dấu hiệu nhận biết hình thoi

Bách khoa toàn thư ngỏ Wikipedia

Bạn đang xem: dấu hiệu nhận biết hình thoi

Các hình thoi

Hình thoi vô hình học tập Euclide là tứ giác sở hữu tứ cạnh đều bằng nhau. Đây là hình bình hành sở hữu nhị cạnh kề đều bằng nhau hoặc hình bình hành sở hữu hai tuyến phố chéo cánh vuông góc cùng nhau.

Định nghĩa

Hình thoi là tứ giác sở hữu tứ cạnh đều bằng nhau.

Tính chất

Trong hình thoi:

  1. Các góc đối nhau đều bằng nhau.
  2. Hai lối chéo cánh vuông góc cùng nhau và tách nhau bên trên trung điểm của từng lối.
  3. Hai lối chéo cánh là những lối phân giác của những góc của hình thoi.
  4. Hình thoi sở hữu toàn bộ đặc thù của hình bình hành.

Diện tích

Hình minh họa về những cạnh của hình thoi.

Xem thêm: fe2o3+h2so4

Diện tích của hình thoi vị 50% tích phỏng nhiều năm của hai tuyến phố chéo:

Chu vi

Chu vi của hình thoi vị phỏng nhiều năm một cạnh nhân với 4:

Dấu hiệu nhận biết

Hình tứ giác đặc biệt

  • Tứ giác sở hữu tứ cạnh đều bằng nhau là hình thoi.
  • Tứ giác sở hữu 2 lối chéo cánh là lối trung trực của nhau là hình thoi.
  • Tứ giác sở hữu 2 lối chéo cánh là lối phân giác của tất cả tứ góc là hình thoi.

Hình bình hành đặc biệt

Hình thoi là một trong những dạng đặc biệt quan trọng của một hình bình hành vì thế nó sở hữu rất đầy đủ đặc thù của hình bình hành và còn tồn tại một trong những đặc thù khác:

Xem thêm: dàn diễn viên trong big mouth

  1. Hình bình hành sở hữu nhị cạnh kề đều bằng nhau là hình thoi.
  2. Hình bình hành sở hữu hai tuyến phố chéo cánh vuông góc cùng nhau là hình thoi.
  3. Hình bình hành sở hữu một lối chéo cánh là lối phân giác của một góc là hình thoi.

Tham khảo

Liên kết ngoài

Wikimedia Commons nhận thêm hình hình ảnh và phương tiện đi lại truyền đạt về Hình thoi.