Top 8 Đề Thi Cuối Học Kì 2 Lớp 5 Năm 2022, Top 8 Đề Thi Kì 2 Môn Toán Lớp 5 Năm 2022

Đề thi cuối học kì 2 lớp 5 môn Toán năm 2023 được Vn
Doc sưu tầm, chọn lọc trong tủ sách đề thi lớp 5 bao gồm đáp án với bảng ma trận đề thi theo thông tứ 22. Đề thi học tập kì 2 lớp 5 này sẽ giúp các em học sinh ôn tập, củng nỗ lực kiến thức, sẵn sàng cho bài xích thi cuối kì 2, thời điểm cuối năm học đạt công dụng cao.

Bạn đang xem: Đề thi cuối học kì 2 lớp 5

rộng nữa, đó cũng là tài liệu unique cho những thầy cô khi ra đề học tập kì 2 lớp 5 môn Toán cho các em học tập sinh. Mời thầy cô, bố mẹ và các em cùng tham khảo.


55 Đề thi Toán lớp 5 học kì 2 năm 2022 - 2023

1. Trăng tròn Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 5 môn Toán2. 35 Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 5 môn Toán thiết lập nhiều

55 đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 5 có đáp án cùng biểu điểm chấm mang đến từng đề từng nấc độ chuẩn theo Thông bốn 22. Những bậc phụ huynh vậy được cấu tạo đề, cài đặt về cho con em mình ôn luyện. 

1. Trăng tròn Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 5 môn Toán

1.1. Đề thi Toán lớp 5 học kì 2 Số 1

PHẦN 1 (3,5 điểm). Chọn giải đáp đúng (A, B, C, D) và ghi ra giấy

Câu 1. phát biểu nào sau đây đúng?

A. Đường kính bằng cung cấp kính.

B. Đường kính hơn bán kính 2 đơn vị.

C. Đường kính gấp gấp đôi bán kính.

D. Nửa đường kính gấp gấp đôi đường kính.

Câu 2. 157% = ……..

A . 157

B . 15,7

C. 1,57

D. 0,157

Câu 3. 412,3 x …… = 4,123. Số điền vào nơi chấm là:

A . 100

B . 10

C. 0,1

D. 0,01

Câu 4. có bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên y thỏa mãn điều kiện 3,2 x y


Câu 1. (0,5 điểm) Số thập phân gồm 55 đơn vị, 7 phần trăm, 2 phần nghìn viết là:

A. 55,720

B. 55,072

C. 55,027

D. 55,702

Câu 2: (0,5 điểm) Phép trừ 712,54 - 48,9 có kết quả đúng là:

A. 70,765

B. 223,54

C. 663,64

D. 707,65

Câu 3. (0,5 điểm) Viết số phù hợp vào nơi chấm:

Giá trị của biểu thức: 201,5 - 36,4 : 2,5 x 0,9 là: ........

Câu 4. (0,5 điểm) Một hình vỏ hộp chữ nhật hoàn toàn có thể tích 300dm3, chiều nhiều năm 15dm, chiều rộng 5dm. Vậy độ cao của hình vỏ hộp chữ nhật là:

A. 10dm

B. 4dm

C. 8dm

D. 6dm

Câu 5. (0,5 điểm) Viết số phù hợp vào khu vực chấm:

55 ha 17 m2 = .....,.....ha

A. 55,17

B. 55,0017

C. 55, 017

D. 55, 000017

Câu 6. (0,5 điểm) Lớp học bao gồm 18 thanh nữ và 12 nam. Hỏi số học viên nữ chỉ chiếm bao nhiêu xác suất số học sinh cả lớp?

A. 150%

B. 60%

C. 40%

D. 80%

PHẦN 2: TỰ LUẬN

Câu 7: Đặt tính rồi tính (2 điểm)

a. 52,37 – 8,64

b. 57,648 + 35,37

c. 16,25 x 6,7

d. 12,88 : 0,25

Câu 8. (2 điểm) Một người đi xe thiết bị từ xuất xứ từ A lúc 8 giờ 1/2 tiếng và đến B lúc 9h 42 phút. Quãng mặt đường AB lâu năm 60km. Em hãy tính gia tốc trung bình của xe trang bị với đơn vị đo là km/ giờ?

Bài 9. (2 điểm) Một đám khu đất hình thang tất cả đáy mập 150 m và đáy bé nhỏ bằng 3/5 đáy lớn, chiều cao bằng

*
đáy lớn. Tính diện tích s đám đất hình thang đó?

Câu 10: kiếm tìm x: (1 điểm)

8,75 × x + 1,25 × x = 20

Đáp án Đề thi học tập kì 2 lớp 5 môn Toán năm 2022

PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Đáp án: B (0,5 điểm)

Câu 2: Đáp án: C (0,5 điểm)

Câu 3: giá trị của biểu thức: 201,5 - 36,4 : 2,5 x 0,9 là:

Đáp án: 188, 396 (0,5 điểm)

Câu 4: Đáp án: B (0,5 điểm)

Câu 5: Đáp án: B (0,5 điểm)

Câu 6: Đáp án: B (0,5 điểm)

PHẦN 2: TỰ LUẬN

Câu 7: (2 đ) Đặt tính đúng và kết quả của phép tính đúng từng phép tính được 0,5 điểm

Kết quả những phép tính như sau:

a. 52,37 – 8,64 = 43,73

b. 57,648 + 35,37 = 93,018

c. 16,5 x 6,7 = 110,55

d. 12,88 : 0,25 = 51,52

Câu 8: (2 đ) gồm lời giải, phép tính và tính đúng kết quả:

Bài giải:

Thời gian xe sản phẩm công nghệ đi từ bỏ A đến B là (0,25 Điểm)

9 tiếng 42 phút - 8 giờ nửa tiếng = 1 tiếng 12 phút (0,5 Điểm)Đổi 1 giờ 12 phút = 1, 2 giờ (0,25 Điểm)

Vận tốc vừa đủ của xe thiết bị là (0,25 Điểm)

60 : 1,2 = 50 (km/giờ) (0,5 Điểm)

Đáp số: 50 km /giờ (0,25 Điểm)

Câu 9: (2 đ) tất cả lời giải, phép tính với tính đúng kết quả

Bài giải:

Đáy bé hình thang: (0,25 Điểm)

150 : 5 x 3 = 90 (m) (0,25 Điểm)

Chiều cao hình thang: (0,25 Điểm)

150 : 5 x 2 = 60 (m) (0,25 Điểm)

Diện tích hình thang: (0,25 Điểm)

(150 + 90) x 60 : 2 = 7200 (m2) (0,5 Điểm)

Đáp số: 7200 mét vuông (0,25 Điểm)

Câu 10: (1đ) tra cứu x

8,75 × x +1 ,25 × x = 20

(8,75 + 1,25 ) × x = đôi mươi (0,25 Điểm)

10 × x = trăng tròn (0,25 Điểm)

x = đôi mươi : 10 (0,25 Điểm)

x = 2 (0,25 Điểm)

1.3. Đề thi Toán lớp 5 học tập kì 2 Số 3

Ghi lại vần âm trước câu vấn đáp đúng (từ câu 1 đến câu 6) - từ câu 7 trình bày bài giải vào giấy kiểm tra

Câu 1. (1 điểm) Số to nhất trong những số thập phân: 4,031; 4,31; 4,103; 4,130 là:

A. 4,031

B. 4,31

C. 4,103

D. 4,130

Câu 2. (1 điểm) hỗn số

*
được viết dưới dạng số thập phân là:

A. 3,3

B. 3,4

C. 3,34

D. 3,75

Câu 3. (1 điểm) Một hình vỏ hộp chữ nhật có chiều dài 3,5m; chiều rộng lớn 2m; độ cao 1,5m. Thể tích hình hộp chữ nhật đó là?

A. 7m3

B. 1,05m

C. 10,5m3

D. 105m3

Câu 4. (1 điểm) Biểu đồ gia dụng hình quạt bên cho thấy tỉ số phần trăm các phương tiện được áp dụng để mang đến trường học của 1600 học viên tiểu học. Số học tập sinh đi bộ đến trường là:

A. 160 học tập sinh

B. 16 học sinh

C. 32 học tập sinh

D. 320 học sinh

Câu 5. (1 điểm) Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống:

25% của 1 giờ = 15 phút

55 ha 17 mét vuông = 55,17ha

Câu 6. (1 điểm) Viết số phù hợp vào nơi chấm:

a) 0,5 m = ..................cm

b) 0,08 tấn = ............... Kg

c) 7,268 mét vuông = .............. Dm2

d) 3 phút 40 giây = ............. Giây

Câu 7. Đặt tính rồi tính:

a) 3 năm 6 mon + 5 năm 9 tháng

b) 8 giờ 25 phút – 5 tiếng 40 phút

c) 27,05 x 3,6

d) 10,44 : 2,9

Câu 8. Search x:

a, 92,75 : x = 25

b, x – 5,767 = 200 – 13,2

Câu 9: (1 điểm) Một người đi xe máy khởi hành từ A dịp 8 giờ nửa tiếng và mang lại B lúc 9 giờ 42 phút. Quãng mặt đường AB dài 60km. Em hãy tính gia tốc trung bình của xe sản phẩm công nghệ với đơn vị đo là km/ giờ?

Câu 10: (1 điểm) đến hình bên. Tính diện tích hình thang, biết bán kính hình tròn trụ là 5cm và đáy khủng gấp 3 lần lòng bé.Đáp án Đề thi Toán lớp 5 kì 2 

Câu

1

2

3

4

Đáp án

B

D

C

A

Điểm

1

1

1

1

Câu 5:

25% của một giờ = 15 phút Đ

55 ha 17 mét vuông = 55,17ha S

Câu 6: (1 điểm)

a) 0,5 m = 50cm

b) 0,08 tấn = 80kg

c) 7,268 mét vuông = 726,8 dm2

d) 3 phút 40 giây = 220 giây

Câu 7: HS đặt tính đúng mỗi câu được 0,25 điểm.

Đáp án như sau

a) 3 năm 6 mon + 5 năm 9 mon = 8 năm 15 tháng = 9 năm 3 tháng

b) 8 giờ 25 phút – 5 giờ 40 phút = 7 giờ 85 phút - 5 tiếng 40 phút = 2 tiếng đồng hồ 45 phút

c) 27,05 x 3,6 = 97,38

d) 10,44 : 2,9 = 3,6

Câu 8: (1 điểm)

a, 92,75 : x = 25

x = 92,75 : 25

x = 3,71

b, x – 5,767 = 200 – 13,2

x - 5,767 = 186,8

x = 186,8 + 5,767

x = 192,567

Câu 9: (1 điểm) bao gồm lời giải, phép tính với tính đúng kết quả:

Bài giải:

Thời gian xe thứ đi từ bỏ A đến B là

9 giờ đồng hồ 42 phút - 8 giờ 1/2 tiếng = 1 giờ 12 phút (0,25 điểm)

Đổi 1 giờ 12 phút = 1, 2 tiếng đồng hồ (0,25 điểm)

Vận tốc mức độ vừa phải của xe vật dụng là

60 : 1,2 = 50 (km/giờ) (0,25 điểm)

Đáp số: 50 km /giờ (0,25 điểm)

Câu 10:

 Theo hình, đáy bé bỏng chính là bán kính của hình tròn

Vậy đáy nhỏ xíu = 5 cm

Đáy khủng hình thang là: 5 × 3 = 15 (cm)

Đường kính của mặt đường tròn là:

5 × 2 = 10 (cm)

Diện tích hình thang nhỏ xíu là:

*
(cm2)

Diện tích hình vuông là :

5 × 5 = 25 (cm2)

Diện tích tam giác là:

*
(cm2)

Diện tích hình thang bự là:

12,5 + 62,5 + 25 = 100cm2

Tính được:

- Đáy bé, đáy lớn, chiều cao: 0,5đ

Diện tích hình thang: 0,5 đ

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán khác:

1.4. Ma trận đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán

Mạch con kiến thức,

kĩ năng

Số câu với số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức3

Mức 4

Tổng

TN

KQ

TL

TNKQ

TL

TN

KQ

TL

TNKQ

TL

TN

KQ

TL

Số từ nhiên, phân số, số thập phân và các phép tính với chúng.

Số câu

2

2

2

2

Số điểm

2,0

2,0

2,0

2,0

Đơn vị độ dài, diện tích s và thời gian, tỉ số %.

Số câu

2

1

2

1

Số điểm

2,0

1,0

2,0

1,0

Yếu tố hình học: chu vi, diện tích, thể tích những hình đã học.

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

1,0

1,0

1,0

1,0

Giải việc về chuyển động đều, tìm hai số khi biết tổng hiệu của nhị số đó.

Số câu

1

1

Số điểm

1,0

1,0

Tổng

Số câu

3

2

1

3

1

5

5

Số điểm

3,0

2,0

1,0

3,0

1,0

5,0

5,0

2. 35 Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 5 môn Toán sở hữu nhiều

2.1. Đề thi cuối kì 2 lớp 5 môn Toán Đề 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)

Khoanh vào vần âm trước câu trả lời đúng cho các câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 sau:

Câu 1. Phần thập phân của số 42,25 là:

A. 25

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 2. Phân số

*
viết bên dưới dạng số thập phân là:

A. 3,5

B. 0,35

C. 35

D. 0,6

Câu 3. 1 phút 15 giây = ?

A. 1,15 phút

B. 1,25 phút

C. 115 giây

D. 1,25 giây

Câu 4. Diện tích hình tròn có đường kính 2 cm là:

A. 3,14 cm2

B. 6,28 cm2

C. 6,28 cm

D. 12,56 cm2

Câu 5. Một hình thang tất cả trung bình cùng hai đáy là 5cm và chiều cao là 3,2 centimet thì diện tích s hình thang kia là:

A. 8 cm2

B. 32 cm2

C. 16 cm2

D. 164 cm2

Câu 6. Một xe hơi đi quãng mặt đường AB lâu năm 120 km mất 2 giờ 30 phút. Gia tốc ô tô là:

A. 80 km/giờ

B. 60 km/giờ

C. 50 km/giờ

D. 48 km/giờ

Câu 7. Điền số tương thích vào vị trí chấm:

a. 3h 45 phút =.........................phút

b. 5 mét vuông 8dm2 =........................m2

PHẦN II: TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 8. Đặt tính rồi tính (2 điểm)

a) 384,5 + 72,6

b) 281,8 - 112,34

c) 16,2 x 4,5

d) 112,5 : 25

Câu 9. Một hình tam giác có độ nhiều năm đáy là 45 cm. Độ dài đáy bằng

*
chiều cao. Tính diện tích s của tam giác đó? (2 điểm)

Câu 10. Một bình đựng 400 g dung dịch chứa 20% muối. Hỏi nên đổ thêm vào bình bao nhiêu gam nước lã và để được một bình nước muối chứa 10% muối? (1 điểm)

Đáp án Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 5 môn Toán 

Câu 1(0,5đ)

Câu 2 (0,5đ)

Câu 3 (0,5đ)

Câu 4 (0,5đ)

Câu 5 ( 1đ)

Câu 6 (1đ)

C

D

B

A

C

D

Câu 7: (1 điểm) Điền đúng từng phần được 0,5 điểm

a- 225

b- 5,08

a. 3 giờ 45 phút = 225 phút

b. 5 m2 8dm2 =5,08 m2

II- Phần từ luận: (5 điểm)

Câu 8: (2 điểm) làm đúng mỗi phần được 0,5 điểm

a) 457,1

b) 169,46

c) 72,9

d) 4,5

Câu 9: (2 điểm)

Chiều cao của tam giác là : 0,25 điểm.

45 :

*
= 27 (cm) 0,5 điểm.

Diện tích của tam giác là: 0,25 điểm.

45 x 27 : 2 = 607,5 (cm2) 0,75 điểm.

Đáp số: 607,5 cm2 0,25 điểm

Câu 10: (1 điểm)

Khối lượng muối trong 400 gam hỗn hợp là: 400 : 100 x 20 = 80 (g) (0,25 điểm)

Khối lượng dung dịch sau khi đổ thêm nước lã: 80 : 10 x 100 = 800 (g) (0,25 điểm)

Số nước lã đề xuất đổ thêm là: 800 - 400 = 400 (g) (0,25 điểm)

Đáp số: 400g (0,25 điểm)

2.2. Đề thi cuối kì 2 lớp 5 môn Toán Đề 2

Câu 1.(2 điểm) Hãy khoanh vào chữ cái trước ý vấn đáp đúng cho những câu bên dưới đây.

a. Chữ số 9 trong những 25, 309 thuộc hàng nào?

A. Hàng đối kháng vị

B. Mặt hàng trăm

C. Mặt hàng phần trăm

D. Sản phẩm phần nghìn

b. Phân số

*
viết bên dưới dạng số thập phân là:

A. 2,5

B. 5,2

C. 0,4

D. 4,0

c. Thể tích của một hình lập phương gồm cạnh 5 dm là:

A. 125 dm3

B. 100 dm2

C. 100 dm3

D. 125 dm2

d. Giải pháp tính diện tích hình thang bao gồm đáy lớn là 25 cm, đáy nhỏ 21 cm và chiều cao 8 centimet là:

A. (25 x 21) x 8 : 2

B. (25 + 21) x 8 : 2

C. (25 + 21) : 8 x 2

D. (25 x 21) : 8 x 2

Câu 2. (1 điểm) Nối từng với vết (>; 2 5 mm2 = …………cm2

Câu 5. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a. 256,34 + 28, 57

b. 576,4 - 159,28

c. 64, 59 x 4,5

d. 69,45 : 46,3

Câu 6. (2 điểm) nhì xe ô tô khởi hành cùng một lúc, một xe đi trường đoản cú A cho B với vận tốc 43 km/ giờ, một xe cộ đi tự B cho A với vận tốc 45 km/ giờ. Biết quãng đường AB dài 220 km. Hỏi kể từ lúc bước đầu đi, sau mấy giờ hai ô tô gặp gỡ nhau?

Câu 7. (1 điểm) cho hai số thập phân bao gồm tổng bởi 69,85. Nếu đưa dấu phẩy ngơi nghỉ số bé bỏng sang buộc phải một hàng ta được số lớn. Tìm hai số sẽ cho?

Trả lời:

- Số phệ là: …………

- Số bé xíu là:………….

Đáp án đề thi cuối kì 2 lớp 5 môn Toán - Số 2

Câu 1: (2 điểm) Khoanh đúng từng ý cho cho 0,5 điểm.

a. Khoanh vào D

b. Khoanh vào C

c. Khoanh vào A

d. Khoanh vào B

Câu 2: (1 điểm) Nối đúng từng ý cho 0,25 điểm.

a. >

b.

Câu 3: (1 điểm) Điền đúng mỗi ô trống mang lại 0,5 điểm.

a. 97,65 x 0,01 = 0,9765 Đ

b. 8,59 x 10 = 8,590 S

Câu 4: (1 điểm) Điền đúng mỗi ý cho 0,25 điểm.

a. 8 km 362 m = 8,362 km

b. 1 phút 30 giây = 1,5 phút

c. 15 kilogam 287 g = 15, 287 kg

d. 32 cm2 5 mm2 = 32, 05 cm2

Câu 5: (2 điểm) Tính đúng từng phép tính mang đến 0,5 điểm.

Đáp án như sau:

a. 256,34 + 28, 57 = 284,91

b. 576,4 - 159,28 = 417,12

c. 64, 59 x 4,5 = 290,655

d. 69,45 : 46,3 = 1,5

Câu 6: (2 điểm)

- Sau từng giờ, cả hai ô tô đi được quãng mặt đường là:

43 + 45 = 88 (km) 0,75 điểm

(Lời giải, phép tính: 0,25 đ, Kết quả: 0,5 điểm)

- thời gian hai ô tô gặp mặt nhau là:

220 : 88 = 2,5 ( giờ) 1 điểm

(Lời giải, phép tính: 0,25 đ, Kết quả: 0,75 điểm)

Đáp số: 2,5 giờ 0,25 điểm.

Xem thêm: Giảm độ sáng màn hình máy tính, laptop, thay đổi độ sáng màn hình trong windows

* nếu như thiếu hoặc không đúng danh số một lượt trở lên toàn tiêu diệt 0,5 điểm.

Câu 7: (1 điểm) Đúng mỗi số mang lại 0,5 điểm.

Số bự là: 63,5

Số nhỏ nhắn là: 6,35

Lời giải đưa ra tiết: 

Nếu đưa dấu phẩy của số bé bỏng sang bắt buộc 1 mặt hàng ta được số lớn, với số phệ gấp 10 lần số bé

Ta có sơ đồ:

Số lớn: |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Số bé: |---|

Tổng số phần bằng nhau là:

10 + 1 = 11 (phần)

Số mập là:

(69,85 : 11) × 10 = 63,5

Số bé là:

69,85 - 63,5 = 6,35

2.3. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 Đề 3

I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Chọn ý đúng ghi vào bài bác làm.

Câu 1. (0,5 điểm) Số nhỏ nhắn nhất trong những số: 3,055; 3,050; 3,005; 3,505 là:

a. 3,505

b. 3,050

c. 3,005

d. 3,055

Câu 2. (0,5 điểm) mức độ vừa phải một tín đồ thợ làm cho một sản phẩm hết 1 giờ 30 phút. Fan đó làm 5 thành phầm mất bao lâu?

a. 7 giờ đồng hồ 30 phút

b. 7 tiếng 50 phút

c. 6 giờ đồng hồ 50 phút

d. 6 giờ đồng hồ 15 phút

Câu 3. (0,5 điểm) tất cả bao nhiêu số thập phân chính giữa 0,5 cùng 0,6:

a. Không tồn tại số nào

b. 1 số

c. 9 số

d. Không hề ít số

Câu 4. (0,5 điểm) hỗn số

*
viết thành số thập phân là:

a. 3,90

b. 3,09

c.3,9100

d. 3,109

Câu 5. (1 điểm) Tìm một số trong những biết 20% của chính nó là 16. Số đó là:

a. 0,8

b. 8

c. 80

d. 800

Câu 6. (1 điểm) Đúng điền Đ, không nên điền S vào ô trống.

Một hình lập phương có diện tích s xung quanh là 36 dm2. Thể tích hình lập phương kia là:

a. 27 dm3

b. 2700 cm3

c. 54 dm3

d. 27000 cm3

II. TỰ LUẬN: (4 điểm)

Bài 1. (1 điểm) Điền số thích hợp vào nơi chấm:

a. 0,48 m2 = …… cm2

b. 0,2 kilogam = …… g

c. 5628 dm3 = ……m3

d. 3h 6 phút = ….giờ

Bài 2. (2 điểm) Đặt tính cùng tính.

a. 56,72 + 76,17

b. 367,21 - 128,82

c. 3,17 x 4,5

d. 52,08 :4,2

Bài 3. (2 điểm) Quãng mặt đường AB dài 180 km. Lúc 7 giờ đồng hồ 30 phút, một xe hơi đi từ A mang đến B với gia tốc 54 km/giờ, cùng lúc đó một xe vật dụng đi từ bỏ B cho A với gia tốc 36 km/giờ. Hỏi:

a. Nhị xe gặp gỡ nhau thời điểm mấy giờ?

b. Chỗ 2 xe chạm mặt nhau cách A bao nhiêu ki-lô-mét?

Bài 4: Tính nhanh (1 điểm)

Đáp án Đề thi học tập kì 2 môn Lớp 5 môn Toán Số 3

I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Câu 1. (0,5 điểm) Đáp án c

Câu 2. (0,5 điểm) Đáp án a

Câu 3.(0,5 điểm) Đáp án d

Câu 4. (0,5 điểm) Đáp án b

Câu 5.(1 điểm) Đáp án c

Câu 6.(1 điểm)

a. 27 dm3 Đ

b. 2700 cm3 S

c. 54 dm3 S

d. 27000 cm3 Đ

II. TỰ LUẬN (6 điểm)

Bài 1.(1 điểm) từng ý đúng ghi 0,25 điểm

a. 0,48 m2 = 4800 cm2

b. 0,2 kilogam = 200 g

c. 5628 dm3 = 5,628 m3

d. 3h 6 phút = 3,1.giờ

Bài 2: (2 điểm) Đặt tính và tính đúng mỗi phép tính ghi 0,5 điểm

a. 132,89

b. 238,39

c. 14,265

d. 12,4

Bài 3: (2 điểm)

Giải

Tổng hai tốc độ là:

36 + 54 = 90 (km/ giờ) (0,5 điểm)

Hai người gặp gỡ nhau sau:

180 : 90 = 2 (giờ) (0,5 điểm)

Hai người gặp gỡ nhau lúc:

2 giờ + 7 giờ nửa tiếng = 9 giờ 1/2 tiếng (0,5 điểm)

Chỗ gặp nhau cách A số cây là:

54 x 2 = 108 (km) (0,5 điểm)

Đáp số: a) 9h 30 phút

b) 108 km

Bài 4. Tính nhanh (1 điểm)

Bảng xây đắp ma trận đề thi cuối học tập kì 2 môn Toán lớp 5

TT

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Số học

Số câu

1

2

1

1

4

1

Câu số

1

2, 4

8

6

Số điểm

0,5 đ

2 đ

2 đ

1 đ

3,5 đ

2 đ

2

Đại lượng và đo đại lượng

Số câu

1

1

Câu số

3

Số điểm

0,5 đ

0,5 đ

3

Yếu tố hình học

Số câu

1

1

Câu số

7

Số điểm

1 đ

1 đ

4

Số đo thời gian và toán vận động đều

Số câu

1

1

1

1

2

Câu số

5

9

10

Số điểm

1 đ

1 đ

1 đ

1 đ

2 đ

Tổng số câu

2

2

2

2

1

1

7

3

Tổng số

2

2

4

2

10

Số điểm

1 điểm

2 điểm

5 điểm

2 điểm

10 điểm

2.4. Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 5 Đề 4

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II

Môn: Toán

Thời gian: 40 Phút

Câu 1: Chữ số 5 trong những 162,57 chỉ: (0,5 điểm)

A. 5 1-1 vị

B. 5 phần trăm

C. 5 chục D.

5 phần mười

Câu 2: lếu láo số

*
 được viết bên dưới dạng phân số là: (1 điểm)

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 3: 5840g = .... Kilogam (0,5 điểm)

A. 58,4kg

B. 5,84kg

C. 0,584kg

D. 0,0584kg

Câu 4: Có trăng tròn viên bi, trong các số ấy có 3 viên bi nâu, 4 viên bi xanh, 5 viên bi đỏ, 8 viên bi vàng. Như vậy 1 tháng 5 số viên bi gồm màu: (1 điểm)

A. Nâu

B. Đỏ

C. Xanh

D. Trắng

Câu 5: Khoảng thời hạn từ lúc 9h kém 10 phút đến 9 giờ khoảng 30 phút là: (1 điểm)

A. 10 phút

B. 20 phút

C. 30 phút

D. 40 phút

Câu 6: Một huyện có 320ha khu đất trồng cây coffe và 480ha đất trồng cây cao su. Hỏi diện tích s đất trồng cây cao su đặc bằng bao nhiêu phần trăm diện tích khu đất trồng cây cà phê?: (1 điểm)

A. 150%

B. 15%

C. 1500%

D. 105%

Câu 7: Hình lập phương tất cả cạnh là 5m. Vậy thể tích hình đó là: (1 điểm)

A. 150 m3

B. 125 m3

C. 100 m3

D. 25 m3

Câu 8: tra cứu y, biết: (2 điểm)

34,8 : y = 7,2 + 2,8

21,22 + 9,072 x 10 + 24,72 : 12

Câu 9: Một fan đi xe cộ máy xuất phát từ A thời gian 8 giờ 30 phút và mang lại B lúc 9h 30 phút. Quãng con đường AB dài 60km. Hãy tính vận tốc trung bình của xe đồ vật với đơn vị chức năng đo là km/giờ? (1 điểm)

Câu 10: Một thửa ruộng hình chữ nhật bao gồm dài 120m, chiều rộng bởi 90m. Tín đồ ta trồng lúa trên thửa ruộng đó, mức độ vừa phải cứ 100m2 thu được 15kg thóc. Tính:

a) diện tích s thửa ruộng hình chữ nhật đó?

b) trên cả thửa ruộng đó, tín đồ ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc? (1 điểm)

Đáp án và lý giải giải môn Toán học tập kì 2 lớp 5 Số 4

Câu

1

2

3

4

5

6

7

Ý đúng

D

D

B

C

D

A

B

Điểm

0,5 điểm

1 điểm

0,5 điểm

1 điểm

1 điểm

1 điểm

1 điểm

Câu 8: tra cứu y, biết: (2 điểm)

a) 34,8 : y = 7,2 + 2,8

34,8 : y = 10

y = 34,8 : 10

y = 3,48

b) 21,22 + 9,072 x 10 + 24,72 : 12

= 21,22 + 90,72 + 2,06

= 114

Câu 9: Một fan đi xe máy phát xuất từ A thời điểm 8 giờ nửa tiếng và đến B lúc 9 giờ 30 phút. Quãng con đường AB lâu năm 60km. Hãy tính vận tốc trung bình của xe thiết bị với đơn vị đo là km/giờ? (1 điểm)

Bài giải

Thời gian xe trang bị đi hết quảng con đường AB là:

9 giờ 1/2 tiếng – 8 giờ 30 phút = 1 (giờ)

Vận tốc trung bình của xe lắp thêm là:

60 : 1 = 60 (km/giờ)

Đáp số: 60 km/giờ

Câu 10: Một thửa ruộng hình chữ nhật gồm dài 120m, chiều rộng bởi 90m. Tín đồ ta trồng lúa bên trên thửa ruộng đó, vừa phải cứ 100m2 chiếm được 15kg thóc. Tính:

a) diện tích s thửa ruộng hình chữ nhật đó?

b) bên trên cả thửa ruộng đó, bạn ta thu hoạch được từng nào tạ thóc? (1 điểm)

Bài giải

a ) diện tích s thửa ruộng hình chữ nhật là:

120 x 90 = 10800 (m2)

b) Cả thửa ruộng đó, bạn ta thu hoạch được số tạ thóc là: 10800 : 100 x 15 = 1620 (kg) = 16,2 (tạ)

Đáp số: a) 10800m2; b) 16,2 tạ

Trên đây là 55 Đề thi cuối học kì 2 lớp 5 môn Toán bao gồm đáp án. Để sẵn sàng cho kì thi học tập kì 2 lớp 5 tiếp đây được xuất sắc hơn, những em học viên cần ôn tập theo đề cương, hình như cần thực hành thực tế luyện đề để gia công quen với rất nhiều dạng đề không giống nhau cũng tương tự nắm được cấu tạo đề thi học tập kì 2 lớp 5 môn Toán.

3. Đề cương ôn tập học tập kì 2 môn Toán lớp 5

4. Đề thi cuối học kì 2 lớp 5 thiết lập nhiều

5. Bộ đề ôn tập hè lớp 5Bộ đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2022 - 2023 bao gồm 8 đề thi, có đáp án, lí giải chấm và bảng ma trận 4 mức độ theo Thông tư 22, giúp thầy cô hối hả xây dựng đề thi học tập kì 2 cho học viên của mình.


Với 8 đề thi học kì 2 môn Toán 5, còn hỗ trợ các em luyện giải đề, biết cách phân chia thời gian cho hợp lý để ôn thi học tập kì hai năm 2022 - 2023 đạt kết quả cao. Ngoài ra, tất cả thể đọc thêm đề thi học kì 2 môn tiếng Việt, lịch sử vẻ vang - Địa lý, Khoa học. Cụ thể mời thầy cô và các em lendviet.com miễn phí:


Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2022 - 2023 theo Thông bốn 22

Đề thi học tập kì 2 lớp 5 môn Toán theo Thông bốn 22 - Đề 1Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán theo Thông tư 22 - Đề 2

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán theo Thông bốn 22 - Đề 1

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5

Trường đái học:...............................PHIẾU KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌCNăm học 2022 - 2023Môn: Toán - Lớp 5Thời gian làm cho bài: 40 phút

PHẦN I. Trắc nghiệm

Câu 1. (0,5 điểm) Khoanh vào vần âm trước kết quả đúng :

Tỉ số xác suất của 9,25 và 50 là : nút 1

A. 0,185% B. 1,85% C. 18,5% D. 185%

Câu 2. ( 1,0 điểm) Viết số phù hợp vào vị trí chấm : nấc 2

a) trong bảng đơn vị chức năng đo thể tích; đơn vị chức năng lớn vội vàng .......................................................đơn bị nhỏ bé và 1-1 vị bé ......................................................................đơn vị lớn.

b) 950m3 = .............................................lít. ;

9dm3 = ..................................... M3 .

Câu 3. (0,5 điểm) Khoanh vào chữ cái trước tác dụng đúng :

Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật gồm chiều lâu năm 3m, chiều rộng lớn 15dm và chiều cao 9dm là: nấc 2


A. 8,1 m2

B. 9,1 m2

C. 17,1m2

D. 18,1m2

Câu 4. (0,5 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống : nút 1

a) mong mỏi chia số thập phân đến 10; 100; 1000,... Ta chỉ cần chuyển vệt phẩy của số kia sang bên cần 1; 2; 3 chữ số.☐

b) 75,6 : 4,8 + 75,6 : 3,2 = 75,6 : ( 4,8 + 3,2)☐

Câu 5. (0,5 điểm) Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng: nấc 1

Một khía cạnh bàn hình trụ có bán kính 0,6m thì diện tích của nó là:

A. 11,304m2

B. 113,04m2

C. 3,768m2

D. 1,1304m2

Câu 6. (1 điểm) Nối những phép tính ở cột A với kết quả đúng ở cột B: mức 3


A

17 giờ 53 phút + 4 tiếng 15 phút
37,568 : 10
6 giờ đồng hồ 15 phút × 6
5,27 : 0,25

B

37 tiếng 30 phút
5,27 x 4
3,7568
375,68

Câu 7. (1,0 điểm) Khoảng thời gian từ 8 giờ trăng tròn phút đến 9 giờ kém 10 phút là ST – mức 4

Đáp án:.....................................................................................................................................

PHẦN II. Trình diễn bài giải những bài toán sau

Câu 8. (2,0 điểm) Tính (Mức 2)

a) 6 năm 4 mon + 4 năm 7 tháng

c) 17 phút 8 giây × 8

b) 41 giờ đồng hồ 32 phút – 22 tiếng 35 phút

d) 2 tiếng 25 phút : 5

Câu 9. (2 điểm) Một bạn đi xe đạp điện trong 3 giờ, giờ đầu tiên đi được 12km, giờ thiết bị hai đi được 18km, giờ thứ bố đi được quãng đường bởi nửa quãng lối đi trong nhị giờ đầu. Hỏi trung bình từng giờ fan đó đi được từng nào ki-lô-mét? (Dạng bài xích 1 SGK/Tr170 - mức 3)


Câu 10. (1 điểm) Tính bằng cách thuận tiện thể nhất. (Sưu khoảng – nút 4)

2,25 × 0,5 + 2,25 : 2 + 3,75

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5

PHẦN I. Trắc nghiệm

Câu 1. (0,5 điểm) C. Khoanh đúng được 0,5 điểm.

Câu 2. (1 điểm) Điền đúng mỗi phần 0,25 điểm.

Câu 3. (0,5 điểm) C. Khoanh đúng được 0,5 điểm.

Câu 4. (0,5 điểm) Điền đúng mỗi phần 0,25 điểm.

Câu 5. (0,5 điểm) A. Khoanh đúng được 0,5 điểm.

Câu 6. (1,0 điểm) Nối đúng mỗi phần được 0,25 điểm

Câu 7. (1,0 điểm) Điền giải đáp đúng được 1 điểm.

PHẦN II. Trình diễn bài giải những bài toán sau

Câu 8. (2,0 điểm) Tính đúng từng phép tính 0,5 điểm

Câu 9. (2,0 điểm)

Bài giải

Giờ thứ cha người kia đi được quãng con đường là:

(12 + 18 ) : 2 = 15 (km)

Trung bình mỗi giờ tín đồ đó đi được là:

(12 + 18 + 15) : 3 = 15 (km)

Đáp số: 15 km.

Câu 10. (1,0 điểm)

2,25 × 0,5 + 2,25 : 2 + 3,75

= 2,25 × 0,5 + 2,25 ×

*
+ 3,75 (0,25 điểm)

= 2,25 × (0,5 +

*
) + 3,75 (0,25 điểm)

= 2,25 + 3,75 (0,25 điểm)

= 6 (0,25 điểm)

Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5

Mạch loài kiến thức, kĩ năng

Số câu với số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

1. Số học : Phân số, số thập phân và các phép tính, tỉ số %

Số câu

1

1

1

1

2

Số điểm

0,5

2,0

1,0

0,5

3,0

2. Đại lượng và đo đại lượng: Độ dài, khối lượng, thời gian, diện tích, thể tích

2

2

1

5

1,5

1,0

1,0

3,5

3. Yếu tố hình học: Chu vi, diện tích, thể tích các hình vẫn học.

Số câu

1

1

Số điểm

1,0

1,0

4. Giải toán: Giải câu hỏi về chuyển động đều;

1

1

2,0

2,0

Tổng

Số câu

3

2

1

1

1

1

1

7

3

Số điểm

2,0

1,0

2,0

1,0

2,0

1,0

1,0

5,0

5,0


Đề thi học tập kì 2 lớp 5 môn Toán theo Thông bốn 22 - Đề 2

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5

TRƯỜNG TIỂU HỌC……..Họ và tên:......……………………Lớp: ................................………

Ngày ...... Tháng ...... Năm 2023BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂMMÔN: TOÁN - LỚP 5NĂM HỌC: 2022-2023Thời gian: 45 phút (không đề cập phát đề)

Phần I. Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời hoặc lời giải đúng hoặc điền từ bỏ hoặc số phù hợp vào chỗ chấm (5 điểm)

Câu 1: (Mức 1) Số bé nhỏ nhất trong những số: 3,055; 3,050; 3,005; 3,505 là: (1 điểm)

A. 3,505

B. 3,050

C. 3,005

D. 3,055

Câu 2: (Mức 2). Trung bình một bạn thợ làm một sản phẩm hết 1giờ 30 phút. Bạn đó có tác dụng 5 sản phẩm mất bao lâu?: (1điểm)

A. 7 giờ 30 phút

B. 7 tiếng 50 phút

C. 6 giờ 50 phút

D. 6 giờ 15 phút

Câu 3: (Mức 2). Bao gồm bao nhiêu số thập phân ở giữa 0,5 với 0,6: (0,5 điểm)

A. Không có số nào

B. Rất nhiều số

C. 9 số

D. 1 số

Câu 4: (Mức 1) Một team thợ gặt lúa, buổi sáng nhóm thợ đó gặt được

*
diện tích thửa ruộng. Giờ chiều nhóm thợ đó gặt được
*
diện tích thửa ruộng. Hỏi một ngày dài hôm đó họ gặt được số phần diện tích s thửa ruộng là:

A.

*
diện tích thửa ruộng

B.

*
diện tích thửa ruộng

C.

*
diện tích thửa ruộng

D. Diện tích thửa ruộng

Câu 5: (Mức 1) Tìm một vài biết 20 % của nó là 16. Số kia là: (1 điểm)

A. 0,8

B. 8

C. 80

D. 800

Câu 6: ( nấc 3) Một hình lập phương có diện tích xung xung quanh là 36 dm2. Thể tích hình lập phương kia là: ( 0,5 điểm )

A. 27 dm3

B. 2700 cm3

C. 54 dm3

D. 270 cm3

Phần II. Tự luận (5 điểm)

Câu 7 ( nấc 1). (1 điểm) Điền số thích hợp vào vị trí chấm:

a. 0,48 m2= …… cm2

b. 0,2 kg = …… g

c. 5628 dm3 = ……m3

d. 3 giờ 6 phút = ….giờ

Câu 8 (Mức 1). (2 điểm).

a) Tính:


*

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................


*

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................


Câu 9 (Mức 3). (2 điểm) Quãng đường AB lâu năm 180 km. Dịp 7 giờ đồng hồ 30 phút, một xe hơi đi tự A mang lại B với gia tốc 54 km/giờ, cùng lúc đó một xe trang bị đi trường đoản cú B đến A với tốc độ 36 km/giờ. Hỏi:

a. Sau mấy giờ nhị xe chạm mặt nhau?

b. địa điểm 2 xe chạm mặt nhau biện pháp A bao nhiêu ki-lô-mét?

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Câu 10. (Mức 4) Tính bằng cách nhanh nhất: (0,5đ)

1giờ 45phút + 105phút + 1,75giờ x 8

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5

PHẦN I: (5 điểm)

Câu123456
Đáp ánCABDCA
Điểm110,5110,5

PHẦN II: tự luận (5 điểm)

Câu 7: (1 điểm) mỗi ý đúng ghi 0,25 điểm

a. 0,48 mét vuông = 4800 cm2

b. 0,2 kg = 200 g

c. 5628 dm3 = 5,628 m3

d. 3h 6 phút = 3,1.giờ

Câu 8: (2 điểm) Đặt tính với tính đúng từng phép tính ghi 0,5 điểm

Bài 9: 1,5 điểm Giải

Tổng hai tốc độ là:

36 + 54 = 90 (km/ giờ)

Hai người gặp nhau sau:

180 : 90 = 2 (giờ)

Chỗ chạm mặt nhau bí quyết A số kilomet là:


54 x 2 = 108 (km)

Đáp số:

a) 9 giờ 30 phút

b) 108 km 0,25 điểm

Câu 10. 0,5 điểm

1giờ 45phút + 105phút + 1,75giờ x 8 = 1,75 giờ đồng hồ + 1,75 tiếng + 1,75 giờ x 8

= 1,75 giờ x 1+ 1,75 tiếng x 1 + 1,75 giờ đồng hồ x 8

= 1,75 giờ đồng hồ x (1 + 1 + 8)

= 1,75 tiếng x 10

= 17,5 giờ

(HS tính đúng cơ mà không dễ dãi trừ 0,25 điểm ; nếu làm cách khác đúng thì cho điểm tương đương)

Ma trận đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 5 

Mạch loài kiến thứcSố câu, số điểmMức 1Mức 2Mức 3Mức 4Tổng
Số họcSố câu4116
Câu số1, 4, 5, 8310
Số điểm50,5 0,56
Đại lượng cùng đo đại lượngSố câu1113
Câu số729
Số điểm111,53,5
Yếu tố hình họcSố câu11
Câu số 6
Số điểm 0,50,5
TổngSố câu522110
Số điểm61,520,510

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.