ĐỂ CHỨNG MINH AMINO AXIT LÀ HỢP CHẤT LƯỠNG TÍNH TA CÓ THỂ DÙNG PHẢN ỨNG CỦA CHẤT NÀY LẦN LƯỢT VỚI

*

chọn lớp tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
lựa chọn môn tất cả Toán đồ dùng lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và xã hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
toàn bộ Toán trang bị lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể dục Khoa học thoải mái và tự nhiên và buôn bản hội Đạo đức thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
*

Để chứng tỏ aminoaxit là hợp hóa học lưỡng tính ta hoàn toàn có thể dùng bội phản ứng của chất này thứu tự với

A.dung dịch KOH với dung dịch HCl.

Bạn đang xem: Để chứng minh amino axit là hợp chất lưỡng tính ta có thể dùng phản ứng của chất này lần lượt với

B. Dung dịch Na
OH cùng dung dịch N H 3 .

C. Hỗn hợp HCl với dung dịch N a 2 S O 4 .

D. Hỗn hợp KOH cùng Cu
O.


*

*

Chất lưỡng tính là hóa học vừa có chức năng cho với nhận proton (H+):

- khi phản ứng cùng với kiềm chất lưỡng tính đến H+(thể hiện tại tính axit).

- lúc phản ứng cùng với axit hóa học lưỡng tính đang nhận H+(thể hiện tại tính bazo).

Vậy để chứng tỏ tính lưỡng tính của amino axit ta rất có thể dùng bội phản ứng của chất này theo lần lượt với dung dịch KOH với dung dịch HCl:

*

Đáp án phải chọn là: A


Dưới đó là một vài câu hỏi có thể tương quan tới thắc mắc mà chúng ta gửi lên. Rất có thể trong đó tất cả câu trả lời mà bạn cần!
Aminoaxit X gồm công thức ( H 2 N ) 2 C 3 H 5 C O O H . Mang lại 0,02 mol X tính năng với 200ml dung dịch các thành phần hỗn hợp H 2 S O 4 0,1M và HCl 0,3 M, thu được dung dịch Y. Mang đến Y bội nghịch ứng vừa đủ với 400 ml dung dịch Na
OH 0,1M cùng KOH 0,2M, thu được dung dịch chứa m gam muối. Cực hiếm của m là A. 6,38 B. 8,09 C. 10,43 D....

Aminoaxit X gồm công thức ( H 2 N ) 2 C 3 H 5 C O O H . đến 0,02 mol X công dụng với 200ml dung dịch các thành phần hỗn hợp H 2 S O 4 0,1M cùng HCl 0,3 M, thu được hỗn hợp Y. Mang đến Y phản nghịch ứng đầy đủ với 400 ml dung dịch Na
OH 0,1M cùng KOH 0,2M, nhận được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

A. 6,38

B. 8,09

C. 10,43

D. 10,45


Coi hỗn hợp Y chứa ( H 2 N ) 2 C 3 H 5 C O O H : 0,02 mol

H 2 S O 4 : 0,02 mol

HCl : 0,06 mol

Y + 0,04 mol Na
OH, 0,08 mol KOH → n H + = n O H − = 0 , 12 → làm phản ứng vừa đủ

→ muối thu được tất cả chứa ( H 2 N ) 2 C 3 H 5 C O O − : 0 , 02 m o l ; S O 4 2 − : 0 , 02 m o l ; C l − : 0 , 06 m o l , K + : 0 , 08 ; N a + : 0 , 04 → m m u o i = 10 , 43

Đáp án đề xuất chọn là: C


Thực hiện các thí nghiệm sau: (a) đến dung dịch HCl vào hỗn hợp Fe(NO3)2. (b) mang lại Fe
S vào dung dịch HCl. (c) cho Cr2O3 vào hỗn hợp Na
OH loãng. (d) đến dung dịch Ag
NO3 vào hỗn hợp Fe
Cl3. (e) mang lại Fe vào trong bình chứa HCl đặc, nguội. (f) Sục khí SO2 vào dung dịch KMn
O4. (g) Al2O3 vào dung dịch KOH. (h) KMn
O4 vào dung dịch tất cả hổn hợp Fe
SO4 cùng H2SO4. Trong những thí nghiệm trên, số thí...

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) mang lại dung dịch HCl vào dung dịch Fe(NO3)2. (b) mang lại Fe
S vào hỗn hợp HCl.

(c) mang đến Cr2O3 vào dung dịch Na
OH loãng. (d) mang lại dung dịch Ag
NO3 vào hỗn hợp Fe
Cl3.

(e) cho Fe vào bình chứa HCl đặc, nguội. (f) Sục khí SO2 vào dung dịch KMn
O4.

(g) Al2O3 vào dung dịch KOH.

(h) KMn
O4 vào dung dịch hỗn hợp Fe
SO4 và H2SO4.

Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm có xảy ra phản ứng là

A.6.

B.5.

C. 7.

D. 4.


Thực hiện các thí nghiệm sau: (a) mang lại dung dịch HCl vào hỗn hợp Fe(NO3)2. (b) mang lại Fe
S vào hỗn hợp HCl. (c) mang đến Cr2O3 vào dung dịch Na
OH loãng. (d) đến dung dịch Ag
NO3 vào dung dịch Fe
Cl3. (e) cho Fe vào bình chứa HCl đặc, nguội. (f) Sục khí SO2 vào hỗn hợp KMn
O4. (g) Al2O3 vào hỗn hợp KOH. (h) KMn
O4 vào dung dịch hỗn hợp Fe
SO4 và H2SO4. Trong các thí nghiệm trên, số thí...

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) mang đến dung dịch HCl vào hỗn hợp Fe(NO3)2. (b) đến Fe
S vào dung dịch HCl.

(c) cho Cr2O3 vào dung dịch Na
OH loãng. (d) đến dung dịch Ag
NO3 vào dung dịch Fe
Cl3.

(e) mang lại Fe vào bình chứa HCl đặc, nguội. (f) Sục khí SO2 vào dung dịch KMn
O4.

(g) Al2O3 vào hỗn hợp KOH.

(h) KMn
O4 vào dung dịch tất cả hổn hợp Fe
SO4 và H2SO4.

Trong những thí nghiệm trên, số thử nghiệm có xảy ra phản ứng là

A. 6.

B. 5.

C. 7.

D. 4.


Thực hiện các thí nghiệm sau (a) mang lại dung dịch HCl vào hỗn hợp Fe(NO3)2. (b) mang lại Fe
S vào hỗn hợp HCl. (c) mang đến Cr2O3 vào hỗn hợp Na
OH loãng. (d) đến dung dịch Ag
NO3 vào hỗn hợp Fe
Cl3. (e) cho Fe vào trong bình chứa HCl đặc, nguội. (f) Sục khí SO2 vào hỗn hợp Kmn
O4 (g) Al2O3 vào hỗn hợp KOH. (h) Kmn
O4 vào dung dịch hỗn hợp Fe
SO4 với H2SO4. Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm xẩy ra phản ứng là A. 6 B. 5 C. 7 D....

Thực hiện những thí nghiệm sau

(a) đến dung dịch HCl vào hỗn hợp Fe(NO3)2. (b) mang lại Fe
S vào dung dịch HCl.

(c) mang lại Cr2O3 vào hỗn hợp Na
OH loãng. (d) mang lại dung dịch Ag
NO3 vào dung dịch Fe
Cl3.

(e) mang đến Fe vào bình chứa HCl đặc, nguội. (f) Sục khí SO2 vào dung dịch Kmn
O4

(g) Al2O3 vào hỗn hợp KOH. (h) Kmn
O4 vào dung dịch hỗn hợp Fe
SO4 cùng H2SO4.

Trong những thí nghiệm trên, số thí nghiệm xảy ra phản ứng là

A. 6

B. 5

C. 7

D. 4


Đáp án C

Các thí nghiệm xảy ra phản ứng: a, b, d, e, f, g, h

Chú ý:

Cr2O3 chỉ tan trong kiềm đặc chứ không cần tan trong kiềm loãng


Có 3 kim loại X, Y, Z thỏa mãn nhu cầu các đặc điểm sau: - X tính năng với dung dịch HCl, không chức năng với dung dịch Na
OH với dung dịch HNO3 đặc, nguội. - Y công dụng được với dung dịch HCl và dung dịch HNO3 quánh nguội, không tính năng với dung dịch Na
OH. - Z chức năng được với dung dịch HCl và dung dịch Na
OH, không tính năng với dung dịch HNO3 quánh nguội. X, Y, Z lần lượt rất có thể là: A.Fe, Mg, Zn. B.Zn,...

Có 3 kim loại X, Y, Z vừa lòng các đặc thù sau:

- X tác dụng với hỗn hợp HCl, không tính năng với hỗn hợp Na
OH với dung dịch HNO3 đặc, nguội.

- Y tính năng được với dung dịch HCl và dung dịch HNO3 đặc nguội, không tính năng với hỗn hợp Na
OH.

- Z tính năng được với hỗn hợp HCl và dung dịch Na
OH, không tính năng với dung dịch HNO3 quánh nguội. X, Y, Z lần lượt hoàn toàn có thể là:

A.Fe, Mg, Zn.

B.Zn, Mg, Al.

C.Fe, Al, Mg.

Xem thêm: Tổng Hợp 10 Cách Tải Nhạc Từ Youtube Về Zing Mp3, 10 Cách Tải Nhạc Youtube Về Mp3 Đơn Giản Nhất

D.Fe, Mg, Al.


Có 3 kim loại X, Y, Z thỏa mãn nhu cầu các đặc thù sau: - X tác dụng với hỗn hợp HCl, không tác dụng với dung dịch Na
OH với dung dịch HNO3 đặc, nguội. - Y công dụng được với dung dịch HCl và dung dịch HNO3 đặc nguội, không tính năng với dung dịch Na
OH. - Z công dụng được với dung dịch HCl cùng dung dịch Na
OH, không tính năng với dung dịch HNO3 sệt nguội. X, Y, Z lần lượt hoàn toàn có thể là: A. Fe, Mg, Zn. B. Zn, Mg,...

Có 3 sắt kẽm kim loại X, Y, Z thỏa mãn nhu cầu các tính chất sau:

- X chức năng với hỗn hợp HCl, không công dụng với dung dịch Na
OH cùng dung dịch HNO3 đặc, nguội.

- Y chức năng được với hỗn hợp HCl cùng dung dịch HNO3 đặc nguội, không chức năng với hỗn hợp Na
OH.

- Z tác dụng được với hỗn hợp HCl cùng dung dịch Na
OH, không tác dụng với dung dịch HNO3 đặc nguội. X, Y, Z lần lượt hoàn toàn có thể là:

A. Fe, Mg, Zn.

B. Zn, Mg, Al.

C. Fe, Al, Mg.

D. Fe, Mg, Al.


Đáp án D

*

3 M g + 8 H N O 3 → 3 M g ( N O 3 ) + 2 N O + 4 H 2 O

2 A l + 2 N a O H + 2 H 2 O → 2 N a A l O 2 + 3 H 2


Có 3 sắt kẽm kim loại X, Y, Z thỏa mãn các tính chất sau: - X công dụng với dung dịch HCl, không tính năng với hỗn hợp Na
OH và dung dịch HNO3đặc, nguội. - Y tính năng được với hỗn hợp HCl với dung dịch HNO3 đặc nguội, không tính năng với hỗn hợp Na
OH. - Z chức năng được với dung dịch HCl và dung dịch Na
OH, không chức năng với hỗn hợp HNO3 đặc nguội. X, Y, Z lần lượt rất có thể là: A. Fe, Mg, Zn. B. Zn, Mg, Al....

Có 3 sắt kẽm kim loại X, Y, Z thỏa mãn nhu cầu các tính chất sau:

- X tác dụng với hỗn hợp HCl, không công dụng với dung dịch Na
OH và dung dịch HNO3đặc, nguội.

- Y chức năng được với dung dịch HCl với dung dịch HNO3 sệt nguội, không chức năng với hỗn hợp Na
OH.

- Z chức năng được với dung dịch HCl và dung dịch Na
OH, không tác dụng với hỗn hợp HNO3 đặc nguội.

X, Y, Z lần lượt có thể là:

A. Fe, Mg, Zn.

B. Zn, Mg, Al.

C. Fe, Al, Mg.

D. Fe, Mg, Al.


Đáp án D

X tiêu cực trong HNO3 sệt nguội nhưng mà không tính năng với Na
OH đề xuất là Fe.

Y tính năng được với HCl với HNO3 quánh nguội nên chưa hẳn Al phải là Mg.

Z tính năng với HCl với Na
OH, thụ động trong HNO3 quánh nguội cần phải là Al


Có 3 sắt kẽm kim loại X, Y, Z thỏa mãn nhu cầu các đặc thù sau:- X chức năng với dung dịch HCl, không công dụng với dung dịch Na
OH cùng dung dịch H N O 3 đặc, nguội.- Y tác dụng được với hỗn hợp HCl và dung dịch H N O 3 sệt nguội, không chức năng với dung dịch Na
OH.- Z công dụng được với hỗn hợp HCl và dung dịch Na
OH, không tính năng với hỗn hợp H N O 3 ...

Có 3 sắt kẽm kim loại X, Y, Z vừa lòng các đặc điểm sau:

- X chức năng với hỗn hợp HCl, không công dụng với hỗn hợp Na
OH cùng dung dịch H N O 3 đặc, nguội.

- Y tác dụng được với hỗn hợp HCl và dung dịch H N O 3 quánh nguội, không công dụng với hỗn hợp Na
OH.

- Z chức năng được với hỗn hợp HCl cùng dung dịch Na
OH, không tác dụng với hỗn hợp H N O 3 quánh nguội. X, Y, Z lần lượt có thể là

A. Fe, Mg, Zn.

B. Zn, Mg, Al.

C. Fe, Al, Mg.

D. Fe, Mg, Al.


- X công dụng với dung dịch HCl, không tác dụng với dung dịch Na
OH và dung dịch H N O 3 đặc, nguội. X là Fe.

- Y chức năng được với dung dịch HCl và dung dịch H N O 3 quánh nguội, không chức năng với dung dịch Na
OH. Y là Mg.

- Z tính năng được với hỗn hợp HCl với dung dịch Na
OH, không tính năng với dung dịch H N O 3 quánh nguội. Z là Al.

Chọn đáp án D


Cho 0,1 mol -aminoaxit phản nghịch ứng hoàn toản với 200ml hỗn hợp HCl 0,5M thu được dung dịch A. đến dung dịch Na
OH 0,5M vào dung dịch A thì thấy phải vừa hết 600ml. Số đội –NH2 và –COOH của axitamin thứu tự là
A. 1 cùng 1 B. 1 cùng 3 C. 1 với 2 D. 2 và...

Cho 0,1 mol -aminoaxit bội phản ứng toàn vẹn với 200ml dung dịch HCl 0,5M thu được hỗn hợp A. Cho dung dịch Na
OH 0,5M vào hỗn hợp A thì thấy buộc phải vừa hết 600ml. Số đội –NH2 và –COOH của axitamin lần lượt là

A. 1 cùng 1 B. 1 và 3 C. 1 với 2 D. 2 và 1


Cho các thành phần hỗn hợp 2 amino axit no đựng 1 chức – C O O H với 1 chức – N H 2 công dụng với 110 ml dung dịch HCl 2M được hỗn hợp X. Để tính năng hết với các chất trong X, yêu cầu dùng 140 ml dung dịch KOH 3M. Tổng cộng mol 2 aminoaxit là : A. 0,1. B. 0,2. C. 0,3. D....

Cho các thành phần hỗn hợp 2 amino axit no cất 1 chức – C O O H cùng 1 chức – N H 2 tính năng với 110 ml dung dịch HCl 2M được hỗn hợp X. Để tác dụng hết với các chất vào X, buộc phải dùng 140 ml hỗn hợp KOH 3M. Toàn bô mol 2 aminoaxit là :

A. 0,1.

B. 0,2.

C. 0,3.

D. 0.4.


Chọn lời giải B.

Quy hình thức phản ứng :

H + + O H − → H 2 O ( 1 ) − C OO H + O H − → − C OO − + H 2 O ( 2 )

Theo (1), (2) ta thấy: n O H − = n − C OOH + n H +

⇒ n K O H ⏟ 0 , 42 = n H 2 H − R ¯ − C O O H ⏟ ? + n H C l ⏟ 0 , 22 ⇒ n H 2 H − R ¯ − C O O H = 0 , 2 m o l


toàn bộ Toán thứ lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và buôn bản hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
Câu hỏi:

Để chứng minh amino axít là hợp hóa học lưỡng tính ta có thể dùng bội nghịch ứng của hóa học này thứu tự với :


*


*


Toán 12

Lý thuyết Toán 12

Giải bài bác tập SGK Toán 12

Giải BT sách cải thiện Toán 12

Trắc nghiệm Toán 12

Ôn tập Toán 12 Chương 4


Ngữ văn 12

Lý thuyết Ngữ Văn 12

Soạn văn 12

Soạn văn 12 (ngắn gọn)

Văn mẫu mã 12

Hồn Trương Ba, domain authority hàng thịt


Tiếng Anh 12

Giải bài Tiếng Anh 12

Giải bài Tiếng Anh 12 (Mới)

Trắc nghiệm tiếng Anh 12

Unit 16 Lớp 12

Tiếng Anh 12 mới đánh giá 4


Vật lý 12

Lý thuyết trang bị Lý 12

Giải bài tập SGK vật dụng Lý 12

Giải BT sách nâng cao Vật Lý 12

Trắc nghiệm đồ gia dụng Lý 12

Vật lý 12 Chương 8


Hoá học tập 12

Lý thuyết Hóa 12

Giải bài bác tập SGK Hóa 12

Giải BT sách cải thiện Hóa 12

Trắc nghiệm Hóa 12

Ôn tập hóa học 12 Chương 9


Sinh học tập 12

Lý thuyết Sinh 12

Giải bài bác tập SGK Sinh 12

Giải BT sách nâng cao Sinh 12

Trắc nghiệm Sinh 12

Ôn tập Sinh 12 Chương 8 + 9 + 10


Lịch sử 12

Lý thuyết lịch sử hào hùng 12

Giải bài tập SGK lịch sử 12

Trắc nghiệm lịch sử 12

Lịch Sử 12 Chương 5 lịch sử vẻ vang VN


Địa lý 12

Lý thuyết Địa lý 12

Giải bài xích tập SGK Địa lý 12

Trắc nghiệm Địa lý 12

Địa Lý 12 Địa Lý Địa Phương


Công nghệ 12

Lý thuyết công nghệ 12

Giải bài tập SGK technology 12

Trắc nghiệm technology 12

Công nghệ 12 Chương 6


Xem các nhất tuần

Đề thi minh họa thpt QG năm 2023

Đề thi thpt QG 2023 môn vật lý

Đề thi thpt QG 2023 môn Hóa

Đề thi thpt QG 2023 môn Sinh

Đề thi thpt QG 2023 môn Sử

Đề thi thpt QG 2023 môn Địa

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn GDCD

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn Toán

Đề thi thpt QG 2023 môn tiếng Anh

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn Ngữ Văn

Đề cương cứng HK2 lớp 12

Đề thi HK2 lớp 12

Video ôn thi trung học phổ thông QG môn Văn

Video ôn thi thpt QG tiếng Anh

Video ôn thi thpt QG môn Toán

Video ôn thi trung học phổ thông QG môn trang bị lý

Video ôn thi thpt QG môn Hóa

Video ôn thi thpt QG môn Sinh

Tuyên Ngôn Độc Lập

Tây Tiến

Việt Bắc

Đất Nước- Nguyễn Khoa Điềm

Người lái đò sông Đà

Ai đã đặt tên cho cái sông

Vợ ông xã A Phủ

Vợ Nhặt

Rừng xà nu

Những người con trong gia đình

Chiếc thuyền không tính xa

Khái quát lác văn học việt nam từ đầu CMT8 1945 đến vậy kỉ XX


*

Kết nối với chúng tôi


TẢI ỨNG DỤNG HỌC247

*
*

Thứ 2 - sản phẩm 7: từ 08h30 - 21h00

lendviet.com.vn

Thỏa thuận sử dụng


Đơn vị công ty quản: doanh nghiệp Cổ Phần giáo dục HỌC 247


Chịu trọng trách nội dung: Nguyễn Công Hà - Giám đốc công ty CP giáo dục đào tạo Học 247

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.