

Công thức: $S_{ABCD}=\frac{1}{2}.AC.BD.\sin\alpha$ với $\alpha$ là góc tạo nên vì chưng hai tuyến đường chéo cánh.

II. Công thức tính chu vi và diện tích S của tứ giác đặc biệt

Trong phạm vi của nội dung bài viết này bản thân tiếp tục trình diễn với chúng ta công thức tính chu vi và diện tích S của năm tứ giác đặc biệt quan trọng thông thường bắt gặp, cơ là: hình thang, hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi và hình vuông vắn.

Các tình huống còn sót lại chúng ta nếu như mong muốn bạn cũng có thể tự động phân tích tăng bên trên Internet và SGK nhé.

#1. Công thức tính diện tích S tứ giác 

cong-thuc-tinh-dien-tich-tu-giac-va-chu-vi-tu-giac (2)

Diện tích của hình thang vì chưng ½ tích của tổng nhì cạnh lòng và chiều cao

Công thức: $S_{ABCD}=\frac{1}{2}.(AD+BC).AH$

#2. Công thức tính chu vi tứ giác

cong-thuc-tinh-dien-tich-tu-giac-va-chu-vi-tu-giac (2)

Chu vi của hình thang vì chưng tổng phỏng nhiều năm của tư cạnh

Công thức: $C_{ABCD}=AB+BC+CD+DA$

#3. Công thức tính diện tích S hình bình hành

cong-thuc-tinh-dien-tich-tu-giac-va-chu-vi-tu-giac (3)

Diện tích của hình bình hành tiếp tục vì chưng tích của phỏng nhiều năm một cạnh và phỏng nhiều năm độ cao ứng.

Công thức: $S_{ABCD}=BC.AH$

#4. Công thức tính chu vi hình bình hành

cong-thuc-tinh-dien-tich-tu-giac-va-chu-vi-tu-giac (3)

Chu vi của hình bình hành vì chưng nhì chuyến tổng phỏng nhiều năm nhì cạnh liên tục.

Công thức: $C_{ABCD}=2.(AB+AD)$

#5. Công thức tính diện tích S hình chữ nhật

cong-thuc-tinh-dien-tich-tu-giac-va-chu-vi-tu-giac (4)

Diện tích của hình chữ nhật tiếp tục vì chưng tích của phỏng nhiều năm nhì cạnh liên tục.

Công thức: $S_{ABCD}=AB.AD$

#6. Công thức tính chu vi hình chữ nhật

cong-thuc-tinh-dien-tich-tu-giac-va-chu-vi-tu-giac (4)

Chu vi của hình chữ nhật vì chưng nhì chuyến tổng phỏng nhiều năm nhì cạnh liên tục.

Công thức: $C_{ABCD}=2.(AB+AD)$

#7. Công thức tính diện tích S hình thoi

cong-thuc-tinh-dien-tich-tu-giac-va-chu-vi-tu-giac (5)

Diện tích của hình thoi vì chưng ½ tích của phỏng nhiều năm lối chéo cánh loại nhất với phỏng nhiều năm lối chéo cánh thứ hai.

Xem thêm: fe2o3+h2so4

Công thức: $S_{ABCD}=\frac{1}{2}.AC.BD$

#7. Công thức tính chu vi hình thoi

cong-thuc-tinh-dien-tich-tu-giac-va-chu-vi-tu-giac (5)

Chu vi của hình thoi vì chưng tư chuyến phỏng nhiều năm của một cạnh.

Công thức: $C_{ABCD}=4.AB$

#8. Công thức tính diện tích S hình vuông

cong-thuc-tinh-dien-tich-tu-giac-va-chu-vi-tu-giac (6)

Diện tích của hình vuông vắn tiếp tục vì chưng bình phương phỏng nhiều năm một cạnh.

Công thức: $S_{ABCD}=AB^2$

#9. Công thức tính chu vi hình vuông

cong-thuc-tinh-dien-tich-tu-giac-va-chu-vi-tu-giac (6)

Chu vi của hình vuông vắn vì chưng tư chuyến phỏng nhiều năm của một cạnh.

Công thức: $C_{ABCD}=4.AB$

III.  Công thức tính Chu vi và Diện tích tứ giác nội tiếp lối tròn

cong-thuc-tinh-dien-tich-tu-giac-va-chu-vi-tu-giac (7)

Chu vi của tứ giác ABCD nội tiếp lối tròn xoe tâm O vì chưng tổng phỏng nhiều năm tư cạnh.

Diện tích của tứ giác ABCD nội tiếp lối tròn xoe tâm O bằng

$\sqrt{(p-AB)(p-BC)(p-CA)(p-DA)}$ với p là nửa chu vi của tứ giác ABCD và p được xem theo đòi công thức $\frac{AB+BC+CD+DA}{2}$

Chú ý: Tâm của lối tròn xoe nước ngoài tiếp tứ giác nếu như với trong vô số tình huống ko cần là gửi gắm điểm của hai tuyến đường chéo cánh.

IV. Công thức tính Chu vi và Diện tích tứ giác nước ngoài tiếp lối tròn

cong-thuc-tinh-dien-tich-tu-giac-va-chu-vi-tu-giac (8)

Chu vi của tứ giác ABCD nước ngoài tiếp lối tròn xoe tâm O vì chưng tổng phỏng nhiều năm tư cạnh

Diện tích của tứ giác ABCD nước ngoài tiếp lối tròn xoe tâm O vì chưng $p.r$ với p là nửa chu vi của tứ giác ABCD, r là phỏng nhiều năm nửa đường kính lối tròn xoe nội tiếp

Chú ý: Tâm lối tròn xoe nội tiếp tứ giác nếu như với tiếp tục trùng với gửi gắm điểm của tư lối phân giác trong

V. Lời kết

Như vậy là tôi đã trình diễn với chúng ta không thiếu thốn về toàn bộ các công thức tính chu vi tứ giáccông thức diện tích S của tứ giác rồi nhé.

Từ tứ giác thường thì cho tới tứ giác đặc biệt đặc biệt quan trọng, kể từ tứ giác nội tiếp cho tới tứ giác nước ngoài tiếp.

Nói công cộng là nhờ vào những công thức vô nội dung bài viết này thì bạn cũng có thể tính được chu vi và diện tích S của một tứ giác ngẫu nhiên.

Công thức trước tiên vô nội dung bài viết cũng chính là công thức công cộng rất có thể vận dụng mang lại từng tứ giác, những công thức tiếp sau đều được biến hóa dựa vào những nguyên tố đặc biệt quan trọng về cạnh, về góc của tứ giác sao mang lại dễ dàng vận dụng nhất.

Hi vọng nội dung bài viết này tiếp tục hữu ích với chúng ta. Xin Chào thân ái và hứa tái ngộ chúng ta trong mỗi nội dung bài viết tiếp sau !

Đọc thêm:

  • Cách tính chu vi, diện tích S của hình trụ và hình quạt tròn
  • Cách tính Chu vi và Diện tích của hình thang (có ví dụ dễ dàng hiểu)
  • Cách tính diện tích S tam giác thông thường, vuông, cân nặng và tam giác đều

CTV: Nhựt Nguyễn – Blogchiasekienthuc.com

Bài ghi chép đạt: 4.4/5 sao - (Có 9 lượt tiến công giá)

Xem thêm: bài đoàn thuyền đánh cá

Note: Bài ghi chép này hữu ích với chúng ta chứ? Đừng quên Review nội dung bài viết, lượt thích và share mang lại bạn hữu và người thân trong gia đình của người sử dụng nhé !